Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatske matice iseljenika

NN 77/2021 (7.7.2021.), Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatske matice iseljenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1436

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 7. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika (»Narodne novine«, broj 94/18.) i članka 23. stavka 1. Statuta Hrvatske matice iseljenika, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA

Razrješuje se MIJO MARIĆ dužnosti ravnatelja Hrvatske matice iseljenika, s danom 18. srpnja 2021., zbog isteka mandata.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/67

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 1. srpnja 2021.

Predsjednk
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.