Odluka o produžetku financiranja u 2021. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine

NN 83/2021 (21.7.2021.), Odluka o produžetku financiranja u 2021. godini provedbe Programa energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1528

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O PRODUŽETKU FINANCIRANJA U 2021. GODINI PROVEDBE PROGRAMA ENERGETSKE OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE S DETALJNIM PLANOM ZA RAZDOBLJE DO KRAJA 2020. GODINE

I.

Ovom Odlukom se, radi osiguravanja kontinuiteta energetske obnove zgrada stambenog sektora koja se provodi sukladno Programu energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje do kraja 2020. godine (»Narodne novine«, broj 57/20.), produljuje rok za ostvarivanje prava na sufinanciranje do 31. prosinca 2021.

II.

Sredstva za sufinanciranje iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcijama plana za 2022. i 2023. godinu, i to u iznosu od 209.000.000,00 kuna za 2021., 70.000.000,00 kuna za 2022., dok je iznos od 121.000.000,00 kuna osiguran Odlukom o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2021. godini, klasa: 024-04/21-03/2, urbroj: 563-01/69-21-3, od 14. travnja 2021., što sveukupno čini iznos od 400 milijuna kuna.

Provedbu ove Odluke osigurat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/241

Urbroj: 50301-05/20-21-2

Zagreb, 16. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.