Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinski med« – zaštićena oznaka izvornosti

NN 88/2021 (6.8.2021.), Obavijest o podnesenom zahtjevu za zaštitu naziva »Dalmatinski med« – zaštićena oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1628

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 87. stavka 9. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka USRH i 52/21, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ZAŠTITU NAZIVA »DALMATINSKI MED« – ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je Zahtjev za zaštitu naziva »Dalmatinski med« – zaštićena oznaka izvornosti, od podnositelja zahtjeva Udruga pčelara Dalmacije, Trg Dr. Franje Tuđmana 8, 21 238 Otok.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 87. stavku 10. Zakona.

3. Sukladno članku 87. stavku 9. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena Specifikacija proizvoda »Dalmatinski med« – zaštićena oznaka izvornosti.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/20-01/14

Urbroj: 525-14/1350-21-6

Zagreb, 14. srpnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.