Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

NN 93/2021 (25.8.2021.), Pravilnik o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima, pokvarljivim te proizvodno i tržišno osjetljivim poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima

Ministarstvo poljoprivrede

1671


Na temelju članka 2. stavka 2. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (»Narodne novine«, br. 117/17. i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM PROIZVODIMA, POKVARLJIVIM TE PROIZVODNO I TRŽIŠNO OSJETLJIVIM POLJOPRIVREDNIM I PREHRAMBENIM PROIZVODIMA

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom se propisuje Popis poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz članka 2. stavka 1. točke 3., popis pokvarljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz članka 2. stavka 1. točke 4. te popis proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz članka 2. stavka 1. točke 18. Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom (»Narodne novine«, br. 117/17. i 52/21., u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Pojmovi koji se koriste u ovome Pravilniku imaju jednako značenje kao u Zakonu.

Članak 2.

(1) Detaljan Popis poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz članka 2. stavka 1. točke 3., popis pokvarljivih proizvoda iz članka 2. stavka 1. točke 4. te popis proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz članka 2. stavka 1. točke 18. Zakona se nalaze u Prilogu ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Popis iz stavka 1. ovoga članka se zasniva na kombiniranoj nomenklaturi Europske unije koja se temelji na Međunarodnoj konvenciji o Harmoniziranom sustavu nazivlja i brojčanog označavanja koji uključuje daljnje podjele zbog carinskih, trgovinskih i statističkih potreba EU.

(3) Na popisu iz stavka 1. ovoga članka se nalaze proizvodi navedeni u Prilogu I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, kao i proizvodi koji nisu navedeni u tom Prilogu, ali su prerađeni za upotrebu kao hrana s pomoću proizvoda navedenih u tom Prilogu, uključujući i sve proizvode obuhvaćene pojmom »hrana« u skladu s člankom 2. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL 31, 1. 2. 2002.).

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a popis proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika stupa na snagu 1. prosinca 2021.

Članak 4.

Popis proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika prestaje važiti na dan 1. travnja 2024.

Klasa: 011-01/21-01/33
Urbroj: 525-07/0187-21-13
Zagreb, 11. kolovoza 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG I.

POPIS POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA, POPIS POKVARLJIVIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA TE POPIS PROIZVODNO I TRŽIŠNO OSJETLJIVIH POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

ŠIFRA KNNAZIVPOLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI PPPPOKVARLJIVI POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI PPPPPROIZVODNO I TRŽIŠNO OSJETLJIVI POLJOPRIVREDNI I PREHRAMBENI PROIZVODI PTOPPPP
01012100Čistokrvni rasplodni konjiPPP 
 
01012910Konji za klanjePPP 
 
01012990Živi konji (osim čistokrvnih za rasplod i onih za klanje)PPP 
 
01013000Živi magarciPPP 
 
01019000Žive mazge i mulePPP 
 
01022110Čistokrvne rasplodne junice (ženska goveda koja se nikada nisu telila)PPP 
 
01022130Čistokrvne rasplodne krave (osim junica)PPP 
 
01022190Čistokrvna rasplodna goveda (osim junica i krava)PPP 
 
01022905Živa goveda, podvrste Bibos ili podvrste Poephagus (osim čistokrvnih za rasplod)PPP 
 
01022910Živa goveda, mase do uključivo 80 kg (osim čistokrvnih rasplodnih životinja)PPP 
 
01022921Goveda, mase veće od 80 kg do uključivo 160 kg, za klanjePPP 
 
01022929Živa goveda, mase veće od 80 kg do uključivo 160 kg (osim životinja za klanje i čistokrvnih rasplodnih životinja)PPP 
 
01022941Goveda, mase veće od 160 kg do uključivo 300 kg, za klanjePPP 
 
01022949Živa goveda, mase veće od 160 kg do uključivo 300 kg (osim životinja za klanje i čistokrvnih rasplodnih životinja)PPP 
 
01022951Junice, (ženska goveda koja se nikada nisu telila), mase veće od 300 kg, za klanjePPP 
 
01022959Žive junice, (ženska goveda koja se nikada nisu telila), mase veće od 300 kg (osim životinja za klanje i čistokrvnih rasplodnih životinja)PPP 
 
01022961Krave, mase veće od 300 kg, za klanje (osim junica)PPP 
 
01022969Žive krave, mase veće od 300 kg (osim životinja za klanje, junica i čistokrvnih rasplodnih životinja)PPP 
 
01022991Goveda, mase veće od 300 kg, za klanje (osim junica i krava)PPP 
 
01022999Živa goveda, mase veće od 300 kg, osim za klanje (osim junica i krava)PPP 
 
01023100Čistokrvni rasplodni bivoliPPP 
 
01023910Živi bivoli, domaće vrste (osim čistokrvnih rasplodnih bivola)PPP 
 
01023990Živi bivoli (osim čistokrvnih rasplodnih bivola i bivola domaće vrste)PPP 
 
01029020Čistokrvne rasplodne vrsta goveda, ostala (osim goveda i bivola)PPP 
 
01029091Živa goveda domaće vrste (osim čistokrvnih rasplodnih goveda i bivola)PPP 
 
01029099Živa goveda ostala (osim čistokrvnih rasplodnih goveda i bivola)PPP 
 
01031000Čistokrvne rasplodne svinjePPP 
 
01039110Domaće svinje, mase manje od 50 kg (osim čistokrvnih rasplodnih životinja)PPP 
 
01039190Žive svinje, ostale sorte, mase manje od 50 kgPPP 
 
01039211Žive domaće krmače, koje su barem jednom oprasile, mase veće od uključivo 160 kg (osim čistokrvnih rasplodnih životinja)PPP 
 
01039219Žive domaće svinje, mase veće od uključivo 50 kg (osim krmača koje su barem jednom oprasile mase veće od uključivo 160 kg i čistokrvne rasplodne životinje)PPP 
 
01039290Žive svinje, ostale sorte, mase veće od uključivo 50 kgPPP 
 
01041010Čistokrvne ovce za rasplodPPP 
 
01041030Živa janjad, ovce starosti do jedne godine (osim čistokrvnih rasplodnih životinja)PPP 
 
01041080Žive ovce (osim janjadi i čistokrvnih rasplodnih životinja)PPP 
 
01042010Čistokrvne rasplodne kozePPP 
 
01042090Žive koze (osim čistokrvnih rasplodnih životinja)PPP 
 
01051111Djedovski i roditeljski ženski pilići vrste Gallus domesticus, za nesilice, mase ne veće od 185 gPPP 
 
01051119Djedovski i roditeljski ženski pilići vrste Gallus domesticus, mase ne veće od 185 g (osim za nesilice)PPP 
 
01051191Nesilice, (kokoši vrste Gallus domesticus), mase ne veće od 185 g (osim djedovskih i roditeljskih ženskih pilića)PPP 
 
01051199Živa perad vrste »Gallus domesticus«, mase do uključivo 185 g (osim pura, biserki, djedovskih i roditeljskih ženskih pilića i nesilica)PPP 
 
01051200Žive domaće pure, mase do uključivo 185 gPPP 
 
01051300Žive domaće patke, mase do uključivo 185 gPPP 
 
01051400Žive domaće guske, mase do uključivo 185 gPPP 
 
01051500Žive domaće biserke, mase do uključivo 185 gPPP 
 
01059400Žive kokoši vrste Gallus domesticus, mase veće od 185 gPPP 
 
01059910Žive domaće patke, mase veće od 185 gPPP 
 
01059920Žive domaće guske, mase veće od 185 gPPP 
 
01059930Žive domaće pure, mase veće od 185 gPPP 
 
01059950Žive domaće biserke, mase veće od 185 gPPP 
 
01061100Živi primatiPPP 
 
01061200Živi kitovi, delfini i pliskavice (sisavci iz roda Cetacea), morske krave i moronji (sisavci iz roda Sirenia); tuljani, morski lavovi i morževi (sisavci iz podroda Pinnipedia)PPP 
 
01061300Žive deve i ostali kamelidi (Camelidae)PPP 
 
01061410Živi domaći kunićiPPP 
 
01061490Živi kunići i zečevi (osim domaćih kunića)PPP 
 
01061900Živi sisavci (osim primata, kitova, delfina i pliskavica, morskih krava i moronja, tuljana, morskih lavova, morževa, deva i ostalih kaelida, zečeva i kunića, konja, magaraca, mazgi, mula, goveda, svinja, ovaca i koza)PPP 
 
01062000Živi gmazovi (npr. zmije, kornjače, aligatori, kajmani, legvani, gavijali i gušteri)PPP 
 
01063100Žive ptice grabljivicePPP 
 
01063200Žive ptice psitako-vrste (uključujući papige, papigice s dugim repovima, crvene are i kakadue)PPP 
 
01063300Živi nojevi; emui (Dromaius novaehollandiae)PPP 
 
01063910Živi goluboviPPP 
 
01063980Žive ptice, ostale (osim ptica grabljivica i psitako-vrsta, papiga, papigica s dugim repovima, crvene are i kakadua, nojeva, emua i golubova)PPP 
 
01064100Žive pčelePPP 
 
01064900Živi kukci (osim pčela)PPP 
 
01069000Žive životinje (osim sisavaca, gmazova, ptica, kukaca, riba, ljuskara, mekušaca i drugih vodenih beskralješnjaka i mikroorganskih kultura itd.)PPP 
 
02011000Trupovi ili polovice od životinja vrste goveda, svježi ili rashlađeniPPPPPPPPTOPPPP
02012020Kompenzirane četvrtine od životinja vrste goveda, s kostima, svježe ili rashlađenePPPPPPPPTOPPPP
02012030Neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine od životinja vrste goveda, s kostima, svježe ili rashlađenePPPPPPPPTOPPPP
02012050Neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine od životinja vrste goveda, s kostima, svježe ili rashlađenePPPPPPPPTOPPPP
02012090Svježi ili rashlađeni komadi od životinja vrste goveda, s kostima (osim trupova i polovica, kompenziranih četvrtina, prednjih i stražnjih četvrtina)PPPPPPPPTOPPPP
02013000Svježe ili rashlađeno meso od životinja vrste goveda, bez kostijuPPPPPPPPTOPPPP
02021000Smrznuti trupovi i polovice od životinja vrste govedaPPP 
 
02022010Smrznute kompenzirane četvrtine od životinja vrste goveda, s kostimaPPP 
 
02022030Smrznute neraskomadane ili raskomadane prednje četvrtine od životinja vrste goveda, s kostimaPPP 
 
02022050Smrznute neraskomadane ili raskomadane stražnje četvrtine od životinja vrste goveda, s kostimaPPP 
 
02022090Smrznuti komadi od životinja vrste goveda, s kostima (osim trupova i polovica, kompenziranih četvrtina, prednjih i stražnjih četvrtina)PPP 
 
02023010Smrznute prednje četvrtine od životinja vrste goveda, bez kostiju, cijele ili raskomadane u najviše pet komada, svaka u jednom bloku; kompenzirane četvrtine u dva bloka, od kojih jedan sadrži prednju četvrtinu, cijelu ili raskomadanu u najviše pet komada, a drugi dio zadnju četvrtinu, isključujući file u jednom komaduPPP 
 
02023050Smrznuti »crop«, vrat s potplećkom (»chuck and blade«) i prsa s donjim dijelom plećke, bez kostiju, od životinja vrste govedaPPP 
 
02023090Smrznuto goveđe meso, bez kostiju (osim prednje četvrtine, cijele ili raskomadane u najviše pet komada, svaka u jednom bloku; kompenzirane četvrtine u dva bloka, od kojih jedan sadrži prednju četvrtinu, cijelu ili raskomadanu u najviše pet komada, a drugi dio zadnju četvrtinu, isključujući file u jednom komadu, »crop«, vrat s potplećkom (»chuck and blade«) i prsa s donjim dijelom plećke)PPP 
 
02031110Svježi ili rashlađeni trupovi i polovice domaćih svinjaPPPPPPPPTOPPPP
02031190Svježi ili rashlađeni trupovi i polovice ostalih svinjaPPPPPPP 
02031211Svježe ili rashlađene šunke i komadi šunke od domaćih svinja, s kostimaPPPPPPPPTOPPPP
02031219Svježe ili rashlađene plećke i komadi plećke od domaćih svinja, s kostimaPPPPPPPPTOPPPP
02031290Svježe ili rashlađene šunke, plećke i komadi od njih, s kostima, od ostalih svinjaPPPPPPPPTOPPPP
02031911Svježi ili rashlađeni prednji dijelovi i komadi od njih, od domaćih svinjaPPPPPPPPTOPPPP
02031913Svježa ili rashlađena leđa i komadi od njih, od domaćih svinjaPPPPPPPPTOPPPP
02031915Svježa ili rashlađena prsa, s potrbušinom (potrbušina) i komadi od njih, od domaćih svinjaPPPPPPPPTOPPPP
02031955Svježe ili rashlađeno meso, bez kostiju, od domaćih svinja (osim prsa s potrbušinom i komada od njih)PPPPPPPPTOPPPP
02031959Svježe ili rashlađeno meso, s kostima, od domaćih svinja (osim trupova i polovica, šunke, plećki i komada od njih, prednjih dijelova, leđa, prsa s potrbušinom i komada od njih)PPPPPPPPTOPPPP
02031990Svježe ili rashlađeno meso od ostalih svinja (osim trupova i polovica, šunke, plećki i komada od njih, s kostima)PPPPPPP 
02032110Smrznuti trupovi i polovice od domaćih svinjaPPP 
 
02032190Smrznuti trupovi i polovice od ostalih svinjaPPP 
 
02032211Smrznute šunke i komadi od njih, od domaćih svinja, s kostimaPPP 
 
02032219Smrznute plećke i komadi od njih, od domaćih svinja, s kostimaPPP 
 
02032290Smrznute šunke, plećke i komadi od njih, s kostima, od ostalih svinjaPPP 
 
02032911Smrznuti prednji dijelovi i komadi od njih, od domaćih svinjaPPP 
 
02032913Smrznuta leđa i komadi od njih, od domaćih svinja, s kostimaPPP 
 
02032915Smrznuta prsa s potrbušinom (potrbušina) i njezini komadi, od domaćih svinjaPPP 
 
02032955Smrznuto meso od domaćih svinja, bez kostiju (osim prsa s potrbušinom i njezinih komada)PPP 
 
02032959Smrznuto meso od domaćih svinja, s kostima (osim trupova i polovica, šunke, plećki i komada od njih i prednjih dijelova, leđa, prsa s potrbušinom i njezinih komada)PPP 
 
02032990Smrznuto meso od ostalih svinja (osim trupova i polovica, šunke, plećki i komada od njih, s kostima)PPP 
 
02041000Svježi ili rashlađeni janjeći trupovi i polovicePPPPPPP 
02042100Svježi ili rashlađeni ovčji trupovi i polovice (osim janjećih)PPPPPPP 
02042210Svježe ili rashlađene ovčje skraćene prednje četvrtinePPPPPPP 
02042230Svježe ili rashlađene ovčje slabine i/ili podslabinePPPPPPP 
02042250Svježe ili rashlađene ovčje nogePPPPPPP 
02042290Svježi ili rashlađeni komadi ovčetine, s kostima (osim trupova i polovica, skraćenih prednjih četvrtina, slabina i/ili podslabina i nogu)PPPPPPP 
02042300Svježi ili rashlađeni komadi ovčjeg mesa, bez kostijuPPPPPPP 
02043000Smrznuti janjeći trupovi i polovicePPP 
 
02044100Smrznuti ovčji trupovi i polovice (osim janjećih)PPP 
 
02044210Smrznute ovčje skraćene prednje četvrtinePPP 
 
02044230Smrznute ovčje slabine i/ili podslabinePPP 
 
02044250Smrznute ovčje nogePPP 
 
02044290Smrznuti komadi ovčjeg mesa, s kostima (osim trupova i polovica, skraćenih prednjih četvrtina, slabina i/ili podslabina i nogu)PPP 
 
02044310Smrznuti komadi janjećeg mesa, bez kostijuPPP 
 
02044390Smrznuti komadi ovčjeg mesa, bez kostiju (osim janjećeg)PPP 
 
02045011Svježi ili rashlađeni kozji trupovi i polovicePPPPPPP 
02045013Svježe ili rashlađene kozje skraćene prednje četvrtinePPPPPPP 
02045015Svježe ili rashlađene kozje slabine i/ili podslabinePPPPPPP 
02045019Svježe ili rashlađene kozje nogePPPPPPP 
02045031Svježi ili rashlađeni komadi kozjeg mesa, s kostima (osim trupova i polovica, skraćenih prednjih četvrtina, slabina i/ili podslabina i nogu)PPPPPPP 
02045039Svježi ili rashlađeni komadi kozjeg mesa, bez kostijuPPPPPPP 
02045051Smrznuti kozji trupovi i polovicePPP 
 
02045053Smrznute kozje skraćene prednje četvrtinePPP 
 
02045055Smrznute kozje slabine i/ili podslabinePPP 
 
02045059Smrznute kozje nogePPP 
 
02045071Smrznuti komadi kozjeg mesa, s kostima (osim trupova i polovica, skraćenih prednjih četvrtina, slabina i/ili podslabina i nogu)PPP 
 
02045079Smrznuti komadi kozjeg mesa, bez kostijuPPP 
 
02050020Svježe ili rashlađeno meso od konja, magaraca, mula ili mazgiPPPPPPP 
02050080Smrznuto meso od konja, magaraca, mula ili mazgiPPP 
 
02061010Svježi ili rashlađeni jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda, za proizvodnju farmaceutskih proizvodaPPPPPPP 
02061095Svježi ili rashlađeni jestivi mišićni i tetivni dio ošita od životinja vrste goveda (osim za proizvodnju farmaceutskih proizvoda)PPPPPPP 
02061098Svježi ili rashlađeni jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda (osim za proizvodnju farmaceutskih proizvoda i osim mišićnog i tetivnog djela ošita)PPPPPPP 
02062100Smrznuti jestivi jezici od životinja vrste govedaPPP 
 
02062200Smrznuta jestiva jetra od životinja vrste govedaPPP 
 
02062910Smrznuti jestivi klaonički proizvodi od životinja vrste goveda, za proizvodnju farmaceutskih proizvoda (osim jezika i jetre)PPP 
 
02062991Smrznuti jestivi mišićni i tetivni dio ošita od životinja vrste goveda (osim za proizvodnju farmaceutskih proizvoda)PPP 
 
02062999Zamrznuti jestivi klaonički goveđi proizvodi (osim za proizvodnju farmaceutskih proizvoda, jezika, jetre i osim mišićnog i tetivnog djela ošita)PPP 
 
02063000Svježi ili rashlađeni jestivi klaonički proizvodi od svinjaPPPPPPP 
02064100Smrznuta jestiva jetra od svinjePPP 
 
02064900Jestivi klaonički proizvodi od svinja, smrznuti (osim jetre)PPPPPPP 
02068010Svježi ili rashlađeni jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi, za proizvodnju farmaceutskih proizvodaPPPPPPP 
02068091Svježi ili rashlađeni jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta konja, magaraca, mula i mazgi (osim za proizvodnju farmaceutskih proizvoda)PPPPPPP 
02068099Svježi ili rashlađeni jestivi klaonički proizvodi od životinja vrsta ovaca i koza (osim za proizvodnju farmaceutskih proizvoda)PPPPPPP 
02069010Smrznuti jestivi klaonički proizvodi od ovaca, koza, konja, magaraca, mula i mazgi, za proizvodnju farmaceutskih proizvodaPPP 
 
02069091Smrznuti jestivi klaonički proizvodi od konja, magaraca, mula i mazgi (osim za proizvodnju farmaceutskih proizvoda)PPP 
 
02069099Smrznuti jestivi klaonički proizvodi od ovaca i koza (osim za proizvodnju farmaceutskih proizvoda)PPP 
 
02071110Svježe ili rashlađeno kokošje meso vrste Gallus domesticus, očišćeno od perja i utrobe, s glavama i nogama, poznato kao »83 % pilići«PPPPPPPPTOPPPP
02071130Svježe ili rashlađeno kokošje meso vrste Gallus domesticus, očišćeno od perja i utrobe, bez glave i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao »70 % pilići«PPPPPPPPTOPPPP
02071190Svježe ili rashlađeno kokošje meso vrste Gallus domesticus, očišćeno od perja i utrobe, bez glave, nogu, vratova, srca, jetre i želudaca, poznato kao »65 % pilići«, i drugi oblici svježeg ili rashlađenoga kokošjeg mesa, neisječenog na komade (osim »83 % i 70 % pilića«)PPPPPPPPTOPPPP
02071210Smrznuto kokošje meso vrste Gallus domesticus, očišćeno od perja i utrobe, bez glave i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao »70 % pilići«PPP 
 
02071290Smrznuto kokošje meso vrste Gallus domesticus, očišćeno od perja i utrobe, bez glave, nogu, vratova, srca, jetre i želudaca, poznato kao »65 % pilići« i drugi oblici kokošjeg mesa, neisječenog na komadePPP 
 
02071310Svježi ili rashlađeni komadi kokošjeg mesa, bez kosti, kokoši vrste Gallus domesticusPPPPPPPPTOPPPP
02071320Svježe ili rashlađene polovice ili četvrtine, s kostima, kokoši vrste Gallus domesticusPPPPPPPPTOPPPP
02071330Svježa ili rashlađena cijela krila, sa ili bez vrhova, s kostima, kokoši vrste Gallus domesticusPPPPPPPPTOPPPP
02071340Svježi ili rashlađeni hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, zabaci i vrhovi krila, s kostima, kokoši vrste Gallus domesticusPPPPPPPPTOPPPP
02071350Svježa ili rashlađena prsa i komadi od njih, s kostima, kokoši vrste Gallus domesticus, s kostimaPPPPPPPPTOPPPP
02071360Svježe ili rashlađene noge i komadi od njih, s kostima, kokoši vrste Gallus domesticus, s kostimaPPPPPPPPTOPPPP
02071370Svježi ili rashlađeni komadi mesa, kokoši vrste Gallus domesticus, s kostima (osim polovica i četvrtina, cijelih krila, sa ili bez vrhova, hrptova, vratova, hrptova s vratovima, zabataka i vrhova krila, prsa, nogu i komada od njih)PPPPPPPPTOPPPP
02071391Svježa ili rashlađena jetra, kokoši vrste Gallus domesticusPPPPPPP 
02071399Svježi ili rashlađeni ostali klaonički proizvodi, kokoši vrste Gallus domesticus (osim jetre)PPPPPPP 
02071410Smrznuto meso, kokoši vrste Gallus domesticus, isječeno na komade, bez kostijuPPP 
 
02071420Smrznute polovice ili četvrtine, s kostima, kokoši vrste Gallus domesticusPPP 
 
02071430Smrznuta cijela krila, sa ili bez vrhova, s kostima, kokoši vrste Gallus domesticusPPP 
 
02071440Smrznuti hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, zabaci i vrhovi krila, s kostima, kokoši vrste Gallus domesticusPPP 
 
02071450Smrznuta prsa i komadi od njih, kokoši vrste Gallus domesticus, s kostimaPPP 
 
02071460Smrznute noge i komadi od njih, s kostima, kokoši vrste Gallus domesticus,PPP 
 
02071470Smrznuti komadi mesa, kokoši vrste Gallus domesticus, s kostima (osim polovica i četvrtina, cijelih krila, sa ili bez vrhova, hrptova, vratova, hrptova s vratovima, zabataka i vrhova krila, prsa, nogu i komada od njih)PPP 
 
02071491Smrznuta jetra, kokoši vrste Gallus domesticusPPP 
 
02071499Smrznuti ostali klaonički proizvodi, kokoši vrste Gallus domesticus (osim jetre)PPP 
 
02072410Svježa ili rashlađena puretina, očišćena od perja i utrobe, bez glave i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrom i želucima, poznata kao »80 % pure«PPPPPPPPTOPPPP
02072490Svježa ili rashlađena puretina, očišćena od perja i utrobe, bez glave, nogu, vratova, srca, jetre i želudaca, poznata kao »73 % pure«, i ostali oblici svježe ili rashlađene puretine, neisječene na komade (osim »80 % pure«)PPPPPPPPTOPPPP
02072510Smrznuta puretina, očišćena od perja i utrobe, bez glave i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrom i želucima, poznata kao »80 % pure«PPP 
 
02072590Smrznuta puretina, očišćena od perja i utrobe bez glave, nogu, vratova, srca, jetre i želudaca, poznata kao »73 % pure«, i ostali oblici svježe ili rashlađene puretine, neisječene na komade (osim »80 % pure«)PPP 
 
02072610Svježe ili rashlađeno meso od pura, bez kostiju, isječeno na komadePPPPPPPPTOPPPP
02072620Svježe ili rashlađene polovice i četvrtine puretine, s kostimaPPPPPPPPTOPPPP
02072630Svježa ili rashlađena pureća cijela krila, sa ili bez vrhova, s kostimaPPPPPPPPTOPPPP
02072640Svježi ili rashlađeni pureći hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, zabaci i vrhovi krila, s kostimaPPPPPPPPTOPPPP
02072650Svježa ili rashlađena pureća prsa i komadi od njih, s kostimaPPPPPPPPTOPPPP
02072660Svježi ili rashlađeni pureći bataci i komadi od bataka, s kostimaPPPPPPPPTOPPPP
02072670Svježe ili rashlađene pureće noge i komadi od njih, s kostima (osim bataka i komada od bataka)PPPPPPPPTOPPPP
02072680Svježe ili rashlađeno pureće meso, s kostima (osim polovica i četvrtina, cijelih krila, sa ili bez vrhova, hrptova, vratova, hrptova s vratovima, zabataka i vrhova krila, prsa, nogu i njihovih dijelova)PPPPPPPPTOPPPP
02072691Svježa ili rashlađena pureća jetraPPPPPPP 
02072699Svježi ili rashlađeni pureći klaonički proizvodi (osim jetre)PPPPPPP 
02072710Smrznuto pureće meso, isječeno na komade, bez kostijuPPP 
 
02072720Smrznute pureće polovice i četvrtine, s kostimaPPP 
 
02072730Smrznuta pureća cijela krila, sa ili bez vrhova, s kostimaPPP 
 
02072740Smrznuti pureći hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, zabaci i vrhovi krila, s kostimaPPP 
 
02072750Smrznuta pureća prsa i komadi od njih, s kostimaPPP 
 
02072760Smrznuti pureći bataci i komadi od njih, s kostimaPPP 
 
02072770Smrznute pureće noge i komadi od njih, s kostima (osim bataka i komada od njih)PPP 
 
02072780Smrznuto pureće meso, s kostima (osim polovica i četvrtina, cijelih krila, sa ili bez vrhova, hrptova, vratova, hrptova s vratovima, zabataka i vrhova krila, prsa, nogu i njihovih dijelova)PPP 
 
02072791Smrznuta pureća jetraPPP 
 
02072799Smrznuti pureći klaonički proizvodi (osim jetre)PPP 
 
02074120Meso pataka, neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno, očišćeno od perja, iskrvavljeno, bez crijeva ali neočišćeno, s glavama i nogama, poznato kao »85 % patke«PPPPPPPPTOPPPP
02074130Meso pataka, neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno, očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao »75 % patke«PPPPPPPPTOPPPP
02074180Meso pataka, neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno, očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetara i želudaca, poznato kao »63 % patke«, ili drukčije podnesenoPPPPPPPPTOPPPP
02074230Meso pataka, neizrezano na komade, smrznuto, očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu, ali s vratovima, srcima, jetrima i želucima, poznato kao »70 % patke«PPP 
 
02074280Meso pataka, neizrezano na komade, smrznuto, očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu i bez vratova, srca, jetara i želudaca, poznato kao »63 % patke«, ili drukčije podnesenoPPP 
 
02074300Masna jetra, svježa ili rashlađena, od patakaPPPPPPP 
02074410Meso pataka, ostalo, svježe ili rashlađeno, u komadima, bez kostijuPPPPPPPPTOPPPP
02074421Svježe ili rashlađene polovice ili četvrtine, u komadima, s kostima, od patakaPPPPPPPPTOPPPP
02074431Svježa ili rashlađena cijela krila, sa ili bez vrhova, u komadima, s kostima, od patakaPPPPPPPPTOPPPP
02074441Svježi ili rashlađeni hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, bataci i vrhovi krila, u komadima, s kostima, od patakaPPPPPPPPTOPPPP
02074451Svježa ili rashlađena prsa i komadi od njih, u komadima, s kostima, od patakaPPPPPPPPTOPPPP
02074461Svježe ili rashlađene noge i komadi od njih, u komadima, s kostima, od patakaPPPPPPPPTOPPPP
02074471Svježi ili rashlađeni paltoi, u komadima, s kostima, od patakaPPPPPPPPTOPPPP
02074481Svježi ili rashlađeni komadi s kostima, ostali, od patakaPPPPPPPPTOPPPP
02074491Svježa ili rashlađena jetra, osim masnih jetara, od patakaPPPPPPP 
02074499Svježi ili rashlađeni ostali klaonički proizvodi, osim jetra, od patakaPPPPPPP 
02074510Meso pataka, ostalo, smrznuto, u komadima, bez kostijuPPP 
 
02074521Smrznute polovice ili četvrtine, u komadima, s kostima, od patakaPPP 
 
02074531Smrznuta cijela krila, sa ili bez vrhova, u komadima, s kostima, od patakaPPP 
 
02074541Smrznuti hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, bataci i vrhovi krila, u komadima, s kostima, od patakaPPP 
 
02074551Smrznuta prsa i komadi od njih, u komadima, s kostima, od patakaPPP 
 
02074561Smrznute noge i komadi od njih, u komadima, s kostima, od patakaPPP 
 
02074571Smrznuti paltoi, u komadima, s kostima, od patakaPPP 
 
02074581Smrznuti komadi s kostima, ostali, od patakaPPP 
 
02074593Smrznuta masna jetra, od patakaPPP 
 
02074595Smrznuta jetra, od pataka, osim masne jetrePPP 
 
02074599Smrznuti ostali klaonički proizvodi, osim jetra, od patakaPPP 
 
02075110Meso gusaka, neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno, očišćeno od perja, iskrvavljeno, neočišćeno, s glavama i nogama, poznato kao »82 % guske«PPPPPPPPTOPPPP
02075190Meso gusaka, neizrezano na komade, svježe ili rashlađeno, očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao »75 % guske«, ili drukčije podnesenoPPPPPPPPTOPPPP
02075210Meso gusaka, neizrezano na komade, smrznuto, očišćeno od perja, iskrvavljeno, neočišćeno od unutrašnjih organa, s glavama i nogama, poznato kao »82 % guske«PPP 
 
02075290Meso gusaka, neizrezano na komade, smrznuto, očišćeno od perja i unutrašnjih organa, bez glava i nogu, sa ili bez srca i želudaca, poznato kao »75 % guske«, ili drukčije podnesenoPPP 
 
02075300Masna jetra, svježa ili rashlađena, od gusakaPPPPPPP 
02075410Meso gusaka, ostalo, svježe ili rashlađeno, u komadima, bez kostijuPPPPPPPPTOPPPP
02075421Svježe ili rashlađene polovice ili četvrtine, u komadima, s kostima, od gusakaPPPPPPPPTOPPPP
02075431Svježa ili rashlađena cijela krila, sa ili bez vrhova, u komadima, s kostima, od gusakaPPPPPPPPTOPPPP
02075441Svježi ili rashlađeni hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, bataci i vrhovi krila, u komadima, s kostima, od gusakaPPPPPPPPTOPPPP
02075451Svježa ili rashlađena prsa i komadi od njih, u komadima, s kostima, od gusakaPPPPPPPPTOPPPP
02075461Svježe ili rashlađene noge i komadi od njih, u komadima, s kostima, od gusakaPPPPPPPPTOPPPP
02075471Svježi ili rashlađeni paltoi, u komadima, s kostima, od gusakaPPPPPPPPTOPPPP
02075481Svježi ili rashlađeni komadi s kostima, ostali, od gusakaPPPPPPPPTOPPPP
02075491Svježa ili rashlađena jetra, osim masnih jetara, od gusakaPPPPPPP 
02075499Svježi ili rashlađeni ostali klaonički proizvodi, osim jetra, od gusakaPPPPPPP 
02075510Meso gusaka, ostalo, smrznuto, u komadima, bez kostijuPPP 
 
02075521Smrznute polovice ili četvrtine, u komadima, s kostima, od gusakaPPP 
 
02075531Smrznuta cijela krila, sa ili bez vrhova, u komadima, s kostima, od gusakaPPP 
 
02075541Smrznuti hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, bataci i vrhovi krila, u komadima, s kostima, od gusakaPPP 
 
02075551Smrznuta prsa i komadi od njih, u komadima, s kostima, od gusakaPPP 
 
02075561Smrznute noge i komadi od njih, u komadima, s kostima, od gusakaPPP 
 
02075571Smrznuti paltoi, u komadima, s kostima, od gusakaPPP 
 
02075581Smrznuti komadi s kostima, ostali, od gusakaPPP 
 
02075593Smrznuta masna jetra, od gusakaPPP 
 
02075595Smrznuta jetra, od gusaka, osim masne jetrePPP 
 
02075599Smrznuti ostali klaonički proizvodi, osim jetra, od gusakaPPP 
 
02076005Meso biserki, neizrezano na komade, svježe, rashlađeno ili smrznutoPPPPPPP 
02076010Meso biserki, svježe, rashlađeno ili smrznuto, u komadima, bez kostijuPPPPPPP 
02076021Svježe, rashlađene ili smrznute, polovice ili četvrtine, u komadima, s kostima, od biserkiPPPPPPP 
02076031Svježa, rashlađena ili smrznuta, cijela krila, sa ili bez vrhova, u komadima, s kostima, od biserkiPPPPPPP 
02076041Svježi, rashlađeni ili smrznuti hrptovi, vratovi, hrptovi s vratovima, bataci i vrhovi krila, u komadima, s kostima, od biserkiPPPPPPP 
02076051Svježa, rashlađena ili smrznuta, prsa i komadi od njih, u komadima, s kostima, od biserkiPPPPPPP 
02076061Svježe, rashlađene ili smrznute noge i komadi od njih, u komadima, s kostima, od biserkiPPPPPPP 
02076081Svježi, rashlađeni ili smrznuti komadi, od biserki, s kostima, ostali, drugdje nespomenutiPPPPPPP 
02076091Svježa, rashlađena ili smrznuta jetra, od biserkiPPPPPPP 
02076099Svježi, rashlađeni ili smrznuti ostali klaonički proizvodi od biserki, osim jetrePPPPPPP 
02081010Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso i jestivi klaonički proizvodi od domaćih kunićaPPPPPPP 
02081090Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso i jestivi klaonički proizvodi divljih kunića i zečevaPPPPPPP 
02083000Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso i jestivi klaonički proizvodi od primataPPPPPPP 
02084010Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso kitovaPPPPPPP 
02084020Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso tuljanaPPPPPPP 
02084080Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso i jestivi klaonički proizvodi kitova,delfina i pliskavica (sisavaca iz roda Cetacea); morskih krava i moronja (sisavaca iz roda Sirenia); tuljana, morskih lavova i morževa (sisavaca iz podreda Pinnipedia); osim kitova i tuljanaPPPPPPP 
02085000Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso i jestivi klaonički proizvodi gmazova npr. zmije, kornjače, krokodiliPPPPPPP 
02086000Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso i jestivi klaonički proizvodi deva i ostalih vrsta iz porodice kamelida (Camelidae)PPPPPPP 
02089010Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso i jestivi klaonički proizvodi domaćih golubovaPPPPPPP 
02089030Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso i jestivi klaonički proizvodi od divljači (osim kunića, zečeva i svinja)PPPPPPP 
02089060Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso i jestivi klaonički proizvodi sobovaPPPPPPP 
02089070Svježi, rashlađeni ili smrznuti žablji kraciPPPPPPP 
02089098Svježe, rashlađeno ili smrznuto meso i jestivi klaonički proizvodi (osim goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula, mazgi, peradi, kunića, zečeva, primata, kitova, delfina i pliskavica (sisavaca iz roda Cetacea), morskih krava i moronja (sisavaca iz roda Sirenia), tuljanja, morskih lavova i morževa (sisavaca iz podreda Pinnipedia), gmazova, golubova, divljači,sobova i žabljih krakova)PPPPPPP 
02091011Potkožna svinjska masnoća, očišćena od mesa, netopljena niti drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena ili u salamuriPPPPPPP 
02091019Potkožna svinjska masnoća, očišćena od mesa, netopljena niti drukčije ekstrahirana, sušena ili dimljenaPPPPPPP 
02091090Svinjska masnoća, očišćena od mesa, netopljena niti drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena (osim potkožne)PPPPPPP 
02099000Masnoća od peradi, netopljena niti drukčije ekstrahirana, svježa, rashlađena, smrznuta, soljena, u salamuri, sušena ili dimljenaPPPPPPP 
02101111Šunke i komadi od njih, s kostima, od domaće svinje, soljene ili u salamuriPPP 
 
