Obvezatne upute broj DLS IV o primjeni obvezatnih uputa

NN 92/2021 (20.8.2021.), Obvezatne upute broj DLS IV o primjeni obvezatnih uputa

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1668

Na osnovi članka 109., u svezi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 19. kolovoza 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ DLS IV

O PRIMJENI OBVEZATNIH UPUTA

1. U provedbi dopunskih izbora članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz reda pripadnika nacionalne manjine, odnosno iz reda pripadnika hrvatskoga naroda, koji će se održati 3. listopada 2021., na odgovarajući način će se primjenjivati sljedeće obvezatne upute Državnog izbornog povjerenstva:

– Obvezatne upute L II o zaštiti osobnih podataka, od 8. veljače 2021. (»Narodne novine«, broj 12/21),

– Obvezatne upute L IV o pravima i dužnostima promatrača, od 14. travnja 2021. (»Narodne novine«, broj 39/21), osim u dijelu koji se odnosi na elektroničku aplikaciju za prijavu promatrača,

– Obvezatne upute L V o načinu glasovanja birača s invaliditetom, nepismenih birača te birača koji nisu u mogućnosti pristupiti na biračko mjesto, od 14. travnja 2021. (»Narodne novine«, broj 39/21),

– Obvezatne upute L VI o načinu uređenja biračkog mjesta, od 14. travnja 2021. (»Narodne novine«, broj 39/21) te

– Obvezatne upute broj FL I o suradnji Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske i nadležnih izbornih povjerenstava u provedbi nadzora financiranja izborne promidžbe (»Narodne novine«, broj 12/21).

2. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 24. kolovoza 2021.

3. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Držav­nog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Klasa: 013-06/21-01/82
Urbroj: 507-03/07-21-4
Zagreb, 19. kolovoza 2021.

Potpredsjednik
koji obavlja dužnost predsjednika Povjerenstva
Damir Kontrec, v. r.