Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta

NN 85/2021 (28.7.2021.), Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta

Vlada Republike Hrvatske

1574

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 33. stavka 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 68/98., 110/98., 163/03. i 71/14.), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU DIJELA ČLANOVA
UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta, zbog isteka mandata:

– brigadir DRAGIŠA KONSA, na koju je imenovan kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove obrane

– dr. sc. GORAN PETROVIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove znanosti

– DANKA MIHALJEVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za financije

– ZORAN NIČENO, na koju je imenovan kao predstavnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove

– NADA UJEVIĆ, na koju je imenovana kao predstavnica središnjeg tijela državne uprave nadležnog za geodetske poslove

– mr. sc. GORAN OLUJIĆ, na koju je imenovan kao predstavnik iz redova stručnih djelatnika Instituta.

Klasa: 080-02/21-02/95
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 22. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.