Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Meso istarskog goveda – boškarina/meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti

NN 88/2021 (6.8.2021.), Obavijest o izmjeni specifikacije proizvoda »Meso istarskog goveda – boškarina/meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1629

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka USRH i 52/21, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »MESO ISTARSKOG GOVEDA – BOŠKARINA / MESO ISTRSKEGA GOVEDA – BOŠKARINA« – ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je izmijenjenu Specifikaciju proizvoda »Meso istarskog goveda – boškarina« / »Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti, od podnositelja zahtjeva Savez uzgajivača istarskog goveda, Zagrebačka 21, 52463 Višnjan.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

3. Sukladno članku 90. stavku 5. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Meso istarskog goveda – boškarina« / »Meso istrskega goveda – boškarina« – zaštićena oznaka izvornosti.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/20-01/50

Urbroj: 525-14/1268-21-9

Zagreb, 15. srpnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.