Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 87/2021 (4.8.2021.), Odluka o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1617

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14. i 83/15.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20. i 12/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 33. sjednici održanoj 27. srpnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 144/20., 14/21. i 33/21.) u tablici 1. iz članka 1. stavka 2. dodaju se nove šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01CD04 071kabazitakselKabazitaksel Accordkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CD04 081kabazitakselKabazitaksel EVER Pharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CD04 082kabazitakselKabazitaksel EVER Pharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg
L01CD04 083kabazitakselKabazitaksel EVER Pharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x45 mg
L01EL01 163ibrutinibImbruvicatbl. film obl. 28x140 mg
L01EL01 164ibrutinibImbruvicatbl. film obl. 28x280 mg
L01EL01 165ibrutinibImbruvicatbl. film obl. 28x420 mg
L01EL01 166ibrutinibImbruvicatbl. film obl. 28x560 mg
L01EX02 172sorafenibSorafenib Mylan (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 173sorafenibSorafenib Stada (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 174sorafenibSorafenib Teva (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 175sorafenibSorafenib Sandoz (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 176


sorafenib

Sorafenib Alvogen (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01EX02 177sorafenibSorafenib Pharmscience (samo za Ca bubrega i HCC)tbl. film obl. 112x200 mg
L01XE56 161entrektinibRozlytrekcaps. tvrda 90x200 mg
M09AX09 061onasemnogen abeparvovekZolgensmaotop. za inf., 1 doza

»

«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. rujna 2021. godine.

Klasa: 025-04/21-01/191
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 27. srpnja 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.