02101119Plećke i komadi od njih, s kostima, od domaće svinje, soljene ili u salamuriPPP 
 
02101131Šunke i komadi od njih, s kostima, od domaće svinje, sušeno ili dimljenoPPP 
 
02101139Plećke i komadi od njih, s kostima, od domaće svinje, sušeno ili dimljenoPPP 
 
02101190Šunke, plećke i komadi od njih, s kostima, od ostalih svinja, soljeni, u salamuri, sušeno ili dimljenoPPP 
 
02101211Prsa s potrbušinom (potrbušina) i komadi od njih, od domaće svinje, soljeni ili u salamuriPPP 
 
02101219Prsa s potrbušinom (potrbušina) i komadi od njih, od domaće svinje, sušeni ili dimljeniPPP 
 
02101290Prsa s potrbušinom (potrbušina) i komadi od njih, od ostalih svinja, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeniPPP 
 
02101910Svinjska slanina ili njeni komadi (bacon polovice ili spencers), od domaće svinje, soljena ili u salamuriPPP 
 
02101920Skraćene (3/4) polovice ili srednji dijelovi (middles), od domaće svinje, soljene ili u salamuriPPP 
 
02101930Prednji dijelovi i komadi od njih, od domaće svinje, soljeni ili u salamuriPPP 
 
02101940Leđa i komadi od njih, od domaće svinje, soljeni ili u salamuriPPP 
 
02101950Svinjsko meso, od domaćih svinja, soljeno ili u salamuri (osim šunke, plećki i komada od njih, prsa s potrbušinom i komada od njih, bacon polovice ili spencers, skraćenih (3/4) polovica ili srednjih dijelova (middles), prednjih dijelova i komada od njih, te leđa i komada od njih)PPP 
 
02101960Prednji dijelovi i komadi od njih,od domaće svinje, sušeni ili dimljeniPPP 
 
02101970Leđa i komadi od njih, od domaće svinje, sušeni ili dimljeniPPP 
 
02101981Sušeno ili dimljeno meso, bez kostiju, od domaće svinje (osim prsa s potrbušinom i komada od njih)PPP 
 
02101989Sušeno ili dimljeno meso, s kostima, od domaće svinje (osim šunke, plećke i komada od njih, prsa s potrbušinom i komada od njih, prednjih dijelova, leđa i komada od njih)PPP 
 
02101990Meso ostalih svinja, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno (osim šunke, plećke i komada od njih, s kostima, prsa s potrbušinom i komada od njih)PPP 
 
02102010Meso od životinja vrste goveda, s kostima, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljenoPPP 
 
02102090Meso od životinja vrste goveda, bez kostiju, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljenoPPP 
 
02109100Meso i jestivi klaonički proizvodi od primata, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni, uključujući jestivo brašno i krupicu od mesa ili klaoničkih proizvodaPPP 
 
02109210Meso i jestivi klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni, uključujući jestivo brašno i krupicu od mesa ili klaoničkih proizvoda od kitova, dupina i pliskavica (sisavaca iz reda Cetacea); morskih krava i moronja (sisavaca iz roda Sirenia)PPP 
 
02109291Meso od tuljana, morskih lavova i morževa (sisavaca iz podreda Pinnipedia), soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljenoPPP 
 
02109292Klaonički proizvodi od tuljana, morskih lavova i morževa (sisavci iz podreda Pinnipedia), soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeniPPP 
 
02109299Jestivo brašno i krupica od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda od tuljana, morskih lavova i morževa (sisavci iz podreda Pinnipedia)PPP 
 
02109300Meso i jestivi klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni, i krupica od mesa ili klaoničkih proizvoda, od gmazova (npr. zmija, kornjača, aligatora)PPP 
 
02109910Meso od konja, soljeno, u salamuri ili sušenoPPP 
 
02109921Meso od ovaca i koza, s kostima, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljenoPPP 
 
02109929Meso od ovaca i koza, bez kostiju, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljenoPPP 
 
02109931Meso od sobova, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljenoPPP 
 
02109939Meso, soljeno, u salamuri, sušeno ili dimljeno (osim svinjskog i goveđeg, mesa sobova, ovce ili koze, primata, kitova, dupina i pliskavica (sisavaca iz reda Cetacea), morskih krava i moronja (sisavaca iz reda Sirenia), tuljana, morskih lavova i morževa, gmazova i mesa od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno)PPP 
 
02109941Jetra od domaće svinje, soljena, u salamuri, sušena ili dimljenaPPP 
 
02109949Jestivi klaonički proizvodi domaće svinje, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni (osim jetre)PPP 
 
02109951Jestiva goveđa prepona, mišićna i tetivna, soljena, u salamuri, sušena ili dimljenaPPP 
 
02109959Jestivi goveđi klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni (osim prepone, mišićne i tetivne)PPP 
 
02109971Masna jetra od gusaka i pataka, soljena ili u salamuriPPP 
 
02109979Jestiva jetra peradi, soljena, u salamuri, sušena ili dimljena (osim masne jetre od gusaka i pataka)PPP 
 
02109985Jestivi klaonički proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni (osim onih od domaće svinje, goveda, primata, kitova, dupina i pliskavica (sisavaca iz reda Cetacea), morskih krava i moronja (sisavaca iz reda Sirenia), tuljana, morskih lavova i morževa, gmazova i jetra od peradi)PPP 
 
02109990Jestivo brašno i krupica od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda (osim od primata, kitova, dupina i pliskavica (sisavaca iz reda Cetacea), morskih krava i moronja (sisavaca iz reda Sirenia), tuljana, morskih lavova i morževa i gmazova)PPP 
 
03011100Živa ukrasna slatkovodna ribaPPP 
 
03011900Živa ukrasna riba (osim slatkovodne)PPP 
 
03019110Živa pastrva Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogasterPPPPPPP 
03019190Živa pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae)PPPPPPP 
03019210Živa jegulja (Anguilla spp.), duljine manje od 12 cmPPPPPPP 
03019230Živa jegulja (Anguilla spp.), duljine 12 cm ili veće, ali ne veće od 20 cmPPPPPPP 
03019290Živa jegulja (Anguilla spp.), duljine 20 cm ili većePPPPPPP 
03019300Živi šarani (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.)PPPPPPP 
03019410Živa atlantska plavoperajna tuna (Thunnus thynnus)PPPPPPP 
03019490Živa sjevernopacifička tuna (Thunnus orientalis)PPPPPPP 
03019500Živa plavoperajna tuna s južnih mora (Thunnus maccoyii)PPPPPPP 
03019911Živi pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus, atlantski losos (Salmo salar) i mladica (Hucho hucho))PPPPPPP 
03019917Živa slatkovodna riba (osim ukrasne ribe, pastrve, jegulje, šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus,Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla,Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp), pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), atlanskog lososa (Salmo salar) i mladica)PPPPPPP 
03019985Živa morska riba (osim ukrasne ribe, pastrve (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), jegulje (Anguilla spp.), atlantske i pacifičke plavoperajne tune (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) i plavoperjane tune južnih mora (Thunnus maccoyii))PPPPPPP 
03021110Svježe ili rashlađene pastrve (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)PPPPPPP 
03021120Svježe ili rashlađene pastrve vrste (Oncorhynchus mykiss), s glavom i škrgama, bez utrobe, mase po komadu veće od 1,2 kg, ili bez glave, škrga i utrobe, mase po komadu veće od 1 kgPPPPPPP 
03021180Svježe ili rashlađene pastrve (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae), (osim vrste (Oncorhynchus mykiss), s glavom i škrgama, bez utrobe, mase po komadu veće od 1,2 kg, ili bez glave, škrga i utrobe, mase po komadu veće od 1 kg))PPPPPPP 
03021300Svježi ili rashlađeni pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus)PPPPPPP 
03021400Svježi ili rashlađeni atlantski losos (Salmo salar) i mladica, dunavski losos (Hucho hucho)PPPPPPP 
03021900Svježe ili rashlađene salmonide, osim pastrve (Salmo trutt, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantskog lososa (Salmo salar) i dunavskog lososa (Hucho hucho)PPPPPPP 
03022110Svježi ili rashlađeni grenlandski halibut (iverak) (Reinhardtius hippoglossoides)PPPPPPP 
03022130Svježi ili rashlađeni atlantski halibut (iverak) (Hippoglossus hippoglossus)PPPPPPP 
03022190Svježi ili rashlađeni pacifički halibut (iverak) (Hippoglossus stenolepis)PPPPPPP 
03022200Svježi ili rashlađeni iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)PPPPPPP 
03022300Svježi ili rashlađeni list (Solea spp.)PPPPPPP 
03022400Svježi ili rashlađeni romb (Psetta maxima)PPPPPPP 
03022910Svježa ili rashlađena patarača (Lepidorhombus spp.)PPPPPPP 
03022980Svježa ili rashlađena riba iz reda plosnatica (porodice Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim grenlandskog halibuta (Reinhardtius hippoglossoides), atlanskog halibuta (Hippoglossus hippoglossus), pacifičkog halibuta (Hippoglossus stenolepis), iverka zlatopjega (Pleuronectes platessa), listova (Solea spp.), romba (Psetta maxima) i patarače (Lepidorhombus spp.)PPPPPPP 
03023110Svježe ili rashlađene albakore ili dugoperajne tune (Thunnus alalunga), za industrijsku obradu ili čuvanjePPPPPPP 
03023190Svježe ili rashlađene albakore ili dugoperajne tune (Thunnus alalunga), osim za industrijsku obradu ili čuvanjePPPPPPP 
03023210Svježe ili rashlađene žutoperajne tune (Thunnus albacares), za industrijsku obradu ili čuvanjePPPPPPP 
03023290Svježe ili rashlađene žutoperajne tune (Thunnus albacares), osim za industrijsku obradu ili čuvanjePPPPPPP 
03023310Svježi ili rashlađeni trupac prugavac ili prugasti bonito, za industrijsku obradu ili čuvanjePPPPPPP 
03023390Svježi ili rashlađeni trupac prugavac ili prugasti bonito, osim za industrijsku obradu ili čuvanjePPPPPPP 
03023410Svježe ili rashlađene velikooke tune (Thunnus obesus), za industrijsku obradu ili čuvanjePPPPPPP 
03023490Svježe ili rashlađene velikooke tune (Thunnus obesus), osim tuna za industrijsku obradu ili čuvanjePPPPPPP 
03023511Svježa ili rashlađena atlantska plavoperajna tuna (Thunnus thynnus) za industrijsku proizvodnju ili čuvanjePPPPPPP 
03023519Svježa ili rashlađena atlantska plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), osim za industrijsku proizvodnju ili čuvanjePPPPPPP 
03023591Svježa ili rashlađena pacifička plavoperajna tuna (Thunnus orientalis), za industrijsku proizvodnju ili čuvanjePPPPPPP 
03023599Svježa ili rashlađena pacifička plavoperajna tuna (Thunnus orientalis), osim za industrijsku proizvodnju ili čuvanjePPPPPPP 
03023610Svježe ili rashlađene plavoperajne tune s južnih mora (Thunnus maccoyii), za industrijsku obradu ili čuvanjePPPPPPP 
03023690Svježe ili rashlađene plavoperajne tune s južnih mora (Thunnus maccoyii), osim tuna za industrijsku obradu ili čuvanjePPPPPPP 
03023920Svježa ili rashlađena tuna (roda Thunnus), za industrijsku obradu ili čuvanje, (osim Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii)PPPPPPP 
03023980Svježa ili rashlađena tuna (roda Thunnus), (osim tuna za industrijsku proizvodnju i čuvanje i Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis i Thunnus maccoyii)PPPPPPP 
03024100Svježa ili rashlađena haringa (Clupea harengus, Clupea pallasii)PPPPPPP 
03024200Svježi ili rashlađeni inćuni (Engraulis spp.)PPPPPPP 
03024310Svježa ili rashlađena srdela vrste Sardina pilchardusPPPPPPP 
03024330Svježe ili rashlađene srdele (Sardinops spp.) i velike srdele (Sardinella spp.)PPPPPPP 
03024390Svježa ili rashlađena papalina (Sprattus sprattus)PPPPPPP 
03024400Svježa ili rashlađena skuša i lokarda (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)PPPPPPP 
03024510Svježi ili rashlađeni atlantski šarun (Trachurus trachurus)PPPPPPP 
03024530Svježi ili rashlađeni čileanski šnjur (Trachurus murphyi)PPPPPPP 
03024590Svježi ili rashlađeni šnjurevi i šaruni (Trachurus spp.), osim atlantskog šaruna (Trachurus trachurus) i čileanskog šnjura (Trachurus murphyi)PPPPPPP 
03024600Svježa ili rashlađena kobija (Rachycentron canadum)PPPPPPP 
03024700Svježi ili rashlađeni iglun (sabljarka) (Xiphias gladius)PPPPPPP 
03024911Svježi ili rashlađeni istočni trup crnopjeg (Euthynnus affinis), za industrijsku proizvodnju ili konzerviranjePPPPPPP 
03024919Svježi ili rashlađeni istočni trup crnopjeg (Euthynnus affinis), osim za industrijsku proizvodnju ili konzerviranjePPPPPPP 
03024990Svježa ili rashlađena indijska skuša (Rastrelliger spp.), proskok (Scomberomorus spp.), šnjur i šarun (Trachurus spp.), plavi trkač (Caranx spp.), srebrna plotica (Pampus spp.), Cololabis saira, Decapterus spp., kapelan (Mallotus villosus), palamida (Sarda spp.), iglun, iglan i jedran (Istiophoridae)PPPPPPP 
03025110Svježi ili rashlađeni atlantski bakalar (Gadus morhua)PPPPPPP 
03025190Svježi ili rashlađeni grenlandski i pacifički bakalar (Gadus ogac, Gadus macrocephalus)PPPPPPP 
03025200Svježa ili rashlađena bakalarka (Melanogrammus aeglefinus)PPPPPPP 
03025300Svježi ili rashlađeni crni bakalar (koljuška) (Pollachius virens)PPPPPPP 
03025411Svježi ili rashlađeni kapski oslić, plitkovodni oslić (Merluccius capensis) i dubokovodni kapski oslić (Merluccius paradoxus)PPPPPPP 
03025415Svježi ili rashlađeni oslić južnih mora (Merluccius australis)PPPPPPP 
03025419Svježi ili rashlađeni oslići (Merluccius spp.), osim kapskog oslića, dubokovodnog oslića i oslića južnih moraPPPPPPP 
03025490Svježi ili rashlađeni oslići roda Urophycis spp.PPPPPPP 
03025500Svježa ili rashlađena aljaška kolja (Theragra chalcogramma)PPPPPPP 
03025600Svježa ili rashlađena ugotica pučinka i ugotica južnih mora (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis)PPPPPPP 
03025910Svježi ili rashlađeni polarni bakalar (Boreogadus saida)PPPPPPP 
03025920Svježi ili rashlađeni pišmolj (molet) (Merlangius merlangus)PPPPPPP 
03025930Svježa ili rashlađena kolja (Pollachius pollachius)PPPPPPP 
03025940Svježi ili rashlađeni manjići morski (Molva spp.)PPPPPPP 
03025990Svježa ili rashlađena riba roda Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae (osim bakalara, bakalarke, crnog bakalara, oslića, aljaške kolje, ugotice pučinke, polarnog bakalara, pišmolja, kolje i manjića)PPPPPPP 
03027100Svježe ili rashlađene tilapije (Oreochromis spp.)PPPPPPP 
03027200Svježa ili rashlađena riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)PPPPPPP 
03027300Svježa ili rashlađena riba iz porodice šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)PPPPPPP 
03027400Svježe ili rashlađene jegulje (Anguilla spp.)PPPPPPP 
03027900Svježi ili rashlađeni nilski ostriž (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.)PPPPPPP 
03028115Svježi ili rashlađeni kostelj (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.)PPPPPPP 
03028130Svježa ili rashlađena atlantska psina (kučina) (Lamna nasus)PPPPPPP 
03028140Svježi ili rashlađeni pas modrulj (Prionace glauca)PPPPPPP 
03028180Svježi ili rashlađeni kostelj i ostali morski psi, osim kostelja (Squalus acanthias), morskih mački (Scyliorhinus spp.), kučina (Lamna nasus) i pasa modrulja (Prionace glauca)PPPPPPP 
03028200Svježe ili rashlađene raže i voline (Rajidae)PPPPPPP 
03028300Svježi ili rashlađeni antarktički zuban (Dissostichus spp.)PPPPPPP 
03028410Svježi ili rashlađeni europski lubin (brancin) (Dicentrarchus labrax)PPPPPPP 
03028490Svježi ili rashlađeni lubini (Dicentrarchus spp.), osim europskog lubina (brancina)PPPPPPP 
03028510Svježe ili rashlađene ljuskavke iz roda zubatca (Dentex dentex) ili iz roda arbuna (Pagellus spp.)PPPPPPP 
03028530Svježa ili rashlađena orada (komarča) (Sparus aurata)PPPPPPP 
03028590Svježe ili rashlađene ljuskavke (šparidi) (Sparidae), osim orade (Sparus aurata), zubaca (Dentex dentex) i arbuna (Pagellus spp.)PPPPPPP 
03028910Svježa ili rashlađena slatkovodna riba, drugdje nespomenutaPPPPPPP 
03028921Svježa ili rashlađena riba roda Euthynnus, za industrijsku proizvodnju ili čuvanje (osim trupca prugavca ili prugastog bonita)PPPPPPP 
03028929Svježa ili rashlađena riba roda Euthynnus, (osim trupca prugavca ili prugastog bonita i ribe za industrijsku proizvodnju ili čuvanje)PPPPPPP 
03028931Svježi ili rashlađeni oceanski bodečnjak (Sebastes marinus)PPPPPPP 
03028939Svježi ili rashlađeni bodečnjak (Sebastes spp.), osim oceanskog bodečnjaka (Sebastes marinus)PPPPPPP 
03028940Svježa ili rashlađena grboglavka (Brama spp.)PPPPPPP 
03028950Svježe ili rashlađene grdobine (Lophius spp.)PPPPPPP 
03028960Svježi ili rashlađeni rožnati huj (Gentapterus blacodes)PPPPPPP 
03028990Svježa ili rashlađena riba, drugdje nespomenutaPPPPPPP 
03029100Svježa ili rashlađena riblja jetra, ikra i mliječPPPPPPP 
03029200Svježe ili rashlađene peraje morskog psaPPPPPPP 
03029900Svježe ili rashlađene riblje peraje, glave, repovi, mjehuri i ostali jestivi riblji ostaci, osim jetre, ikre, mliječi i peraja morskog psaPPPPPPP 
03031100Smrznuti buljooki losos (crveni losos) (Oncorhynchus nerka)PPP 
 
03031200Smrznuti pacifički losos (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), osim buljookog lososa (crvenog lososa)(Oncorhynchus nerka)PPP 
 
03031300Smrznuti atlantski losos (Salmo salar) i mladica (Hucho hucho)PPP 
 
03031410Smrznuta pastrva (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)PPP 
 
03031420Smrznuta kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss), s glavom i škrgama, bez utrobe, mase veće od 1,2 kg po komadu, ili bez glave, škrga i utrobe, mase veće od 1 kg po komaduPPP 
 
03031490Smrznuta pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae) osim kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss), s glavom i škrgama, bez utrobe, mase veće od 1,2 kg po komadu, ili bez glave, škrga i utrobe, mase veće od 1 kg po komaduPPP 
 
03031900Smrznuta salmonida, osim pacifičkog lososa (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantskog lososa (Salmo salar) i mladice (Hucho hucho)PPP 
 
03032300Smrznute tilapije (Oreochromis spp.)PPP 
 
03032400Smrznuta riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)PPP 
 
03032500Smrznuta riba iz porodice šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus)PPP 
 
03032600Smrznute jegulje (Anguilla spp.)PPP 
 
03032900Smrznuti, Nilski ostriž (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.)PPP 
 
03033110Smrznuti grenlandski halibut (Reinhardtius hippoglossoides)PPP 
 
03033130Smrznuti atlantski halibut (Hippoglossus hippoglossus)PPP 
 
03033190Smrznuti pacifički halibut (Hippoglossus stenolepis)PPP 
 
03033200Smrznuti iverak zlatopjeg (Pleuronectes platessa)PPP 
 
03033300Smrznuti list (Solea spp.)PPP 
 
03033400Smrznuti romb (Psetta maxima)PPP 
 
03033910Smrznuti iverak (Platichtys flesus)PPP 
 
03033930Smrznuta riba roda (Rhombosolea)PPP 
 
03033950Smrznuta riba vrste (Pelotreis flavilatus ili Peltorhamphus novaezelandiae)PPP 
 
03033985Smrznuta riba iz reda plosnatica (porodice Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim halibuta, iverka zlatopjega, lista, romba, iverka, ribe roda (Rhombosolea) i ribe vrste (Pelotreis flavilatus i Peltorhamphus novaezelandiae)PPP 
 
03034110Smrznuta albakora ili tuna dugokrilac (Tthunnus alalunga) za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604PPP 
 
03034190Smrznuta albakora ili tuna dugokrilac (Thunnus alalunga), osim za industrijsku proizvodnju ili konzerviranjePPP 
 
03034220Smrznuta žutoperajna tuna (Thunnus albacares) za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604PPP 
 
03034290Smrznute žutoperajne tune (Thunnus albacares), osim za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604PPP 
 
03034310Smrznuti prugasti bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 ili konzerviranjePPP 
 
03034390Smrznuti prugasti bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim za industrijsku proizvodnju ili konzerviranjePPP 
 
03034410Smrznute velikooke tune (Thunnus obesus), za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 ili konzerviranjePPP 
 
03034490Smrznute velikooke tune (Thunnus obesus), osim za industrijsku proizvodnju ili konzerviranjePPP 
 
03034512Smrznuta atlantska plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 ili konzerviranjePPP 
 
03034518Smrznuta atlantska plavoperajna tuna (Thunnus thynnus), osim za industrijsku proizvodnju ili konzerviranjePPP 
 
03034591Smrznuta pacifička plavoperajna tuna (Thunnus orientalis), za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 ili konzerviranjePPP 
 
03034599Smrznuta pacifička plavoperajna tuna (Thunnus orientalis), osim za industrijsku proizvodnju ili konzerviranjePPP 
 
03034610Smrznute južne plavoperajne tune (Thunnus maccoyii), za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 ili konzerviranjePPP 
 
03034690Smrznute južne plavoperajne tune (Thunnus maccoyii), osim za industrijsku proizvodnju ili konzerviranjePPP 
 
03034920Smrznute tune roda (Thunnus), za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 ili konzerviranje, osim (Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunus orientalis i Thunnus maccoyii)PPP 
 
03034985Smrznute tune roda (Thunnus), osim tune za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 ili konzerviranje (Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunus orientalis i Thunnus maccoyii)PPP 
 
03035100Smrznuta atlantska i pacifička haringa (Clupea harengus, Clupea pallasii)PPP 
 
03035310Smrznute srdele (Sardina pilchardus)PPP 
 
03035330Smrznute srdele (Sardinops spp.) i velike srdele (Sardinella spp.)PPP 
 
03035390Smrznuta papalina (Sprattus sprattus)PPP 
 
03035410Smrznuta skuša (Scomber scombrus) i lokarda (Scomber japonicus)PPP 
 
03035490Smrznuta skuša (Scomber australasicus)PPP 
 
03035510Smrznuti atlantski šarun (Trachurus trachurus)PPP 
 
03035530Smrznuti čileanski šnjur (Trachurus murphyi)PPP 
 
03035590Smrznuti šnjurevi i šaruni (Trachurus spp.), osim smrznutog atlantskog šaruna (Trachurus trachurus) i smrznutog čileanskog šnjura (Trachurus murphyi)PPP 
 
03035600Smrznuta kobija (Rachycentron canadum)PPP 
 
03035700Smrznuti iglun (sabljarka) (Xiphias gladius)PPP 
 
03035910Smrznuti inćuni (Engraulis spp.)PPP 
 
03035921Smrznuti istočni trup crnopjeg (Euthynnus affinis), za industrijsku proizvodnju ili konzerviranjePPP 
 
03035929Smrznuti istočni trup crnopjeg (Euthynnus affinis), osim za industrijsku proizvodnju ili konzerviranjePPP 
 
03035990Smrznuta indijska skuša (Rastrelliger spp.), proskok (Scomberomorus spp.), šnjur i šarun (Trachurus spp.), plavi trkač (Caranx spp.), kobija (Rachycentron canadum), srebrna plotica (Pampus spp.), Cololabis saira, Decapterus spp., kapelan (Mallotus villosus), iglun (sabljarka) (Xiphias gladius), istočni trup crnopjeg (Euthynnus affinis), palamida (Sarda spp.), iglun, iglan i jedran (Istiophoridae)PPP 
 
03036310Smrznuti atlantski bakalar (Gadus morhua)PPP 
 
03036330Smrznuti grenlandski balalar (Gadus ogac)PPP 
 
03036390Smrznuti pacifički bakalar (Gadus macrocephalus)PPP 
 
03036400Smrznuta bakalarka (Melanogrammus aeglefinus)PPP 
 
03036500Smrznuti crni bakalar (crna kolja) (Pollachius virens)PPP 
 
03036611Smrznuti kapski oslić (Merluccius capensis) i dubokovodni kapski oslić (Merluccius paradoxus)PPP 
 
03036612Smrznuti argentinski oslić (oslić jugozapadnog Atlantika) (Merluccius hubbsi)PPP 
 
03036613Smrznuti oslić južnih mora (Merluccius australis)PPP 
 
03036619Smrznuti oslići (Merluccius spp.), osim kapskog oslića (Merluccius capensis), dubokovodnog kapskog oslića (Merluccius paradoxus), argentinskog oslića (oslić jugozapadnog Atlantika) (Merluccius hubbsi) i oslića južnih mora (Merluccius australis)PPP 
 
03036690Smrznuta tabinjka (Urophycis spp.)PPP 
 
03036700Smrznuta aljaška kolja (Theragra chalcogramma)PPP 
 
03036810Smrznuta ugotica pučinka (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)PPP 
 
03036890Smrznuta ugotica južnih mora (Micromesticus australis)PPP 
 
03036910Smrznuti polarni bakalar (Boreogadus saida)PPP 
 
03036930Smrznuti pišmolj (molet) (Merlangius merlangus)PPP 
 
03036950Smrznuta kolja (Pollachius pollachius)PPP 
 
03036970Smrznuti plavi oslić (hoki) (Macruronus novaezelandiae)PPP 
 
03036980Smrznuti manjići (Molva spp.)PPP 
 
03036990Smrznuti bakalar i njegovi srodnici iz porodica (Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae), osim atlantskog, grenlandskog i pacifičkog bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), bakalarke (Melanogrammus aeglefinus), crne kolje (Pollachius virens), oslića i tabinjke (Merluccius spp., Urophycis spp.), aljaške kolje (Theragra chalcogramma), ugotice pučinke i ugotice južnih mora (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis), polarnog bakalara (Boreogadus saida), pišmolja, kolje, plavog oslića i manjićaPPP 
 
03038115Smrznuti kostelj (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.)PPP 
 
03038130Smrznuta kučina (atlantska psina) (Lamna nasus)PPP 
 
03038140Smrznuti pas modrulj (Prionace glauca)PPP 
 
03038190Smrznuti kostelj i ostali morski psi, osim kostelja (Squalus acanthias), morske mačke (Scyliorhinus spp.) i kučine (atlantske psine)(Lamna nasus)PPP 
 
03038200Smrznute raže i voline (Rajidae)PPP 
 
03038300Smrznuta antarktička zubuša (Dissostichus spp.)PPP 
 
03038410Smrznuti europski lubin (brancin) (Dicentrarchus labrax)PPP 
 
03038490Smrznuti lubin (Dicentrarchus spp.), osim europskog lubina (brancina) (Dicentrarchus labrax)PPP 
 
03038910Smrznuta slatkovodna riba, drugdje nespomenutaPPP 
 
03038921Smrznuta slatkovodna riba roda (Euthynnus), za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 ili konzerviranje, osim prugastog bonita (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)PPP 
 
03038929Smrznuta slatkovodna riba roda (Euthynnus), osim prugastog bonita (Euthynnus (Kaatsuwonus) pelamis) i riba za industrijsku proizvodnju proizvoda iz tarifnog broja 1604 ili konzerviranjePPP 
 
03038931Smrznuti bodečnjak (škarpina) (Sebastes marinus)PPP 
 
03038939Smrznuti bodečnjak (škarpina) (Sebastes spp.), osim (Sebastes marinus)PPP 
 
03038940Smrznuta pastirica atlantska (Orcynopsis unicolor)PPP 
 
03038950Smrznuti zubatac (Dentex dentex) ili rumenci (Pagellus spp.)PPP 
 
03038955Smrznuta orada (komarča) (Sparus aurata)PPP 
 
03038960Smrznuta grboglavka (Brama spp.)PPP 
 
03038965Smrznuta grdobina (Lophius spp.)PPP 
 
03038970Smrznuti rožnati huj (Genypterus blacodes)PPP 
 
03038990Smrznuta riba, drugdje nespomenutaPPP 
 
03039110Smrznuta tvrda i meka ikra za proizvodnju dezoksiribonukleinske kiseline ili protamin sulfataPPP 
 
03039190Smrznuta riblja jetra, ikra i mliječ, osim tvrde i meke ikre za proizvodnju dezoksiribonukleinske kiseline ili protamin sulfataPPP 
 
03039200Smrznute peraje morskog psaPPP 
 
03039900Smrznute riblje peraje, glave, repovi, mjehuri i ostali jestivi riblji ostaci, osim jetre, ikre, mliječi i peraja morskog psaPPP 
 
03043100Svježi ili rashlađeni fileti od tilapije (Oreochromis spp.)PPPPPPP 
03043200Svježi ili rashlađeni fileti od riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)PPPPPPP 
03043300Svježi ili rashlađeni fileti od nilskog ostriža (Lates niloticus)PPPPPPP 
03043900Svježi ili rashlađeni fileti riba iz porodice šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), i zmijoglavih (Channa spp.)PPPPPPP 
03044100Svježi ili rashlađeni fileti od pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantskog lososa (Salmo salar) i mladice (Hucho hucho)PPPPPPP 
03044210Svježi ili rashlađeni fileti od kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss), mase veće od 400 g po komaduPPPPPPP 
03044250Svježi ili rashlađeni fileti od pastrva vrsta (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)PPPPPPP 
03044290Svježi ili rashlađeni fileti od pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae) osim od kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss), mase veće od 400 g po komaduPPPPPPP 
03044300Svježi ili rashlađeni fileti od riba iz reda plosnatica (porodice Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae)PPPPPPP 
03044410Svježi ili rashlađeni fileti od atlantskog, grenlandskog i pacifičkog bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i polarnog bakalara (Boreogadus saida)PPPPPPP 
03044430Svježi ili rashlađeni fileti od crne kolje (Pollachius virens)PPPPPPP 
03044490Svježi ili rashlađeni fileti od bakalara i njegovih srodnika iz porodica (Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae), osim od atlantskog, grenlandskog i pacifičkog bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), crne kolje (Pollachius virens) i polarnog bakalara (Boreogadus saida)PPPPPPP 
03044500Svježi ili rashlađeni fileti od igluna (sabljarke) (Xiphias gladius)PPPPPPP 
03044600Svježi ili rashlađeni fileti od antarktičke zubuše (Dissostichus spp.)PPPPPPP 
03044710Svježi ili rashlađeni fileti kostelja (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.)PPPPPPP 
03044720Svježi ili rashlađeni fileti kučine (Lamna nasus)PPPPPPP 
03044730Svježi ili rashlađeni fileti pasa modrulja (Prionace glauca)PPPPPPP 
03044790Svježi ili rashlađeni fileti kostelja i ostalih morskih pasa, osim kostelja (Squalus acanthias), morskih mački (Scyliorhinus spp.), kučina (Lamna nasus) i pasa modrulja (Prionace glauca)PPPPPPP 
03044800Svježi ili smrznuti fileti raže i voline (Rajidae)PPPPPPP 
03044910Svježi ili rashlađeni fileti od slatkovodne ribe, drugdje nespomenutiPPPPPPP 
03044950Svježi ili rashlađeni fileti od bodečnjaka (škarpine) (Sebastes spp.)PPPPPPP 
03044990Svježi ili rashlađeni riblji fileti, drugdje nespomenutiPPPPPPP 
03045100Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od tilapije (Oreochromis spp.), riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), riba iz porodice šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilskog ostriža (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.), osim filetaPPPPPPP 
03045200Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od salmonide, osim filetaPPPPPPP 
03045300Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od bakalara i njegovih srodnika iz porodica (Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae), osim filetaPPPPPPP 
03045400Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od igluna (sabljarke) (Xiphias gladius), osim filetaPPPPPPP 
03045500Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od antarktičke zubuše (Dissostichus spp.), osim filetaPPPPPPP 
03045610Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od kostelja (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.) (osim fileta)PPPPPPP 
03045620Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od kučine (Lamna nasus)PPPPPPP 
03045630Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od pasa modrulja (Prionace glauca)PPPPPPP 
03045690Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od kostelja i ostalih morskih pasa, osim kostelja (Squalus acanthias), morskih mački (Scyliorhinus spp.), kučina (Lamna nasus) i pasa modrulja (Prionace glauca)PPPPPPP 
03045700Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od raže i voline (Rajidae) (osim fileta)PPPPPPP 
03045910Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od slatkovodnih riba, osim svih fileta, tilapija, riba iz reda somovki, riba iz porodice šarana, jegulja, nilskog ostriža, zmijoglavih, lososa, igluna (sabljarki), antarktičke zubuše, bakalara i njegovih srodnika iz porodica (Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae)PPPPPPP 
03045950Svježi ili rashlađeni komadi od haringe, s kožom i bez leđne kostiPPPPPPP 
03045990Svježe ili rashlađeno meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od ostalih riba (isključujući sve filete, slatkovodnu ribu, haringu, skožom i bez leđne kosti, tilapiju, ribu iz reda somovki, ribu iz porodica šarana, jegulja, nilskog ostriža, zmijoglavu, salmonidu, igluna, zubušu, ražu, volinu, morske pse i ostale pse i ribe iz porodica Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae)PPPPPPP 
03046100Smrznuti fileti od tilapija (Oreochromis spp.)PPP 
 
03046200Smrznuti fileti od riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)PPP 
 
03046300Smrznuti fileti od nilskog ostriža (Lates niloticus)PPP 
 
03046900Smrznuti fileti riba iz porodice šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), i zmijoglavih (Channa spp.)PPP 
 
