Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatske matice iseljenika

NN 77/2021 (7.7.2021.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatske matice iseljenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1437

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 7. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika (»Narodne novine«, broj 94/18.) i članka 23. stavka 1. Statuta Hrvatske matice iseljenika, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 1. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA HRVATSKE MATICE ISELJENIKA

Imenuje se MIJO MARIĆ ravnateljem Hrvatske matice iseljenika, s danom 19. srpnja 2021.

Klasa: UP/I 080-02/21-01/128

Urbroj: 50301-15/28-21-02

Zagreb, 1. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.