Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu

NN 84/2021 (23.7.2021.), Odluka o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1564

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s točkom V. Odluke o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2021. godinu (»Narodne novine«, broj 43/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijela

ODLUKU

O RASPODJELI SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU

I.

Sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu, osigurana stavkama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Glavi 03205, Aktivnosti A862020 »Poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u Bosni i Hercegovini – Međunarodna razvojna suradnja« u ukupnom iznosu od 25.000.000,00 kuna, raspoređuju se za financiranje sljedećih programa i projekata:

1.     programima i projektima iz područja zdravstva6.080.000,00 kuna
2.     programima i projektima iz područja obrazovanja i znanosti6.270.000,00 kuna
3.     programima i projektima iz ostalih područja6.795.000,00 kuna
4.     programima i projektima iz područja kulture5.855.000,00 kuna
UKUPNO:25.000.000,00 kuna

II.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisat će s pravnim osobama/nositeljima programa i projekata ugovore o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja.

Čelnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske odgovoran je za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje, odnosno izvršavanje sredstava iz točke I. ove Odluke u skladu s odredbama Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.).

III.

Ugovori o financijskoj potpori za provedbu odobrenih programa/projekata iz navedenih područja potpisat će se nakon stupanja na snagu ove Odluke.

IV.

Nadzor provedbe programa/projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja obavljat će Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Nadzor provedbe programa/projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja može uz Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske obavljati i nadležno resorno ministarstvo Republike Hrvatske.

V.

Nadzor provedbe programa/projekata iz točke IV. ove Odluke obavljat će se putem dostavljenih opisnih i financijskih izvještaja i nadzorom na terenu.

VI.

Korisnik financijske potpore može iz opravdanih razloga najkasnije 60 dana prije isteka roka izvršenja programa/projekta zatražiti pisanim putem uz detaljno obrazloženje prenamjenu dodijeljenih sredstava, kao i produljenje roka izvršenja programa/projekta koje može odobriti Povjerenstvo za koordinaciju potpore i financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

VII.

Popis odobrenih programa i projekata iz područja kulture, obrazovanja i znanosti, zdravstva i ostalih područja iz točke I. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama« i na službenoj mrežnoj stranici Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Klasa: 022-03/21-04/254

Urbroj: 50301-21/32-21-3

Zagreb, 22. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRIJEDLOG RASPODJELE SREDSTAVA ZA FINANCIRANJE KULTURNIH, OBRAZOVNIH, ZNANSTVENIH, ZDRAVSTVENIH I OSTALIH PROGRAMA I PROJEKATA OD INTERESA ZA HRVATSKI NAROD U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2021. GODINU

PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA ZDRAVSTVA
Red.
broj
Naziv programa/
projekta
Naziv prijavitelja
programa/projekta
Odobreni iznos
1.Dom za starije i nemoćne osobe – Dr. Ivan Evanđelist Šarić, Kiseljak – Lug – 2021.HPO Caritas Vrhbosanske nadbiskupije1.100.000,00 kn
2.Opremanje športsko--rehabilitacijskog doma za djecu s posebnim potrebama u Potpolju, Općina ČitlukOpćina Čitluk500.000,00 kn
3.Adaptacija i opremanje centralne sterilizacijeHrvatska bolnica »Dr. fra Mato Nikolić«800.000,00 kn
4.Izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Kiseljaku – II. fazaJU Dom zdravlja Kiseljak770.000,00 kn
5.Izgradnja edukacijsko-rehabilitacijskog centra za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju – II. fazaOpćina Grude600.000,00 kn
6.Radovi na komunalnoj infrastrukturi – vodovod i kanalizacijaZavod za zbrinjavanje mentalno invalidnih osoba Bakovići160.000,00 kn
7.Završetak izgradnje JU Dom zdravlja OrašjeJU Dom zdravlja Orašje800.000,00 kn
8.Projekt rekonstrukcije i opremanja operacijske dvorane i jedinice intenzivnog liječenja Županijske bolnice LivnoŽupanijska bolnica »Dr. fra Mihovil Sučić« Livno1.000.000,00 kn
9.Rekonstrukcija i adaptacija prostora za stomatološke službe Doma zdravlja TomislavgradDom zdravlja Tomislavgrad350.000,00 kn
UKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI ZDRAVSTVA:6.080.000,00 kn

PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA
OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
Red.
broj
Naziv programa/
projekta
Naziv prijavitelja
programa/projekta
Odobreni iznos
1.Projekt rekonstrukcije Glazbene škole »Široki Brijeg« – uređenje i opremanje interijeraUdruga prijatelja Glazbene škole »Široki Brijeg«200.000,00 kn
2.Digitalizacija obrazovnog sustava Županije Zapadnohercegovačke – E-školaJavna ustanova Zavod za odgoj i obrazovanje600.000,00 kn
3.Izgradnja J.P.U. »Ivančica« – II. fazaJavna predškolska ustanova »Ivančica« Usora300.000,00 kn
4.»Miris novih knjiga« – obnova školske knjižniceOsnovna škola »Kaonik«65.000,00 kn
5.Ugradnja toplinske fasadeOsnovna škola »Uskoplje«180.000,00 kn
6.Završno unutarnje opremanje nove Osnovne škole fra Petar Bakula, PosušjeOpćina Posušje450.000,00 kn
7.Izgradnja objekta Osnovne škole »Žepče« u ŽepčuOpćina Žepče700.000,00 kn
8.Dovršetak izgradnje Športske dvorane Kupres – V. fazaOpćina Kupres – Općinski načelnik Općine Kupres560.000,00 kn
9.Uređenje dvorišta ispred prostora za predškolsko obrazovanje u RakitnuMjesna zajednica Poklečani85.000,00 kn
10.Nabava specijaliziranog vozila za tri odjela učenika s poteškoćama u razvojuSrednja turističko-ugostiteljska škola Mostar180.000,00 kn
11.STEAM učionica – put ka znanju, znanosti i napretkuSredište za cjeloživotno učenje Travnik100.000,00 kn
12.Potpora radu Opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj LuciOpća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci900.000,00 kn
13.Proširenje kapaciteta JU Dječji vrtić »Radost« KreševoOpćina Kreševo300.000,00 kn
14.Izgradnja školske sportske dvorane u PologuTreća osnovna škola Mostar250.000,00 kn
15.Izmjena krovišta Osnovne škole »Ivan Goran Kovačić«Grad Livno320.000,00 kn
16.Zamjena dotrajale stolarije na zgradi Osnovne školeOsnovna škola »fra Marijan Šunjić« Stojkovići70.000,00 kn
17.Rekonstrukcija elektroinstalacija u Osnovnoj školi »Vitez« Vitez – II. faza (prizemlje, desni dio učionice, kotlovnica i kabinet informatike)Osnovna škola »Vitez«, Vitez250.000,00 kn
18.Rekonstrukcija zgrade osnovne škole u Mjesnoj zajednici Slatina u kojoj žive povratnici hrvatske nacionalnostiOpćina Jablanica90.000,00 kn
19.Projekt rekonstrukcije senzorno-motoričkog dvorištaUstanova »Dječji vrtići« Mostar60.000,00 kn
20.Nabava glazbenih instrumenata i opreme u svrhu očuvanja i jačanja glazbenog identiteta Hrvata u BiHOsnovna glazbena škola Brotnjo u Čitluku80.000,00 kn
21.Sanacija zgrade Dječjeg vrtića NeumOpćina Neum200.000,00 kn
22.Hrvatska enciklopedija BiH – treći svezakHrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine180.000,00 kn
23.Časopis HAZU BiH »Vidici«Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini50.000,00 kn
24.Nabava čistih genetskih izvora ovaca za potrebe Centra za očuvanje autohtonih pasmina»Farma Smiljanić« Tomislavgrad100.000,00 kn
UKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI OBRAZOVANJA I ZNANOSTI:6.270.000,00 kn


PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ OSTALIH PODRUČJA
Red.
broj
Naziv programa/
projekta
Naziv prijavitelja
programa/projekta
Odobreni iznos
1.Asfaltiranje zaseoka Kurtušić Foča – DobojUdruženje građana »Johovac« Johovac300.000,00 kn
2.Nabava uljare za preradu maslinaUdruga Hercegovački plodovi mediterana, Stolac300.000,00 kn
3.Sanacija vodovodne mreže i izvorišta u Gornjoj TramošniciUdruženje građana »Vodovod« Gornja Tramošnica80.000,00 kn
4.Obnova i opremanje prostorija Kluba borilačkih vještina LjubuškiKlub borilačkih vještina Ljubuški80.000,00 kn
5.Rekonstrukcija gradske komunalne infrastruktureOpćina Vareš200.000,00 kn
6.Proširenje farme JELEN-KLANACJELEN-KLANAC80.000,00 kn
7.Uređenje infrastrukture u urbanom dijelu gradaGrad Ljubuški680.000,00 kn
8.Izvođenje betonskih i ostalih radova Sportsko-rekreacijskog i memorijalnog centra »Vitez Mile Bošnjak«Udruga za zaštitu i očuvanje krajolika »Gomila – Osoje«200.000,00 kn
9.Sanacija nogostupa u Ulici Ante Starčevića u ČapljiniGrad Čapljina300.000,00 kn
10.Rekonstrukcija ceste Maglaj – Zavidovići (dionica Liješnica – Fojnica)Udruga građana »Fojničani«300.000,00 kn
11.Nabava teretnog vozilaUdruženje građana »Altruist«140.000,00 kn
12.Izgradnja vodovodne mreže u naselju Domaljevac – centarOpćina Domaljevac – Šamac600.000,00 kn
13.Osnaživanje organizacija civilnog društva za socijalnu inkluziju osoba s invaliditetomCaritas Bosne i Hercegovine80.000,00 kn
14.Obnova sportske dvorane »Borsa« nakon požara – II. fazaJudo klub »Borsa« Mostar250.000,00 kn
15.Asfaltiranje puta Davidovići – Ugar – III. fazaOpćina Dobretići280.000,00 kn
16.Revitalizacija hrvatske poljoprivrede u BiH – osnovni preduvjet za održivi povratak, opstanak i ostanak Hrvata u BiHUdruga »Jasen« Široki Brijeg550.000,00 kn
17.Poticaj dragovoljcima i veteranima Domovinskog rata HVO-a ZE-DO Kantona/ŽupanijeSavez udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata HVO-a ZE-DO Kantona200.000,00 kn
18.Virtualna kronika Domovinskog rata u Lašvanskoj doliniForum Hrvata80.000,00 kn
19.Marija Zvijezda – pomirenje, mir, međureligijska i međuetnička suradnjaBanjalučka biskupija95.000,00 kn
20.Obnova fasade Vrhbosanskog bogoslovnog sjemeništa – Južna fasada (2/4)Vrhbosansko bogoslovno sjemenište500.000,00 kn
21.Rekonstrukcija i revitalizacija Male Vijećnice – BeledijeOpćina Odžak600.000,00 kn
22.Izgradnja kulturno športskog doma Jare na kompleksu područne osnovne škole u Jarama – II. fazaGrad Široki Brijeg500.000,00 kn
23.Rekonstrukcija i opremanje hrvatskih domova na području Tuzlanske županijeUdruga mladih Drijenča400.000,00 kn
UKUPNO OSTALI PROJEKTI:6.795.000,00 kn


PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA KULTURE
Red.
broj
Naziv programa/
projekta
Naziv prijavitelja
programa/
projekta
Odobreni iznos
1.Dani hrvatskog filma – Ivo GregurevićOpćina Orašje100.000,00 kn
2.Uređenje »Društvenog doma«Hrvatska udruga mladih u Središnjoj Bosni150.000,00 kn
3.Predprodukcija filmskog projekta »Kraljica Katarina«Hrvatska uzdanica HUM Mostar100.000,00 kn
4.Naš glas o nama – Katolički tjednikMedijski centar Vrhbosanske nadbiskupije250.000,00 kn
5.Adaptacija i uređenje crkve sv. Mihovila DrinovciŽupa sv. Mihovila Arkanđela Drinovci180.000,00 kn
6.Projekt obnove Franjevačke knjižnice Mostar – Obnova rijetke knjige (Rara) u Hrvatskom državnom arhivu u ZagrebuFranjevačka knjižnica Mostar85.000,00 kn
7.Obilježavanje 50. obljetnice Hrvatskog katoličkog mjesečnika Naša ognjišta i izdavačke kuće iz TomislavgradaHrvatski katolički mjesečnik Naša ognjišta90.000,00 kn
8.Rekonstrukcija i sanacija kino/kazališne dvorane Hrvatskog doma – II. fazaHKD Napredak – Podružnica Bugojno300.000,00 kn
9.Izgradnja Muzejsko-galerijskog prostora uz crkvu sv. Marka na PlehanuFranjevački samostan sv. Marka Evanđelista – Plehan500.000,00 kn
10.Nabava osnovne opremeSimfonijski orkestar Mostar50.000,00 kn
11.Rekonstrukcija Kulturnog centra Stolac – IV. fazaOpćina Stolac550.000,00 kn
12.Pastoralni centar i crkva sv. Ivana Krstitelja u PodmilačjuŽupa sv. Ivana Krstitelja Podmilačje400.000,00 kn
13.Izgradnja Kulturno-obrazovnog centra Hrvata »Korita« Bosansko Grahovo – završetak unutarnjih građevinskih radovaUdruga za očuvanje povijesne i kulturne baštine »Don Juraj Gospodnetić« Bosansko Grahovo300.000,00 kn
14.Rekonstrukcija i nadgradnja Galerije kraljice Katarine u Hrvatskom domu hercega Stjepana Kosače – II. fazaHrvatski dom hercega Stjepana Kosače500.000,00 kn
15.Multimedijalno opremanje Hrvatskog kulturnog centra »Sveti Franjo«Franjevački samostan svetog Petra i Pavla – Tuzla300.000,00 kn
16.Edicija Hrvatska književnost BiH u 100 knjigaMatica hrvatska u Sarajevu100.000,00 kn
17.Povijesna baština pokretač održivog razvitkaUdruga građana Stijena Ravno520.000,00 kn
18.Adaptacija i sanacija Napretkova doma Kralj Tomislav u ZeniciHKD Napredak200.000,00 kn
19.Opremanje portala na hrvatskom jeziku iz BiHDnevnik Media d.o.o. Mostar250.000,00 kn
20.U korak s Europom – organizacija i realizacija informativno edukativnog radijskog i TV programa i web-sadržaja o odnosima BiH i EU-a s naglaskom na EU-ove fondoveRTV Herceg-Bosne d.o.o Mostar600.000,00 kn
21.Izgradnja Pastoralnog centra Svete obitelji u Kupresu – II. fazaŽupa Rastičevo200.000,00 kn
22.Dovršetak uređenja velike dvorane pastoralnog centra Župe sv. Luke Evanđelista MostarŽupa sv. Luke Evanđelista Mostar80.000,00 kn
23.Nabava opreme za emitiranje i prijenos radijskog programaJavno poduzeće »Radio Busovača« d.o.o. Busovača50.000,00 kn
UKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI KULTURA:5.855.000,00 kn
SVEUKUPNO PROGRAMI I PROJEKTI KULTURE, OBRAZOVANJA I ZNANOSTI, ZDRAVSTVA I OSTALIH:25.000.000,00 kn