03047110Smrznuti fileti od pacifičkog bakalara (Gadus macrocephalus)PPP 
 
03047190Smrznuti fileti od atlantskog i grenlandskog bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac)PPP 
 
03047200Smrznuti fileti od bakalarke (Melanogrammus aeglefinus)PPP 
 
03047300Smrznuti fileti od crne kolje (Pollachius virens)PPP 
 
03047411Smrznuti fileti od kapskog oslića (Merluccius capensis) i dubokovodnog kapskog oslića (Merluccius paradoxus)PPP 
 
03047415Smrznuti fileti od argentinskog oslića (oslića jugozapadnog Atlantika) (Merluccius hubbsi)PPP 
 
03047419Smrznuti fileti od oslića roda (Merluccius spp.), osim od kapskog oslića (Merluccius capensis), dubokovodnog kapskog oslića (Merluccius paradoxus) i argentinskog oslića (oslića jugozapadnog Atlantika) (Merluccius hubbsi)PPP 
 
03047490Smrznuti fileti od tabinjke roda (Urophycis spp.)PPP 
 
03047500Smrznuti fileti od aljaške kolje (Theragra chalcogramma)PPP 
 
03047910Smrznuti fileti od polarnog bakalara (Boreogadus saida)PPP 
 
03047930Smrznuti fileti od pišmolja (moleta) (Merlangius merlangus)PPP 
 
03047950Smrznuti fileti od plavog oslića (hoki) (Macruronus novaezelandiae)PPP 
 
03047980Smrznuti fileti od manjića (Molva spp.)PPP 
 
03047990Smrznuti fileti od bakalara i njegovih srodnika iz porodica (Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae), osim atlantskog, grenlandskog i pacifičkog bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), bakalarke (Melanogrammus aeglefinus), crne kolje (Pollachius virens), oslića i tabinjke (Merluccius spp., Urophycis spp.), aljaške kolje (Theragra chalcogramma), polarnog bakalara (Boreogadus saida), pišmolja, plavog oslića i manjićaPPP 
 
03048100Smrznuti fileti od pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantskog lososa (Salmo salar) i mladice (Hucho hucho)PPP 
 
03048210Smrznuti fileti od kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss), mase veće od 400 g po komaduPPP 
 
03048250Smrznuti fileti od pastrve (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster)PPP 
 
03048290Smrznuti fileti od pastrve (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae), osim od kalifornijske pastrve (Oncorhynchus mykiss), mase veće od 400 g po komaduPPP 
 
03048310Smrznuti fileti od iverka zlatopjegavog (Pleuronectes platessa)PPP 
 
03048330Smrznuti fileti od iverka (Platichthys flesus)PPP 
 
03048350Smrznuti fileti od patarače (Lepidorhombus spp.)PPP 
 
03048390Smrznuti fileti od riba iz reda plosnatica (porodice Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim od iverka zlatopjegavog (Pleuronectes platessa), iverka (Platichthys flesus) i patarače (Lepidorhombus spp.)PPP 
 
03048400Smrznuti fileti od igluna (sabljarke) (Xiphias gladius)PPP 
 
03048500Smrznuti fileti od antarktičke zubuše (Dissostichus spp.)PPP 
 
03048600Smrznuti fileti od atlantske i pacifičke haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii)PPP 
 
03048700Smrznuti fileti od tune (roda Thunnus), prugastog bonita (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)PPP 
 
03048811Smrznuti fileti od kostelja (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.) (osim fileta)PPP 
 
03048815Smrznuti fileti od kučine (Lamna nasus)PPP 
 
03048818Smrznuti fileti od pasa modrulja (Prionace glauca)PPP 
 
03048819Smrznuti fileti od kostelja i ostalih morskih pasa, osim kostelja (Squalus acanthias), morskih mački (Scyliorhinus spp.), kučina (Lamna nasus) i pasa modrulja (Prionace glauca)PPP 
 
03048890Smrznuti fileti od raže i voline (Rajidae)PPP 
 
03048910Smrznuti fileti od slatkovodne ribe, drugdje nespomenutiPPP 
 
03048921Smrznuti fileti od bodečnjaka (škarpine) (Sebastes marinus)PPP 
 
03048929Smrznuti fileti od bodečnjaka (škarpine) (Sebastes spp.), osim (Sebastes marinus)PPP 
 
03048930Smrznuti fileti od riba roda Euthynnus, osim prugastog bonita (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis) navedenog u podbroju 0304 87PPP 
 
03048941Smrznuti fileti od skuša (Scomber australasicus)PPP 
 
03048949Smrznuti fileti od skuša i lokarda (Scomber scombrus, Scomber japonicus) i pastirice atlantske (Orcynopsis unicolor)PPP 
 
03048960Smrznuti fileti od grdobine (Lophius spp.)PPP 
 
03048990Smrznuti riblji fileti, drugdje nespomenutiPPP 
 
03049100Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od igluna (Xiphias gladius), osim filetaPPP 
 
03049200Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od antarktičke zubuše (Dissostichus spp.), osim filetaPPP 
 
03049310Smrznuti surimi od tilapije (Oreochromis spp.), riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), riba iz porodice šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulja (Anguilla spp.), nilskog ostriža (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.)PPP 
 
03049390Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od tilapije (Oreochromis spp.), riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), riba iz porodice šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulja (Anguilla spp.), nilskog ostriža (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.), ostaloPPP 
 
03049410Smrznuti surimi od aljaške kolje (Theragra chalcogramma)PPP 
 
03049490Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od aljaške kolje (Theragra chalcogramma), osim fileta i surimijaPPP 
 
03049510Smrznuti surimi od bakalara i njegovih srodnika iz porodica (Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae), osim aljaške kolje (Theraga chalcogramma)PPP 
 
03049521Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od pacifičkog bakalara (Gadus macrocephalus), osim fileta i surimijaPPP 
 
03049525Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od atlantskog bakalara (Gadus morhua), osim fileta i surimijaPPP 
 
03049529Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od grenlandskog bakalara (Gadus ogac) i polarnog bakalara (Boreogadus saida), osim fileta i surimijaPPP 
 
03049530Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od bakalarke (Melanogrammus aeglefinus), osim fileta i surimijaPPP 
 
03049540Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od crne kolje (Pollachius virens), osim fileta i surimijaPPP 
 
03049550Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od oslića (Merluccius spp.), osim fileta i surimijaPPP 
 
03049560Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od ugotice pučinke (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou), osim fileta i surimijaPPP 
 
03049590Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od bakalara i njegovih srodnika iz porodica (Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae), osim fileta, surimija, aljaške kolje (Theragra chalcogramma), atlantskog, grenlandskog i pacifičkog bakalara, bakalarke, crne kolje, oslića (Merluccius spp.) i ugotice pučinkePPP 
 
03049610Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od kostelja (Squalus acanthias) i morske mačke (Scyliorhinus spp.) (osim fileta)PPP 
 
03049620Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od kučine (Lamna nasus)PPP 
 
03049630Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od pasa modrulja (Prionace glauca)PPP 
 
03049690Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od kostelja i ostalih morskih pasa, osim kostelja (Squalus acanthias), morskih mački (Scyliorhinus spp.), kučina (Lamna nasus) i pasa modrulja (Prionace glauca)PPP 
 
03049700Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od raže i voline RajidaePPP 
 
03049910Smrznuti surimi, drugdje nespomenutiPPP 
 
03049921Smrznuto meso od slatkovodne ribe, drugdje nespomenuto, osim fileta i surimijaPPP 
 
03049923Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od atlantske i pacifičke haringe (Clupea harengus, Clupea pallasii), osim filetaPPP 
 
03049929Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od bodečnjaka (škarpine) (Sebastes spp.), osim filetaPPP 
 
03049955Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od patarače (Lepidorhombus spp.), osim filetaPPP 
 
03049961Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od grboglavke (Brama spp.), osim filetaPPP 
 
03049965Smrznuto meso, neovisno je li mljeveno ili ne, od grdobine (Lophius spp.), osim filetaPPP 
 
03049999Smrznuto meso, morske ribe, drugdje nespomenuto, osim fileta i surimijaPPP 
 
03051000Riblje brašno, krupica i pelete od ribe, uporabljivi za prehranu ljudiPPP 
 
03052000Riblja jetra i ikra, sušena, dimljena, soljena ili u salamuriPPP 
 
03053100Fileti tilapije (Oreochromis spp.), riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), riba iz porodice šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilskog ostriža (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.), sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeniPPP 
 
03053211Fileti pacifičkog bakalara (Gadus macrocephalus), sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeniPPP 
 
03053219Fileti atlantskog i grenlandskog bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac) i polarnog bakalara (Boreogadus saida), sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeniPPP 
 
03053290Fileti bakalara i njegovih srodnika iz porodica Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni (osim atlantskog, grenlandskog i pacifičkog bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i polarnog bakalara (Boreogadus saida))PPP 
 
03053910Fileti pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantskog lososa (Salmo salar) i mladica (Hucho hucho), soljeni ili u salamuri, ali nedimljeniPPP 
 
03053950Fileti grenlandske ploče (Reinhardtius hippoglossoides), soljeni ili u salamuri, ali nedimljeniPPP 
 
03053990Riblji fileti, sušeni, soljeni ili u salamuri, ali nedimljeni (osim tilapije, riba iz reda somovki, riba iz porodice šarana, jegulje, nilskog ostriža, zmijoglave, bakalara i njegovih srodnika iz porodica Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, fileta pacifičkog lososa (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), atlantskog lososa (Salmo salar), mladica (Hucho hucho), grenlandske ploče (Reinhardtius hippoglossoides), soljenih ili u salamuri)PPP 
 
03054100Pacifički losos ‘Oncorhynchus nerka’, Oncorhynchus gorbuscha’, Oncorhynchus keta’, Oncorhynchus tschawytscha’, Oncorhynchus kisutch’, Oncorhynchus masou’ i ‘Oncorhynchus rhodurus’, atlantski losos ‘Salmo salar’ i mladica ‘Hucho hucho’, dimljeni, uključujući filete (osim jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03054200Atlantska i pacifička haringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), dimljena, uključujući filete (osim jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03054300Dimljena pastrva (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache, Oncorhynchus chrysogaster), uključujući filete (osim jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03054410Dimljene jegulje (Anguilla spp.), uključujući filete (osim jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03054490Dimljena tilapija (Oreochromis spp.), riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), riba iz porodice šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), nilskog ostriža (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.), uključujući filete (osim jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03054910Grenlandski halibut (Reinhardtius hippoglossoides), dimljeni, uključujući filete (osim jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03054920Atlantski halibut (Hippoglossus hippoglossus), dimljeni, uključujući filete (osim jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03054930Skuša i lokarda (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), dimljene, uključujući filete (osim jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03054980Dimljena riba, uključujući filete (osim pacifičkog lososa, atlantskog lososa, mladice, haringe, Grenlandskog halibuta, Atlantskog halibuta, skuše i lokarde, pastrve, tilapije, riba iz reda somovki, riba iz porodice šarana, jegulje, nilskog ostriža i zmijoglave)(osim jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03055110Atlantski, grenlandski i pacifički bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), sušeni, osim jestivih ribljih ostataka, nesoljeni i
nedimljeni (osim fileta)
PPP 
 
03055190Sušeni, soljeni i nedimljeni atlantski, grenlandski i pacifički bakalar »Gadus morhua«, »Gadus ogac«, »Gadus macrocephalus« (osim fileta)PPP 
 
03055200Sušena tilapija (Oreochromis spp.), riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp.,Clarias spp., Ictalurus spp.), riba iz porodice šarana (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), jegulja (Anguilla spp.), nilski ostriž (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.), neovisno je li soljena ili ne, ali nedimljenaPPP 
 
03055310Sušeni polarni bakalar, neovisno je li soljen ili ne, ali nedimljen (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03055390Sušena riba iz porodica Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, neovisno je li soljena ili ne, osim fileta, jestivih ribljih ostataka, bakalara Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus i polarnog bakalara (Boreogadus saida)PPP 
 
03055430Sušena atlantska i pacifička haringa (Clupea harengus, Clupea pallasii) neovisno je li soljena ili ne, nedimljena (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03055450Sušeni inćuni (Engraulis spp.), neovisno jesu li soljeni ili ne, nedimljeni (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03055490Sušena srdela (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), velika srdela (Sardinella spp.), papalina (Sprattus sprattus), skuša (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), indijska skuša (Rastrelliger spp.), proskok (Scomberomorus spp.), šnjur i šarun, plavi trkač, kobija, srebrna plotica, Cololabis saira, Decapterus spp., kapelan, iglun (sabljarka), istočni trup crnopjeg, palamida, iglun, iglan i jedran, neovisno je li soljena ili ne, nedimljena, isključujući jestive riblje ostatkePPP 
 
03055970Atlantska halibut (Hippoglossus Hippoglossus), sušeni, soljeni ili nesoljeni, nedimljeni (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03055985Ostala sušena riba, neovisno je li soljena ili ne, nedimljena (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03056100Sleđevi (haringe) »Clupea harengus«, »Clupea pallasii«, soljeni ili u salamuri (osim fileta)PPP 
 
03056200Atlantski, grenlandski i pacifički bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, soljeni ili u salamuri (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03056300Inćuni (Engraulis spp.), soljeni ili u salamuri (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03056400Tilapije (Oreochromis spp.), riba iz reda somovki (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), riba iz porodice šarana (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus), jegulje (Anguilla spp.), nilski ostriž (Lates niloticus) i zmijoglave (Channa spp.), soljene ili u salamuri (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03056910Polarni bakalar (Boreogadus saida), soljene ili u salamuri (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03056930Atlantska halibut (Hippoglossus hippoglossus), soljeni ili u salamuri (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03056950Pacifički losos (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus, atlantski losos Salmo salar i mladica (Hucho hucho), soljeni ili u salamuri (osim fileta i jestivih ribljih ostataka)PPP 
 
03056980Ostale ribe, soljene ali nesušene ili dimljene i ribe u salamuri, osim fileta, jestivih ribljih ostataka, haringa, bakalara, ićuna, tilapija, riba iz reda somovki, riba iz porodice šarana, jegulje, nilskog ostriža i zmijoglave, polarnog bakalara, Atlantskog halibuta, pacifičkiog lososa, Atlantskog lososa, mladice)PPP 
 
03057100Peraje morskog psa, sušene, soljene ili u salamuri (osim dimljenih)PPP 
 
03057200Riblje glave, repovi i mjehuri, dimljeni, sušeni, soljeni ili u salamuriPPP 
 
03057900Riblje peraje i ostali jestivi riblji ostaci, dimljeni, sušeni, soljeni ili u salamuri (osim peraja morskog psa, ribljih glava, repova i mjehura)PPP 
 
03061110Smrznuti repovi jastoga (Palinurus spp.), (Panulirus spp.), (Jasus spp.), neovisno jesu li dimljeni ili ne, s ljuskom ili bez ljuske, uključujući repove jastoga s ljuskom, kuhane na pari ili u vodiPPP 
 
03061190Smrznuti jastozi i drugi morski rakovi (Palinurus spp.), (Panulirus spp.) i (Jasus spp.), neovisno jesu li dimljeni ili ne, s ljuskom ili bez ljuske, uključujući jastoga s ljuskom, kuhane na pari ili u vodi (osim repova jastoga)PPP 
 
03061210Smrznuti hlapovi (Homarus spp.), cijeli, uključujući hlapove s ljuskom, kuhane na pari ili u vodiPPP 
 
03061290Smrznuti hlapovi (Homarus spp.) osim cijelih i dimljenihPPP 
 
03061410Smrznuti kraljevski rak (Paralithodes camchaticus), snježne rakovice (Chionoecetes spp.) i plava rakovica (Callinectes sapidus), s ljuskom ili bez ljuske, uključujući rakove s ljuskom, kuhane na pari ili u vodi (osim dimljenih)PPP 
 
03061430Smrznute jestive ili smeđe rakovice (Cancer pagurus), s ljuskom ili bez ljuske, uključujući rakove s ljuskom, kuhane na pari ili u vodi (osim dimljenih)PPP 
 
03061490Smrznute rakovice, s ljuskom ili bez ljuske, uključujući rakovice s ljuskom, kuhane na pari ili u vodi (osim dimljenih, kraljevskog raka (Paralithodes camchaticus), snježne rakovice (Chionoecetes spp.), (Callinectes sapidus) i plave rakovice (Cancer pagurus))PPP 
 
03061500Smrznuti norveški rakovi (škampi) (Nephrops norvegicus), neovisno jesu li dimljeni ili ne, neovisno jesu li u ljusci ili ne, uključujući škampe u ljusci, kuhane u pari ili vodiPPP 
 
03061691Smrznute kozice pjeskulje (Crangon crangon), neovisno jesu li u ljusci ili ne, uključujući kozice u ljusci, kuhane u pari ili vodi (osim dimljenih)PPP 
 
03061699Smrznute hladnovodne kozice (Pandalus spp.), neovisno jesu li u ljusci ili ne, uključujući kozice u ljusci, kuhane u pari ili vodi (osim kozica pjeskulja (Crangon crangon) i dimljenih)PPP 
 
03061791Smrznute blijede (crvene) kozice (Parapenaeus longirostris), neovisno jesu li u ljusci ili ne, uključujući kozice u ljusci, kuhane u pari ili vodi (osim dimljenih)PPP 
 
03061792Smrznute velike kozice roda Penaeus, neovisno jesu li u ljusci ili ne, uključujući kozice u ljusci, kuhane u pari ili vodi (osim dimljenih)PPP 
 
03061793Smrznute kozice iz porodice Pandalidae, osim roda Pandalus spp., neovisno jesu li u ljusci ili ne, uključujući kozice u ljusci, kuhane u pari ili vodi (osim dimljenih i hladnovodnih kozica)PPP 
 
03061794Smrznute kozice roda Crangon, neovisno jesu li u ljusci ili ne, uključujući kozice u ljusci, kuhane u pari ili vodi (osim dimljenih i kozica pjeskulja (Crangon crangon))PPP 
 
03061799Ostale smrznute kozice, neovisno jesu li u ljusci ili ne, uključujući kozice u ljusci, kuhane u pari ili vodi (osim dimljenih, blijedih (crvenih) kozica (Parapenaeus longirostris), velikih kozica roda Penaeus, kozica iz porodice Pandalidae (osim roda Pandalus spp.) i kozica roda Crangon (osim kozica pjeskulja (Crangon crangon))PPP 
 
03061910Smrznuti slatkovodni rakovi, s ljuskom ili bez ljuske, uključujući rakove s ljuskom, kuhani na pari ili u vodiPPP 
 
03061990Smrznuti rakovi, uporabljivi prehranu ljudi, s ljuskom ili bez ljuske, uključujući rakove s ljuskom, kuhane na pari ili u vodi (osim dimljenih i jastoga i drugih morskih rakova, hlapova, kozica, rakovica, slatkovodnih rakova i škampa (norveških rakova Nephrops norvegicus); smrznuto brašno, krupica i pelete od rakova, uporabljivi za ljudsku prehranuPPP 
 
03063100Jastozi i drugi morski rakovi Palinurus spp., Panulirus spp. i Jasus spp., neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi ili smrznutiPPPPPPP 
03063210Živi hlapovi (Homarus spp.)PPPPPPP 
03063291Cijeli hlapovi (Homarus spp.), svježi ili rashlađeniPPPPPPP 
03063299Komadi hlapova (Homarus spp.), svježi ili rashlađeni, neovisno jesu li u ljusci ili nePPPPPPP 
03063310Jestiva ili smeđa rakovica (Cancer pagurus), neovisno je li u ljusci ili ne, živa, svježa ili rashlađenaPPPPPPP 
03063390Rakovice, neovisno jesu li u ljusci ili ne, žive, svježe ili rashlađene (osim jestive ili smeđe rakovice)PPPPPPP 
03063400Norveški rakovi (škampi) (Nephrops norvegicus), neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi ili rashlađeniPPPPPPP 
03063510Kozice pjeskulje (Crangon crangon), neovisno jesu li u ljusci ili ne, žive, svježe ili rashlađenePPPPPPP 
03063550Žive kozice pjeskulje (Crangon crangon), neovisno jesu li u ljusci ili ne, žive, svježe ili rashlađenePPPPPPP 
03063590Hladnovodne kozice (Pandalus spp.), neovisno jesu li u ljusci ili ne, žive, svježe ili rashlađenePPPPPPP 
03063610Kozice iz porodice Pandalidae, neovisno jesu li u ljusci ili ne, žive, svježe ili rashlađene, osim roda PandalusPPPPPPP 
03063650Kozice iz roda Crangon, neovisno jesu li u ljusci ili ne, žive, svježe ili rashlađene, osim kozica pjeskuljaPPPPPPP 
03063690Kozice, neovisno jesu li u ljusci ili ne, žive, svježe ili rashlađene, osim iz roda Pandalidae i CrangonPPPPPPP 
03063910Slatkovodni rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, žive, svježe ili rashlađenePPPPPPP 
03063990Rakovi, uporabljivi za prehranu ljudi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, živi, svježi ili rashlađeni (osim jastoga i drugih morskih rakova, rakovica, norveških rakova (škampi), račića, kozica i slatkovodnih rakova); brašna, krupica i peleta uporabljivih za prehranu ljudiPPPPPPP 
03069100Jastozi (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.), sušeni, soljeni, dimljeni ili u salamuri, uključujući rakove s ljuskom, kuhane na pari ili u vodiPPP 
 
03069210Cijeli hlapovi (Homarus spp.), sušeni, soljeni, dimljeni ili u salamuri, uključujući rakove u ljusci, kuhane na pari ili u vodiPPP 
 
03069290Komadi hlapova (Homarus spp.), neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušeni, soljeni, dimljeni ili u salamuri, uključujući komade u ljusci, kuhane na pari ili u vodiPPPPPPP 
03069310Rakovice (Cancer pagurus), neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušeni, soljeni, dimljeni ili u salamuri, uključujući rakovice u ljusci, kuhane na pari ili u vodiPPPPPPP 
03069390Rakovice, neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušene, soljene, dimljene ili u salamuri (osim jestive ili smeđe rakovice)PPPPPPP 
03069400Norveški rakovi (škampi) (Nephrops norvegicus), neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušeni, soljeni, dimljeni ili u salamuri, uključujući rakove u ljusci, kuhane na pari ili u vodiPPPPPPP 
03069511Kozice pjeskulje (Crangon crangon), neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušene, soljene, dimljene ili u salamuri, kuhane na pari ili u vodiPPPPPPP 
03069519Kozice pjeskulje (Crangon crangon), neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušene, soljene, dimljene ili u salamuri, osim kozica kuhanih na pari ili u vodiPPPPPPP 
03069520Kozice roda Pandalus, neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušene, soljene, dimljene ili u salamuri, uključujući one u ljusci, kuhane na pari ili u vodiPPPPPPP 
03069530Kozice iz porodice Pandalidae, neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušene, soljene, dimljene ili u salamuri, uključujući kozice u ljusci, kuhane na pari ili u vodi, osim roda PandalusPPPPPPP 
03069540Kozice roda Crangon, neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušene, soljene, dimljene ili u salamuri, uklkučujući kozice u ljusci, kuhani na pari ili u vodi, osim kozica pjeskulja (Crangon crangon)PPPPPPP 
03069590Ostale kozice, neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušene, soljene, dimljene ili u salamuri, uključujući one u ljusci, kuhane na pari ili u vodi, osim iz roda Pandalidae i CrangonPPPPPPP 
03069910Slatkovodni rakovi, neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušene, soljene, dimljene ili u salamuri, uključujući rakove u ljusci, kuhane na pari ili u vodiPPPPPPP 
03069990Ostali rakovi, uporabljivi za ljudsku prehranu, neovisno jesu li u ljusci ili ne, sušeni, soljeni ili u salamuri; uključujući rakove u ljusci, kuhane na pari ili vodi (osim jastoga i drugih morskih rakova, rakova, rakovica, norveških rakova (škampa), kozica, račića i slatkovodnih rakova); brašna, krupica i peleta od rakova, uporabljivi za prehranu ljudiPPPPPPP 
03071110Žive, svježe ili rashlađene pločaste kamenice (od roda Ostrea), žive i mase (uključujući ljušturu) ne veće od 40 g po komaduPPPPPPP 
03071190Žive, svježe ili rashlađene kamenice, neovisno jesu li u ljusci ili ne (osim pločastih kamenica (od roda Ostrea), živih i mase (uključujući ljušturu) ne veće od 40 g po komadu)PPPPPPP 
03071200Kamenice (ostrige), neovisno jesu li u ljusci ili ne, smrznutePPPPPPP 
03071900Kamenice (ostrige), neovisno jesu li u ljusci ili ne, dimljene, sušene, soljene ili u salamuriPPPPPPP 
03072100Žive, svježe ili rashlađene kapice, uključujući češljače (kraljičine kapice), roda Pecten, Chlamys ili Placopecten, s ljuskom ili bez ljuskePPPPPPP 
03072210Jakovljeve kapice (Pecten maximus), smrznute, neovisno jesu li u ljusci ili nePPPPPPP 
03072290Kapice, uključujući kraljevske kapice rodova Pecten, Chlamys ili Placopecten, smrznute, neovisno jesu li u ljusci ili ne, osim Jakovljevih kapica (Pecten maximus)PPPPPPP 
03072900Kapice, uključujući kraljevske kapice rodova Pecten, Chlamys ili Placopecten, dimljene, sušene, soljene ili u salamuri, neovisno jesu li u ljusci ili nePPPPPPP 
03073110Dagnje (Mytilus spp.), žive, svježe ili rashlađene, s ljuskom ili bez ljuskePPPPPPP 
03073190Dagnje (Perna spp.), žive, svježe ili rashlađene, s ljuskom ili bez ljuskePPPPPPP 
03073210Dagnje (Mytilus spp.), smrznute, neovisno jesu li u ljusci ili nePPPPPPP 
03073290Dagnje (Perna spp.), smrznute, neovisno jesu li u ljusci ili nePPPPPPP 
03073920Dagnje (Mytilus spp.), dimljene, sušene, soljene ili u salamuri, neovisno jesu li u ljusci ili nePPPPPPP 
03073980Dagnje (Perna spp.), dimljene, sušene, soljene ili u salamuri, neovisno jesu li u ljusci ili nePPPPPPP 
03074210Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), živa, svježa ili rashlađena, s ljuskom ili bez ljuskePPPPPPP 
03074220Lignje iz roda Loligo spp., žive, svježe i rashlađenePPPPPPP 
03074230Lignje iz roda Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., žive, svježe i rashlađenePPPPPPP 
03074240Lignjun veliki (totan) (Todarodes sagittatus), živi, svježi ili rashlađeniPPPPPPP 
03074290Sipe i lignje, žive, svježe ili rashlađene, s ljuskom ili bez ljuske, osim iz roda Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Todarodes sagittatusPPPPPPP 
03074321Bobić (Sepiola rondeleti), smrznuti, s ljuskom ili bez ljuskePPP 
 
03074325Sipice (Sepiola spp.), smrznute, s ljuskom ili bez ljuske (osim iz roda Sepiola rondeleti)PPP 
 
03074329Sipe iz roda Sepia officinalis, Rossia macrosoma, smrznute, s ljuskom ili bez ljuskePPP 
 
03074331Lignje (Loligo vulgaris), smrznutePPP 
 
03074333Lignje (Loligo paelei), smrznutePPP 
 
03074335Lignje (Loligo gahi), smrznutePPP 
 
03074338Lignje iz roda Loligo spp., smrznute (osim iz roda Loligo vulgaris, paelei, gahi)PPP 
 
03074391Lignje iz roda Ommastrephes spp., osim Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., osim iz roda Ommastrephes sagittatusPPP 
 
03074392Lignjuni (Illex spp.), smrznutiPPP 
 
03074395Lignjun veliki (totan) (Todarodes sagittatus)(Ommastrephes sagittatus), smrznutiPPP 
 
03074399Sipe i lignje, smrznute, s ljuskom ili bez ljuske, osim iz roda Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Todarodes sagittatusPPP 
 
03074920Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), dimljene, sušene, soljene ili u salamuri, s ljuskom ili bez ljuskePPP 
 
03074940Lignje iz roda Loligo spp., dimljene, sušene, soljene ili u salamuriPPP 
 
03074950Lignje iz roda Ommastrephes spp., osim Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., osim iz roda Ommastrephes sagittatusPPP 
 
03074960Lignjun veliki (totan) (Todarodes sagittatus)(Ommastrephes sagittatus), dimljeni, sušeni, soljeni ili u salamuriPPP 
 
03074980Sipe i lignje, dimljene, sušene, soljene ili u salamuri, s ljuskom ili bez ljuske, osim iz roda Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp., Loligo spp., Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp., Todarodes sagittatusPPP 
 
03075100Hobotnice »Octopus spp., žive, svježe ili rashlađenePPPPPPP 
03075200Hobotnice (Octopus spp.), smrznutePPP 
 
03075900Hobotnice (Octopus spp.), dimljene, sušene, soljene ili u salamuriPPP 
 
03076000Puževi, osim morskih puževa, živi, svježi rashlađeni, smrznuti, soljeni, sušeni ili u salamuri, neovisno jesu li dimljeni ili ne, s ljuskom ili bez ljuskePPP 
 
03077100Žive, svježe ili rashlađene kućice, srčanke i kunjke, neovisno jesu li u ljusci ili ne (porodice Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i Veneridae)PPPPPPP 
03077210Kokoš i ostale vrste ladinki iz porodice Veneridae, neovisno je li u ljusci ili ne, smrznutaPPP 
 
03077290Smrznute kućice, srčanke i kunjke iz porodica Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, TridacnidaePPP 
 
03077900Dimljene, sušene, soljene ili u salamuri kućice, srčanke i kunjke iz porodica Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae i VeneridaePPP 
 
03078100Žive, svježe ili rashlađene petrove uši, neovisno jesu li u ljusci ili ne (Haliotis spp.)PPPPPPP 
03078200Živi, svježi ili rashlađeni leptirasti puževi (Strombus spp.), neovisno jesu li u ljusci ili nePPPPPPP 
03078300Smrznute petrove uši (Haliotis spp.), neovisno jesu li u ljusci ili nePPP 
 
03078400Smrznuti leptirasti puževi (Strombus spp.), neovisno jesu li u ljusci ili nePPP 
 
03078700Ostale petrove uši (Haliotis spp.), dimljene, sušene, soljene ili u salamuri, neovisno jesu li u ljusci ili nePPP 
 
03078800Ostali leptirasti puževi (Strombus spp.), dimljeni, sušeni, soljeni ili u salamuri, neovisno jesu li u ljusci ili nePPP 
 
03079100Mekušci, živi, svježi ili rashlađeni, neovisno jesu li u ljusci ili ne, osim kamenica (ostriga), kapica rodova Pecten, Chlamys or Placopten, dagnji (Mytilus spp., Perna spp.), sipe i lignje, hobotnice (Octopus spp.), puževa, osim morskih puževa, kućice, srčanke i kunjke, petrove uši i leptirasti puževi; brašna, pelete i krupice, uporabljivi za prehranu ljudiPPPPPPP 
03079200Mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, smrznuti, osim kamenica (ostriga), kapica rodova Pecten, Chlamys or Placopten, dagnji (Mytilus spp., Perna spp.), sipe i lignje, hobotnice (Octopus spp.), puževa, osim morskih puževa, kućica, srčanki i kunjki, petrove ušiju i leptirastih puževa; brašna, pelete i krupice, uporabljivi za prehranu ljudiPPP 
 
03079900Mekušci, neovisno jesu li u ljusci ili ne, dimljeni, sušeni, soljeni ili u salamuri, osim kamenica (ostriga), kapica rodova Pecten, Chlamys or Placopten, dagnji (Mytilus spp., Perna spp.), sipe i lignje, hobotnice (Octopus spp.), puževa, osim morskih puževa, kućica, srčanki i kunjki, petrove ušiju i leptirastih puževa; brašna, pelete i krupice, uporabljivi za prehranu ljudiPPP 
 
03081100Živi, svježi ili rashlađeni, morski krastavci (Stichopus japonicus, Holothurioidea)PPPPPPP 
03081200Smrznuti morski krastavci (Stichopus japonicus, Holothuroidea)PPP 
 
03081900Dimljeni, sušeni, soljeni ili u salamuri morski krastavci (Stichopus japonicus, Holothuroidea)PPP 
 
03082100Živi, svježi ili rashlađeni, morski ježinci (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus)PPPPPPP 
03082200Morski ježinci (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)PPPPPPP 
03082900Ostali morski ježinci, dimljeni, sušeni, soljeni ili salamuri (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus)PPP 
 
03083050Meduze (Rhopilema spp.), smrznute (osim dimljenih)PPP 
 
03083080Žive, svježe, ohlađene, dimljene, sušene, soljene ili u salamuri, meduze (Rhopilema spp.)PPPPPPP 
03089010Živi, svježi ili rashlađeni, vodeni beskralješnjaci (osim rakova, mekušaca, morskih krastavaca (Stichopus japonicus, Holothurioidea), morskih ježinaca (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) i meduza (Rhopilema spp.)); brašno, krupica i pelete od vodenih beskralješnjaka osim od rakova i mekušaca, uporabljivi za prehranu ljudiPPPPPPP 
03089050Vodeni beskralješnjaci, smrznuti (osim rakova, mekušaca, morskih krastavaca (Stichopus japonicus, Holothurioidea), morskih ježinaca (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) i meduza (Rhopilema spp.)); smrznuto brašno, krupica i pelete od vodenih beskralješnjaka osim od rakova i mekušaca, uporabljivi za prehranu ljudiPPP 
 
03089090Sušeni, soljeni ili u salamuri, vodeni beskralješnjaci (osim dimljenih i rakova, mekušaca, morskih krastavaca (Stichopus japonicus, Holothurioidea), morskih ježinaca (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus) i meduza (Rhopilema spp.)); sušeno, soljeno ili u salamuri, brašno, krupica i pelete od vodenih beskralješnjaka osim od rakova i mekušaca, uporabljivi za prehranu ljudiPPP 
 
