Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja

NN 78/2021 (9.7.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine Zadarske županije o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1452

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 74. stavkom 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE ZADARSKE ŽUPANIJE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O OSNIVANJU LUČKE UPRAVE ZA LUKE ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja, klasa: 342-21/03-01/98, urbroj: 2198/1-02-20-62, koju je donijela Županijska skupština Zadarske županije na sjednici održanoj 14. prosinca 2020., a kojom se utvrđuje obuhvat lučkog područja za luke: Pridraga (Lučki bazen 1 i Lučki bazen 2), Ugljan-Batalaža (Ugljan-Batalaža, Lučki bazen Sjever i Lučki bazen Sušica) i Ugljan-Kobiljak (Ugljan-Kobiljak i Lučki bazen Lučica); proširuje obuhvat lučkog područja za luke: Biograd (Biograd i Lučki bazen Jaz), Ist/Široka, Ist/Kosirača (Lučki bazen 2), Lukoran (Lukoran i Lučki bazen Mali Lukoran), Sutomišćica, Dobropoljana, Silba/Mul, Mandre, Zadar/Jazine, Sukošan (Sukošan, Lučki bazen Donje more i Lučki bazen Punta), Zaton – uvala Dražnik, Privlaka – uvala Loznica (Lučki bazen 2 i Lučki bazen 3) i Ljubačka vala (Lučki bazen Ljubački Stanovi); smanjuje obuhvat lučkog područja za luke: Sestrunj/Kablin, Muline (Muline, Lučki bazen Skrača i Lučki bazen Guduće), Ugljan /Selo, Čeprljanda, Poljana, Preko (Lučki bazen 1, Lučki bazen 2 i Lučki bazen 3), Ošljak, Privlaka (Privlaka, Lučki bazen Mletak i Lučki bazen Bilotinjak), Nin, Sestrunj – uvala Hrvatin i Sv. Petar.

II.

Ne daje se suglasnost za proširenje obuhvata luke Rivanj i utvrđivanje obuhvata Lučkog bazena Miljašić jaruga u luci Nin do usklađivanja obuhvata lučkih područja s dokumentima prostornog uređenja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/169

Urbroj: 50301-05/16-21-4

Zagreb, 8. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.