Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 78/2021 (9.7.2021.), Ispravak Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1468

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 71 od 28. lipnja 2021. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 71/21.) u tablici »Dopunska lista lijekova – 1. dio« pod ATK šifrom »R06AE09 161« umjesto podataka:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka -INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RSIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća ZavodIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća ZavodIznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos doplate u kn za jed. oblikIznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om)Iznos doplate u kn za orig. pak.Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
R06AE09 161 
levocetirizin5 mg0,981,03OUCB Pharma S.A.UCB PharmaXyzaltbl. film obl. 30x5 mg0,981,0329,5030,98R0,680,7120,3821,400,310,339,429,89

«

trebaju stajati podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijeka -INNDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDDCijena u kn za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pak. lijekaCijena u kn za jed. oblik lijekaCijena u kn za jed. oblik lijeka (s PDV-om)Cijena u kn za orig. pakiranje lijekaCijena u kn za orig. pakiranje lijeka (s PDV-om)R/RSIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća ZavodIznos cijene u kn za jed. oblik koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća ZavodIznos cijene u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (s PDV-om)Iznos doplate u kn za jed. oblikIznos doplate u kn za jed. oblik (s PDV-om)Iznos doplate u kn za orig. pak.Iznos doplate u kn za orig. pak. (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
R06AE09 161 
levocetirizin5 mg0,981,03OUCB Pharma S.A.UCB PharmaXyzaltbl. film obl. 30x5 mg0,981,0329,5030,98R0,680,7120,3821,400,300,329,129,58

«.

U tablici »Indikacije i smjernice« pogreškom je izostavljena oznaka indikacije »RV03« sa sljedećim podacima:

»

RV03Po preporuci bolničkog specijalista.

«.

Ovim Ispravkom utvrđene pogreške se ispravljaju.

Klasa: 025-04/21-01/183

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 7. srpnja 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.