04011010Mlijeko i vrhnje, do uključno 1 % masti, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2 l, nekoncentrirani i bez dodanog šećera i drugih sladilaPPPPPPPPTOPPPP
04011090Mlijeko i vrhnje, do uključno 1 % masti, nekoncentrirani, bez dodanog šećera i drugih sladila (osim izvornog pakiranja neto sadržaja do uključno 2 l)PPPPPPPPTOPPPP
04012011Mlijeko i vrhnje, s više od 1 % do uključno 3 % masti, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2 l, nekoncentrirani, bez dodanog šećera i drugih sladilaPPPPPPPPTOPPPP
04012019Mlijeko i vrhnje, s više od 1 % do uključno 3 % masti, nekoncentrirani, bez dodanog šećera i drugih sladila (osim onog u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2 l)PPPPPPPPTOPPPP
04012091Mlijeko i vrhnje, s više od 3 % masti do uključno 6 % masti, u izvornom pakiranju do uključno 2 l, nekoncentrirani, bez dodanog šećera i ostalih sladilaPPPPPPPPTOPPPP
04012099Mlijeko i vrhnje, s više od 3 % masti do uključno 6 % masti, nekoncentrirani, bez dodanog šećera i ostalih sladila (osim onog u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2 l)PPPPPPPPTOPPPP
04014010Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti većim od 6 %, ali ne većim od 10 %, u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litrePPPPPPPPTOPPPP
04014090Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti većim od 6 %, ali ne većim od 10 % (osim u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litre)PPPPPPPPTOPPPP
04015011Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti većim od 10 %, ali ne većim od 21 %, u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litrePPPPPPPPTOPPPP
04015019Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti većim od 10 %, ali ne većim od 21 % (osim u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litre)PPPPPPPPTOPPPP
04015031Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti većim od 21 %, ali ne većim od 45 %, u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litrePPPPPPPPTOPPPP
04015039Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti većim od 21 %, ali ne većim od 45 % (osim u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litre)PPPPPPPPTOPPPP
04015091Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti većim od 45 %, u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litrePPPPPPPPTOPPPP
04015099Mlijeko i vrhnje, nekoncentrirani niti s dodanim šećerom ni drugim sladilima, s masenim udjelom masti većim od 45 % (osim u neposrednim pakiranjima neto-sadržaja ne većeg od 2 litre)PPPPPPPPTOPPPP
04021011Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, do uključno 1,5 % masti, nezaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kgPPPPPPPPTOPPPP
04021019Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, do uključno 1,5 % masti, nezaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja većeg od 2,5 kgPPPPPPP 
04021091Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, do uključno 1,5 % masti, zaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kgPPPPPPPPTOPPPP
04021099Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, do uključno 1,5 % masti, zaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja većeg od 2,5 kgPPPPPPP 
04022111Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, s masenim udjelom više od 1,5 % masti,ali ne većim od 27 % masti, nezaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kgPPPPPPPPTOPPPP
04022118Mlijeko i vrhnje, bez dodanog šećera ili drugih sladila, u prahu, granulama ili drugim krutim oblicima, s masenim udjelom masti većim od 1,5 %, ali ne većim od 27 % (osim u neposrednim pakiranjima neto-mase ne veće od 2,5 kg)PPPPPPPPTOPPPP
04022191Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima s više od 27 % masti, nezaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kgPPPPPPPPTOPPPP
04022199Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima s više od 27 % masti, nezaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja manjeg od 2,5 kgPPPPPPPPTOPPPP
04022911Posebno mlijeko za dojenčad, zaslađeno, s više od 10 % masti, ali do uključno 27 % masti, u hermetički zatvorenoj ambalaži neto sadržaja do uključno 500 gPPPPPPP 
04022915Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, s više od 1,5 % masti do uključno 27 % masti, zaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kg (osim onog za dojenčad u hermetički zatvorenoj ambalaži neto sadržaja do uključno 500 g)PPPPPPPPTOPPPP
04022919Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, s više od 1,5 % masti do uključno 27 % masti, zaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kgPPPPPPPPTOPPPP
04022991Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, s više od 27 % masti, zaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kgPPPPPPPPTOPPPP
04022999Mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, s više od 27 % masti, zaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja većeg od 2,5 kgPPPPPPP 
04029110Mlijeko i vrhnje, koncentrirani, s masenim udjelom masti ne većim od 8 %, nezaslađeni (osim onih u krutim oblicima)PPPPPPPPTOPPPP
04029130Mlijeko i vrhnje, koncentrirani,s masenim udjelom masti većim od 8 % ali ne većim od 10 %, nezaslađeni (osim onih u krutim oblicima)PPPPPPPPTOPPPP
04029151Mlijeko i vrhnje, koncentrirani, s više od 10 % masti do uključno 45 % masti, nezaslađeno, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kg (osim onog u krutim oblicima)PPPPPPPPTOPPPP
04029159Mlijeko i vrhnje, koncentrirani, sa sadržajem masti većim od 10 %, ali manjim od 45 %, nezaslađeno, u izvornom pakiranju neto sadržaja većeg od 2,5 kg (osim onog u krutim oblicima)PPPPPPP 
04029191Mlijeko i vrhnje, koncentrirani, s više od 45 % masti, nezaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kg (osim onog u krutim oblicima)PPPPPPPPTOPPPP
04029199Mlijeko i vrhnje, koncentrirani, s više od 45 % masti, nezaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja većeg od 2,5 kg (osim onog u krutim oblicima)PPPPPPP 
04029910Mlijeko i vrhnje, koncentrirani, zaslađeni, sa sadržajem masti ne većim od 9,5 % (osim onog u krutim oblicima)PPPPPPPPTOPPPP
04029931Mlijeko i vrhnje, koncentrirani, s manje od 9,5 % masti do uključno 45 % masti, zaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kg (osim onog u krutim oblicima)PPPPPPPPTOPPPP
04029939Mlijeko i vrhnje, koncentrirani, s više od 9,5 % masti do uključno 45 % masti, zaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja većeg od 2,5 kg (osim onog u krutim oblicima)PPPPPPP 
04029991Mlijeko i vrhnje, koncentrirani, s više od 45 % masti, zaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 2,5 kg (osim onog u krutim oblicima)PPPPPPPPTOPPPP
04029999Mlijeko i vrhnje, koncentrirani, s više od 45 % masti, zaslađeni, u izvornom pakiranju neto sadržaja većeg od 2,5 kg (osim onog u krutim oblicima)PPPPPPP 
04031011Jogurt (osim onog s aromom ili dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, dodanim šećerom i ostalim sladilima), do uključno 3 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04031013Jogurt (osim onog s aromom ili dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, dodanim šećerom i ostalim sladilima), s više od 3 % masti do uključno 6 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04031019Jogurt (osim onog s aromom ili dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, dodanim šećerom i ostalim sladilima), s više od 6 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04031031Jogurt (osim onog s aromom ili dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, dodanim šećerom i ostalim sladilima), do uključno 3 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04031033Jogurt (osim onog s aromom ili dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, dodanim šećerom i ostalim sladilima), s više od 3 % do uključno 6 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04031039Jogurt (osim onog s aromom ili dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom), dodanim šećerom i ostalim sladilima, s više od 6 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04031051Jogurt, koncentriran ili nekoncentriran, sa ili bez arome, dodanog voća, lješnjaka ili kakaa, zaslađen, u krutim oblicima, do uključno 1,5 % mliječne mastiPPPPPPPPTOPPPP
04031053Jogurt, koncentriran ili nekoncentriran, sa ili bez arome, dodanog voća, lješnjaka ili kakaa, zaslađen, u krutim oblicima, s više od 1,5 % do uključno 27 % mliječne mastiPPPPPPPPTOPPPP
04031059Jogurt, koncentriran ili nekoncentriran, sa ili bez arome, dodanog voća, lješnjaka ili kakaa, zaslađen, u krutim oblicima, s više od 27 % mliječne mastiPPPPPPPPTOPPPP
04031091Jogurt, koncentriran ili nekoncentriran, sa ili bez arome, dodanog voća, lješnjaka ili kakaa, zaslađen, do uključno 3 % mliječne masti (osim jogurta u krutim oblicima)PPPPPPPPTOPPPP
04031093Jogurt, koncentriran ili nekoncentriran, sa ili bez arome, dodanog voća, lješnjaka ili kakaa, zaslađen, s više od 3 % do uključno 6 % mliječne masti (osim jogurta u krutim oblicima)PPPPPPPPTOPPPP
04031099Jogurt, koncentriran ili nekoncentriran, sa ili bez arome, dodanog voća, lješnjaka ili kakaa, zaslađen, s više od 6 % mliječne masti (osim jogurta u krutim oblicima)PPPPPPPPTOPPPP
04039011Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, nezaslađeni, do uključno 1,5 masenih % masti (osim jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039013Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, nezaslađeni, s više od 1,5 % do uključno 27 % masti (osim jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039019Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, nezaslađeni, s više od 27 % masti (osim jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039031Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, zaslađeni, do uključno 1,5 % masti (osim jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039033Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, zaslađeni, s više od 1,5 % do uključno 27 % masti (osim jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039039Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, u krutim oblicima, zaslađeni, s više od 27 % masti (osim jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039051Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, nezaslađeni, sa sadržajem masti do uključno 3 % (osim onih u krutim oblicima, jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039053Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, nezaslađeni, s više od 3 % do uključno 6 % masti (osim onih u krutim oblicima, jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039059Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, nezaslađeni, s više od 6 % masti (osim onih u krutim oblicima, jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039061Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, zaslađeni, sa sadržajem masti do uključno 3 % (osim onih u krutim oblicima, jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039063Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, zaslađeni, s više od 3 % do uključno 6 % masti (osim onih u krutim oblicima, jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039069Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, zaslađeni, s više od 6 % masti (osim onih u krutim oblicima, jogurta, aromatiziranog ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom)PPPPPPPPTOPPPP
04039071Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, aromatizirani ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, zaslađeni ili nezaslađeni, u krutim oblicima, sa sadržajem masti do uključno 1,5 % (osim jogurta)PPPPPPPPTOPPPP
04039073Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, aromatizirani ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, zaslađeni ili nezaslađeni, u krutim oblicima, s više od 1,5 % do uključno 27 % masti (osim jogurta)PPPPPPPPTOPPPP
04039079Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, aromatizirani ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, zaslađeni ili nezaslađeni, u krutim oblicima, s više od 27 % masti (osim jogurta)PPPPPPPPTOPPPP
04039091Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, aromatizirani ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, zaslađeni ili nezaslađeni, sa sadržajem masti do uključno 3 % (osim onih u krutim oblicima i jogurta)PPPPPPPPTOPPPP
04039093Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, aromatizirani ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, zaslađeni ili nezaslađeni, s više od 3 % do uključno 6 % masti (osim onih u krutim oblicima i jogurta)PPPPPPPPTOPPPP
04039099Mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje, koncentrirani ili nekoncentrirani, aromatizirani ili s dodanim voćem, lješnjacima ili kakaom, zaslađeni ili nezaslađeni, s više od 6 % masti (osim onih u krutim oblicima i jogurta)PPPPPPPPTOPPPP
04041002Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i do uključno 1,5 % mastiPPPPPPP 
04041004Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i više od 1,5 % do uključno 27 % mastiPPPPPPP 
04041006Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i više od 27 % mastiPPPPPPP 
04041012SIrutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i do uključno 1,5 % mastiPPPPPPP 
04041014Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i više od 1,5 % do uključno 27 % mastiPPPPPPP 
04041016Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i više od 27 % mastiPPPPPPP 
04041026Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i do uključno 1,5 % mastiPPPPPPP 
04041028Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i više od 1,5 % do uključno 27 % mastiPPPPPPP 
04041032Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i više od 27 % mastiPPPPPPP 
04041034Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i do uključno 1,5 % mastiPPPPPPP 
04041036Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina (sadržaj dušika x 6,38) više od 15 % težine i više od 1,5 % do uključno 27 % mastiPPPPPPP 
04041038Sirutka i modificirana sirutka, u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i više od 27 % mastiPPPPPPP 
04041048Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i do uključno 1,5 % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041052Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i više od 1,5 % do uključno 27 % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041054Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i više od 27 % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041056Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i sa sadržajem masti do uključno 1,5 % (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041058Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i više od 1,5 % do uključno 27 % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041062Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i više od 27 % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041072Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i sa sadržajem masti do uključno 1,5 % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041074Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i više od 1,5 % do uključno 27 % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041076Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 do uključno 15 % težine i više od 27 masenih % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041078Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i do uključno 1,5 masenih % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041082Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i više od 1,5 % do uključno 27 % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04041084Sirutka i modificirana sirutka, koncentrirane i nekoncentrirane, bez dodanog šećera i drugih sladila, sadržaja bjelančevina, sadržaj dušika x 6,38 više od 15 % težine i više od 27 % masti (osim onih u prahu, granulama i ostalim krutim oblicima)PPPPPPP 
04049021Proizvodi koji se sastoje od prirodnih mliječnih sastojaka, bez dodanog šećera i ostalih sladila, do uključno 1,5 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04049023Proizvodi koji se sastoje od prirodnih mliječnih sastojaka, bez dodanog šećera i ostalih sladila, s više od 1,5 % do uključno 27 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04049029Proizvodi koji se sastoje od prirodnih mliječnih sastojaka, bez dodanog šećera i ostalih sladila, s više od 27 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04049081Proizvodi koji se sastoje od prirodnih mliječnih sastojaka, s dodanim šećerom i ostalim sladilima, do uključno 1,5 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04049083Proizvodi koji se sastoje od prirodnih mliječnih sastojaka, s dodanim šećerom i ostalim sladilima, s više od 1,5 % do uključno 27 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04049089Proizvodi koji se sastoje od prirodnih mliječnih sastojaka, s dodanim šećerom i ostalim sladilima, s više od 27 % mastiPPPPPPPPTOPPPP
04051011Prirodni maslac, sa sadržajem masti s više od 80 % do uključno 85 %, u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 1 kgPPPPPPPPTOPPPP
04051019Prirodni maslac, sa sadržajem masti s više od 80 % do uključno 85 % (osim onog u izvornom pakiranju neto sadržaja do uključno 1 kg i dehidriranog i otopljenog maslaca)PPPPPPPPTOPPPP
04051030Rekombinirani maslac, s više od 80 % do uključno 85 % masti(osim dehidrirani i topljeni maslac)PPPPPPPPTOPPPP
04051050Sirutkin maslac, s više od 80 % do uključno 85 % masti(osim dehidrirani i topljeni maslac)PPPPPPPPTOPPPP
04051090Maslac, s više od 85 % do uključno 95 % masti (osim dehidrirani i topljeni maslac)PPPPPPPPTOPPPP
04052010Mliječni namazi, sa sadržajem masti s više od 39 % do uključno 75 %PPPPPPPPTOPPPP
04052030Mliječni namazi, sa sadržajem masti s više od 60 % do uključno 60 %PPPPPPPPTOPPPP
04052090Mliječni namazi, sa sadržajem masti s više od 75 % do uključno 80 %PPPPPPPPTOPPPP
04059010Masnoće i ulja dobiveni iz mlijeka, sa sadržajem masti od 99,3 % ili više i vode do uključno 0,5 %PPPPPPPPTOPPPP
04059090Masnoće i ulja dobiveni iz mlijeka, dehidriranog i otopljenoga maslaca (osim onih sa sadržajem masti do uključno 99,3 % i udjelom vode do uključno 0,5 % i prirodnog, rekombiniranog i sirutkinog maslaca)PPPPPPPPTOPPPP
04061030Svježa mozzarella, u tekućini ili bez nje, s masenim udjelom masti ne većim od 40 %PPPPPPPPTOPPPP
04061050Svježi sir (nefermentirani ili neusoljeni), uključujući sir od surutke i skutu, s masenim udjelom masti ne većim od 40 % (osim mozzarella)PPPPPPPPTOPPPP
04061080Svježi sir (nefermentirani ili neusoljeni), uključujući sir od surutke i skutu, s masenim udjelom masti većim od 40 %PPPPPPPPTOPPPP
04062000Strugani sir ili sir u prahu, svih vrstaPPPPPPPPTOPPPP
04063010Topljeni sir, nestrugani niti u prahu u čijoj proizvodnji nisu rabljeni drugi sirevi osim ementalera, grojera i appenzella, i koji može sadržavati dodatno, glarus biljni sir (poznat kao schabziger); pripremljen u pakiranja za pojedinačnu prodaju, s masenim udjelom masti u suhoj tvari ne većim od 56 %PPPPPPPPTOPPPP
04063031Sir, topljeni, osim struganog ili u prahu, sa sadržajem masti do uključno 36 %, suhe tvari do uključno 48 % (osim obrađene mješavine sira sačinjenog od ementalera, grojera i appenzella, sa ili bez dodatka glarus biljnog sira, pakiranog za maloprodaju)PPPPPPPPTOPPPP
04063039Sir, topljeni, osim struganog ili u prahu, sa sadržajem masti do uključno 36 %, suhe tvari više od 48 % (osim obrađene mješavine sira sačinjenog od ementalera, grojera i appenzella, sa ili bez dodatka glarus biljnog sira, pakiranog za maloprodaju)PPPPPPPPTOPPPP
04063090Sir, topljeni, osim struganog ili u prahu, sa sadržajem masti većim od 36 % (osim obrađene mješavine sira sačinjene od ementalera, grojera i appenzella, sa ili bez dodatka glarus biljnog sira (poznatog kao schabziger), pakiranog za maloprodaju)PPPPPPPPTOPPPP
04064010RoquefortPPPPPPPPTOPPPP
04064050GorgonzolaPPPPPPPPTOPPPP
04064090Sir prošaran plavom plijesni i drugi sir s plijesni dobivenom pomoću Penicillium (osim roquefort i gorgonzola)PPPPPPPPTOPPPP
04069001Sir, za preradu (osim svježeg sira, uključno sir od surutke, nefermentirani, skuta, sir obrađeni, prošaran plavom plijesni i ribani ili u prahu)PPPPPPPPTOPPPP
04069013Ementaler (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069015Grojer, sbrinz (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069017Bergkase, appenzell (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069018Fromage fribourgeois, Vacherin mont d’Or i Tete de Moine (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069021Cheddar (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069023Edamer (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069025Tilsit (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069029Kačkavalj (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069032Feta (osim za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069035Kefalo-tyri (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069037Finlandia (osim ribane ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069039Jarlsberg (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069050Sir, od ovčjeg ili bivoljeg mlijeka, u posudama sa salamurom ili u spremnicima od ovčje ili kozje kože (osim fete)PPPPPPPPTOPPPP
04069061Grana padano, parmigiano reggiano, sa sadržajem masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasnih tvari do uključno 47 % (osim ribanih ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069063Fiore sardo, pecorino, sa sadržajem masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasnih tvari do uključno 47 % (osim ribanih ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069069Sir, sa sadržajem masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasnih tvari do uključno 47 %, drugdje nespecificiranPPPPPPPPTOPPPP
04069073Provolone, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % do uključno 72 % (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069074Maasdam s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % do uključno 72 % (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069075Asiago, caciocavallo, mantasio, ragusano, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % do uključno 72 % (osim ribanih ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069076Danbo, fontal, fontina, fynbo, havarti, maribo, samsoe, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % i do uključno 72 % (osim ribanih ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069078Gauda, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % do uključno 72 % (osim ribane ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069079Esrom, italico, kernhem, saint--nectaire, saint-paulin, taleggio, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % do uključno 72 % (osim ribanih ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069081Cantal, cheshire, wensleydale, lancashire, double gloucester, blarney, colby, monterey, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % do uključno 72 % (osim ribanih ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069082Camembert, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % do uključno 72 % (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069084Brie, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % do uključno 72 % (osim ribanog ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069085Kefalograviera, kasseri, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % do uključno 72 % (osim ribanih ili u prahu i za obradu)PPPPPPPPTOPPPP
04069086Sir, ostali, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 47 % do uključno 52 %, drugdje nespecificiranPPPPPPPPTOPPPP
04069089Sir, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 52 % do uključno 62 %, drugdje nespecificiranPPPPPPPPTOPPPP
04069092Sir, s udjelom masti do uključno 40 % i vodenog udjela nemasne tvari više od 62 % do uključno 72 %, drugdje nespecificiranPPPPPPPPTOPPPP
04069093Sir, ostali, s udjelom masti do uključno 40 masenih % i vodenog udjela nemasne tvari više od 72 masenih %, drugdje nespecificiranPPPPPPPPTOPPPP
04069099Sir, ostali, sa sadržajem masti više od 40 %, drugdje nespecificiranPPPPPPPPTOPPPP
04071100Oplođena jaja za liježenje, od kokoši vrste Gallus domesticusPPPPPPP 
04071911Oplođena jaja za liježenje, od pura ili gusakaPPPPPPP 
04071919Oplođena jaja za liježenje, od peradi (osim od pura, gusaka i kokoši vrste Gallus domesticus)PPPPPPP 
04071990Oplođena ptičja jaja za liježenje (osim od peradi)PPPPPPP 
04072100Ostala svježa jaja, od kokoši vrste Gallus domesticus, u ljusci (osim oplođenih jaja za liježenje)PPPPPPPPTOPPPP
04072910Ostala svježa jaja, od peradi, u ljusci (osim od kokoši vrsta Gallus domesticus i oplođenih jaja za liježenje)PPPPPPP 
04072990Ostala svježa ptičja jaja, u ljusci (osim od peradi i oplođenih jaja za liježenje)PPPPPPP 
04079010Jaja od peradi, u ljusci, konzervirana ili kuhanaPPP 
PTOPPPP
04079090Ptičja jaja, u ljusci, konzervirana ili kuhana (osim od peradi)PPPPPPP 
04081120Sušeni žumanjci jaja, neuporabljivi za ljudsku potrošnju, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili nePPP 
 
04081180Sušeni žumanjci jaja, za ljudsku potrošnju, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili nePPP 
 
04081920Žumanjci jaja, svježi, sušeni, kuhani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervirani, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, neupotrebljivi za ljudsku prehranu (osim sušenih)PPPPPPP 
04081981Žumanjci jaja, tekući, pogodni za ljudsku prehranu, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili nePPPPPPP 
04081989Žumanjci jaja (ostali, osim tekućih), smrznuti ili drugačije konzervirani, pogodni za ljudsku potrošnju, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne (osim sušenih)PPP 
 
04089120Sušena ptičja jaja, bez ljuske, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, nepogodna za ljudsku potrošnju (osim žumanjaka jaja)PPP 
 
04089180Sušena ptičja jaja, bez ljuske, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, pogodna za ljudsku potrošnju (osim žumanjaka jaja)PPP 
 
04089920Ptičja jaja, bez ljuske, svježa, kuhana u vodi ili pari, oblikovana, smrznuta ili drugačije konzervirana, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, nepogodna za ljudsku potrošnju (osim sušenih i žumanjaka jaja)PPPPPPP 
04089980Ptičja jaja, bez ljuske, svježa, kuhana u vodi ili pari, oblikovana, smrznuta ili drugačije konzervirana, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, pogodna za ljudsku potrošnju (osim sušenih i žumanjaka jaja)PPPPPPP 
04090000Prirodni medPPP 
 
04100000Jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestuPPP 
 
05040000Životinjska crijeva, mjehuri i želuci (osim ribljih), cijeli ili u komadima, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeniPPP 
 
05051010Sirovo perje koje se rabi za punjenje; paperje, oprašeno ili neoprašeno, dezinficirano ili jednostavno očišćeno 
 
 
05051090Perje koje se rabi za punjenje; paperje, temeljito očišćeno i obrađeno za konzerviranjePPP 
 
05059000Kože i ostali dijelovi ptica, s perjem i paperjem, perje i dijelovi perja s obrezanim ili neobrezanim rubovima te paperje, dalje neobrađeni, osim očišćenih, dezinficiranih i obrađenih za konzerviranje; prah i otpaci od perja ili dijelovi perja (osim perja koje se koristi za punjenje i paperja)PPP 
 
05111000Sperma bikovaPPP 
 
05119110Otpaci ribaPPP 
 
05119190Proizvodi od riba ili ljuskavaca, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka (osim ribljih otpadaka); mrtvih životinja, ljuskavaca, mekušaca i ostalih vodenih beskralješnjaka, neuporabljivi za ljudsku potrošnjuPPP 
 
05119910Tetive i žile životinjskog podrijetla; obresci i slični otpaci od sirovih koža i krznaPPP 
 
05119931Prirodne spužve životinjskog podrijetla, sirovePPP 
 
05119939Prirodne spužve životinjskog podrijetla, ostale (osim sirovih)PPP 
 
05119985Životinjski proizvodi, drugdje nespomenuti i neuključeni; mrtve životinje, neuporabljivi za ljudsku potrošnju (osim riba, ljuskavaca, mekušaca, prirodnih spužvi i ostalih vodenih beskralješnjaka)PPP 
 
06011010Lukovice zumbula, u mirovanjuPPP 
 
06011020Lukovice narcisa, u mirovanjuPPP 
 
06011030Lukovice tulipana, u mirovanjuPPP 
 
06011040Lukovice gladiola, u mirovanjuPPP 
 
06011090Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijenja i podanci korijenja, u mirovanju (osim onih za ljudsku prehranu, zumbula, narcisa, tulipana, gladiola, korijenja i biljaka cikorije)PPP 
 
06012010Biljke i korijenje cikorije (osim korijenja cikorije i raznih cikorija Intybus sativum)PPP 
 
06012030Orhideje, zumbuli, narcise i tulipani, u rastu ili u cvatuPPP 
 
06012090Lukovice, gomolji, gomoljasto korijenje, izdanci korijenja i podanci korijenja, u vegetaciji ili cvatnji (osim onih koji se koriste za ljudsku prehranu, orhideja, zumbula, narcisa, tulipana te biljaka i korijenja cikorije)PPP 
 
06021010Neukorijenjene reznice i cijepovi vinove lozePPP 
 
06021090Neukorijenjene reznice i cijepovi (osim loze)PPP 
 
06022010Cijepovi vinove loze, cijepljeni ili ukorijenjeniPPP 
 
06022020Voćne sadnice u obliku drveća, šiblja ili grmova, cijepljene ili necijepljene, vrsta koje daju jestivo voće ili orašaste plodove (s golim korijenjem)PPP 
 
06022030Voćne sadnice agruma u obliku drveća, šiblja ili grmova, cijepljene ili necijepljene, vrsta koje daju jestivo voće ili orašaste plodove (osim s golim korijenjem)PPP 
 
06022080Voćne sadnice u obliku drveća, šiblja ili grmova, cijepljene ili necijepljene, vrsta koje daju jestivo voće ili orašaste plodove (osim s golim korijenjem, agruma i cijepova loze); ostaloPPP 
 
06023000Rododendroni i azaleje gorske ruže, cijepljeni ili necijepljeniPPP 
 
06024000Ruže, cijepljene ili necijepljenePPP 
 
06029010Micelij gljivaPPP 
 
06029020Sadnice ananasaPPP 
 
06029030Sadnice povrća i jagodaPPP 
 
06029041Šumsko drvećePPP 
 
06029045Vanjske ukorijenjene reznice i mlade sadnice drveća, šiblja i grmova (osim voćaka, voćaka orašastih plodova i šumskog drveća)PPP 
 
06029046Vanjsko drveće, šiblje i grmovi, uključivo i njihovo korijenje, s golim korijenjem (osim reznica, cijepova i mladih sadnica, voćaka, voćaka orašastih plodova i šumskog drveća)PPP 
 
06029047Crnogorica i zimzelene vrste, šiblje i grmovi, uključivo i njihovo korijenje (osim s golim korijenjem, reznica, cijepova i mladih sadnica, voćaka, voćaka orašastih plodova i šumskog drveća)PPP 
 
06029048Vanjsko drveće, šiblje i grmovi, uključivo i njihovo korijenje,(osim s golim korijenjem, reznica, cijepova i mladih sadnica, crnogorice i zimzelene vrste, voćaka orašastih plodova i šumskog drveća); ostaloPPP 
 
06029050Žive, vani rastuće biljke, uključujući i njihovo korijenje (osim lukovica, gomolja, gomoljastog korijenja, izdanaka korijenja i podanaka korijenja, uključujući biljke i korijenje cikorije, neukorijenjene reznice i cjepove, azaleje, ruže, micelij gljiva, sadnice ananasa, sadnice povrća i jagoda, drveće, šiblje i grmove)PPP 
 
06029070Sobne ukorijenjene reznice i mlade biljke, osim kaktusaPPP 
 
06029091Sobne biljke u cvatu, s pupoljcima ili cvjetovima, osim kaktusaPPP 
 
06029099Žive sobne sadnice i kaktusi (osim ukorijenjenih reznica, mladih sadnica, cvjetnih sadnica s pupoljcima ili cvjetovima)PPP 
 
06031100Svježe rezane ruže i pupoljci ruža prikladnih za bukete ili za ukrasPPP 
 
06031200Svježe rezani karanfili i pupoljci karanfila prikladnih za bukete ili za ukrasPPP 
 
06031300Svježe rezane orhideje i pupoljci orhideja prikladnih za bukete ili za ukrasPPP 
 
06031400Svježe rezane krizanteme i pupoljci krizantema prikladnih za bukete ili za ukrasPPP 
 
06031500Svježe rezani ljiljani (Lilium spp.) i pupoljci ljiljana vrsta prikladnih za bukete ili za ukrasPPP 
 
06031910Svježe rezane gladiole i pupoljci gladiola prikladnih za bukete ili za ukrasPPP 
 
06031920Rezano cvijeće ranunkule i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukras,svježePPP 
 
06031970Rezano cvijeće i cvjetni pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukras, svježe (osim ruža, karanfila, orhideja, gladiola, ranunkula, krizantema i ljiljana); ostaloPPP 
 
06039000Osušeno, bojano, izbijeljeno, impregnirano ili drugačije pripremljeno rezano cvijeće i pupoljci vrsta prikladnih za bukete ili za ukrasPPP 
 
06042011Svjež islandski lišaj, prikladan za bukete ili za ukrasPPP 
 
06042019Svježe mahovine i lišaji, prikladni za bukete ili za ukras (osim islandskog lišaja)PPP 
 
06042020Svježa božićna drvcaPPP 
 
06042040Svježe grane od crnogorice, prikladne za bukete ili za ukrasPPP 
 
06042090Lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka te trave, prikladni za bukete ili za ukras, svježi (osim mahovina i lišaja, božićnih drvca i grana od crnogorice)PPP 
 
06049011Islandski lišaj osušen, bojan, bijeljen, impregniran ili drukčije pripremljen, prikladan za bukete ili za ukrasPPP 
 
06049019Mahovine i lišaji osušeni, bojani, bijeljeni, impregnirani ili drukčije pripremljeni, prikladni za bukete ili za ukras (osim islandskog lišaja)PPP 
 
06049091Osušeno i dalje nepripremljeno lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka te trave, prikladni za bukete ili za ukrasPPP 
 
06049099Bojano, bijeljeno, impregnirano ili drukčije pripremljeno lišće, grane i ostali dijelovi bilja, bez cvjetova ili cvjetnih pupoljaka te trave, prikladni za bukete ili za ukras (osim osušenih)PPP 
 
07011000Sjemenski krumpirPPP 
 
07019010Krumpir za proizvodnju škroba, svjež ili rashlađenPPPPPPP 
07019050Mladi krumpir, svjež ili rashlađen, od 1. siječnja do 30. lipnjaPPPPPPPPTOPPPP
07019090Krumpir, stari, svjež ili rashlađen (osim mladoga krumpira, sjemenskoga krumpira i krumpira za proizvodnju škroba)PPPPPPPPTOPPPP
07020000Rajčica, svježa ili rashlađenaPPPPPPPPTOPPPP
07031011Crveni luk (kapula), lučice za sadnju, svjež ili rashlađenPPPPPPP 
07031019Crveni luk (kapula), svjež ili rashlađen (osim lučica za sadnju)PPPPPPPPTOPPPP
07031090Luk kozjak (ljutika), svjež ili rashlađenPPPPPPPPTOPPPP
07032000Češnjak, svjež ili rashlađenPPPPPPPPTOPPPP
07039000Poriluk i ostale vrste luka, svježi ili rashlađeni (osim crvenog luka, luka kozjaka (ljutike) i češnjaka)PPPPPPPPTOPPPP
07041000Cvjetača i brokula, svježa ili rashlađenaPPPPPPPPTOPPPP
07042000Kelj pupčar, svjež ili rashlađenPPPPPPPPTOPPPP
07049010Bijeli i crveni kupus, svjež ili rashlađenPPPPPPPPTOPPPP
07049090Korabica, kelj i slične jestive kupusnjače, svježe ili rashlađeno (osim cvjetače, brokule, kelja pupčara, bijelog i crvenoga kupusa)PPPPPPPPTOPPPP
07051100Salata glavatica, svježa ili rashlađenaPPPPPPPPTOPPPP
07051900Salata, svježa ili rashlađena (osim salate glavatice)PPPPPPPPTOPPPP
07052100Radič (Cichorium intybus var. foliosum), svjež ili rashlađenPPPPPPPPTOPPPP
07052900Endivija (Cichorium spp.), svježa ili rashlađenaPPPPPPPPTOPPPP
07061000Mrkva i postrna repa, svježe ili rashlađenePPPPPPPPTOPPPP
07069010Celer, svjež ili rashlađen (korjenasti dio celera ili njemački celer)PPPPPPPPTOPPPP
07069030Hren (Cochlearia armoracia), svjež ili rashlađenPPPPPPPPTOPPPP
07069090Cikla, turovac, bijeli korijen, celer korjenaš, rotkvica i slično jestivo korjenasto povrće, svježe ili rashlađeno (osim mrkve i postrne repe, celera i hrena)PPPPPPPPTOPPPP
07070005Krastavci, svježi ili rashlađeniPPPPPPPPTOPPPP
07070090Kornišoni, svježi ili rashlađeniPPPPPPPPTOPPPP
07081000Grašak (Pisum sativum), u mahunama ili zrnuPPPPPPPPTOPPPP
07082000Grah (Vigna spp., Phaseolus spp.), svjež ili rashlađen, u mahunama ili zrnuPPPPPPPPTOPPPP
07089000Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, svježe ili rashlađeno (osim »Pisum sativum«, »Vigna spp.«, »Phaseolus spp.«)PPPPPPPPTOPPPP
07092000Šparoge, svježe ili rashlađenePPPPPPPPTOPPPP
07093000Patlidžan (plavi patlidžan), svjež ili rashlađenPPPPPPPPTOPPPP
07094000Celer, svjež ili rashlađen, (osim celera korjenaša)PPPPPPPPTOPPPP
07095100Jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus), svježe ili rashlađenePPPPPPPPTOPPPP
07095910Lisičice, svježe ili rashlađenePPPPPPP 
07095930Vrganji, svježi ili rashlađeniPPPPPPP 
07095950Tartufi, svježi ili rashlađeniPPPPPPP 
07095990Jestive gljive, svježe ili rashlađene (osim lisičice, vrganja, gljiva iz roda šampinjona (Agaricus) i tartufa)PPPPPPPPTOPPPP
07096010Slatke paprike, svježe ili rashlađenePPPPPPPPTOPPPP
07096091Svježe i rashlađene paprike iz roda »Capsicum«, za proizvodnju capsicina ili boja na osnovi capsicum oleorezinaPPPPPPP 
07096095Svježe i rashlađene paprike iz roda »Capsicum« ili roda »Pimenta«, za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja i rezinoidaPPPPPPP 
07096099Svježe i rashlađene paprike iz roda »Capsicum« ili roda »Pimenta« (osim za proizvodnju capsicina ili boja na osnovi capsicum oleorezina i za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja i rezinoida i slatke paprike)PPPPPPPPTOPPPP
07097000Špinat, novozelandski špinat i loboda, svježi ili rashlađeniPPPPPPPPTOPPPP
07099100Svježe ili rashlađene artičokePPPPPPP 
07099210Svježe ili rashlađene masline (osim onih za proizvodnju ulja)PPPPPPP 
07099290Svježe ili rashlađene masline, za proizvodnju uljaPPPPPPP 
07099310Svježe ili rashlađene tikvicePPPPPPPPTOPPPP
07099390Svježe ili rashlađene bundeve (tikve, buče) (Cucurbita spp.) (osim tikvica)PPPPPPPPTOPPPP
07099910Svježe ili rashlađeno salatno povrće, (osim zelene salate (Lactuca sativa), radiča i endivije (Cichorium spp.))PPPPPPPPTOPPPP
07099920Svježa ili rashlađena blitva i španjolske artičokePPPPPPPPTOPPPP
07099940Svježi ili rashlađeni kapariPPPPPPP 
07099950Svjež ili rashlađen komoračPPPPPPPPTOPPPP
07099960Svjež ili rashlađen kukuruz šećeracPPPPPPPPTOPPPP
07099990Svježe ili rashlađeno povrće drugdje nespomenuto (osim salatnog povrća, (osim zelene salate (Lactuca sativa), radiča i endivije (Cichorium spp.)), blitve i španjolske artičoke, kapara, komorača, kukuruza šećerca, artičoka, maslina, bundeva (tikve, buče) i tikvica)PPPPPPPPTOPPPP
07101000Krumpir, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznutPPP 
 
07102100Grašak (Pisum sativum), u mahunama ili zrnu, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznutPPP 
 
07102200Grah (Vigna spp., Phaseolus spp.), u mahunama ili zrnu, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznutPPP 
 
07102900Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, nekuhano ili kuhano u pari ili vodi, smrznuto (osim graška i graha)PPP 
 
07103000Špinat, novozelandski špinat i loboda, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznutiPPP 
 
07104000Slatki kukuruz, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznutPPP 
 
