Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za prijavu oružja za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja

NN 81/2021 (16.7.2021.), Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca za prijavu oružja za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja

Ministarstvo unutarnjih poslova

1503

Na temelju članka 35. stavka 3. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, broj 70/17 i 141/20), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA ZA PRIJAVU ORUŽJA ZA ISPALJIVANJE SLIJEPOG STRELJIVA ILI IZVOĐENJE GLASNOG PUCANJA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca za prijavu oružja za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja koje koriste pravne osobe, obrti ili udruge koje se bave snimanjem filmskih djela, prikazivanjem kazališnih predstava ili održavanjem tradicionalnih viteških igara i drugih priredbi koje predstavljaju kulturno nasljeđe, koje je prema svojim karakteristikama namijenjeno samo za ispaljivanje slijepog streljiva ili izvođenje glasnog pucanja, a koje smiju bez odobrenja nabavljati, držati i upotrebljavati.

Članak 2.

Izgled i sadržaj zahtjeva za prijavu oružja iz članka 1. ovoga Pravilnika propisan je na obrascu iz Priloga 1. ovoga Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Pravne osobe, obrti i udruge koje nabave, drže ili upotrebljavaju oružje navedeno u članku 1. ovoga Pravilnika dužne su to oružje prijaviti Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na obrascu iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Pravne osobe, obrti i udruge iz članka 1. ovoga Pravilnika dužne su prilikom popunjavanja obrasca iz članka 2. ovoga Pravilnika upisati točne i potpune podatke.

Članak 5.

Pravnim osobama, obrtima i udrugama Ministarstvo će izdati potvrdu o prijavljenom oružju iz članka 1. ovoga Pravilnika, ako je isto označeno sukladno odredbama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/150

Urbroj: 511-01-152-21-3

Zagreb, 5. srpnja 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.