Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 81/2021 (16.7.2021.), Ispravak Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1513

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 71 od 28. lipnja 2021. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 71/21.) u tablici »Osnovna lista lijekova – 2. dio« uz ATK šifru »V06DX03 475« u stupcu 16. umjesto oznake: »RSRV10« treba stajati oznaka: »RSVS04a«.

Ovim Ispravkom utvrđena greška se ispravlja.

Klasa: 025-04/21-01/185

Urbroj: 338-01-01-21-01

Zagreb, 14. srpnja 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.