07108010Masline, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznutePPP 
 
07108051Slatke paprike, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznutePPP 
 
07108059Paprika vrste »Capsicum« ili »Piment«, nekuhana ili kuhana u pari ili vodi, smrznuta (osim slatke paprike)PPP 
 
07108061Gljive iz roda šampinjona (Agaricus), nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznutePPP 
 
07108069Gljive, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute (osim gljiva iz roda šampinjona (Agaricus))PPP 
 
07108070Rajčice, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznutePPP 
 
07108080Okrugle artičoke, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznutePPP 
 
07108085Šparoge, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznutePPP 
 
07108095Povrće, nekuhano ili kuhano u pari ili vodi, smrznuto (osim krumpira, mahunastog povrća, špinata, novozelandskog špinata, lobode i slatkoga kukuruza, maslina, paprike vrste »Capsicum« ili »Piment«, gljiva, rajčice, okruglih artičoka i šparoga)PPP 
 
07109000Mješavine povrća, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznutePPP 
 
07112010Masline, privremeno konzervirane, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnju, za raznu uporabu (osim za proizvodnju ulja)PPP 
 
07112090Masline, privremeno konzervirane, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnju, za proizvodnju uljaPPP 
 
07114000Krastavci i kornišoni, privremeno konzervirani, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnjuPPP 
 
07115100Jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus), privremeno konzervirane, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnjuPPP 
 
07115900Gljive i tartufi, privremeno konzervirane, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnju (osim jestivih gljiva iz roda šampinjona (Agaricus))PPP 
 
07119010Paprike iz roda »Capsicum« ili iz roda »Piment«, privremeno konzervirane, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnju (osim slatkih paprika)PPP 
 
07119030Kukuruz šećerac, privremeno konzerviran, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnjuPPP 
 
07119050Crveni luk, privremeno konzerviran, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnjuPPP 
 
07119070Kapari, privremeno konzerviran, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnjuPPP 
 
07119080Povrće, privremeno konzervirano, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnju (osim, maslina, kapara, krastavaca i kornišona, gljiva, tartufa, paprika vrste »Capsicum« ili »Piment«, osim slatke paprike, luka i mješavine povrća)PPP 
 
07119090Mješavina povrća, privremeno konzervirana, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnjuPPP 
 
07122000Sušeni crveni luk, cijeli, rezan, u kriškama, lomljen ili u prahu, ali dalje nepripremljenPPP 
 
07123100Sušene jestive gljive iz roda šampinjona (Agaricus), cijele, rezane, u kriškama, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljenePPP 
 
07123200Sušeno Judino uho (Auricularia spp.), cijelo, rezano, u kriškama, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljenoPPP 
 
07123300Sušene gljive sluzavke (Tremella spp.), cijele, rezane, u kriškama, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljenePPP 
 
07123900Sušene gljive i tartufi, cijeli, rezani, u kriškama, lomljeni ili u prahu, ali dalje nepripremljeni, (osim jestivih gljiva iz roda šampinjona (Agaricus), judinog uha (Auricularia spp.) i sušenih gljiva sluzavki (Tremella spp.))PPP 
 
07129005Sušeni krumpir, neovisno je li rezan ili je u ploškama ili ne, ali dalje nepripremljenPPP 
 
07129011Sušeni sjemenski hibridi kukuruza šećerca, za sjetvuPPP 
 
07129019Sušeni kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), cijeli, rezan, u kriškama, lomljen ili u prahu, ali dalje nepripremljen (osim sjemenskih hibrida za sjetvu)PPP 
 
07129030Rajčice, sušene, cijele, rezane, u kriškama, lomljene ili u prahu, ali dalje nepripremljenePPP 
 
07129050Mrkva, sušena, cijela, rezana, u kriškama, lomljena ili u prahu, ali dalje nepripremljenaPPP 
 
07129090Osušeno povrće i mješavina povrća, cijeli, rezani, u kriškama, lomljeni ili u prahu, ali dalje nepripremljeni (osim krumpira, luka, gljiva, tartufa, kukuruza šećerca, rajčice i mrkve)PPP 
 
07131010Grašak (Pisum sativum), sjemenski, osušen, u zrnuPPP 
 
07131090Grašak (Pisum sativum), osušen, u zrnu, neovisno je li oljušten ili lomljen ili ne, osim sjemenskoga graškaPPP 
 
07132000Osušeni slanutak (Garbanzos), u zrnu, neovisno je li oljušten ili lomljen ili nePPP 
 
07133100Grah (Vigna mungo (L.) Hepper ili Vigna radiata (L.) Wilczek), osušen, u zrnu, neovisno je li oguljen ili lomljen ili nePPP 
 
07133200Grah, sitni crveni (Adzuki) (Phaseolus ili Vigna angularis), osušen, u zrnu, neovisno je li oguljen ili lomljen ili nePPP 
 
07133310Sjemenski grah obični, osušen, u zrnu, neovisno je li oljušten ili lomljen ili nePPP 
 
07133390Obični grah, uključujući bijeli grah (Phaseolus vulgaris), osušen, u zrnu, neovisno je li oljušten ili lomljen ili ne, osim sjemenskoga grahaPPP 
 
07133400Suh, oljušten bambara grah (Vigna subterranea ili Voandzeia subterranea), neovisno je li oguljen ili lomljen ili nePPP 
 
07133500Suh, oljušten mletački grah (crnookica) (Vigna unguiculata), neovisno je li oguljen ili lomljen ili nePPP 
 
07133900Grah (Vigna spp. i Phaseolus spp.), osušen, u zrnu, neovisno je li oguljen ili lomljen ili ne, osim vrste (Vigna mungo (L.) Hepper ili Vigna radiata (L.) Wilczek), sitnog crvenog (Adzuki) i običnog graha, bambara graha i mletačkog grahaPPP 
 
07134000Suha, oljuštena leća, neovisno je li oguljena ili lomljena ili nePPP 
 
07135000Bob (Vicia faba var. major) i konjski bob (Vicia faba var. eguina, Vicia faba var. minor), osušen, neovisno je li oguljen ili lomljen ili nePPP 
 
07136000Suh, oljušten golublji grašak (Cajanus cajan), neovisno je li oguljen ili lomljen ili nePPP 
 
07139000Mahunasto povrće, suho, oljušteno, neovisno je li oguljeno ili lomljeno ili ne (osim graška, slanutka, graha, leće, boba, konjskog boba i golubljeg graška)PPP 
 
07141000Manioka (cassava), svježa, rashlađena, smrznuta ili osušena, korijen i gomolj, neovisno je li rezana ili u obliku peleta ili nePPP 
 
07142010Slatki krumpir (batat), svjež, cijeli, namijenjen ljudskoj prehraniPPPPPPPPTOPPPP
07142090Slatki krumpir (batat), svjež ili osušen, rashlađen, smrznut, cijeli ili rezan ili u obliku peleta (osim slatkoga krumpira namijenjenog ljudskoj prehrani)PPPPPPP 
07143000Jam (Dioscorea spp.), svjež, rashlađen, smrznut ili suh, neovisno je li rezan ili u obliku peleta ili nePPPPPPP 
07144000Taro (Colocasia spp.), svjež, rashlađen, smrznut ili suh, neovisno je li rezan ili u obliku peleta ili nePPPPPPP 
07145000Jautia (Xanthosoma spp.), svježa, rashlađena, smrznuta ili suha, neovisno je li rezana ili u obliku peleta ili nePPPPPPP 
07149020Indijska maranta (arrowroot), kaćun (salep) i slični korijeni i gomolji s visokim sadržajem škroba, svježi, rashlađeni, smrznuti ili suhi, neovisno jesu li rezani ili u obliku peleta ili nePPPPPPP 
07149090Korijeni i gomolji čičoka i slični korijeni i gomolji s visokim sadržajem škroba ili inulina, svježi, rashlađeni, smrznuti ili osušeni, neovisno jesu li rezani ili u obliku peleta ili ne; srž od sago-drveta (osim manioke (cassava), indijske marante (arrowroot), kaćuna (salep) i slatkog krumpira (batata))PPPPPPP 
08011100Osušeni kokosov orahPPP 
 
08011200Svjež kokosov orah u unutarnjoj ljusci (endokarpu)PPP 
 
08011900Svjež kokosov orah, neovisno je li oljušten ili oguljen ili ne (osim u unutarnjoj ljusci (endokarpu))PPP 
 
08012100Brazilski orah, u ljusci, svjež ili osušenPPP 
 
08012200Brazilski orah, oljušten, svjež ili osušenPPP 
 
08013100Indijski oraščić, u ljusci, svjež ili osušenPPP 
 
08013200Indijski oraščić, oljušten, svjež ili osušenPPP 
 
08021110Gorki bademi u ljusci, svježi ili suhiPPP 
 
08021190Bademi u ljusci, svježi ili suhi, osim gorkih bademaPPP 
PTOPPPP
08021210Gorki bademi, oljušteni, svježi ili suhiPPP 
 
08021290Bademi, oljušteni, svježi ili suhi, osim gorkih bademaPPP 
PTOPPPP
08022100Lješnjaci (Corylus spp.), svježi ili suhi, u ljusciPPP 
PTOPPPP
08022200Lješnjaci (Corylus spp.), svježi ili suhi, oljušteniPPP 
PTOPPPP
08023100Orasi, u ljusci, svježi ili suhiPPP 
PTOPPPP
08023200Orasi, svježi ili osušeni, oljušteniPPP 
PTOPPPP
08024100Svježi ili suhi kesteni (Castanea spp.), u ljusciPPP 
PTOPPPP
08024200Svježi ili suhi kesteni (Castanea spp.), oljušteniPPP 
PTOPPPP
08025100Svježe ili suhe pistacije, u ljusciPPP 
 
08025200Svježe ili suhe pistacije, oljuštenePPP 
 
08026100Svježi ili suhi makadami orasi, u ljusciPPP 
 
08026200Svježi ili suhi makadami orasi, oljušteniPPP 
 
08027000Svježi ili suhi kola orasi (Cola spp.), neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili nePPP 
 
08028000Svježi ili suhi areka orasi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili nePPP 
 
08029010Svježi ili suhi pekan orasi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili nePPP 
 
08029050Pinjoli, svježi ili suhi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili nePPP 
 
08029085Orasi, svježi ili suhi, neovisno jesu li oljušteni ili oguljeni ili ne (osim kokosovog oraha, brazilskog oraha i indijskog oraščića, badema, lješnjaka, oraha, kestena (Castania spp.), pistacija, pekan i areka (ili betel)oraha, kola oraha, pinjola i makadami oraha)PPP 
 
08031010Banane za kuhanje, svježePPPPPPP 
08031090Banane za kuhanje, suhePPP 
 
08039010Banane, svježe (osim banana za kuhanje)PPPPPPP 
08039090Banane, suhe (osim banana za kuhanje)PPP 
 
08041000Datulje, svježe ili suhePPPPPPP 
08042010Svježe smokvePPPPPPPPTOPPPP
08042090Suhe smokvePPP 
PTOPPPP
08043000Ananas, svjež ili osušenPPPPPPP 
08044000Avokado, svjež ili osušenPPPPPPP 
08045000Guava, mango i mangostin, svježi ili osušenPPPPPPP 
08051022Pupčaste narančePPPPPPP 
08051024Obične žute narančePPPPPPP 
08051028Slatke svježe naranče (osim pupčastih i običnih žutih naranči)PPPPPPP 
08051080Naranče, svježe ili suhe, osim slatkih svježih narančiPPPPPPPPTOPPPP
08052110Svježe ili suhe satsumePPPPPPPPTOPPPP
08052190Svježe ili suhe mandarine, uključujući tangerske mandarine, osim klementinaPPPPPPPPTOPPPP
08052200Svježe ili suhe klementinePPPPPPPPTOPPPP
08052900Svježe ili suhe wilking mandarine i slični hibridi agrumaPPPPPPP 
08054000Grejp, uključujući pomelo, svjež ili suhPPPPPPP 
08055010Limuni (Citrus limon, Citrus limonum), svježi ili suhiPPPPPPPPTOPPPP
08055090Limete (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), svježe ili suhePPPPPPP 
08059000Agrumi, svježi ili suhi (osim naranči, limuna (Citrus limon, Citrus limonum), limete (Citrus aurantifolia), (Citrus latifolia), grejpa, mandarina, uključujući tangerske i satsuma mandarine, klementina, wilking mandarina i sličnih hibrida agruma)PPPPPPP 
08061010Svježe stolno grožđePPPPPPPPTOPPPP
08061090Svježe grožđe (osim stolnog grožđa)PPPPPPP 
08062010GrožđicePPP 
 
08062030Grožđice (Sultana)PPP 
 
08062090Ostalo suho grožđe (osim grožđica i grožđica Sultana)PPP 
 
08071100Svježe lubenicePPPPPPPPTOPPPP
08071900Dinje, svježe (osim lubenica)PPPPPPPPTOPPPP
08072000Papaje, svježePPPPPPP 
08081010Jabuke za jabukovaču, svježe, u rasutom stanju, od 16. rujna do 15. prosincaPPPPPPP 
08081080Svježe jabuke (osim jabuka za jabukovaču, u rasutom stanju, od 16. rujna do 15. prosinca)PPPPPPPPTOPPPP
08083010Kruške, svježe, za kruškovaču, u rasutom stanju, od 1. kolovoza do 31. prosincaPPPPPPP 
08083090Kruške, svježe (osim za kruškovaču, u rasutom stanju, od 1. kolovoza do 31. prosinca)PPPPPPPPTOPPPP
08084000Dunje, svježePPPPPPPPTOPPPP
08091000Marelice, svježePPPPPPPPTOPPPP
08092100Višnje (Prunus cerasus), svježePPPPPPPPTOPPPP
08092900Trešnje, svježe (osim višanja)PPPPPPPPTOPPPP
08093010Nektarine, svježePPPPPPPPTOPPPP
08093090Breskve, svježe (osim nektarina)PPPPPPPPTOPPPP
08094005Šljive, svježePPPPPPPPTOPPPP
08094090Divlje šljive, svježePPPPPPP 
08101000Jagode, svježePPPPPPPPTOPPPP
08102010Maline, svježePPPPPPPPTOPPPP
08102090Kupine, dud (murva) i loganove bobice, svježePPPPPPPPTOPPPP
08103010Crni ribiz, svježPPPPPPPPTOPPPP
08103030Crveni ribiz, svježPPPPPPPPTOPPPP
08103090Bijeli ribiz i ogrozd, svježiPPPPPPPPTOPPPP
08104010Europske šumske brusnice (Vaccinium vitis-idaea), svježePPPPPPPPTOPPPP
08104030Europske samonikle borovnice (Vaccinium myrtillus), svježePPPPPPPPTOPPPP
08104050Američke krupnoplodne brusnice (Vaccinium macrocarpon) i sjevernoameričke borovnice (Vaccinium corymbosum), svježePPPPPPPPTOPPPP
08104090Voće roda Vaccinium (osim europskih šumskih brusnica, europskih samoniklih borovnica, američkih krupnoplodnih brusnica i sjevernoameričkih borovnica)PPPPPPPPTOPPPP
08105000Kivi, svježPPPPPPPPTOPPPP
08106000Durian, svježPPPPPPP 
08107000Kaki, svježPPPPPPP 
08109020Svježi tamarind, cashew jabuka, liči, kruhovac (jackfruit), sapodilo šljiva, marakuja (pasiflora), karambola i pitajaPPPPPPP 
08109075Svježe jestivo voće (osim orašastog voća, banana, datulja, smokava, ananasa, avokada, guave, manga, mangostina, papaje, tamarinda, cashew jabuka, ličija, kruhovca (jackfruit), sapodilo šljiva, marakuja (pasiflora), karambola, pitaja, agruma, grožđa, dinja, jabuka, krušaka, dunja, marelica, trešanja i višanja, breskvi, šljiva i divljih šljiva, jagoda, malina, ribiza, brusnica, voća roda »Vaccinium«, kivija i duriana)PPPPPPP 
08111011Jagode, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, s dodanim šećerom ili drugim sladilima, sa sadržajem šećera većim od 13 %PPP 
 
08111019Jagode, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, s dodanim šećerom ili drugim sladilima, sa sadržajem šećera manjim od 13 %PPP 
 
08111090Jagode, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, bez dodanog šećera ili drugih sladilaPPP 
 
08112011Maline, kupine, dud (murva), loganove bobice, crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, s dodanim šećerom ili drugim sladilima, sa sadržajem šećera većim od 13 %PPP 
 
08112019Maline, kupine, dud (murva), loganove bobice, crni, bijeli ili crveni ribiz i ogrozd, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, s dodanim šećerom ili drugim sladilima, sa sadržajem šećera manjim od 13 %PPP 
 
08112031Maline, nekuhane ili kuhane u pari ili vodi, smrznute, bez dodanog šećera ili drugih sladilaPPP 
 
08112039Crni ribiz, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznut, bez dodanog šećera ili drugih sladilaPPP 
 
08112051Crveni ribiz, nekuhan ili kuhan u pari ili vodi, smrznut, bez dodanog šećera ili drugih sladilaPPP 
 
08112059Kupine i dud (murva), nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, bez dodanog šećera ili drugih sladilaPPP 
 
08112090Loganove bobice, bijeli ribiz i ogrozd, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, bez dodanog šećera ili drugih sladilaPPP 
 
08119011Tropsko voće i tropski orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, s dodanim šećerom ili drugim sladilima, sa sadržajem šećera većim od 13 %PPP 
 
08119019Voće i orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u pari ili vodi, smrznuti, s dodanim šećerom ili drugim sladilima, sa sadržajem šećera većim od 13 % (osim jagode, maline, kupine, duda (murve), loganske bobice, crnog, bijelog i crvenog ribiza i ogrozda, guava, manga, mangustana, papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličija, sapodilo šljive, marakuje (pasiflora), karambole, pitaje, kokosovog oraha, brazilskog i indijskog oraha, areka, kola oraha i makadamija oraha)PPP 
 
08119031Tropsko voće i tropski orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodanim šećerom ili drugim sladilima, sa sadržajem šećera manjim od 13 %PPP 
 
08119039Voće i orašasti plodovi, jestivi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuti, s dodanim šećerom ili drugim sladilima, sa sadržajem šećera do uključno 13 % (osim jagode, maline, kupine, duda (murve), loganske bobice, crnog, bijelog i crvenog ribiza i ogrozda, guava, manga, mangustana, papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličija, sapodilo šljive, marakuje (pasiflora), karambole, pitaje, kokosovog oraha, brazilskog i indijskog oraha, areka, kola oraha i makadamija oraha)PPP 
 
08119050Europske samonikle borovnice (Vaccinium myrtillus), nekuhane ili kuhane u vodi ili pari, nezaslađene, smrznutePPP 
 
08119070Kanadske borovnice (Vaccinium myrtilloides) i američke niskogrmaste borovnice (Vaccinium angustifolium), nekuhane ili kuhane u vodi ili pari, nezaslađene, smrznutePPP 
 
08119075Višnje (Prunus cerasus), nekuhane ili kuhane u vodi ili pari, ne sadrže šećer ni ostala sladila, smrznutePPP 
 
08119080Trešnje, nekuhane ili kuhane u vodi ili pari, ne sadrže šećer ni ostala sladila, smrznute (osim višnje »Prunus cerasus«)PPP 
 
08119085Tropsko voće i tropski orašasti plodovi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, smrznuto, zaslađeni ili nezaslađeniPPP 
 
08119095Smrznuto voće i orašasti plodovi, jestivi, nekuhani ili kuhani u vodi ili pari, bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim jagode, maline, kupine, duda (murve), loganske bobice, crnog, bijelog i crvenog ribiza i ogrozda, guave, manga, papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličija, kruhovca (jackfruit), sapodilo šljive, marakuje (pasiflora), karambola i pitaje, kokosovog oraha, brazilskog i indijskog oraha, areka i kola oraha, makadimije)PPP 
 
08121000Trešnje i višnje, privremeno konzerviranem, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnjuPPP 
 
08129025Marelice; naranče, privremeno konzervirane, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u tom stanju neprikladne za neposrednu potrošnjuPPP 
 
08129030Papaje, privremeno konzervirane, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnjuPPP 
 
08129040Europske samonikle borovnice (Vaccinium myrtillus), privremeno konzervirane, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnjuPPP 
 
08129070Guava, mango, mangostin, tamarind, jabuka indijskog oraščića, liči, plod indijskog krušnog drveta (jackfruit), sapodilo šljiva, marakuja (pasiflora), karambola, pitaja i tropski orašasti plodovi, privremeno konzervirani, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u stanju neprikladnom za neposrednu potrošnjuPPP 
 
08129098Ostalo voće i orašasti plodovi, privremeno konzervirani, npr. sumpornim dioksidom, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili drugim otopinama za konzerviranje, ali u takvom stanju neprikladni za neposrednu potrošnju, (osim trešanja i višanja, marelica, naranči, papaja, voća vrste vaccinium myrtillus (borovnica), Guava, mango, mangostin, tamarind, jabuka indijskog oraščića, liči, plod indijskog krušnog drveta (jackfruit), sapodilo šljiva, marakuja (pasiflora), karambola, pitaja i tropski orašasti plodoviPPP 
 
08131000Marelice, sušenePPP 
 
08132000Šljive, sušenePPP 
 
08133000Jabuke, sušenePPP 
 
08134010Breskve, uključujući nektarine, sušenePPP 
 
08134030Kruške, sušenePPP 
 
08134050Papaje, sušenePPP 
 
08134065Tamarind, cashew jabuke, liči, kruhovac (jackfruit), šljive sapodilo, marakuja (pasiflora), karambola i pitaja, sušenePPP 
 
08134095Voće, sušeno, jestivo (osim orašastih plodova, banana, datulja, smokava, ananasa, avokada, guave, manga, mangostina, papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličija, kruhovca (jackfruit), šljive sapodilo, marakuje (pasiflora), karambole i pitaje, agruma, grožđa, marelice, šljiva, jabuka, krušaka i bresaka, nemiješanih)PPP 
 
08135012Mješavine sušenog voća papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličija, kruhovca (jackfruit), šljiva sapodilo, marakuje (pasiflora), karambole i pitaje, bez sadržaja suhih šljivaPPP 
 
08135015Mješavine orašastih plodova ili suhog voća iz ovog poglavlja, bez sadržaja suhih šljiva (osim mješavina orašastih plodova, banana, datulja, smokava, ananasa, avokada, guave, manga, mangostina, papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličija, kruhovca (jackfruit), šljive sapodilo, marakuje (pasiflora), karambole i pitaje)PPP 
 
08135019Mješavina suhih marelica, jabuka, bresaka, uključujući i Prunus persica nektarine i nektarine, kruške, papaju i ostalo jestivo sušeno voće, sa sadržajem suhih šljiva (osim jestive mješavine orašastih plodova, banana, datulja, smokava, ananasa, avokada, guava i manga, agruma i grožđa)PPP 
 
08135031Mješavina isključivo sušenih kokosovih oraha, indijskih oraha, brazilskih oraha, areka (betel) oraha, kola oraha i makadamijaPPP 
 
08135039Mješavina isključivo jestivih i sušenih orašastih plodova iz tarifnog broja 0802 (osim sušenih kokosovih oraha, indijskih oraha, brazilskih oraha, areka (betel) oraha, kola oraha i makadamija)PPP 
 
08135091Mješavina jestivog i sušenog voća orašastih plodova, banana, datulja, ananasa, avokada, guave, manga, mangostina, papaje, agruma i grožđa, bez sadržaja šljiva i smokve (osim mješavine isključivo orašastih plodova iz poglavlja 0801 i 0802)PPP 
 
08135099Mješavina jestivog i sušenog voća orašastih plodova, banana, datulja, ananasa, avokada, guave, manga, mangostina, papaje, agruma i grožđa, sa sadržajem šljiva i smokvePPP 
 
08140000Kore agruma ili dinja (uključujući lubenice), svježe, smrznute, suhe ili privremeno konzervirane u slanoj vodi, sumpornoj vodi ili u drugim otopinama za konzerviranjePPP 
 
09011100Kava, (osim pržene i bez kofeina)PPP 
 
09011200Kava, bez kofeina (osim pržene)PPP 
 
09012100Kava, pržena,(osim bez kofeina)PPP 
 
09012200Kava, pržena, bez kofeinaPPP 
 
09019010Kavine ljuske i opnePPP 
 
09019090Nadomjesci kave što sadrže kavu u bilo kojem omjeruPPP 
 
09021000Zeleni čaj (nefermentiran), u izvornim pakiranjima do uključno 3 kgPPP 
 
09022000Zeleni čaj (nefermentiran), u izvornim pakiranjima više od 3 kgPPP 
 
09023000Crni čaj (fermentiran) i djelomično fermentiran čaj, u izvornim pakiranjima do uključno do 3 kgPPP 
 
09024000Crni čaj (fermentiran) i djelomično fermentiran čaj, u izvornim pakiranjima više od 3 kgPPP 
 
09041100Papar roda Piper, nedrobljen i nemljevenPPP 
 
09041200Papar roda Piper, drobljen ili mljevenPPP 
 
09042110Slatka paprika (Capsicum annuum), suha, (osim mljevene i drobljene)PPP 
 
09042190Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta, suha, nedrobljena niti mljevena (osim slatke paprike (Capsicum annuum))PPP 
 
09042200Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta, drobljena ili mljevenaPPP 
 
09051000Vanilija, nedrobljena niti mljevenaPPP 
 
09052000Vanilija, drobljena ili mljevenaPPP 
 
09061100Cimet (Cinnamomum zeylanicum Blume), osim drobljenog i mljevenogPPP 
 
09061900Cimet i cvijet cimetova drveta, osim cimeta (Cinnamomum zeylanicum Blume) i drobljenog i mljevenog cimetaPPP 
 
09062000Cimet i cvijet cimetova drveta, drobljen ili mljevenPPP 
 
09071000Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke), nedrobljeni niti mljeveniPPP 
 
09072000Klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke), drobljeni ili mljeveniPPP 
 
09081100Muškatni oraščić, nedrobljen niti mljevenPPP 
 
09081200Muškatni oraščić, drobljen ili mljevenPPP 
 
09082100Macis, nedrobljen niti mljevenPPP 
 
09082200Macis, drobljen ili mljevenPPP 
 
09083100Kardamom, nedrobljen niti mljevenPPP 
 
09083200Kardamom, drobljen ili mljevenPPP 
 
09092100Sjeme korijandra, nedrobljeno niti mljevenoPPP 
 
09092200Sjeme korijandra, drobljeno ili mljevenoPPP 
 
09093100Sjeme kumina, nedrobljeno niti mljevenoPPP 
 
09093200Sjeme kumina, drobljeno ili mljevenoPPP 
 
09096100Bobice kleke i sjeme anisa, badijana, kima ili komorača, nedrobljeno niti mljevenoPPP 
 
09096200Bobice kleke i sjeme anisa, badijana, kima ili komorača, drobljeno ili mljevenoPPP 
 
09101100Đumbir (ingver), nedrobljen niti mljevenPPP 
 
09101200Đumbir (ingver), drobljen ili mljevenPPP 
 
09102010Šafran, osim drobljenog ili mljevenogPPP 
 
09102090Šafran, drobljen ili mljevenPPP 
 
09103000KurkumaPPP 
 
09109105Kari (carry)PPP 
 
09109110Mješavine različitih vrsta začina, osim drobljenih ili mljevenihPPP 
 
09109190Mješavine različitih vrsta začina, drobljene ili mljevenePPP 
 
09109910Sjeme piskavice (kozjeg roga)PPP 
 
09109931Divlja majčina dušica (Thymus serpyllum), osim drobljene ili mljevenePPP 
 
09109933Majčina dušica, osim drobljene ili mljevene i divlje majčine dušice (Thymus serpyllum)PPP 
 
09109939Majčina dušica, drobljena ili mljevenaPPP 
 
09109950Listovi lovoraPPP 
 
09109991Začini, nedrobljeni niti mljeveni, osim papra roda (Piper), paprike roda (Capsicum) ili roda (Piment), vanilije, cimeta, cvijeta cimetova drveta, klinčića (cijeli plodovi), pupoljaka i peteljki, muškatnog oraščića, macisa, kardamoma, sjemena anisa, badijana, komorača, korijandra, kumina, i kima, bobica kleke, ingvera (đumbira), šafrana, kurkume, majčine dušice, listova lovora, karija, sjemena piskavice i mješavine raznih vrsta začinaPPP 
 
09109999Začini, nedrobljeni niti mljeveni, osim papra roda (Piper), paprike roda (Capsicum) ili roda (Piment), vanilije, cimeta, cvijeta cimetova drveta, klinčića (cijeli plodovi), pupoljaka i peteljki, muškatnog oraščića, macisa, kardamoma, sjemena anisa, badijana, komorača, korijandra, kumina, i kima, bobica kleke, ingvera (đumbira), šafrana, kurkume, majčine dušice, listova lovora, karija, sjemena piskavice i mješavine raznih vrsta začinaPPP 
 
10011100Tvrda pšenica, za sjetvuPPP 
 
10011900Tvrda pšenica, osim za sjetvuPPP 
 
10019110Pir, za sjetvuPPP 
 
10019120Obična pšenica ili suražica, za sjetvuPPP 
 
10019190Pšenica, za sjetvu, osim tvrde pšenice, obične pšenice i piraPPP 
 
10019900Pšenica i suražica, osim za sjetvu i tvrde pšenicePPP 
 
10021000Raž, za sjetvuPPP 
 
10029000Raž, osim za sjetvuPPP 
 
10031000Ječam, za sjetvuPPP 
 
10039000Ječam, osim za sjetvuPPP 
 
10041000Zob, za sjetvuPPP 
 
10049000Zob, osim za sjetvuPPP 
 
10051013Trostruki hibridni kukuruz za sjetvuPPP 
 
10051015Jednostruki hibridni kukuruz za sjetvuPPP 
 
10051018Hibridni kukuruz za sjetvu, osim trostrukih i jednostrukih hibridaPPP 
 
10051090Kukuruz, za sjetvu, osim hibridnogPPP 
 
10059000Kukuruz, osim za sjetvuPPP 
 
10061010Riža, u ljusci, za sjetvuPPP 
 
10061030Riža u ljusci okruglog zrnaPPP 
 
10061050Riža u ljusci srednjeg zrnaPPP 
 
10061071Riža u ljusci dugog zrna omjera duljina/širina većeg od 2, ali manjeg od 3PPP 
 
10061079Riža u ljusci dugog zrna omjera duljina/širina 3 ili većegPPP 
 
10062011Oljuštena (smeđa) riža, okruglog zrna, obarenaPPP 
 
10062013Oljuštena (smeđa) riža, srednjeg zrna, obarenaPPP 
 
10062015Oljuštena (smeđa) riža, dugog zrna, omjera duljine/širine većeg od 2, ali manjeg od 3, obarenaPPP 
 
10062017Oljuštena (smeđa) riža, dugog zrna, omjera duljine/širine jednakog ili većeg od 3, obarenaPPP 
 
10062092Oljuštena (smeđa) riža, okruglog zrna, osim obarenePPP 
 
10062094Oljuštena (smeđa) riža, srednjeg zrna, osim obarenePPP 
 
10062096Oljuštena (smeđa) riža, dugog zrna, omjera duljine/širine većeg od 2, ali manjeg od 3, osim obarenePPP 
 
10062098Oljuštena (smeđa) riža, dugog zrna, omjera duljine/širine jednakog ili većeg od 3, osim obarenePPP 
 
10063021Polubijela riža, okruglog zrna, obarenaPPP 
 
10063023Polubijela riža, srednjeg zrna, obarenaPPP 
 
10063025Polubijela riža, dugog zrna, omjera duljine/širine većeg od 2, ali manjeg od 3, obarenaPPP 
 
10063027Polubijela riža, dugog zrna, omjera duljine/širine jednakog ili većeg od 3, obarenaPPP 
 
10063042Polubijela riža, okruglog zrna, osim obarenePPP 
 
10063044Polubijela riža, srednjeg zrna, osim obarenePPP 
 
10063046Polubijela riža, dugog zrna, omjera duljine/širine većeg od 2, ali manjeg od 3, osim obarenePPP 
 
10063048Polubijela riža, dugog zrna, omjera duljine/širine jednakog ili većeg od 3, osim obarenePPP 
 
10063061Bijela riža, okruglog zrna, obarena, polirana ili glazirana ili nePPP 
 
10063063Bijela riža, srednjeg zrna, obarena, polirana ili glazirana ili nePPP 
 
10063065Bijela riža, dugog zrna, omjera duljine/širine većeg od 2, ali manjeg od 3, obarena, polirana ili glazirana ili nePPP 
 
10063067Bijela riža, dugog zrna, omjera duljine/širine jednakog ili većeg od 3, obarena, polirana ili glazirana ili nePPP 
 
10063092Bijela riža, okruglog zrna, polirana ili glazirana ili ne, osim obarenePPP 
 
10063094Bijela riža, srednjeg zrna, polirana ili glazirana ili ne, osim obarenePPP 
 
10063096Bijela riža, dugog zrna, omjera duljine/širine većeg od 2, ali manjeg od 3, polirana ili glazirana ili ne, osim obarenePPP 
 
10063098Bijela riža, dugog zrna, omjera duljine/širine jednakog ili većeg od 3, polirana ili glazirana ili ne, osim obarenePPP 
 
10064000Lomljena rižaPPP 
 
10071010Hibridni sirak u zrnu, za sjetvuPPP 
 
10071090Sirak u zrnu, za sjetvu, osim hibridaPPP 
 
10079000Sirak u zrnu, osim za sjetvuPPP 
 
10081000HeljdaPPP 
 
10082100Proso, za sjetvu, osim sirka u zrnuPPP 
 
10082900Proso, osim za sjetvu i sirka u zrnuPPP 
 
10083000Sjeme za pticePPP 
 
10084000Fonio (Digitaria spp.)PPP 
 
10085000Kvinoa (peruanska riža) (Chenopodium quinoa)PPP 
 
10086000TritikalePPP 
 
10089000Ostale žitarice, osim pšenice i suražice, raži, ječma, zobi, kukuruza, riže, sirka u zrnu, heljde, prosa, sjemena za ptice, fonia, kvinoe (peruanske riže) i tritikalePPP 
 
11010011Brašno od tvrde pšenicePPP 
PTOPPPP
11010015Brašno od obične pšenice i piraPPP 
PTOPPPP
11010090Brašno od suražicePPP 
PTOPPPP
11022010Kukuruzno brašno, sa sadržajem masti uključno do 1,5 masenih %PPP 
PTOPPPP
11022090Kukuruzno brašno, sa sadržajem masti uključno s više od 1,5 masenih %PPP 
PTOPPPP
11029010Ječmeno brašnoPPP 
PTOPPPP
11029030Zobeno brašnoPPP 
PTOPPPP
11029050Rižino brašnoPPP 
 
11029070Raženo brašnoPPP 
PTOPPPP
11029090Brašno od žitarica (osim pšeničnog, od suražice, raženoga, kukuruznog, rižinog, ječmenog i zobenog brašna)PPP 
 
11031110Prekrupa i krupica od tvrde pšenicePPP 
 
11031190Prekrupa i krupica od obične pšenice i piraPPP 
 
11031310Prekrupa i krupica, sa sadržajem masti do uključno 1,5 masenih %PPP 
 
11031390Prekrupa i krupica, sa sadržajem masti s više od 1,5 masenih %PPP 
 
11031920Prekrupa i krupica od raži ili ječmaPPP 
 
11031940Prekrupa i krupica od zobiPPP 
 
11031950Prekrupa i krupica od rižePPP 
 
11031990Prekrupa i krupica od ostalih žitarica (osim pšenice, zobi, kukuruza, riže, raži i ječma)PPP 
 
