Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 87/2021 (4.8.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1616

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 33. sjednici održanoj 27. srpnja 2021. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 71/21. i 78/21. – ispravak), u Dopunskoj listi lijekova iz članka 2. stavka 5. pod šiframa anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDDDD i jed. mj. (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RSIznos koji Zavod plaća za jed. oblikIznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranjeIznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)Doplata za jed. oblikDoplata za jed. oblik (s PDV-om)Doplata za orig. pakiranjeDoplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
S01AA12 472tobramicinLNovartis Hrvatska d.o.o.AlconTobrexmast za oči 3,5 g (3 mg/1 g masti)17,8418,7317,8418,73R9,6710,159,6710,158,178,588,178,58
S01AA12 771tobramicinLNovartis Hrvatska d.o.o.AlconTobrexkapi za oči 1x5 ml (3 mg/ml)16,8217,6616,8217,66R10,1910,7010,1910,706,636,966,636,96
S01BA01 462deksametazonLNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxidexmast za oči 0,1% 3,5 g21,1622,2221,1622,22R8,709,148,709,1412,4613,0812,4613,08
S01BA01 761deksametazonLNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxidexkapi za oči 0,1%, 1x5 ml12,6013,2312,6013,23R10,1910,7010,1910,702,412,532,412,53
S01CA01 761deksametazon + neomicin + polimiksin BLNovartis Hrvatska d.o.o.AlconMaxitrolkapi za oči 1x5 ml (1 mg +3.500 i.j. +6.000 i.j./ml)16,9417,7916,9417,79R10,1910,7010,1910,706,757,096,757,09

«.

Dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD
(s PDV-om)
Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RSIznos koji Zavod plaća za jed. oblikIznos koji Zavod plaća za jed. oblik (s PDV-om)Iznos koji Zavod plaća za orig. pakiranjeIznos koji Zavod plaća za orig. pakiranje (s PDV-om)Doplata za jed. oblikDoplata za jed. oblik (s PDV-om)Doplata za orig. pakiranjeDoplata za orig. pakiranje (s PDV-om)
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.
C08CA09 172lacidipin4 mg0,380,39ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x6 mg0,560,5915,7616,55R0,430,4512,0812,680,130,143,683,86
C10BX15 161atorvastatin + perindoprilServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.Euvascortbl. film obl. 30x(20 mg+5 mg)2,122,2263,5566,73R1,491,5644,5546,780,630,6719,0019,95
C10BX15 162atorvastatin + perindoprilServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.Euvascortbl. film obl. 30x(40 mg+5 mg)2,782,9283,4387,60R2,152,2664,4367,650,630,6719,0019,95
C10BX15 163atorvastatin + perindoprilServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.Euvascortbl. film obl. 30x(20 mg+10 mg)2,472,6074,1777,88R1,841,9355,1757,930,630,6719,0019,95
C10BX15 164atorvastatin + perindoprilServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.Euvascortbl. film obl. 30x(40 mg+10 mg)3,143,2994,0598,75R2,502,6375,0578,800,630,6719,0019,95
D05AX52 443kalcipotriol + betametazonLMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelPsotriolgel 30 g (50 mcg/g+0,5 mg/g)94,3699,0894,3699,08R76,4480,2676,4480,2617,9218,8217,9218,82
R03AK14 361indakaterol + mometazonfuroatINovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbH, Novartis FarmacéuticaAtectura Breezhalerprašak inhalata, caps. tvrda 30x(125 mcg+127,5 mcg)+inhalator5,335,60160,00168,00R4,835,07144,90152,150,500,5315,1015,86
R03AK14 362indakaterol + mometazonfuroatINovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbH, Novartis FarmacéuticaAtectura Breezhalerprašak inhalata, caps. tvrda 30x(125 mcg+260 mcg)+inhalator5,335,60160,00168,00R5,155,41154,48162,200,180,195,525,80


«.

Smjernica pod oznakom »pg08« mijenja se i glasi:

»pg08: Lijek je indiciran za intermitentno liječenje umjerenih do teških simptoma fibroida maternice u odraslih žena koje nisu u menopauzi, kada embolizacija fibroida maternice i/ili kirurško liječenje nisu prikladni ili nisu bili uspješni. Po preporuci bolničkog specijalista ginekologa iz ugovorne zdravstvene ustanove. Primjenjuje se u terapijskim ciklusima u trajanju od 3 mjeseca. Nakon 1. ciklusa se prekida ukoliko izostane smanjenje krvarenja. Nakon 2. ciklusa se prekida ukoliko izostane smanjenje veličine mioma. Može se primijeniti u najviše 4 ciklusa tijekom dvije godine. Između tih ciklusa su pauze u trajanju od po 2 mjeseca. Nakon 4. ciklusa potrebna je pauza od najmanje 6 mjeseci.«

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2021. godine.

Klasa: 025-04/21-01/189
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 27. srpnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.