Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

NN 92/2021 (20.8.2021.), Odluka o raspisivanju dopunskih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1664

Na temelju članka 5., članka 6. stavka 1. i članka 107. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU DOPUNSKIH IZBORA ZA ČLANOVE PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ REDA PRIPADNIKA NACIONALNE MANJINE, ODNOSNO IZ REDA PRIPADNIKA HRVATSKOG NARODA

I.

Raspisuju se dopunski izbori za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskog naroda, kako slijedi:

1. SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

– za Županijsku skupštinu Sisačko-moslavačke županije – 2 predstavnika srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Hrvatske Kostajnice – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Petrinje – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Siska – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Hrvatska Dubica – 2 predstavnika srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Majur – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Sunja – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

2. KARLOVAČKA ŽUPANIJA

– za Županijsku skupštinu Karlovačke županije – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Ogulina – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Slunja – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Cetingrad – 1 predstavnik bošnjačke nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Josipdol – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Lasinja – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

3. VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

– za Općinsko vijeće Općine Petrijanec – 1 predstavnik romske nacionalne manjine

4. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

– za Općinsko vijeće Općine Peteranec – 1 predstavnik romske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Rasinja – 2 predstavnika srpske nacionalne manjine

5. BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

– za Županijsku skupštinu Bjelovarsko-bilogorske županije – 2 predstavnika srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Daruvara – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Garešnice – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Đulovac – 2 predstavnika srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Končanica – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Severin – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Šandrovac – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Štefanje – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Velika Pisanica – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Veliki Grđevac – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

6. PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

– za Županijsku skupštinu Primorsko-goranske županije – 2 predstavnika srpske nacionalne manjine

– 1 predstavnik talijanske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Rijeke – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

7. LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA

– za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije – 2 predstavnika srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Otočca – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Brinje – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

8. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA

– za Gradsko vijeće Grada Orahovice – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Crnac – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Čačinci – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Gradina – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Lukač – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Mikleuš – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Nova Bukovica – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Sopje – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

9. POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

– za Županijsku skupštinu Požeško-slavonske županije – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

10. BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

– za Općinsko vijeće Općine Garčin – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Gornji Bogićevci – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

11. ZADARSKA ŽUPANIJA

– za Županijsku skupštinu Zadarske županije – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Benkovca – 2 predstavnika srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Obrovca – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Lišane Ostrovičke – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Polača – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Vrsi – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Zemunik Donji – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

12. OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA

– za Općinsko vijeće Općine Čeminac – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Darda – 1 predstavnik romske nacionalne manjine

– 1 predstavnik mađarske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Draž – 1 predstavnik mađarske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Erdut – 1 predstavnik mađarske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Ernestinovo – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Jagodnjak – 1 predstavnik romske nacionalne manjine

– 1 predstavnik hrvatskog naroda

– za Općinsko vijeće Općine Petlovac – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Podgorač – 2 predstavnika srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Trnava – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

13. ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

– za Županijsku skupštinu Šibensko-kninske županije – 2 predstavnika srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Drniša – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

14. VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

– za Županijsku skupštinu Vukovarsko-srijemske županije – 3 predstavnika srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Bogdanovci – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– 1 predstavnik ukrajinske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Borovo – 1 predstavnik hrvatskog naroda

– za Općinsko vijeće Općine Gunja – 1 predstavnik bošnjačke nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Nijemci – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Tompojevci – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Tovarnik – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Trpinja – 1 predstavnik hrvatskog naroda

15. SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

– za Gradsko vijeće Grada Vrlike – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

16. ISTARSKA ŽUPANIJA

– za Gradsko vijeće Grada Pule – Pola – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine

– za Gradsko vijeće Grada Rovinja – Rovigno – 1 predstavnik talijanske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Svete Nedelje – 1 predstavnik bošnjačke nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Višnjan – Visignano – 1 predstavnik talijanske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Vrsar – Orsera – 1 predstavnik talijanske nacionalne manjine

17. MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

– za Županijsku skupštinu Međimurske županije – 1 predstavnik romske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Kotoriba – 1 predstavnik romske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Mala Subotica – 1 predstavnik romske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Orehovica – 2 predstavnika romske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Podturen – 1 predstavnik romske nacionalne manjine

– za Općinsko vijeće Općine Pribislavec – 1 predstavnik romske nacionalne manjine

18. GRAD ZAGREB

– za Gradsku skupštinu Grada Zagreba – 1 predstavnik srpske nacionalne manjine.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 3. listopada 2021.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 24. kolovoza 2021.

Klasa: 022-03/21-04/279
Urbroj: 50301-21/06-21-2
Zagreb, 19. kolovoza 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.