11032025Pelete od raži ili ječmaPPP 
 
11032030Pelete od zobiPPP 
 
11032040Pelete od kukuruzaPPP 
 
11032050Pelete od rižePPP 
 
11032060Pelete od pšenicePPP 
 
11032090Pelete od žitarica (osim pšenice, zobi, kukuruza, riže, raži i ječma)PPP 
 
11041210Zrna zobi, valjanaPPP 
 
11041290Zobene pahuljicePPP 
 
11041910Valjana zrna pšenice ili pšenične pahuljicePPP 
 
11041930Valjana zrna raži ili ražine pahuljicePPP 
 
11041950Valjana zrna kukuruza ili kukuruzne pahuljicePPP 
 
11041961Zrna od ječma, valjanaPPP 
 
11041969Ječmene pahuljicePPP 
 
11041991Rižine pahuljicePPP 
 
11041999Žitne pahuljice ili valjane žitarice (osim zobenih, pšeničnih, raženih, kukuruznih, ječmenih i rižinih pahuljica)PPP 
 
11042240Zrna od zobi, oljuštena, neovisno jesu li rezana ili drobljena ili nePPP 
 
11042250Zob, perliranaPPP 
 
11042295Zrna od zobi, rezana, drobljena ili drukčije obrađena (osim valjanih, u pahuljicama, oljuštenih, perliranih i brašna)PPP 
 
11042340Zrna od kukuruza, oljuštena, neovisno jesu li rezana ili drobljena ili ne; perlirana zrna od kukuruzaPPP 
 
11042398Zrna od kukuruza, rezana, drobljena ili drukčije obrađena (osim valjanih, u pahuljicama, oljuštenih, perliranih, peleta i brašna)PPP 
 
11042904Zrna od ječma, oljuštena, neovisno jesu li rezana ili drobljena ili nePPP 
 
11042905Ječam, perliranPPP 
 
11042908Zrna od ječma, rezana, drobljena ili drukčije obrađena (osim valjanih, u pahuljicama, oljuštenih, perliranih, peleta i brašna)PPP 
 
11042917Zrna žitarica, oljuštena, neovisno jesu li rezana ili drobljena ili ne (osim od riže, zobi, kukuruza i ječma)PPP 
 
11042930Žitarice, perlirane (osim ječma, zobi, kukuruza i riže)PPP 
 
11042951Pšenica, samo drobljenaPPP 
 
11042955Raž, samo drobljenaPPP 
 
11042959Žitarice, samo drobljene (osim ječma, zobi, kukuruza, pšenice ili raži)PPP 
 
11042981Pšenica rezana, drobljena ili drukčije obrađena (osim valjanih, u pahuljicama, peleta, brašna, perliranih, oljuštenih i drobljenih)PPP 
 
11042985Raž rezana, drobljena ili drukčije obrađena (osim valjanih, u pahuljicama, peleta, brašna, perliranih, oljuštenih i drobljenih)PPP 
 
11042989Žitarice rezane, drobljena ili drukčije obrađena (osim ječma, zobi, kukuruza, pšenice i raži, valjanih, u pahuljicama, peleta, brašna, perliranih, oljuštenih i drobljenih, bijele i polubijele riže i lomljene riže)PPP 
 
11043010Klice pšenice, cijele, valjane, u pahuljicama ili mljevenePPP 
 
11043090Klice žitarica, cijele, valjane, u pahuljicama ili mljevene (osim pšenice)PPP 
 
11051000Brašno, krupica i prah od krumpiraPPP 
 
11052000Pahuljice, granule i pelete od krumpiraPPP 
 
11061000Brašno, krupica i prah od graška, graha, leće i ostalog sušenog mahunastog povrća iz tarifnog broja 0713PPP 
 
11062010Denaturirano brašno od sagoa, manioke, indijske marante (arrowroot), kaćuna (salep), čičoka, slatkoga krumpira (batata) i sličnoga korijenja ili gomolja s visokim udjelom škroba ili inulina iz tarifnog broja 0714PPP 
 
11062090Brašno, krupica i prah od sagoa ili korijenja i gomolja manioke, indijske marante (arrowroot), kaćuna (salep), čičoke, slatkoga krumpira (batata) i sličnoga koprijenja i gomolja s visokim udjelom škroba i inulina od osušenoga mahunastog povrća iz tarifnog broja 0714 (osim denaturiranih)PPP 
 
11063010Brašno, krupica i prah od bananaPPP 
 
11063090Brašno, krupica i prah od proizvoda iz poglavlja 8 (jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma ili dinja) (osim banana)PPP 
 
11071011Pšenični slad u obliku brašna (osim prženog)PPP 
 
11071019Pšenični slad (osim prženog i u brašnu)PPP 
 
11071091Slad u obliku brašna (osim prženog i pšeničnog)PPP 
 
11071099Slad (osim prženog, pšeničnog i u obliku brašna)PPP 
 
11072000Slad, prženPPP 
 
11081100Pšenični škrobPPP 
 
11081200Kukuruzni škrobPPP 
 
11081300Krumpirov škrobPPP 
 
11081400Škrob od maniokePPP 
 
11081910Rižin škrobPPP 
 
11081990Škrob (osim pšeničnoga, kukuruznoga, krumpirovog, od manioke i riže)PPP 
 
11082000InulinPPP 
 
11090000Pšenični gluten, osušen ili neosušenPPP 
 
12011000Soja, za sjetvuPPP 
 
12019000Soja, neovisno je li lomljena ili ne (osim za sjetvu)PPP 
 
12023000Kikiriki, za sjetvuPPP 
 
12024100Kikiriki, u ljusci (osim za sjetvu, pržen ili drugačije toplinski pripremljen)PPP 
 
12024200Kikiriki, oljušten, neovisno je li lomljen ili ne (osim za sjetvu, pržen ili drugačije toplinski pripremljen)PPP 
 
12030000KopraPPP 
 
12040010Laneno sjeme, za sjetvuPPP 
 
12040090Laneno sjeme (osim onog za sjetvu)PPP 
 
12051010Sjeme uljane repice (niskog sadržaja eruka kiseline koje daje ulje s niskim sadržajem eruka kiseline manjim od 2 % i koje daje čvrstu komponentu glukosinolata manju od 30 mikromola/g), za sjetvuPPP 
 
12051090Sjeme uljane repice (niskog sadržaja eruka kiseline, koje daje ulje s niskim sadržajem eruka kiseline manjim od 2 % i koje daje čvrstu komponentu glukosinolata manje od 30 mikromola/g), lomljeno ili ne (osim za sjetvu)PPP 
 
12059000Sjeme uljane repice, visokog sadržaja eruka kiseline, koje daje ulje s niskim sadržajem eruka kiseline do uključno 2 % i koje daje čvrstu komponentu glukosinolata do uključno 30 mikromola/g, lomljeno ili nePPP 
 
12060010Suncokretovo sjeme, za sjetvuPPP 
 
12060091Suncokretovo sjeme, lomljeno ili ne, oljušteno, u sivobijeloj prugastoj ljusci (osim za sjetvu)PPP 
 
12060099Suncokretovo sjeme, lomljeno ili ne(osim onog za sjetvu, oljuštenog i u sivobijeloj prugastoj ljusci)PPP 
 
12071000Palmini plodovi i koštice, neovisno jesu li lomljeni ili nePPP 
 
12072100Pamukovo sjeme za sjetvuPPP 
 
12072900Pamukovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili ne (osim za sjetvu)PPP 
 
12073000Ricinusovo sjeme, neovisno je li lomljeno ili nePPP 
 
12074010Sezamovo sjeme, za sjetvuPPP 
 
12074090Sezamovo sjeme, lomljeno ili ne (osim za sjetvu)PPP 
 
12075010Sjeme gorušice, za sjetvuPPP 
 
12075090Sjeme gorušice, lomljeno ili ne (osim za sjetvu)PPP 
 
12076000Sjeme šafranike (Carthamus tinctorius), neovisno je li lomljeno ili nePPP 
 
12077000Sjeme dinje, neovisno je li lomljeno ili nePPP 
 
12079110Sjeme maka, za sjetvuPPP 
 
12079190Sjeme maka, neovisno je li lomljeno ili ne (osim za sjetvu)PPP 
 
12079920Ostalo uljano sjeme i uljni plodovi za sjetvu (osim jestivih orašastih plodova, maslina, soje, kikirikija, kopra, lanenog sjemena, sjemena uljane repice i suncokretovih sjemenki, palminih plodova i koštica, pamukovog, ricinusovog, sezamovog sjemena, sjemena gorušice, šafranike, dinje i maka)PPP 
 
12079991Sjeme konoplje, neovisno je li lomljeno ili ne (osim za sjetvu)PPP 
 
12079996Ostalo uljano sjeme i uljni plodovi, neovisno jesu li lomljeni ili ne (osim za sjetvu, jestivih orašastih plodova, maslina, soje, kikirikija, kopra, lanenog sjemena, sjemena uljane repice i suncokretovih sjemenki, palminih plodova i koštica, pamukovog, ricinusovog, sezamovog sjemena, sjemena gorušice, šafranike, dinje, maka i konoplje)PPP 
 
12081000Brašno i krupica od sojePPP 
 
12089000Brašno i krupica od uljanih plodova (osim soje i gorušice)PPP 
 
12091000Sjeme šećerne repe, za sjetvuPPP 
 
12092100Sjeme lucerne (alfalfa), za sjetvuPPP 
 
12092210Crvena djetelina (Trifolium pratense L.), za sjetvuPPP 
 
12092280Sjeme djeteline (Trifolium spp.), za sjetvu (osim crvene djeteline (Trifolium pratense L.))PPP 
 
12092311Sjeme livadne vlasulje (Festuca pratensis huds.), za sjetvuPPP 
 
12092315Sjeme crvene vlasulje (Festuca rubra L.), za sjetvuPPP 
 
12092380Sjeme vlasulje, za sjetvu (osim sjemena livadne vlasulje (Festuca pratensis huds.) i sjemena crvene vlasulje (Festuca rubra L.))PPP 
 
12092400Sjeme prave vlasnjače (Poa pratensis L.), za sjetvuPPP 
 
12092510Sjeme talijanskog ljulja, uključujući planinski sa zapada (Lolium multiflorum Lam.), za sjetvuPPP 
 
12092590Sjeme engleskog ljulja (Lolium perenne L.), za sjetvuPPP 
 
12092945Sjeme mačice (mačjeg repka); sjeme grahorica; sjeme roda Poa (Poa palustris L., Poa trivialis L.); pasja trava (Dactylis glomerata L.); rosulja (Agrostis), za sjetvuPPP 
 
12092950Sjeme lupine, za sjetvuPPP 
 
12092960Sjeme stočne repe (Beta vulgaris var. Alba), za sjetvuPPP 
 
12092980Sjeme stočnog bilja, za sjetvu (osim žitarica i sjemena stočne repe (Beta vulgaris var. alba), sjemena šećerne repe, sjemena lucerke, djeteline (Trifolium spp.), sjemena vlasulje, prave vlasnjače (Poa pratensis L.), ljulja (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L). i mačice, sjemena grahorice, sjemena vlasnjače (Genus, Poa palustris L. i Poa trivialis L.), sjemena trave (Dactylis gomerata L.), sjemena trave (Agrostis) i sjemena lupine)PPP 
 
12093000Sjeme travnatog bilja, koje se uglavnom uzgaja radi cvjetova, za sjetvuPPP 
 
12099130Sjeme salatne repe ili crvene repe (Beta vulgaris var. conditiva), za sjetvuPPP 
 
12099180Sjeme povrća, vrste koja se rabi za sjetvu (osim sjemena cikle (Beta vulgaris var. conditiva))PPP 
 
12099910Sjeme šumskog drveća, za sjetvuPPP 
 
12099991Sjeme bilja koje se uglavnom uzgaja zbog cvjetova, za sjetvu (osim onog iz podbroja 1209.30)PPP 
 
12099999Sjeme, plodovi i spore, vrste koje se rabe za sjetvu (osim mahunarki i slatkoga kukuruza, kave, čaja, začina, žitarica, uljanih sjemenki i uljanih plodova, stočnog bilja, sjemenki povrća, sjemenki šumskog drveća i sjemenki bilja koje se uglavnom uzgaja radi cvjetova ili se primarno koristi u parfimeriji, proizvodnji lijekova, insekticida, fungicida i sličnih proizvoda)PPP 
 
12101000Hmelj, svjež ili sušen (osim mljevenog, u prahu ili u obliku peleta)PPP 
 
12102010Hmelj, mljeven, u prahu ili u obliku peleta, s većim sadržajem lupulina; lupulinPPP 
 
12102090Hmelj, mljeven, u prahu ili u obliku peleta (osim s većim sadržajem lupulina)PPP 
 
12112000Korijen ginsenga, svjež ili osušen, rezan ili cijeli, drobljen ili mljevenPPP 
 
12113000Lišće biljke koke, svježe ili osušeno, rezano ili cijelo, drobljeno ili mljevenoPPP 
 
12114000Slamke maka, svježe ili osušene, rezane ili cijele, drobljene ili mljevenePPP 
 
12115000Efedra i njezini dijelovi, uključujući sjeme i plodove, svježi, rashlađeni, smrznuti ili osušeni, neovisno jesu li rezani, drobljeni, u prahu ili nePPP 
 
12119030Tonka grah, svjež ili osušen, rezan ili cijeli, drobljen ili mljevenPPP 
 
12119086Bilje i dijelovi bilja (uključujući sjemenje i plodove), svježi ili osušeni, rezani ili cijeli, drobljeni ili mljeveni, vrste koje se primarno koriste u parfimerijskoj, faramaceutskoj industriji, za insekticide, fungicide i za slične namjene (osim korijena ginsenga, lišća biljke koke, slamki maka, bilja roda Ephedra i tonka graha)PPP 
 
12122100Morske alge i ostale alge, svježe, rashlađene, smrznute ili suhe, neovisno jesu li mljevene ili ne, uporabljive za ljudsku potrošnjuPPP 
 
12122900Morske alge i ostale alge, svježe, rashlađene, smrznute ili suhe, neovisno jesu li mljevene ili ne (osim uporabljivih za ljudsku potrošnju)PPP 
 
12129120Šećerna repa, suha, mljevena ili nemljevenaPPP 
 
12129180Šećerna repa, svježa, ohlađena ili zamrznutaPPP 
 
12129200Rogač, svjež, rashlađen, smrznut ili suh, neovisno je li mljeven ili nePPP 
 
12129300Šećerna trska, svježa, rashlađena, smrznuta ili suha, neovisno je li mljevena ili nePPP 
 
12129400Korijen cikorije, svjež, rashlađen, smrznut ili suh, neovisno je li mljeven ili nePPP 
 
12129941Sjeme rogača, neoljušteno, niti drobljeno ni mljevenoPPP 
 
12129949Sjeme rogača (osim neoljuštenog, niti drobljenog ni mljevenog)PPP 
 
12129995Koštice i jezgre iz koštica od voća i ostali biljni proizvodi (uključujući neprženi korijen cikorije vrste Cichorium intybus sativum) koje se rabi prvenstveno za ljudsku prehranu, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu (osim morskih algi i ostalih algi, šećerne repe, rogača, šećerne trske, korijena cikorije i sjemena rogača)PPP 
 
12130000Slama i pljeva od žitarica, neprerađene, uključujući i one sječene, mljevene, prešane ili u obliku peletaPPP 
 
12141000Krupica i pelete od lucerne (alfalfa)PPP 
 
12149010Krmna cikla, švedska repa i ostalo krmno korijenjePPP 
 
12149090Ostalo za stočnu hranu, osim krupice i pelete od lucerne, te krmne cikle, švedske repe i ostalog krmnog korijenjaPPP 
 
13021200Ekstrakt slatkoga korijenja (osim onog s težinskim udjelom saharoze većim od 10 % ili u obliku slastica)PPP 
 
13021300Ekstrakt od hmeljaPPP 
 
13021970Ostali biljni sokovi i ekstrakti (osim od slatkog korijena, hmelja, oleo-smole vanilije, bilja roda Ephedra i opijumskih)PPP 
 
13022010Suhe pektinske tvari, pektinati i pektati u prahuPPP 
 
13022090Tekuće pektinske tvari, pektinati i pektatiPPP 
 
13023100Agar-agar, modificiran ili nePPP 
 
13023210Sluzi i zgušnjivači, dobiveni od rogača, sjemena rogača, modificirani ili nePPP 
 
13023290Sluzi i zgušnjivači, dobiveni od sjemena guara, modificirani ili nePPP 
 
13023900Sluzi i zgušnjivači, dobiveni od biljnih proizvoda, modificirani ili ne (osim od rogača, sjemena rogača ili sjemena guara i agar-agara)PPP 
 
15011010Salo, za industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju i onog iz tarifnog broja 0209 ili 1503PPP 
 
15011090Salo (osim za industrijsku uporabu, za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju i onog iz tarifnog broja 0209 ili 1503)PPP 
 
15012010Ostala svinjska mast, za industrijsku uporabu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju i one iz tarifnog broja 0209 ili 1503PPP 
 
15012090Ostala svinjska mast (osim za industrijsku uporabu, za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju i one iz tarifnog broja 0209 ili 1503)PPP 
 
15019000Mast peradi, topljena ili drukčije ekstrahiranaPPP 
 
15021010Loj od životinja vrste goveda, od ovaca ili koza, za industrijsku uporabu (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju i onih iz tarifnog broja 1503)PPP 
 
15021090Loj od životinja vrste goveda, od ovaca ili koza (osim za industrijsku uporabu i onih iz tarifnog broja 1503)PPP 
 
15029010Masti od životinja vrste goveda, od ovaca ili koza, za industrijsku uporabu (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku potrošnju, loja i onih iz tarifnog broja 1503)PPP 
 
15029090Masti od životinja vrste goveda, od ovaca ili koza (osim za industrijsku uporabu, loja i onih iz tarifnog broja 1503)PPP 
 
15030011Stearin od svinjske masti, oleostearin, za industrijske svrhe (osim emulgiranih, miješanih i na drugi način pripremljenih)PPP 
 
15030019Stearin od svinjske masti, oleostearin (osim za industrijske svrhe, emulgiranih, miješanih i na drugi način pripremljenih)PPP 
 
15030030Ulje od loja, za industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude, emulgirano, miješano ili na drugi način pripremljenog)PPP 
 
15030090Ulje od loja, oleo-ulje i ulje svinjske masti (osim emulgiranih, miješanih ili drugačije pripremljenih)PPP 
 
15041010Ulja od riblje jetre i njihove frakcije, sa sadržajem vitamina do uključno 2500 IU/g, rafinirana ili nerafinirana, kemijski nemodificiranaPPP 
 
15041091Ulja od riblje jetre i njihove frakcije, od ribe velika ploča, rafinirana ili nerafinirana, kemijski nemodificirana (osim ulja od riblje jetre sa sadržajem vitamina do uključno 2500 IU/g)PPP 
 
15041099Ulja od riblje jetre i njihove frakcije, rafinirana ili nerafinirana, kemijski nemodificirana (osim ulja od riblje jetre sa sadržajem vitamina do uključno 2500 IU/g i od ribe zvane velika ploča)PPP 
 
15042010Krute frakcije ribljih masti i ulja, rafinirane ili nerafinirane, kemijski nemodificirane, osim onih od riblje jetrePPP 
 
15042090Tekuće frakcije ribljih masti i ulja, rafinirane ili nerafinirane, kemijski nemodificirane, osim ulja od riblje jetrePPP 
 
15043010Krute frakcije masti i ulja morskih sisavaca, refinirane ili nerafinirane, kemijski nemodificiranePPP 
 
15043090Tekuće frakcije masti i ulja morskih sisavaca, rafinirane ili nerafinirane, kemijski nemodificiranePPP 
 
15050010Mast od vune, sirovaPPP 
 
15050090Mast od vune i masne tvari dobivene od te masti, uključujući lanolin, osim masti od sirove vunePPP 
 
15060000Ostale životinjske masti i ulja i njihove frakcije, rafinirane ili nerafinirane, kemijski nemodificirane (osim svinjske masti, masti od peradi, masti od goveda, ovaca ili koza, masti od riba i ostalih morskih životinja, stearina od svinjske masti, ulja od svinjske masti, oleostearina, oleo ulja, ulja od loja, masti od vune i njenih masnih tvari)PPP 
 
15071010Sirovo sojino ulje, uključujući degumirano, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15071090Sirovo sojino ulje, uključujući degumirano (osim za tehničku i industrijsku uporabu)PPP 
 
15079010Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano za tehničke ili industrijske svrhe (osim sirovog i za proizvodnju prehrambenih proizvoda)PPP 
 
15079090Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano (osim za tehničke ili industrijske svrhe i sirovog)PPP 
PTOPPPP
15081010Sirovo ulje od kikirikija, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15081090Sirovo ulje od kikirikija (osim za tehničku i industrijsku upotrebu)PPP 
 
15089010Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, za tehničke ili industrijske svrhe, kemijski nemodificirano (osim sirovog i za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15089090Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano (osim sirovog i za tehničku i industrijsku upotrebu)PPP 
 
15091010Lampantno djevičansko maslinovo uljePPP 
PTOPPPP
15091020Ekstra djevičansko maslinovo ulje i njegove frakcije (osim lampantnog maslinovog ulja)PPP 
PTOPPPP
15091080Djevičansko maslinovo ulje i njegove frakcije (osim lampantnog i ekstra djevičanskog maslinovog ulja)PPP 
PTOPPPP
15099000Maslinovo ulje i njegove frakcije, kemijski nemodificirano (osim djevičanskog ulja)PPP 
PTOPPPP
15100010Sirova maslinova ulja i mješavine, uključujući i mješavine iz poglavlja 1509PPP 
 
15100090Ostala ulja i njihove frakcije, dobivena isključivo od maslina, rafinirana ili nerafinirana, kemijski nemodificirana, uključujući mješavine tih ulja ili frakcije s uljima ili frakcije iz poglavlja 1509 (osim sirovog)PPP 
 
15111010Sirovo palmino ulje, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15111090Sirovo palmino ulje (osim za tehničke ili industrijske svrhe)PPP 
 
15119011Krute frakcije palminog ulja, rafinirane ili nerafinirane, kemijski nemodificirane, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manje (osim sirovog)PPP 
 
15119019Krute frakcije palminog ulja, rafinirane ili nerafinirane, kemijski nemodificirane, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg ili drugačije pakirano (osim sirovog)PPP 
 
15119091Palmino ulje i negove tekuće frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, za industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude i sirovog)PPP 
 
15119099Palmino ulje i njegove tekuće frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano (osim za industrijske svrhe i sirovog)PPP 
 
15121110Sirovo ulje od sjemena suncokreta ili šafranike, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15121191Sirovo ulje od sjemena suncokreta (osim za tehničke ili industrijske svrhe)PPP 
 
15121199Sirovo ulje od sjemena šafranike (osim za tehničke ili industrijske svrhe)PPP 
 
15121910Ulje od sjemenki suncokreta ili šafranike i njihove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda i sirovog)PPP 
 
15121990Ostalo ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani, osim sirovog ulja i ulja za tehničke ili industrijske svrhePPP 
PTOPPPP
15122110Sirovo ulje od pamukovog sjemena, uključujući s odstranjenim gosipolom, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15122190Sirovo ulje od pamukovog sjemena, uključujući s odstranjenim gosipolom (osim za tehničku i industrijsku upotrebu)PPP 
 
15122910Ulje od pamukovog sjemena i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, za tehničke ili industrijske svrhe (osim sirovog i onog za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15122990Ulje od pamukovog sjemena i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano (osim za tehničke i industrijske svrhe i sirovog)PPP 
 
15131110Sirovo ulje od kokosovog oraha, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15131191Sirovo ulje od kokosovog oraha, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manje (osim za tehničke ili industrijske svrhe)PPP 
 
15131199Sirovo ulje od kokosovog oraha, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg ili pakirano drugačije (osim za tehničke ili industrijske svrhe)PPP 
 
15131911Krute frakcije ulja od kokosovog oraha, rafiniranog ili nerafiniranog, kemijski nemodificiranog, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manje (osim sirovog)PPP 
 
15131919Krute frakcije ulja od kokosovog oraha, rafiniranog ili nerafiniranog, kemijski nemodificiranog, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg ili pakirano drugačije (osim sirovog)PPP 
 
15131930Kokosovo ulje i njegove tekuće frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda i sirovog)PPP 
 
15131991Kokosovo ulje i njegove tekuće frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manje (osim za tehničku ili industrijsku upotrebu i sirovog)PPP 
 
15131999Kokosovo ulje i njegove tekuće frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg ili pakirano drugačije (osim za tehničku ili industrijsku upotrebu i sirovog)PPP 
 
15132110Ulje palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje i njihove frakcije za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude, siroviPPP 
 
15132130Sirovo ulje od palminih koštica i babasu ulje, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manje (osim za tehničku ili industrijsku upotrebu)PPP 
 
15132190Sirovo ulje od palminih koštica i babasu ulje, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg ili pakirano drugačije (osim za tehničku ili industrijsku upotrebu)PPP 
 
15132911Krute frakcije babasu ulja i ulja od palminih koštica, rafinirane ili nerafinirane, kemijski nemodificirane, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manjePPP 
 
15132919Krute frakcije babasu ulja i ulja od palminih koštica, rafinirane ili nerafinirane, kemijski nemodificirane, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg ili pakirane drugačijePPP 
 
15132930Ulje od palminih koštica i babasu ulje i njihove tekuće frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude i sirovog)PPP 
 
15132950Ulje od palminih koštica i babasu ulje i njihove tekuće frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manje (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda i sirovog)PPP 
 
15132990Ostalo ulje palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje i njihove frakcije za tehničke ili industrijske svrhe, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude, sirovog ulja, krutih frakcija, te osim u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manjePPP 
 
15141110Sirovo ulje od repice niskog sadržaja eruka kiseline (manjeg od 2 %), za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za prehranu ljudi)PPP 
 
15141190Sirovo ulje od uljane repice, s niskim sadržajem eruka kiseline (manjeg od 2 %), i njegove frakcije, rafinirano ili ne, kemijski nemodificirano (osim za tehničke ili industrijske svrhe)PPP 
 
15141910Ulje od uljane repice, s niskim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije, rafinirano ili ne, kemijski nemodificirano, za tehničku ili industrijsku primjenu (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude i sirovog)PPP 
 
15141990Ulje od uljane repice, s niskim sadržajem eruka kiseline i njegove frakcije, rafinirano ili ne, kemijski nemodificirano (osim za tehničku ili industrijsku primjenu i sirovog)PPP 
PTOPPPP
15149110Ulje od uljane repice, sa sadržajem eruka kiseline većim od 2 % i ulje gorušice, sirovo, za tehničke i industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15149190Ulje od uljane repice, sa sadržajem eruka kiseline većim od 2 % i ulje gorušice, sirovo (osim za tehničku ili industrijsku primjenu)PPP 
PTOPPPP
15149910Ulje od uljane repice, sa sadržajem eruka kiseline većim od 2 % i ulje gorušice i njihove frakcije, rafinirano ili ne, kemijski nemodificirano, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude i sirovog)PPP 
 
15149990Ulje od uljane repice, sa sadržajem eruka kiseline većim od 2 % i ulje gorušice i njihove frakcije, rafinirano ili ne, kemijski nemodificirano (osim za tehničku ili industrijsku primjenu i sirovog)PPP 
PTOPPPP
15151100Sirovo laneno uljePPP 
 
15151910Laneno ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, za tehničke ili industrijske svrhe (osim sirovog i onog za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15151990Laneno ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano (osim za tehničke i industrijske svrhe i sirovog)PPP 
PTOPPPP
15152110Sirovo kukuruzovo ulje, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda)PPP 
 
15152190Sirovo kukuruzovo ulje (osim za tehničke ili industrijske svrhe)PPP 
 
15152910Kukuruzovo ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda i sirovog)PPP 
 
15152990Kukuruzovo ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano (osim za tehničke ili industrijske svrhe i sirovog)PPP 
PTOPPPP
15153010Ricinusovo ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, za proizvodnju aminoundekanske kiseline koja se rabi u proizvodnji sintetičkih tekstilnih vlakana ili umjetnih plastičnih materijalaPPP 
 
15153090Ricinusovo ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano (osim za proizvodnju aminoundekanske kiseline, koja se rabi u proizvodnji sintetičkih tekstilnih vlakana ili umjetnih plastičnih materijala)PPP 
 
15155011Sirovo sezamovo ulje, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15155019Sirovo sezamovo ulje (osim za tehničke i industrijske svrhe)PPP 
 
15155091Sezamovo ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, za tehničke ili industrijske svrhe (osim sirovog)PPP 
 
15155099Sezamovo ulje i njegove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano (osim za tehničke ili industrijske svrhe i sirovog)PPP 
 
15159011Tungovo ulje; jojoba i oiticica ulje; mirtin vosak i japanski vosak; njihove frakcije, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificiranoPPP
15159021Sirovo ulje od duhana i njegove frakcije, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude)PPP 
 
15159029Sirovo ulje od duhana (osim za tehničke ili industrijske svrhe)PPP 
 
15159031Ulje od duhana, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljude i sirovog)PPP 
 
15159039Ulje od duhana, rafinirano ili nerafinirano, kemijski nemodificirano (osim za tehničke ili industrijske svrhe i sirovog)PPP 
 
15159040Ostale sirove stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja i njihove frakcije, za tehničku i industrijsku upotrebu (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda, ulja od soje, kikirikija, masline, palme, suncokretovog sjemena, suncokreta, pamukovog sjemena, kokosovog oraha, palminih koštica, babasu, repe, kolza i gorušice, lanenog sjemena, kukuruza, ricinusa, sezama, jojobe, oiticice, mirte, japanskog voska, sjemena duhana)PPP 
 
15159051Ostale krute sirove stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manje (osim za tehničku i industrijsku upotrebu, ulja od soje, kikirikija, masline, palme, suncokretovog sjemena, suncokreta, pamukovog sjemena, kokosovog oraha, palminih koštica, babasu, repe, kolza i gorušice, lanenog sjemena, kukuruza, ricinusa, sezama, jojobe, oiticice, mirte, japanskog voska, sjemena duhana)PPP 
 
15159059Sirove stabilne (nehlapive) biljne masti i ulja, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg, sirove ili tekuće (osim za tehničku i industrijsku upotrebu, ulja od soje, kikirikija, masline, suncokreta, šafranike, pamukovog sjemena, kokosovog oraha, palminih koštica, babasu, rubsen i gorušice, sjemena lana, klica kukuruza, ricinusa, sezama, jojobe, oiticice, mirte, sjemena duhana)PPP 
 
15159060Biljne masti i ulja i njihove frakcije, nerafinirana ili rafinirana, kemijski nemodificirana, za tehničke ili industrijske svrhe (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda, sirovih masti i ulja, ulja soje, kikirikija, masline, palme, suncokreta, šafranike, pamukovog sjemena, kokosovog oraha, palminih koštica, babasu, rubsen i gorušice, sjemena lana, klica kukuruza, ricinusa, sezama, jojobe, oiticice, mirte, sjemena duhana)PPP 
 
15159091Kruta stabilna biljna ulja, rafinirana ili nerafinirana, kemijski nemodificirana, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manje, drugdje nespomenuta i neuključena (osim onih za tehničku i industrijsku upotrebu i sirovih masti i ulja)PPP 
 
15159099Kruta stabilna biljna ulja, rafinirana ili nerafinirana, kemijski nemodificirana, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg, drugdje nespomenuta i neuključena (osim onih za tehničku i industrijsku upotrebu i sirovih masti i ulja)PPP 
 
15161010Životinjske masti, ulja i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirana, interesterificirana, reesterificirana ili elaidinizirana, rafinirana ili nerafinirana, dalje neprerađena, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manjePPP 
 
15161090Životinjske masti, ulja i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirana, interesterificirana, reesterificirana ili elaidinizirana, rafinirana ili nerafinirana, dalje neprerađena, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg ili drugačije pakiranaPPP 
 
15162010Hidrogenirano ricinusovo ulje, tzv. »opal vosakPPP 
 
15162091Biljne masti, ulja i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili nerafinirani, dalje neprerađeni, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manje (osim hidrogeniranoga ricinusovog ulja tzv. »opal voska« dalje prerađenog)PPP 
 
15162095Ulje od repice, lanenog sjemena, sjemena suncokreta, ilipe, karite, makore, tulukuna ili babasu ulje i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirana, interesterificirana, reesterificirana ili elaidinizirana, rafinirana ili nerafinirana, za tehničke ili industrijske svrhe, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg ili drugačije pakirano (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda)PPP 
 
15162096Ulje od kikirikija, sjemena pamuka, sojino ili suncokretovo ulje i njihove frakcije (osim onih iz podnaslova 1516.20.95) i ostala ulja i njihove frakcije, s masenim udjelom slobodnih masnih kiselina manjim od 50 %, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg ili pakirano drugačije (osim ulja od palminih koštica, kokosa, ulja repice i ulja iz podnaslova 1516.20.95)PPP 
 
15162098Biljne masti, ulja i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili nerafinirani, dalje neprerađeni, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg ili pakirani drugačije, osim masti, ulja i njihovih frakcija, dalje prerađenih, hidrogeniziranoga ricinusovog ulja i podnaslova 1516.20.95 i 1516.20.96)PPP 
 
15171010Margarin, s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 %, ali ne većim od 15 % (osim tekućeg)PPP 
 
15171090Margarin, s masenim udjelom mliječnih masti od 10 % ili manjim (osim tekućeg)PPP 
 
15179010Jestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti i ulja i jestive frakcije različitih masti i ulja, s masenim udjelom mliječnih masti većim od 10 %, ali ne većim od 15 % (osim masti, ulja i njihovih frakcija, djelomično ili potpuno hidrogeniranih, interesterificiranih, reesterificiranih ili elaidiniziranih, rafiniranih ili nerafiniranih, dalje neobrađivanih, mješavina maslinovih ulja, frakcija i stabilnog margarina)PPP 
 
15179091Jestiva stabilna (nehlapiva) biljna ulja, tekuća, miješana, s masenim udjelom mliječnih masti 10 % i manjim (osim ulja djelomično ili potpuno hidrogeniranih, interesterificiranih, reesterificiranih ili elaidiniziranih, rafiniranih ili nerafiniranaih, dalje neprerađenih i mješavina maslinovih ulja)PPP 
 
15179093Jestive mješavine ili pripravci koji se rabe za podmazivanje kalupa, s masenim udjelom mliječnih masti 10 % i manjimPPP 
 
15179099Jestive mješavine ili pripravci od životinjskih ili biljnih masti i ulja i jestive frakcije različitih masti i ulja, s masenim udjelom mliječnih masti 10 % i manjim (osim stabilnih biljnih ulja, tekućih, miješanih, jestivih mješavina ili pripravaka, koji se rabe za podmazivanje kalupa i čvrstog margarina)PPP 
 
15180010LinoksinPPP 
 
15180031Sirova stabilna (nehlapiva) biljna ulja, tekuća, miješana, nejestiva, drugdje nespomenuta, za tehničku i industrijsku uporabu (osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda)PPP 
 
15180039Stabilna (nehlapiva) biljna ulja, tekuća, miješana, nejestiva, drugdje nespomenuta, za tehničku i industrijsku uporabu (osim sirovih i za proizvodnju prehrambenih proizvoda)PPP 
 
15180091Životinjske i biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuhani, oksidirani, dehidrirani, sumporirani, polimerizirani zagrijavanjem u vakuumu ili u inertnom plinu ili drugačije kemijski modificirani (osim onih iz poglavlja 1516 i linoksina (oksidirano laneno ulje))PPP 
 
15180095Nejestive mješavine ili pripravci životinjskih ili životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcijePPP 
 
