Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 78/2021 (9.7.2021.), Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1467

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 71 od 28. lipnja 2021. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 71/21.) u tablici »Osnovna lista lijekova – 1. dio« pod ATK šifrom »A03AA04 111« umjesto podataka:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikCijena jed. oblik
(s PDV-om)
Cijena orig. pakiranjeCijena orig. pakiranje
(s PDV-om)
R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A03AA04 111 
mebeverin0,3 g2,782,92OBelupo d.d.BelupoRudakolobl. tbl. 50x135 mg1,251,3126,5065,73R

«’

trebaju stajati podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikCijena jed. oblik
(s PDV-om)
Cijena orig. pakiranjeCijena orig. pakiranje
(s PDV-om)
R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
A03AA04 111 
mebeverin0,3 g1,181,24OBelupo d.d.BelupoRudakolobl. tbl. 50x135 mg0,530,5626,5027,83R

«’.

Izostavljen je lijek pod ATK šifrom »B05BA03 061« sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikCijena jed. oblik
(s PDV-om)
Cijena orig. pakiranjeCijena orig. pakiranje
(s PDV-om)
R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
B05BA03 061DSglukozaPBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf.,vreć. plast. 50x100 ml (50mg/ml)6.536,86326.50342,83

«.

U tablici »Osnovna lista lijekova – 2. dio« uz ATK šifru »V06DX03 484« u stupcu 16. umjesto oznake: »RSVS13a« treba stajati oznaka »RSVS12a«.

U tablici »Indikacije i smjernice« pogreškom je izostavljena oznaka indikacije »RV03« sa sljedećim podacima:

»

RV03Po preporuci bolničkog specijalista.

«.

Ovim Ispravkom utvrđene pogreške se ispravljaju.

Klasa: 025-04/21-01/182

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 7. srpnja 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.