Izmjena Odluke o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora

NN 77/2021 (7.7.2021.), Izmjena Odluke o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora

HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA

1442

Na temelju članka 105. stavka 2. točke 3. Zakona o reviziji (»Narodne novine«, broj 127/17, dalje: Zakon), Skupština Hrvatske revizorske komore, na sjednici održanoj 17. lipnja 2021., donosi

IZMJENU ODLUKE

O CIJENAMA USLUGA KOJE OBAVLJA
HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA
(»Narodne novine«, broj 147/20)

I.

Ovom Odlukom Skupština Hrvatske revizorske komore utvrđuje izmjenu cijene naknade za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, prema programu Hrvatske revizorske komore (dalje: Komora).

II.

Utvrđuje se cijena naknade za pohađanje stručnog osposobljavanja za polaganje revizorskog ispita, prema programu Komore (članak 13. stavak 4. Zakona) u iznosu od 8.820,00 kuna.

III.

Ostale cijene utvrđene na temelju Odluke o cijenama usluga koje obavlja Hrvatska revizorska komora (»Narodne novine«, broj 147/20) ostaju nepromijenjene.

IV.

Ova Odluka važeća je i primjenjuje se do donošenja nove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 003-05/21-01/1

Urbroj: 251-442-01-21-03

Zagreb, 17. lipnja 2021.

Predsjednik
Hrvatske revizorske komore
Berislav Horvat, v. r.