15180099Mješavine i pripravci životinjskih i biljnih masti i ulja i frakcija različitih masti i ulja, nejestivi, drugdje nespomenuti i neuključeni u poglavlju 15PPP 
 
15200000Glicerol, sirov; glicerolske vode i lužinePPP 
 
15211000Biljni voskovi, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni (osim triglicerida)PPP 
 
15219010Spermaceti, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeniPPP 
 
15219091Pčelinji vosak i voskovi od ostalih kukaca, siroviPPP 
 
15219099Pčelinji vosak i voskovi od ostalih kukaca, rafinirani ili nerafinirani, obojeni ili neobojeni (osim sirovog)PPP 
 
15220010DegraPPP 
 
15220031Sapunski talozi s karakteristikama maslinovog uljaPPP 
 
15220039Talozi od prerađevina masnih tvari koje sadrže ulje s karakteristikama maslinovog ulja (osim sapunskih taloga)PPP 
 
15220091Uljni talozi; sapunski talozi (osim onih koji sadrže ulje s karakteristikama maslinovog ulja)PPP 
 
15220099Talozi od prerađevina masnih tvari životinjskog i biljnog voska (osim onih koji sadrže ulje s karakteristikama maslinovog ulja i uljnih i sapunskih taloga)PPP 
 
16010010Kobasice od jetre i slični proizvodi i prehrameni proizvodi na osnovi tih proizvodaPPPPPPP 
16010091Nekuhane i nepečene kobasice i salame, suhe (zrele) ili za mazanje, od mesa, iznutrica ili krvi (osim od jetre)PPPPPPP 
16010099Kobasice i slični proizvodi od mesa, iznutrica ili krvi i prehrambenih proizvoda baziranih na njima (osim jetrenih i nekuhanih i nepečenih kobasica)PPPPPPP 
16021000Homogenizirani pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, iznutrica ili krviPPPPPPP 
16022010Pripravci od jetri guske ili patke, osim kobasica i sličnih proizvoda i koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem (osim od jetri guske ili patke)PPPPPPP 
16022090Pripravci od jetre (osim kobasica i sličnih proizvoda koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem i osim guščje ili pačje jetre)PPPPPPP 
16023111Pripravci koji sadrže 57 % i više nekuhanoga purećeg mesa (osim kobasica i sličnih proizvoda)PPPPPPP 
16023119Meso ili iznutrice, od pura »Gallus domesticus«, pripravljeni ili konzervirani, s masenim udjelom mesa ili drugih klaoničkih proizvoda 57 % ili većim (osim onog koje sadrži isključivo nekuhano pureće meso, kobasica i sličnih proizvoda, koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetre i mesnih ekstrakata i sokova)PPP 
 
16023180Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, od pura (osim kobasica i sličnih proizvoda, homogeniziranih proizvoda, proizvoda od jetri bilo koje životinje i onih s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi 57 % ili većim)PPP 
 
16023211Nekuhano, pripravljeno i konzervirano meso, od kokoši vrste »Gallus domesticus«, s udjelom mesa i iznutrica peradi od 57 % i više (osim kobasica i sličnih proizvoda i proizvoda od jetre)PPP 
 
16023219Kuhano, pripravljeno i konzervirano pileće meso, od kokoši vrste »Gallus domesticus«, s udjelom mesa i iznutrica od 57 % i više (osim kobasica i sličnih proizvoda i proizvoda od jetre)PPP 
 
16023230Pripravljeno i konzervirano meso, od kokoši vrste »Gallus domesticus«, s masenim udjelom mesa ili iznutrica 25 % ili većim, ali manjim od 57 % (osim pure i gvinejske kokoši, kobasica i sličnih proizvoda, koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem i pripravaka od jetre i mesnih ekstrakata i sokova)PPP 
 
16023290Pripremljeno ili konzervirano meso ili mesni otpad, od kokoši vrste »Gallus domesticus« (osim onog s udjelom mesa i iznutrica od 25 % i više, mesa ili iznutrica pure ili gvinejske kokoši, kobasica i sličnih proizvoda, koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetre i mesnih ekstrakata i sokova)PPP 
 
16023921Nekuhano, pripremljeno ili konzervirano meso ili mesni otpad, od pataka, gusaka, gvinejske kokoši vrste »Domesticus«, koje sadrži 57 % ili više mesa ili otpada peradi (osim kobasica i sličnih proizvoda i pripravaka od jetre)PPP 
 
16023929Kuhano, pripremljeno ili konzervirano meso ili mesni otpaci, od pataka, gusaka, gvinejske kokoši vrste »Domesticus«, koje sadrži 57 % ili više mesa ili otpada (osim kobasica i sličnih proizvoda koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetre i mesnih ekstrakata)PPP 
 
16023985Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi, od pataka, gusaka i biserki (osim kobasica i sličnih proizvoda, homogeniziranih proizvoda, proizvoda od jetri bilo koje životinje i onih s masenim udjelom mesa ili klaoničkih proizvoda od peradi 57 % ili većim)PPP 
 
16024110Butovi i komadi butova, od domaće svinje, pripremljeni ili konzerviraniPPP 
 
16024190Butovi i komadi butova, od svinje, pripremljeni ili konzervirani (osim od domaće svinje)PPP 
 
16024210Lopatice i komadi lopatica, od domaće svinjePPP 
 
16024290Svinjske lopatice i komadi lopatica (osim od domaće svinje)PPP 
 
16024911Leđa (isključujući vrat) i dijelovi leđa domaće svinje, s masenim udjelom 80 % ili većim, uključujući mješavine leđa i butovaPPP 
 
16024913Vrat i dijelovi vrata domaće svinje, s masenim udjelom 80 % ili većim, uključujući mješavine vrata i lopaticaPPP 
 
16024915Pripremljene ili konzervirane mješavine, što sadrže butove (noge), lopatice, leđa ili vrat i njihove dijelove, domaćih svinja, s masenim udjelom 80 % (osim mješavine samih leđa i butova ili samih vratova i lopatica)PPP 
 
16024919Meso ili otpaci, uključujući mješavine, od domaće svinje, pripremljeni ili konzervirani, s masenim udjelom mesa ili drugih otpadaka, uključujući masnoće bilo koje vrste i podrijetla od 80 % ili više (osim butova, lopatica, leđa, vratova i njihovih komada i sličnih proizvoda, homogeniziranih proizvoda pripravaka od jetrenih i mesnih ekstrakata)PPP 
 
16024930Pripremljeno ili konzervirano meso, otpaci ili mješavine od domaće svinje, s masenim udjelom od 40 % ili većim, ali manjim od 80 % mesa ili otpadaka bilo koje vrste, masnoće bilo koje vrste ili podrijetla (osim kobasica i sličnih proizvoda koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetrenih i mesnih ekstrakata)PPP 
 
16024950Pripremljeno ili konzervirano meso, otpaci ili mješavine od domaće svinje, s masenim udjelom mesa ili otpadaka bilo koje vrste, masnoće bilo koje vrste ili podrijetla manjim od 40 % (osim kobasica i sličnih proizvoda koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetrenih i mesnih ekstrakata i sokova)PPP 
 
16024990Pripremljeno ili konzervirano meso, otpaci ili mješavine od svinje (osim od domaće svinje, butova, lopatica i njihovih komada, kobasica i sličnih proizvoda koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetrenih i mesnih ekstrakata i sokova)PPP 
 
16025010Mješavine pripremljenog ili konzerviranoga goveđeg mesa, nekuhane; uključujući mješavine kuhanog i nekuhanog mesa ili drugih mesnih otpadaka (osim kobasica i sličnih proizvoda i pripavaka od jetre)PPP 
 
16025031Kuhana konzervirana govedina, u hermetičkoj amabalažiPPP 
 
16025095Pripremljeno ili konzervirano meso ili otpaci od goveda, toplinski obrađeno (osim konzervirane govedine u hermetički zatvorenim spremnicima, kobasica i sličnih proizvoda, koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripremljenih za pojedinačnu prodaju kao dječja hrana ili za dijetetske svrhe, u spremnicima neto težine manje od 250 g, i pripravaka od jetrenih i mesnih ekstrakata i sokova)PPPPPPP 
16029010Prerađevine od krvi bilo koje životinje (osim kobasica ili sl. proizvoda)PPP 
 
16029031Pripremljeno i konzervirano meso ili mesni otpaci divljači ili kunića (osim od divlje svinje, kobasica i sličnih proizvoda koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetrenih i mesnih ekstrakata i sokova)PPP 
 
16029051Pripremljeno i konzervirano meso ili mesni otpaci od domaće svinje (osim od peradi, goveda, sobova, divljači i kunića, kobasica i sličnih proizvoda koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetrenih i mesnih ekstrakata)PPP 
 
16029061Pripremljeno ili konzervirano meso ili mesni otpaci, nekuhani; mješavine kuhanog i nekuhanog mesa ili mesnih otpadaka (osim od peradi, domaće svinje, divljači ili kunića, kobasica i sličnih proizvoda koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetrenih i mesnih ekstrakata)PPP 
 
16029069Pripremljeno ili konzervirano meso ili mesni otpaci, kuhani, koji sadrže meso ili mesne otpatke goveđeg mesa (osim od peradi, domaće svinje, divljači ili kunića, kobasica i sličnih proizvoda koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetrenih i mesnih ekstrakata i sokova)PPP 
 
16029091Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, od ovaca (osim kobasica i sličnih proizvoda, homogeniziranih proizvoda, proizvoda od jetri i krvi bilo koje životinje i onih sa sadržajem mesa ili klaoničkih proizvoda od životinja vrste goveda ili domaćih svinja)PPP 
 
16029095Ostali pripremljeni ili konzervirani proizvodi od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, od koza (osim kobasica i sličnih proizvoda, homogeniziranih proizvoda, proizvoda od jetri i krvi bilo koje životinje i onih sa sadržajem mesa ili klaoničkih proizvoda od životinja vrste goveda ili domaćih svinja)PPP 
 
16029099Pripremljeno i konzervirano meso, otpaci ili krv, ostali (osim mesa ili otpadaka od peradi, svinje ili goveda, divljači ili kunića, ovaca, koza, kobasica i sličnih proizvoda koji su obrađeni finalnim homogeniziranjem, pripravaka od jetrenih i mesnih ekstrakata i sokova)PPP 
 
16030010Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili od ostalih vodenih beskralješnjaka, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili manjimPPP 
 
16030080Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, rakova, mekušaca ili od ostalih vodenih beskralješnjaka, u izvornim pakiranjima neto mase većim od 1 kg ili drugačije pakiraniPPP 
 
16041100Pripremljen ili konzervirani losos, cijeli ili u komadu (osim mljevenog)PPP 
 
16041210Fileti haringe, sirovi, samo prekriveni tijestom ili krušnim mrvicama (panirani), prethodno prženi u ulju ili ne, zamrznutiPPP 
 
16041291Haringe, pripremljene ili konzervirane, cijele ili u komadu, u hermetičkoj ambalaži (osim mljevenih haringi i fileta od haringa, sirovih, prekrivenih tijestom ili krušnim mrvicama, prethodno prženih u ulju ili ne, zamrznutih)PPP 
 
16041299Haringe, pripremljene ili konzervirane, cijele ili u komadu (osim mljevenih haringi i fileta od haringa, sirovih ili ne, zamrznutih i u hermetičkoj ambalaži)PPP 
 
16041311Sardine, pripremljene ili konzervirane, cijele ili u komadu, u maslinovom ulju (osim mljevenih sardina)PPP 
 
16041319Sardine, pripremljene ili konzervirane, cijele ili u komadu (osim mljevenih i sardina u maslinovom ulju)PPP 
 
16041390Pripremljene ili konzervirane velike srdele i papaline, cijele ili u komadu (osim mljevenih)PPP 
 
16041421Pripremljene ili konzervirane tune, trupac prugavac, cijeli ili u komadu, u biljnom ulju (osim mljevenih)PPP 
 
16041426Fileti od tune i trupca prugavca poznati kao »loins«, pripremljeni ili konzervirani, cijeli ili u komadu (osim takvih proizvoda u biljnom ulju ili mljevenih)PPP 
 
16041428Pripremljene ili konzervirane tune, trupac prugavac, cijeli ili u komadu (osim mljevenih, fileta poznatih kao »loins« i takvih proizvoda u biljnom ulju)PPP 
 
16041431Pripremljene ili konzervirane žutoperajne tune »Thunnus albacares«, cijele ili u komadu, u biljnom ulju (osim mljevenih)PPP 
 
16041436Fileti od žutoperajne tune »Thunnus albacares« poznati kao »loins«, pripremljeni ili konzervirani, cijeli ili u komadu (osim takvih proizvoda u biljnom ulju ili mljevenih)PPP 
 
16041438Pripremljene ili konzervirane žutoperajne tune »Thunnus albacares«, cijele ili u komadu, u biljnom ulju (osim mljevenih fileta poznatih kao »loins« i takvih proizvoda u biljnom ulju)PPP 
 
16041441Pripremljene ili konzervirane tune, cijele ili u komadu, u biljnom ulju (osim mljevenih, trupca prugavca i žutoperajne tune »Thunnus albacares«)PPP 
 
16041446Fileti od tune poznati kao »loins«, pripremljeni ili konzervirani, cijeli ili u komadu (osim takvih proizvoda u biljnom ulju ili mljeveni, trupca prgavca i žutoperajne tune »Thunnus albacares«)PPP 
 
16041448Pripremljene ili konzervirane tune, cijele ili u komadu (osim mljevenih fileta poznatihkao »loins« i takvih proizvoda u biljnom ulju, trupca prgavca i žutoperajne tune »Thunnus albacares«)PPP 
 
16041490Pripremljena i konzervirana palamida (Sarda spp.), cijela ili u komadu (osim mljevene)PPP 
 
16041511Fileti skuša vrste »Scomber scombrus« i »Scomber japonicus«, cijeli ili u komadu, pripremljeni ili konzerviraniPPP 
 
16041519Skuša vrste »Scomber scombrus« i »Scomber japonicus«, pripremljena ili konzervirana, cijela ili u komadima (osim mljevene skuše i fileta skuše)PPP 
 
16041590Pripremljena ili konzervirana skuša vrste »Scomber australasicus«, cijela ili u komadima (osim mljevene)PPP 
 
16041600Pripremljeni i konzervirani inćuni, cijeli ili u komadu (osim mljevenih)PPP 
 
16041700Pripremljene ili konzervirane jegulje, cijele ili u komadu, ali nemljevenePPP 
 
16041800Peraje morskog psa, pripremljene ili konzervirane, cijele ili u komadima (osim mljevenih)PPP 
 
16041910Pripremljene ili konzervirane salmonide, cijele ili u komadima (osim lososa i mljevene ribe)PPP 
 
16041931Fileti dobiveni uzdužnim rezanjem ribe vrste »Euthynnus«, pripremljeni ili konzervirani (osim trupca prugavca »Euthynnus (Katsuwonus) pelamis«)PPP 
 
16041939Pripremljene ili konzervirane ribe vrste »Euthynnus«, cijele ili u komadima (osim mljevenih, fileta dobivenih uzdužnim rezanjem i od trupca prugavca »Euthynnus (Katsuwonus) pelamis«)PPP 
 
16041950Pripremljene ili konzervirane ribe vrste »Orcynopsis unicolor«, cijele ili u komadima (osim mljevene)PPP 
 
16041991Fileti, sirovi, duboko zamrznuti, samo prekriveni tijestom ili krušnim mrvicama (panirani), prethodno prženi u ulju ili ne, zamrznuti (osim salmonide, haringi, srdele, velikih srdela, papalina, tuna, trupca prugavca i atlantskih palamida i palamida »Sarda spp.«, skuša i inćuna, riba vrste »Euthynnus« i vrsta »Orcynopsis unicolor«)PPP 
 
16041992Bakalar (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), pripremljen ili konzerviran, cijeli ili u komadima (osim fino mljevenog i u filetima, sirovog, samo prekrivenog tijestom ili krušnim mrvicama, prethodno prženog u ulju, zamrznutog)PPP 
 
16041993Crni bakalar ili ugljenar (Pollachius virens), pripremljen ili konzerviran, cijeli ili u komadima (osim fino mljevenog i u filetima, sirovog, samo prekrivenog tijestom ili krušnim mrvicama, prethodno prženog u ulju, zamrznutog)PPP 
 
16041994Oslić (Merluccius spp., Urophycis spp.), pripremljen ili konzerviran, cijeli ili u komadima (osim fino mljevenog i u filetima, sirovog, samo prekrivenog tijestom ili krušnim mrvicama, prethodno prženog u ulju, zamrznutog)PPP 
 
16041995Aljaška kolja (Theragra chalcogramma) i kolja (Pollachius pollachius), pripremljena ili konzervirana, cijela ili u komadima (osim fino mljevene i u filetima, sirove, samo prekrivene tijestom ili krušnim mrvicama, prethodno pržene u ulju, zamrznute)PPP 
 
16041997Pripremljena ili konzervirana riba, cijela ili u komadima, ali nemljevena (osim salmonide, lososa, haringe (sleđa), srdela, velikih srdela, papalina, tuna, tunja prugavca, palamida roda Sarda spp., skuša, lokarda, inćuna, jegulja, riba roda Euthynnus, pastirice atlantske (Orcynopsis unicolor), atlantskog, grenlandskog i pacifičkog bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), crnog bakalara (Pollachius virens), oslića (Merluccius spp., Urophycis spp.), aljaške kolje (Theragra chalcogPPP 
 
16042005Pripremljeni surimi (osim cijelih ili u komadima)PPP 
 
16042010Pripremljen ili konzervirani losos (osim cijelog ili u komadima)PPP 
 
16042030Pripremljene ili konzervirane salmonide (osim lososa, cijelog ili u komadima)PPP 
 
16042040Pripremljeni ili konzervirani inćuni (osim cijelih ili u komadima)PPP 
 
16042050Pripremljene ili konzervirane srdele, palamide, skuše vrste »Scomber scombrus« i »Scomber japonicus«, riba vrste »Orcynopsis unicolor« (osim cijelih ili u komadima)PPP 
 
16042070Pripremljene ili konzervirane tune, trupac prugavac ili ostale ribe roda »Euthynnus« (osim cijelih ili u komadima)PPP 
 
16042090Riba, pripremljena ili konzervirana (osim cijele ribe ili u komadima, pripravaka od surima i salmonide, inćuna, srdela, palamide, skuše vrsta »Scomber scombrus« i »Scomber japonicus« i riba vrste »Orcynopisi unicolor«, tune)PPP 
 
16043100KavijarPPP 
 
16043200Nadomjesci kavijara pripremljeni od ribljih jajaPPP 
 
16051000Rakovice, pripremljene ili konzerviranePPP 
 
16052110Kozice, pripremljene ili konzervirane, što nisu u nepropusnim spremnicima, u neposrednim pakiranjima neto-mase ne veće od 2 kg (osim dimljenih)PPP 
 
16052190Kozice, pripremljene ili konzervirane, što nisu u nepropusnim spremnicima (osim u neposrednim pakiranjima neto-mase ne veće od 2 kg i dimljenih)PPP 
 
16052900Kozice, pripremljene ili konzervirane (osim onih što nisu u nepropusnim spremnicima i dimljenih)PPP 
 
16053010Meso hlapa (jastoga), kuhano, namijenjeno za proizvodnju maslaca, paste, pašteta, juha ili umaka od hlapa (jastoga)PPP 
 
16053090Meso hlapa (jastoga), pripremljeno ili konzervirano (osim mesa jastoga kuhanog, namijenjenog za proizvodnju maslaca, paste, pašteta, juha ili umaka)PPP 
 
16054000Ostali raci, pripremljeni ili konzervirani (osim rakovice, kozica i jastoga)PPP 
 
16055100Kamenice (ostrige), pripremljene ili konzervirane (osim dimljenih)PPP 
 
16055200Kapice, uključujući češljače (kraljičine kapice), pripremljene ili konzervirane (osim dimljenih)PPP 
 
16055310Dagnje, pripremljene ili konzervirane, u spremnicima koji ne propuštaju zrak (osim dimljenih)PPP 
 
16055390Dagnje, pripremljene ili konzervirane (osim u spremnicima koji ne propuštaju zrak i dimljenih)PPP 
 
16055400Sipe i lignje, pripremljene ili konzervirane (osim dimljenih)PPP 
 
16055500Hobotnice, pripremljene ili konzervirane (osim dimljenih)PPP 
 
16055600Kućice, srčanke i kunjke, pripremljene ili konzervirane (osim dimljenih)PPP 
 
16055700Petrove uši, pripremljene ili konzervirane (osim dimljenih)PPP 
 
16055800Puževi, osim morskih puževa, pripremljeni ili konzervirani (osim dimljenih)PPP 
 
16055900Mekušci, pripremljeni ili konzervirani (osim dimljenih, kamenica, kapica, uključujući češljače (kraljičine kapice), dagnji, sipa, lignji, hobotnica, kućica, srčanki, kunjki, petrovih ušiju i puževa, osim morskih puževa)PPP 
 
16056100Morski krastavci, pripremljeni ili konzervirani (osim dimljenih)PPP 
 
16056200Morski ježinci, pripremljeni ili konzervirani (osim dimljenih)PPP 
 
16056300Meduze, pripremljene ili konzervirane (osim dimljenih)PPP 
 
16056900Ostali vodeni beskralješnjaci, pripremljeni ili konzervirani (osim dimljenih, rakova, mekušaca, morskih krastavaca, morskih ježinaca i meduza)PPP 
 
17011210Sirovi šećer od šećerne repe, za rafiniranje (osim s dodanim aromama ili tvarima za bojenje)PPP 
 
17011290Sirovi šećer od šećerne repe (osim za rafiniranje i s dodanim aromama ili tvarima za bojenje)PPP 
 
17011310Sirovi šećer od šećerne trske, za rafiniranje, u krutom stanju, bez dodanih aroma ili tvari za bojenje, dobiven bez centrifugiranja, sa sadržajem saharoze 69 do 93, određen napomenom 2 za podbrojeve uz ovo poglavlje,PPP 
 
17011390Sirovi šećer od šećerne trske, bez dodanih aroma ili tvari za bojenje, u krutom stanju, dobiven bez centrifugiranja, sa sadržajem saharoze 69 do 93, određen napomenom 2 za podbrojeve uz ovo poglavlje, (osim za rafiniranje)PPP 
 
17011410Ostali sirovi šećer od šećerne trske, bez dodanih aroma ili tvari za bojenje, za rafiniranje, u krutom stanju (osim šećera od šećerne trske iz tarifnog broja 1701.13)PPP 
 
17011490Ostali sirovi šećer od šećerne trske, bez dodanih aroma ili tvari za bojenje, u krutom stanju (osim za rafiniranje i šećera od šećerne trske iz tarifnog broja 1701.13)PPP 
 
17019100Rafinirani šećer od šećerne trske ili šećerne repe, s dodanim aromama ili tvarima za bojenje, u krutom stanjuPPP 
 
17019910Bijeli šećer, sadrži u suhom stanju više od 99,5 % saharoze (osim šećera koji sadrži dodane arome ili tvari za bojenje)PPP 
PTOPPPP
17019990Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju (osim šećera od šećerne trske ili šećerne repe, koji sadrži dodane arome ili tvari za bojenje i sirovog i bijelog šećera)PPP 
 
17021100Laktoza u krutom stanju i sirup od laktoze, bez dodanih aroma i tvari za bojenje, s masenim udjelom laktoze izražene kao bezvodna laktoza od 99 % ili većim, računano na suhu tvarPPP 
 
17021900Laktoza u krutom stanju i sirup od laktoze, bez dodanih aroma i tvari za bojenje, s masenim udjelom laktoze izražene kao bezvodna laktoza, manjim od 99 % računano na suhu tvarPPP 
 
17022010Šećer od javora u krutom stanju, s dodanim aromama ili tvarima za bojenjePPP 
 
17022090Šećer od javora u krutom stanju i javorov sirup (osim s dodanim aromama ili tvarima za bojenje)PPP 
 
17023010Izoglukoza u krutom stanju, bez fruktoze ili s masenim udjelom fruktoze manjim od 20 % u suhom stanjuPPP 
 
17023050Glukoza u krutom stanju i glukozni sirup, bez dodanih aroma ili tvari za bojenje, bez udjela fruktoze ili s masenim udjelom glukoze manjim od 20 % u suhom stanju (osim izoglukoze)PPP 
 
17023090Glukoza u krutom stanju i glukozni sirup, bez dodanih aroma ili tvari za bojenje i bez masenog udjela fruktoze ili s masenim udjelom fruktoze manjim od 20 % u suhom stanju, (osim izoglukoze i glukoze dextroze u obliku bijelog kristalnog praha, aglomeriranog ili neaglomeriranog)PPP 
 
17024010Izoglukoza u krutom stanju, s masenim udjelom fruktoze u suhom stanju od 20 % ili većim, ali manjim od 50 % (osim invertnog šećera)PPP 
 
17024090Glukoza u krutom stanju i glukozni sirup, bez dodanih aroma ili tvari za bojenje, s masenim udjelom fruktoze u suhom stanju od 20 % ili više, ali manjim od 50 % (osim izoglukoze i invertnog šećera)PPP 
 
17025000Kemijski čista fruktoza u krutom stanjuPPP 
17026010Izoglukoza u krutom stanju, s masenim udjelom fruktoze u suhom stanju većim od 50 % (osim kemijski čiste fruktoze i invertnog šećera)PPP 
 
17026080Inulinski sirup, dobiven direkno hidrolizom inulina i oligofruktozom, s masenim udjelom fruktoze većim od 50 % u suhom stanju, u slobodnom obliku ili kao saharozaPPP 
 
17026095Fruktoza u krutom stanju i fruktozni sirup, bez dodanih aroma ili tvari za bojenje, s masenim udjelom fruktoze većim od 50 % u suhom stanju (osim izoglukoze, inulinskog sirupa, kemijski čiste fruktoze i invertnog šećera)PPP 
 
17029010Kemijski čista maltoza u krutom stanjuPPP 
 
17029030Izoglukoza u krutom stanju, s masenim udjelom fruktoze od 50 % u suhom stanju, dobivenih iz polimera glukozePPP 
 
17029050Maltodekstrin u krutom satnju i maltodekstrinski sirup (osim aromatiziranog ili obojenog tvarima za bojanje)PPP 
 
17029071Šećer i melasa, karamelizirani, s masenim udjelom saharoze od 50 % ili većim u suhoj tvariPPP 
 
17029075Šećer i melasa, karamelizirani, s masenim udjelom saharoze manjim od 50 % u suhoj tvari, u prahu, aglomeratizirani ili neaglomeratiziraniPPP 
 
17029079Šećer i melasa, karamelizirani, s masenim udjelom saharoze manjim od 50 % u suhoj tvari (osim šećera ili melase u prahu, aglomeratiziranog ili neaglomeratiziranog)PPP 
 
17029080Inulinski sirup, dobiven izravnom hidrolizom inulina ili oligofruktoza, s masenim udjelom fruktoze u slobodnom obliku od 10 % i više, ali manje od 50 % ili kao saharozaPPP 
 
17029095Šećeri u krutom stanju, uklj. invertni šećer i kemijski čistu maltozu i ostali šećeri i mješavine šećernog sirupa s masenim udjelom fruktoze 50 % u suhom stanju, bez arome ili umjetnih tvari za bojanje, (osim šećera od trske ili repe, kemijski čiste saharoze ili maltoze, laktoze, javorovog šećera, glukoze, fruktoze, maltodekstrina i njihovih sirupa, izoglukoze, inulinskog sirupa i karamela)PPP 
 
17031000Melasa od šećerne trske, dobivena pri ekstrakciji ili rafiniranju šećeraPPP 
 
17039000Melasa od šećerne repe, dobivena pri ekstrakciji ili rafiniranju šećeraPPP 
 
17041010Žvakaće gume, neovisno jesu li prevučene šećerom ili ne, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) manjim od 60 %PPP 
 
17041090Žvakaće gume, neovisno jesu li prevučene šećerom ili ne, s masenim udjelom saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 60 % ili većimPPP 
 
17049010Ekstrakt slatkoga korijena s masenim udjelom saharoze većim od 10 %, ali bez drugih dodatakaPPP 
 
17049030Bijela čokoladaPPP 
 
17049051Paste, uključujući marcipan, u izvornim pakiranjima neto mase 1 kg ili većePPP 
 
17049055Pastile za grlo i bomboni protiv kašljaPPP 
 
17049061Proizvodi, prevučeni šećerom, koji ne sadrže kakaoPPP 
 
17049065Gumeni i žele proizvodi, uključujući voćne paste u obliku proizvoda od šećeraPPP 
 
17049071Bomboni, neovisno jesu li punjeni ili nePPP 
 
17049075Karamele (toffee) i slične slasticePPP 
 
17049081Komprimati u obliku proizvoda od šećera, proizvedeni sa ili bez vezivnih tvari, koji ne sadrže kakao (osim žvakaćih guma, bijele čokolade, pastila za grlo i bombona protiv kašlja, gumenih i žele proizvoda, uključujući voćne paste u obliku proizvoda od šećera, bombone,neovisno jesu li punjene ili ne, paste, uključujući marcipan u originalnom pakiranju od 1 kg ili većem)PPP 
 
17049099Paste, marcipan, lješnjak i ostali pripravci proizvoda od šećera, koji ne sadrže kakao (osim žvakaćih guma, bijele čokolade, pastila za grlo i bombona protiv kašlja, gumenih i žele proizvoda, uključujući voćne paste u obliku proizvoda od šećera, bombona, karamela i sličnih slatkiša, komprimata i pasti, uključujući marcipan, u originalnom pakiranju od 1 kg ili većem)PPP 
 
18010000Kakao u zrnu, cijeli ili lomljen, sirov ili prženPPP 
 
18020000Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaaPPP 
 
18031000Kakao pasta, neodmašćenaPPP 
 
18032000Kakao pasta, potpuno ili djelomično odmašćenaPPP 
 
18040000Kakao maslac, mast i ulje od kakaaPPP 
 
18050000Kakao prah, bez dodanog šećera ili drugih sladilaPPP 
 
18061015Kakao prah koji sadrži dodani šećer i ostala umjetna sladila, ali ne sadrži saharozu, s masenim udjelom saharoze manjim od 5 % (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglukoze izražene kao saharozaPPP 
 
18061020Kakao prah koji sadrži dodani šećer ili ostala umjetna sladila, s masenim udjelom saharoze od 5 % ili većim, ali manjim od 65 %, (uključujući invertni šećer ili izoglukoze izražene kao saharoza)PPP 
 
18061030Zaslađeni kakao prah, s masenim udjelom saharoze od 65 % ili većim, ali manjim od 80 % (uključujući invertni šećer ili izoglukoze izražen kao saharoza)PPP 
 
18061090Zaslađeni kakao prah, s masenim udjelom saharoze od 80 % ili većim (uključujući invertni šećer ili izoglukoze izražen kao saharoza)PPP 
 
18062010Čokolada i ostali proizvodi koji sadrže kakao, u blokovima, pločama ili rebrima mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim rasutim oblicima, u pakiranju većem od 2 kg, s masenim udjelom kakao maslaca ili mješavine kakao maslaca i mliječne masti od 31 % ili više (osim kakao praha)PPP 
 
18062030Čokolada i ostali proizvodi koji sadrže kakao, u blokovima, pločama ili rebrima mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u pakiranju većem od 2 kg, s kombiniranim masenim udjelom kakao maslaca i mliječne masti 25 % ili većim, ali manjim od 31 % (osim kakao praha)PPP 
 
18062050Čokolada i ostali proizvodi koji sadrže kakao, u blokovima, pločama ili rebrima mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u pakiranju većem od 2 kg, s ukupnim masenim udjelom kakao maslaca i mliječne masti od 18 % ili većim, ali manjim od 31 % (osim kako praha)PPP 
 
18062070Čokoladno mlijeko u prahu, u pakiranjima većim od 2 kgPPP 
 
18062080Čokoladni šećerni preljevi (kakao glazure), u spremnicima ili pakiranju većem od 2 kgPPP 
 
18062095Čokolada i ostali proizvodi koji sadrže kakao, u blokovima, pločama ili rebrima mase veće od 2 kg ili u tekućem stanju, pasti, prahu, granulama ili u drugim oblicima u rasutom stanju, u pakiranju većem od 2 kg, s ukupnim masenim udjelom kakao maslaca manjim od 18 % (osim kakao praha, čokoladnog preljeva i čokoladnog mlijeka u prahu)PPP 
 
18063100Čokolada i ostali proizvodi koji sadrže kakao, u blokovima, pločama ili rebrima mase 2 kg ili manje, punjeniPPP 
 
18063210Čokolada i ostali proizvodi koji sadrže kakao, u blokovima, pločama ili rebrima mase 2 kg ili manje, s dodanim žitaricama, voćem ili orašastim plodovima (osim punjenih)PPP 
 
18063290Čokolada i ostali proizvodi koji sadrže kakao, u blokovima, pločama ili rebrima mase 2 kg ili manje (osim punjenih i onih s dodanim žitaricama, voćem ili orašastim plodovima)PPP 
 
18069011Čokolada i ostali čokoladni proizvodi, u obliku pralina ili dražeja koji sadrže alkohol, punjeni ili nepunjeniPPP 
 
18069019Čokolada i ostali čokoladni proizvodi, u obliku pralina ili dražeja koji ne sadrže alkohol, punjeni ili nepunjeniPPP 
 
18069031Čokolada i ostali čokoladni proizvodi, punjeni (osim u blokovima, pločama ili rebrima i pralina)PPP 
 
18069039Čokolada i ostali čokoladni proizvodi, nepunjeni (osim u blokovima, pločama ili rebrima, pralina i punjenih)PPP 
 
18069050Proizvodi od šećera i od drugih sladila koji sadrže kakaoPPP 
 
18069060Namazi koji sadrže kakaoPPP 
 
18069070Pripravci koji sadrže kakao, namijenjeni za pripravu pićaPPP 
 
18069090Pripravci koji sadrže kakao, u spremnicima ili izvornom pakiranju od 2 kg ili manje (osim čokolade, pralina i ostalih čokoladnih pripravaka, pripravaka od šećera i njihovih nadomjestaka od zamjenskih šećernih proizvoda, namaza i pripravaka koji sadrže kakao za pripremu pića i kakao prah)PPP 
 
19011000Proizvodi za prehranu dojenčadi i male djece, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju, od brašna, prekrupe, škrobnog ili sladnog ekstrakta koji sadrže manje od 40 % kakaa, potpuno odmašćenog, drugdje nespomenuti ili navedeni; prehrambeni proizvodi od mlijeka, kiselog vrhnja, surutke, jogurta, kefira i sličnih proizvoda iz poglavlja 0401 do 0404, bez sadržaja kakaa ili koji sadrže 5 % ili manje masenih udjela kakaa, potpuno odmašćenogPPP 
 
19012000Mješavine i tijesta od brašna, prekrupe, krupice, škrobnog ili sladnog ekstrakta, koji ne sadrže kakao ili koji sadrže manje od 40 % kakaa, potpuno odmašćenog, drugdje nespomenuti ili navedeni i mješavine i tijesta od mlijeka, mlaćenice, kiselog mlijeka, kiselog vrhnja, surutke, jogurta, kefira ili sličnih proizvoda iz poglavlja 0401 do 0404, bez sadržaja kakaa ili koji sadrže manje od 5 % kakaa, potpuno odmašćenog, za pripremu pekarskih proizvoda iz poglavlja 1905PPP 
19019011Ekstrakt slada, s masenim udjelom suhog ekstrakta 90 % ili većimPPP 
 
