Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje kozmetičkih proizvoda

NN 77/2021 (7.7.2021.), Odluka o dopuštenoj visini tehnološkog manjka, kala, rastepa, kvara i loma u procesima proizvodnje kozmetičkih proizvoda

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

1440

Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 3/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20), članka 26. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine« br. 79/2013, 85/2013, 160/2013, 35/2014, 157/2014, 130/2015, 115/2016, 1/2017, 41/2017, 128/2017, 106/2018, 1/2019, 1/2020, 138/2020, 1/2021) i članka 28. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 39/2016), Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore na 16. sjednici održanoj 30. lipnja 2021. donosi

ODLUKU

O DOPUŠTENOJ VISINI TEHNOLOŠKOG MANJKA, KALA, RASTEPA, KVARA I LOMA U PROCESIMA PROIZVODNJE KOZMETIČKIH PROIZVODA

Članak 1.

Odlukom o dopuštenoj visini kala, rastepa, kvara, loma i tehnološkog manjka u proizvodnji kozmetičkih proizvoda (u daljnjem tekstu: Odluka) utvrđuje se, na temelju iskustava struke, dopuštena visina manjka koja ne podliježe oporezivanju.

Članak 2.

Pod manjkom u smislu ove Odluke razumijevaju se gubici na proizvodima koji nastanu kod uobičajenog postupka manipuliranja robom ili kao posljedica prirodnih utjecaja na robu i sirovine u prometu, poslovanju, proizvodnji i skladištenju te kao posljedica tehnološkog procesa u proizvodnji i obradi sirovina i roba.

Članak 3.

Dopušteni normativ gubitka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa:

SIROVINE
Tekućevisoko viskozne6 %
lako hlapljive5 %
pakiranja manja od 200 L3 %
pakiranja veća od 200 L2 %
Praškaste4 %
Krute2 %
Paste, masti, voskovi3 %
Parfemska ulja, arome, boje, vitamini, ekstrakti3 %
svježe voće i povrće25 %
svježe cvijeće30 %
sušeno bilje i sušeno cvijeće10 %
sjemenke5 %
sušeno voće5 %
granule5 %
šećerne dekoracije5 %
AMBALAŽA
Primarnaplastičnalončići, bočice, poklopci, međupoklopci, pumpice, hilze za lip balm; zatvarači3 %
plastične tube/laminatne tube2 %
staklenalončići, bočice, kapaljke3 %
aluminijska/limenalončići, bočice, poklopci3 %
folija (plastična)/ PET/papir omotnice6 %
drveni štapićina kojima se nalaze proizvodi5 %
etikete papirnate3 %
Sekundarnapapirnate/PE etikete4 %
kartonske kutije3 %
Alu-folija5 %
papirnata insertacija (upute)4 %
podložak/displej (plastični, kartonski)4 %
termoskupljajuća/omotna folija3 %
folija za vlažne maramice6 %
papirni umetak4 %
samoljepive trake3 %
Transportnakartonska kutija2 %
samoljepive trake3 %
termoskupljajuća/omotna strech folija3 %
palete plastične2 %
palete drvene5 %
GOTOVI
PROIZVODI
U staklenoj
ambalaži
2 %
U aluminijskoj ambalaži2 %
U plastičnoj
ambalaži
2 %
U papirnatoj
ambalaži
2 %
Trgovačka roba2 %
Proizvodi bez ambalaže4 %
POLUPROIZVOD/MIX5 %
MANJE PROIZVODNE SERIJE5 %


Članak 4.

Manjak prema ovoj Odluci može se utvrđivati:

– neposredno nakon nastajanja;

– izvanrednim popisom robe;

– redovitim popisom robe, odnosno na drugi način utvrđen općim aktom poduzetnika – poreznog obveznika.

Članak 5.

Manjak u skladu s ovom Odlukom utvrđuje komisija, odnosno ovlaštena osoba određena prema općem aktu proizvođača – poreznog obveznika i o tome sastavlja zapisnik. U zapisniku se navode razlozi zbog kojih je došlo do kala, rastepa, kvara i loma.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/21-02/10
Urbroj: 311-02-00-00-21-3
Zagreb, 30. lipnja 2021.

Predsjednik
dr. sc. Luka Burilović, v. r.