Ispravak Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

NN 80/2021 (14.7.2021.), Ispravak Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom

NARODNE NOVINE

1501

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Općih uvjeta za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, koji su objavljeni u »Narodnim novinama« broj 104 od 23. rujna 2020., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK OPĆIH UVJETA

ZA KORIŠTENJE MREŽE I OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

U Općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 104/20) u članku 57. stavku 1. umjesto brojeva: »6/+2« trebaju stajati brojevi: »-6/+2«, a u članku 58. stavku 1. umjesto brojeva: »15/+5« trebaju stajati brojevi: »-15/+5«.

Urbroj: 50501-5/3-21-01
Zagreb, 12. srpnja 2021.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.