Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

NN 87/2021 (4.8.2021.), Rješenje o razrješenju ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

Vlada Republike Hrvatske

1606

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 87. stavka 2. Zakona o tržištu rada (»Narodne novine«, br. 118/18. i 32/20.) i članka 26. stavka 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (»Narodne novine«, br. 18/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Razrješuje se ANTE LONČAR dužnosti ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s danom 4. kolovoza 2021., zbog isteka mandata.

Klasa: UP/I 080-02/21-02/68

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 29. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.