Odluka o imenovanju predsjednice Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 77/2021 (7.7.2021.), Odluka o imenovanju predsjednice Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

Hrvatska gospodarska komora

1439

Na temelju članka 11. stavka 4. Pravilnika o mirenju (»Narodne novine« br. 142/11), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 16. sjednici 30. lipnja 2021. godine donosi

ODLUKU

O IMENOVANJU PREDSJEDNICE CENTRA ZA MIRENJE PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

Imenuje se prof. dr. sc. JASNA OMEJEC predsjednicom Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, na razdoblje od četiri godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju predsjednice Centra za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori klasa: 023-02/17-02/07, urbroj: 311-05-17-05, od 26. lipnja 2017. godine.

Klasa: 023-02/21-02/10

Urbroj: 311-02-00-00-21-2

Zagreb, 30. lipnja 2021.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.