Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa

NN 87/2021 (4.8.2021.), Rješenje o imenovanju dijela članova Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1611

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 17. stavka 2. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. srpnja 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU DIJELA ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Za članove Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa, imenuju se:

– dr. sc. MLADEN NIKŠIĆ

– MILAN VUKOVIĆ

– dr. sc. MARTIN STARČEVIĆ.

Klasa: 080-02/21-01/110

Urbroj: 50301-15/07-21-02

Zagreb, 29. srpnja 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.