Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 87/2021 (4.8.2021.), Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1609

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04., 44/05., 30/10., 34/12., 79/12. i 80/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU ČLANICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Imenuje se BILJANA TANATAREC, predstavnica Stručnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, članicom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Klasa: 080-02/21-01/113

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 29. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.