Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 87/2021 (4.8.2021.), Rješenje o razrješenju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1608

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04., 44/05., 30/10., 34/12., 79/12. i 80/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Razrješuje se OLIVERA MAROŠ dužnosti članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, na koju je imenovana kao predstavnica Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, zbog isteka mandata.

Klasa: 080-02/21-02/84

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 29. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.