Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta

NN 85/2021 (28.7.2021.), Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1575

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 33. stavka 2. Zakona o hidrografskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 68/98., 110/98., 163/03. i 71/14.), Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA
UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Za članove Upravnog vijeća Hrvatskog hidrografskog instituta imenuju se:

– DRAGANA ZOVKO, predstavnica ministarstva nadležnog za poslove obrane

– dr. sc. GORAN PETROVIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove znanosti

– DANKA MIHALJEVIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za financije

– ZORAN NIČENO, predstavnik tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove

– IVANA MEDARIĆ, predstavnica tijela državne uprave nadležnog za geodetske poslove

– GORDAN KAČIĆ, predstavnik iz redova stručnih djelatnika Instituta.

Klasa: 080-02/21-01/127
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 22. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.