19019019Ekstrakt slada, s masenim udjelom suhog ekstrakta manjim od 90 %PPP 
 
19019091Prehr. proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili sladnog ekstrakta koji ne sadrže mliječne masti, saharozu, izoglukozu, glukozu ili škrob ili s masenim udjelom mliječne masti < od 1,5 %, 5 % saharoze, izoglukoze, glukoze ili škroba, bez sadržaja kakaa ili s < od 40 % odmašćenog kakaa (osim ekstrakta slada i za dječju prehranu, pakiranih za maloprodaju, mješavina i tijesta za izradu pekarskih proizvoda i mlijeka, vrhnja, kiselog mlijeka i sličnih proizvoda u prahu iz poglavlja 0401-0404)PPP 
 
19019095Prehrambeni proizvodi u prahu, koji se sastoje od mješavine obranog mlijeka i/ili sirutke i biljnih masti/ulja, s masenim udjelom masti/ulja ne većim od 30 %PPP 
 
19019099Prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, krupice, škroba ili ekstrakta slada, koji ne sadrže kakao ili s masenim odjelom kakaa manjim od 40 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, te prehrambeni pripravci od mlijeka, vrhnja, maslaca i kiselog mlijeka, kiselo vrhnje, sirutka, jogurt, kefir ili slične robe iz tarifnog broja 0401 do 0404, koje ne sadrže kakao ili s masenim odjelom kakaa manjim od 5 % računano s potpuno odmašćenom osnovom, drugdje nespomenuti i neuključeni (osim ekstrakta slada i pripravaka za hranu za dojenčad i malu djecu, u pakiranjima za pojedinačnu prodaju, mješavine i tijesta za proizvodnju pekarskih proizvoda i robe u podbrojevima 1901.90.91 i 1901.90.95)PPPPPPP 
19021100Nekuhana tjestenina, nepunjena ili drugačije pripremljena, s jajimaPPPPPPP 
19021910Nekuhana tjestenina, nepunjena ili drugačije pripremljena, koja ne sadrži brašno ili krupicu od obične pšenice ili jajaPPPPPPP 
19021990Nekuhana tjestenina, nepunjena ili drugačije pripremljena, koja sadrži brašno ili krupicu od obične pšenice, ali ne jajaPPP 
 
19022010Tjestenina punjena mesom ili drugim tvarima, kuhana ili nekuhana ili drukčije pripremljena, s masenim udjelom riba, rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka većim od 20 %PPPPPPP 
19022030Tjestenina punjena mesom ili drugim tvarima, kuhana ili nekuhana ili drukčije pripremljena, s masenim udjelom većim od 20 % kobasica i sličnih proizvoda od mesa i drugih klaoničkih proizvoda bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetlaPPPPPPP 
19022091Kuhana tjestenina punjena mesom ili drugim tvarima (osim s masenim udjelom većim od 20 % kobasica i sličnih proizvoda od mesa i mesnih otpadaka bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla ili s masenim udjelom riba, rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, većim od 20 %)PPPPPPP 
19022099Tjestenina, drugačije pripremljena, punjena mesom i drugim tvarima (osim kuhane, s masenim udjelom većim od 20 % kobasica i sličnih proizvoda od mesa i mesnih otpadaka bilo koje vrste, uključujući masnoće bilo koje vrste ili podrijetla ili s masenim udjelom riba, rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, većim od 20 %)PPPPPPP 
19023010Sušeno pripremljeno tjesto (osim punjenog)PPP 
 
19023090Tjestenina, kuhana ili drugačije pripremljena (osim punjene ili sušene)PPPPPPP 
19024010Kuskus, nepripremljenPPP 
 
19024090Kuskus, kuhan ili drugačije pripremljenPPP 
 
19030000Tapioka i nadomjesci tapioke, pripremljeni od škroba, u obliku pahuljica, zrnaca, kuglica ili u sličnim oblicimaPPP 
 
19041010Prehrambeni proizvodi, dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica dobivenih od kukuruzaPPP 
 
19041030Prehrambeni proizvodi, dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica dobivenih od rižePPP 
 
19041090Prehrambeni proizvodi, dobiveni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (osim dobivenih od kukuruza ili riže)PPP 
 
19042010Proizvodi tipa »Muesli« na osnovi neprženih pahuljica žitaricaPPP 
 
19042091Prehrambeni proizvodi, dobiveni od neprženih pahuljica žitarica ili mješavine neprženih i prženih pahuljica žitarica ili nabubrenih žitarica dobivenih od kukuruza (osim pripravaka tipa »Muesli« i baziranih na neprženim pahuljicama žitarica)PPP 
 
19042095Prehrambeni proizvodi, dobiveni od neprženih pahuljica žitarica ili mješavine neprženih i prženih pahuljica žitarica ili nabubrenih žitarica dobivenih od riže (osim pripravaka tipa »Muesli« i baziranih na neprženim pahuljicama žitarica)PPP 
 
19042099Prehrambeni proizvodi, dobiveni od neprženih pahuljica žitarica ili mješavine neprženih i prženih pahuljica žitarica ili nabubrenih žitarica (osim dobivenih od kukuruza ili riže i pripravaka tipa »Muesli« i baziranih na neprženim pahuljicama žitarica)PPP 
 
19043000Bulgur pšenicaPPP 
 
19049010Riža, djelomično kuhana ili drugačije pripremljena, drugdje nenavedena ili spomenuta (osim brašna, prekrupe, prehrambenih proizvoda dobivenih bubrenjem ili prženjem ili od prženih pahuljica žitarica ili nabubrenih žitarica)PPP 
 
19049080Žitarice, djelomično kuhane ili drugačije pripremljene, drugdje nenavedene ili spomenute (osim brašna, prekrupe, prehrambenih proizvoda dobivenih bubrenjem ili prženjem ili od neprženih pahuljica žitarica ili od mješavine neprženih pahuljica žitarica i prženih žitnih pahuljica ili nabubrenih žitarica)PPP 
 
19051000Hruskavi kruh (krisp)PPP 
 
19052010Medenjaci začinjeni ingverom (đumbirom) i sličnim, sa ili bez kakaa, s masenim udjelom saharoze manjim od 30 % (uključujući invertni šećer, izražen kao saharoza)PPP 
 
19052030Medenjaci začinjeni ingverom (đumbirom) i sličnim, sa ili bez kakaa, s masenim udjelom saharoze 30 % ili većim, ali manjim od 50 % (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)PPP 
 
19052090Medenjaci začinjeni ingverom (đumbirom) i sličnim, sa ili bez kakaa, s masenim udjelom saharoze 50 % ili većim (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza)PPP 
 
19053111Slatki keksi, sa ili bez kakaa, potpuno ili djelomično premazani čokoladom ili drugim proizvodima što sadrže kakao, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 85 gPPP 
 
19053119Slatki keksi, sa ili bez kakaa, potpuno ili djelomično premazani čokoladom ili drugim proizvodima što sadrže kakao, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 85 gPPP 
 
19053130Slatki keksi, sa ili bez kakaa, djelomično ili potpuno premazani čokoladom ili drugim proizvodima što sadrže kakao, s udjelom mliječne masti 8 % i većim (osim premazanih i ispunjenih čokoladnim ili kakao pripravcima)PPP 
 
19053191Sendvič keksi, sa ili bez kakaa, s udjelom mliječne masti manjim od 8 % (osim premazanih i ispunjenih čokoladnim ili kakao pripravcima)PPP 
 
19053199Sendvič keksi, sa ili bez kakaa, s udjelom mliječne masti manjim od 8 % (osim premazanih i ispunjenih čokoladnim ili kakao pripravcima i sendvič keksa)PPP 
 
19053205Vafli i oblate s masenim udjelom vode većim od 10 %PPP 
 
19053211Vafli i oblate, sa ili bez kakaa, premazani ili ispunjeni čokoladnim ili kakao pripravcima, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 85 gPPP 
 
19053219Vafli i oblate, sa ili bez kakaa, premazani ili ispunjeni čokoladnim ili kakao pripravcima, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 85 gPPP 
 
19053291Vafli i oblate, soljeni, punjeni ili nepunjeniPPP 
 
19053299Vafli i oblate, sa ili bez kakaa, punjeni ili nepunjeni (osim premazanih ili ispunjenih čokoladnim ili kakao pripravcima i soljenih)PPP 
 
19054010DvopekPPP 
 
19054090Tost kruh i slični tost proizvodi (osim dvopeka)PPPPPPP 
19059010Kruh bez kvasca (matzos)PPPPPPP 
19059020Hostije, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblate za pečaćenje, rižin papir i slični proizvodiPPP 
 
19059030Kruh koji ne sadrži med, jaja, sir ili voće, s masenim udjelom šećera i masti u suhom stanju ne većim od 5 %PPPPPPPPTOPPP
19059045Keksi i njima slični proizvodi, osim slatkihPPP 
 
19059055Proizvodi, dobiveni ekstruzijom ili ekspandiranjem, začinjeni ili soljeni (osim hruskavoga kruha, medenjaka začinjenih đumbirom (ingverom) i sličnim, slatkih keksa, vafla i oblata i dvopeka)PPP 
 
19059070Kruh s grožđicama, panettone, puslice, božićni kolač, kroasani i slične pekarske prerađevine s masenim udjelom saharoze, invertnog šećera ili izoglukoze 5 % ili većim (osim hruskavog kruha, medenjaka začinjenih đumbirom (ingverom) i slično, slatkih keksa, vafli i oblata, dvopeka (prepečenca), tostiranog kruha i sličnih prepečenih proizvoda, matzosa, hostija, praznih kapsula vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatnih oblata, rižinog papira i sličnih proizvoda)PPPPPPP 
19059080Pizze, pite i ostale pekarske prerađevine s masenim udjelom saharoze, invertnog šećera ili izoglukoze manjim od 5 % (osim hruskavog kruha, medenjaka začinjenih đumbirom (ingverom) i sličnim, vafla i oblata i dvopeka i sličnih tost proizvoda, kruha, hostije, praznih kapsula za farmacautsku upotrebu, nepropusnih oblata, rižinog papira i sličnih proizvoda)PPPPPPP 
20011000Krastavci i kornišoni, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiseliniPPP 
 
20019010Mango, jako začinjen (mango chutney), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiseliniPPP 
 
20019020Paprike roda Capsicum, pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini (osim slatkih paprika ili pimenta)PPP 
 
20019030Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran u octu ili octenoj kiseliniPPP 
 
20019040Jam, slatki krumpir (batata) i slični jestivi dijelovi biljaka, s masenim udjelom škroba od 5 % ili više, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiseliniPPP 
 
20019050Gljive, pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiseliniPPP 
 
20019065Masline, pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiseliniPPP 
 
20019070Slatke paprike, pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiseliniPPP 
 
20019092Tropsko voće i tropski orašasti plodovi; palmine jezgre, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiseliniPPP 
 
20019097Povrće, voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, pripremljeni ili konzervirani u octu ili octenoj kiselini (osim krastavaca i kornišona), te osim proizvoda tarifnih brojeva 2001.90.10 – 2001.90.91PPP 
 
20021010Oljuštene rajčice, cijele ili u komadima, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini)PPP 
 
20021090Neoljuštene rajčice, cijele ili u komadima, soljene i sušene rajčice prikladne za neposrednu konzumaciju, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini)PPP 
 
20029011Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), s masenim udjelom suhe tvari manjim od 12 %, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg (osim cijelih ili u komadima)PPP 
 
20029019Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), s masenim udjelom suhe tvari manjim od 12 %, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg (osim cijelih ili u komadima)PPP 
 
20029031Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), s masenim udjelom suhe tvari od 12 % ili većim, ali ne većim od 30 %, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg (osim cijelih ili u komadima)PPP 
 
20029039Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), s masenim udjelom suhe tvari od 12 % ili većim, ali do 30 %, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg (osim cijelih ili u komadima)PPP 
 
20029091Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), s masenim udjelom suhe tvari većim od 30 %, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg (osim cijelih ili u komadima)PPP 
 
20029099Rajčice, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), s masenim udjelom suhe tvari većim od 30 %, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg (osim cijelih ili u komadima)PPP 
 
20031020Gljive roda šampinjona (Agaricus), privremeno konzervirane, potpuno kuhane ili pečene (osim u octu ili octenoj kiselini)PPP 
 
20031030Gljive roda šampinjona (Agaricus), pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim privremeno konzerviranih, potpuno kuhanih ili pečenih, konzerviranih u octu ili octenoj kiselini)PPP 
 
20039010Tartufi, pripremljeni ili konzervirani na drugi način, osim u octu ili octenoj kiseliniPPP 
 
20039090Gljive, pripremljene ili konzervirane na drugi način, osim u octu ili octenoj kiselini (osim gljiva roda šampinjona (Agaricus) i tartufa)PPP 
 
20041010Krumpir, pečen, nepripremljen na drugi način, zamrznutPPP 
 
20041091Krumpir, pripremljen ili konzerviran, u obliku brašna, krupice ili pahuljica, zamrznutPPP 
 
20041099Krumpir, pripremljen ili konzerviran na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), zamrznut (osim samo pečenog i u obliku brašna, krupice ili pahuljica)PPP 
 
20049010Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), zamrznutPPP 
 
20049030Kiseli kupus, kapari i masline, pripremljeni ili konzervirani na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), zamrznutiPPP 
 
20049050Grašak (Pisum sativum) i nezreli grah vrsta Phaseolus spp., u mahuni, pripremljeni ili konzervirani na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), zamrznutiPPP 
 
20049091Crveni luk, kuhan, nepripremljen na drugi način, zamrznutPPP 
 
20049098Povrće i mješavine povrća, pripremljeni ili konzervirani na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), zamrznuti (osim konzerviranih šećerom, rajčica, gljiva, tartufa i krumpira, slatkog kukuruza »Zea mays var. saccharta«, kiselog zelja, kapara, maslina, graška i crvenog luka)PPP 
 
20051000Homogenizirano povrće, pripremljeno za pojedinačnu prodaju kao dječja hrana i za dijetetske svrhe, u pakiranjima do 250 gPPP 
 
20052010Krumpir, u obliku brašna, krupice ili pahuljica (osim zamrznutog)PPP 
 
20052020Krumpir, u tankim listićima, pržen ili pečen, neovisno je li soljen ili začinjen ili ne, u pakiranjima što ne propuštaju zrak, prikladan za neposrednu potrošnju, nezamrznutPPP 
 
20052080Krumpir, pripremljen ili konzerviran na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznut (osim krumpira u obliku brašna, krupice ili pahuljica i krumpira u tankim listićima, prženog ili pečenog, neovisno je li soljen ili začinjen ili ne, u pakiranjima što ne propuštaju zrak, prikladnog za neposrednu potrošnju)PPP 
 
20054000Grašak (Pisum sativum), priprem­ljen ili konzerviran na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutPPP 
 
20055100Grah, oljušteni (u zrnu), »Vigna spp.«, »Phaseolus spp.«, pripremljen ili konzerviran na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutPPP 
 
20055900Grah, neoljušten, »Vigna spp.«, »Phaseolus spp.«, pripremljen ili konzerviran na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutPPP 
 
20056000Šparoge, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutePPP 
 
20057000Masline, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutePPP 
 
20058000Kukuruz šećerac (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutPPP 
 
20059100Izdanci bambusa, pripremljeni ili konzervirani na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutiPPP 
 
20059910Paprike roda Capsicum osim slatkih paprika ili pimenta, pripremljeni ili konzervirani na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutiPPP 
 
20059920Kapari, pripremljeni ili konzervirani na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutiPPP 
 
20059930Artičoke, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutePPP 
 
20059950Mješavine povrća, pripremljene ili konzervirane na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutePPP 
 
20059960Kiseli kupus, pripremljen ili konzerviran na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nezamrznutPPP 
 
20059980Povrće, pripremljeno ili konzervirano na drugi način (osim u octu ili octenoj kiselini), nesmrznuto (osim konzerviranog šećerom, homogeniziranog povrća iz podnaslova 2005.10, rajčica, gljiva, tartufa, krumpira, graška »Pisum sativum«, graha »Vigna spp.«, »Phaseolus spp.«, šparoga, maslina, kukuruza šećerca (Zea mays var. saccharata), izdanaka bambusa, paprika roda »Capsicum«, kapara, artičoka, mješavina povrća i kiselog kupusa)PPP 
 
20060010Đumbir (ingver), konzerviran šećerom, iscijeđen, preliven šećerom ili kandiranPPP 
 
20060031Trešnje i višnje, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, konzervirane šećerom, iscijeđene, prelivene šećerom ili kandiranePPP 
 
20060035Guava, mango, mangostin, papaja, tamarind, cashew jabuka, liči, kruhovac (jackfruit), sapodilo šljiva, marakuja (pasiflora), karambola, pitaja, kokosov orah, indijski, brazilski i areka orah, kola i makadamija orah, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, konzervirani šećerom, iscijeđeni, preliveni šećerom ili kandiraniPPP 
 
20060038Povrće, voće, orašasti plodovi, oguljeno voće i ostali jestivi dijelovi biljaka, konzervirani šećerom, iscijeđeni, preliveni šećerom ili kandirani, s masenim udjelom većim od 13 % (osim trešanja, đumbira (ingvera), guave, manga, mangostina, papaje, tamarinda, cashew jabuka, ličija, sapodilo šljiva, marakuje (pasiflora), karambole, pitaje, kokosovog oraha, indijskog, brazilskog i areka oraha, kola i makadamija oraha)PPP 
 
20060091Guava, mango, mangostin, papaja, tamarind, cashew jabuka, liči, kruhovac (jackfruit), sapodilo šljiva, marakuja (pasiflora), karambola, pitaja, kokosov orah, indijski, brazilski i areka orah, kola i makadamija orah, konzervirani šećeom, iscijeđeni, preliveni šećerom ili kandirani, s masenim udjelom šećera manjim od 13 %PPP 
 
20060099Povrće, voće, orašasti plodovi, ljuske voća i ostali jestivi dijelovi biljaka, konzervirani šećerom, iscijeđeni, preliveni šećerom ili kandirani, s masenim udjelom šećera do 13 % (osim đumbira (ingvera), guave, manga, mangostina, papaje, tamarinda, cashew jabuka, ličija, sapodilo šljiva, marakuje (pasiflora), karambole, pitaje, kokosovog oraha, indijskog, brazilskog i areka oraha, kola i makadamija oraha)PPP 
 
20071010Homogenizirani proizvodi džemova, voćnih želea, marmelada, pirea i pasta od voća ili od orašastih plodova dobiveni kuhanjem, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, pripremljeni za pojedinačnu prodaju kao dječja hrana ili za dijetetske svrhe, u ambalaži do 250 g, s masenim udjelom šećera većim od 13 %PPP 
 
20071091Džemovi, marmelade, pirei i paste od tropskog voća, dobiveni kuhanjem, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, spremljeni za maloprodaju kao dječja ili kao dijetetska hrana, u ambalaži neto težine 250 g ili manje (osim onih sa sadržajem šećera većim od 13 %)PPP 
 
20071099Džemovi, voćni želei, marmelade, pirei i paste od voća, dobiveni kuhanjem, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, pripremljeni za pojedinačnu prodaju kao dječja hrana ili za dijetetske svrhe, u spremnicima neto težine do 250 g (osim onih sa sadržajem šećera većim od 13 % i pripravaka od guave, manga, papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličija, sapodilo šljive, marakuje (pasiflora), karambole i pitaje)PPP 
 
20079110Džemovi, želei, marmelade, pirei i paste od agruma, dobiveni kuhanjem, s masenim udjelom šećera većim od 30 % (osim konzerviranih homogenizacijom iz podnaslova 2007.10)PPP 
 
20079130Džemovi, želei, marmelade, pirei i paste od agruma, dobiveni kuhanjem, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, ali ne većim od 30 % (osim konzerviranih homogenizacijom iz podnaslova 2007.10)PPP 
 
20079190Džemovi, želei, marmelade, pirei i paste od agruma, dobiveni kuhanjem, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne (osim s masenim udjelom šećera manjim od 13 % i konzerviranih homogenizacijom iz podnaslova 2007.10)PPP 
 
20079910Pire i pasta od šljiva, uključujući od suhih šljiva, dobiveni kuhanjem, s masenim udjelom šećera većim od 30 %, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 100 kg, za industrijsku preraduPPP 
 
20079920Pire i pasta od kestena, dobiveni kuhanjem, s masenim udjelom šećera većim od 30 % (osim konzerviranih homogenizacijom iz podnaslova 2007.10)PPP 
 
20079931Džemovi, želei, marmelade, pirei i paste od trešanja i višanja, dobiveni kuhanjem, s masenim udjelom šećera većim od 30 % (osim konzerviranih homogenizacijom iz podnaslova 2007.10)PPP 
 
20079933Džemovi, želei, marmelade, pirei i paste od jagoda, dobiveni kuhanjem, s masenim udjelom šećera većim od 30 % (osim konzerviranih homogenizacijom iz podnaslova 2007.10)PPP 
 
20079935Džemovi, želei, marmelade, pirei i paste od malina, dobiveni kuhanjem, s masenim udjelom šećera većim od 30 % (osim konzerviranih homogenizacijom iz podnaslova 2007.10)PPP 
 
20079939Džemovi, želei, marmelade, pirei i paste od voća, dobiveni kuhanjem, s masenim udjelom šećera većim od 30 % (osim maline, jagode, trešnje i višnje, agruma, pirea i pasta od kestena, konzerviranih homogenizacijom iz podnaslova 2007.10)PPP 
 
20079950Džemovi, želei, marmelade, pirei i paste od voća, dobiveni kuhanjem, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne (osim konzerviranih homogenizacijom iz podnaslova 2007.10) s masenim udjelom šećera većim od 13 %, ali ne većim od 30 %:PPP 
 
20079993Džemovi, želei, marmelade, pirei i paste od tropskog voća i tropskih orašastih plodova (osim onih sa sadržajem šećera većim od 13 % i homogeniziranih pripravaka iz podnaslova 2007.10)PPP 
 
20079997Džemovi, želei, marmelade, pirei i paste osim od tropskog voća i tropskih orašastih plodovaPPP 
 
20081110Maslac od kikirikijaPPP 
 
20081191Kikiriki, u izvornom pakiranju neto-mase veće od 1 kgPPP 
 
20081196Kikiriki, pržen, u izvornom pakiranju neto-mase ne veće od 1 kgPPP 
 
20081198Kikiriki, pripremljen ili konzerviran, u izvornom pakiranju neto-mase ne veće od 1 kg (osim prženog, konzerviranog šećerom i maslaca od kikirikija)PPP 
 
20081912Tropski orašasti plodovi; mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova 50 % ili većim, pripremljeni ili konzervirani, u pakiranju većem od 1 kg (osim konzerviranog šećerom)PPP 
 
20081913Prženi bademi i pistacije, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većim od 1 kgPPP 
 
20081919Orašasto voće i ostalo sjemenje, uključujući i mješavine, pripremljeni ili konzervirani, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većim od 1 kg (osim pripremljenih ili konzerviranih octom, konzerviranih šećerom, ali ne i položenih u sirup, džemova, voćnih želea, marmelada, voćnih pirea i pasti dobivenih kuhanjem, mljevenih oraha, prženih badema i pistacija i kokosa, indijskog oraščića, brazilskog oraha i mješavina koje se sastoje od 50 % ili više tropskog voća i oraha)PPP 
 
20081992Tropski orašasti plodovi; mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova 50 % ili većim, pripremljeni ili konzervirani, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20081993Prženi bademi i pistacije, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20081995Prženi orašasti plodovi, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kg (osim kikirikija, badema, pistacija, kokosa, indijskih oraha, brazilskih oraha, areka (betel) oraha, kola oraha i makadamije)PPP 
 
20081999Orašasti plodovi i ostalo sjemenje, uključujući mješavine, pripremljeni ili konzervirani, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kg (osim pripremljenih ili konzerviranih u octu, konzerviranih šećerom, ali ne i položenih u sirup, džemova, voćnih želea, marmelada, voćnih pirea i pasti dobivenih kuhanjem i mješavina koje sadrže 50 % ili više tropskog voća i oraha)PPP 
 
20082011Ananas, pripremljen ili konzerviran, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 17 %, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kgPPP 
 
20082019Ananas, pripremljen ili konzerviran, s dodanim alkoholom, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kg (osim s masenim udjelom šećera većim od 17 %)PPP 
 
20082031Ananas, pripremljen ili konzerviran, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 19 %, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kgPPP 
 
20082039Ananas, pripremljen ili konzerviran, s dodanim alkoholom, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg (osim s masenim udjelom šećera većim od 19 %)PPP 
 
20082051Ananas, pripremljen ili konzerviran, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 17 %, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kgPPP 
 
20082059Ananas, pripremljen ili konzerviran, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, ali ne većim od 17 %, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kgPPP 
 
20082071Ananas, pripremljen ili konzerviran, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 19 %, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kgPPP 
 
20082079Ananas, pripremljen ili konzerviran, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, ali ne većim od 19 %, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kgPPP 
 
20082090Ananas, pripremljen ili konzerviran, bez dodanog šećera i bez dodanog alkoholaPPP 
 
20083011Agrumi, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 % i s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %PPP 
 
20083019Agrumi, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 % i s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %PPP 
 
20083031Agrumi, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera većim od 9 %)PPP 
 
20083039Agrumi, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera većim od 9 %)PPP 
 
20083051Komadi limunike (grape-fruit), pripremljeni ili konzervirani, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20083055Mandarine, uključujući tangerine i satsuma mandarine; klementine, wilking mandarine i ostali slični hibridi agruma, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20083059Agrumi, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kg (osim komada limunike (grape-fruit), mandarina, uključujući tangerine i satsuma mandarine, klementina, wilking mandarina i ostalih sličnih hibrida agruma)PPP 
 
20083071Komadi limunike (grape-fruit), pripremljeni ili konzervirani, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20083075Mandarine, uključujući tangerine i satsuma mandarine; klementine, wilking mandarine i ostali slični hibridi agruma, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20083079Agrumi, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kg (osim komada limunike (grape-fruit), mandarina, uključujući tangerine i satsuma mandarine, klementina, wilking mandarina i ostalih sličnih hibrida agruma)PPP 
 
20083090Agrumi, pripremljeni ili konzervirani (osim s dodanim šećerom ili alkoholom)PPP 
 
20084011Kruške, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 % i s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20084019Kruške, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 % i s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20084021Kruške, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kg (osim sa šećernim udjelom većim od 13 %)PPP 
 
20084029Kruške, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kg (osim sa šećernim udjelom većim od 13 %)PPP 
 
20084031Kruške, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 15 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20084039Kruške, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kg (osim sa šećernim udjelom većim od 15 %)PPP 
 
20084051Kruške, pripremljene ili konzervirane, sa šećerom, ali ne i s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20084059Kruške, pripremljene ili konzervirane, sa šećerom, ali ne i s alkoholom, s masenim udjelom šećera ne većim od 13 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20084071Kruške, pripremljene ili konzervirane, sa šećerom, ali ne i s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 15 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20084079Kruške, pripremljene ili konzervirane, sa šećerom, ali ne i s alkoholom, s masenim udjelom šećera ne većim od 15 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20084090Kruške, bez dodanog šećera, bez dodanog alkohola, drukčije pripremljene ili konzerviranePPP 
 
20085011Marelice, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20085019Marelice, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20085031Marelice, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kg (osim s masenim udjelom šećera većim od 13 %)PPP 
 
20085039Marelice, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kg (osim s masenim udjelom šećera većim od 13 %)PPP 
 
20085051Marelice, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 15 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20085059Marelice, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kg (osim s masenim udjelom šećera većim od 15 %)PPP 
 
20085061Marelice, pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20085069Marelice, pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 %, ali do 13 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20085071Marelice, pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 15 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20085079Marelice, pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali ne i alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 do 15 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20085092Marelice, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog šećera i alkohola, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 5 kgPPP 
 
20085098Marelice, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog šećera i alkohola, u neposrednim pakiranjima neto-mase manje od 5 kgPPP 
 
20086011Trešnje i višnje, pripremljene ili konzervirane, s masenim udjelom šećera većim od 9 % i s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %PPP 
 
20086019Trešnje i višnje, pripremljene ili konzervirane, s masenim udjelom šećera većim od 9 % i s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %PPP 
 
20086031Trešnje i višnje, pripremljene ili konzervirane, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera većim od 9 %)PPP 
 
20086039Trešnje i višnje, pripremljene ili konzervirane, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera većim od 9 %)PPP 
 
20086050Trešnje i višnje, bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kgPPP 
 
20086060Trešnje i višnje, bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kgPPP 
 
20086070Trešnje i višnje, bez dodanog alkohola, bez dodanog šećera, u izvornim pakiranjima neto mase 4,5 kg ili većePPP 
 
20086090Trešnje i višnje, bez dodanog alkohola, bez dodanog šećera, u izvornim pakiranjima neto mase manje od 4,5 kgPPP 
 
20087011Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20087019Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20087031Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kg (osim s masenim udjelom šećera većim od 13 %)PPP 
 
20087039Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kg (osim s masenim udjelom šećera većim od 13 %)PPP 
 
20087051Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kg, s masenim udjelom šećera većim od 15 %PPP 
 
20087059Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, s alkoholom, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kg (osim s masenim udjelom šećera većim od 15 %)PPP 
 
20087061Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali ne i s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20087069Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali ne i s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 %, ali ne većim od 13 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20087071Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali ne i s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 15 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20087079Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali ne i s alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 %, ali ne više od 15 %, u izvornim pakiranjima neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20087092Breskve, uključujući nektarine, pripremljene ili konzervirane, bez šećera ili alkohola, u izvornim pakiranjima neto sadržaja od 5 kg ili većegPPP 
 
20087098Breskve, uključujući nektarine, bez dodanog alkohola, bez dodanog šećera, u izvornim pakiranjima neto mase manje od 5 kg, drukčije pripremljene ili konzerviranePPP 
 
20088011Jagode, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %PPP 
 
20088019Jagode, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %PPP 
 
20088031Jagode, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera većim od 9 %)PPP 
 
20088039Jagode, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera ne većim do 9 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %PPP 
 
20088050Jagode, pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali bez alkohola, u izvornim pakiranjima neto mase veće od 1 kgPPP 
 
20088070Jagode, pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali bez alkohola, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kgPPP 
 
20088090Jagode, bez dodanog alkohola, bez dodanog šećera, drukčije pripremljene ili konzerviranePPP 
 
20089100Palmine jezgre, pripremljene ili konzervirane, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila ili alkohola (osim pripremljenih ili konzerviranih octom)PPP 
 
20089311Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %PPP 
 
20089319Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %PPP 
 
20089321Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera većim od 9 %)PPP 
 
20089329Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera ne većim do 9 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %PPP 
 
20089391Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali bez alkohola, u neposrednim pakiranjima neto mase veće od 1 kgPPP 
 
20089393Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), pripremljene ili konzervirane, s dodanim šećerom, ali bez alkohola, u neposrednim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kgPPP 
 
20089399Brusnice (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), bez dodanog alkohola, bez dodanog šećera, drukčije pripremljene ili konzerviranePPP 
 
20089703Mješavine od tropskih orašastih plodova i tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, u izvornom pakiranju neto sadržaja većeg od 1 kgPPP 
 
20089705Mješavine od tropskih orašastih plodova i tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili alkohol ili ne, u izvornom pakiranju neto sadržaja ne većeg od 1 kgPPP 
 
20089712Mješavine od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %PPP 
 
20089714Mješavine od voća i ostalih jestivih dijelova biljaka, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 % (osim mješavina od orašastih plodova, tropskog voća i tropskog voća/orašastih plodova tipa navedenog u dodatnim bilješkama 7 i 8 uz poglavlje 20, s neto sadržajem 50 % ili većim, kikirikija i ostalog sjemenja)PPP 
 
20089716Mješavine od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %PPP 
 
20089718Mješavine od voća i ostalih jestivih dijelova biljaka, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim do 9 %, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 % (osim mješavina od orašastih plodova, tropskog voća i tropskog voća/orašastih plodova tipa navedenog u dodatnim bilješkama 7 i 8 uz poglavlje 20, s neto sadržajem 50 % ili većim, kikirikija i ostalog sjemenja)PPP 
 
20089732Mješavine od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 % (osim sa sadržajem šećera većim od 9 %)PPP 
 
20089734Mješavine od voća i ostalih jestivih dijelova biljaka, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera većim od 9 %, mješavina od orašastih plodova, tropskog voća i tropskog voća/orašastih plodova tipa navedenog u dodatnim bilješkama 7 i 8 uz poglavlje 20, s neto sadržajem 50 % ili većim, kikirikija i ostalog sjemenja)PPP 
 
20089736Mješavine od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 % (osim sa sadržajem šećera većim od 9 %)PPP 
 
20089738Mješavine od voća i ostalih jestivih dijelova biljaka, pripremljene ili konzervirane, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera većim od 9 %, mješavina od orašastih plodova, tropskog voća i tropskog voća/orašastih plodova tipa navedenog u dodatnim bilješkama 7 i 8 uz poglavlje 20, s neto sadržajem 50 % ili većim, kikirikija i ostalog sjemenja)PPP 
 
20089751Mješavine od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom, u neposrednim pakiranjima neto-mase veće od 1 kgPPP 
 
20089759Mješavine od voća i ostalih jestivih dijelova biljaka, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom, u neposrednim pakiranjima neto-mase veće od 1 kg (osim mješavina od orašastih plodova, tropskog voća i tropskog voća/orašastih plodova tipa navedenog u dodatnim bilješkama 7 i 8 uz poglavlje 20, s neto sadržajem 50 % ili većim, kikirikija i ostalog sjemenja i proizvoda tipa »Muesli« na osnovi neprženih pahuljica od žitarica iz podbroja 1904.20.10)PPP 
 
20089772Mješavine od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom, u kojima maseni udio pojedine vrste voća nije veći od 50 % ukupne mase voća, u neposrednim pakiranjima neto-mase manje od 1 kgPPP 
 
20089774Mješavine od voća, u kojima maseni udio pojedine vrste voća nije veći od 50 % ukupne mase voća, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom, u neposrednim pakiranjima neto-mase manje od 1 kg (osim mješavina od orašastih plodova, tropskog voća i tropskog voća/orašastih plodova tipa navedenog u dodatnim bilješkama 7 i 8 uz poglavlje 20, s neto sadržajem 50 % ili većim, kikirikija i ostalog sjemenja i proizvoda tipa »Muesli« na osnovi neprženih pahuljica od žitarica izPPP 
 
20089776Mješavine od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom, u neposrednim pakiranjima neto-mase manje od 1 kg (osim mješavina u kojima maseni udio pojedine vrste voća nije veći od 50 % ukupne mase voća)PPP 
 
20089778Mješavine od voća i ostalih jestivih dijelova biljaka, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola, s dodanim šećerom, u neposrednim pakiranjima neto-mase manje od 1 kg (osim mješavina od orašastih plodova, tropskog voća i tropskog voća/orašastih plodova tipa navedenog u dodatnim bilješkama 7 i 8 uz poglavlje 20, s neto sadržajem 50 % ili većim, kikirikija i ostalog sjemenja, mješavina u kojima maseni udio pojedine vrste voća nije veći od 50 % ukupne mase voća i proizvoda tipa »Muesli«PPP 
 
20089792Mješavine od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola i šećera, u neposrednim pakiranjima neto-mase 5 kg ili većePPP 
 
20089793Mješavine od voća i ostalih jestivih dijelova biljaka, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola i šećera, u neposrednim pakiranjima neto-mase 5 kg ili veće (osim mješavina od orašastih plodova, tropskog voća i tropskog voća/orašastih plodova tipa navedenog u dodatnim bilješkama 7 i 8 uz poglavlje 20, s neto sadržajem 50 % ili većim, kikirikija i ostalog sjemenja i proizvoda tipa »Muesli« na osnovi neprženih pahuljica od žitarica iz podbroja 1904.20.10)PPP 
 
20089794Mješavine od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola i šećera, u neposrednim pakiranjima neto-mase 4,5 ili veće, ali manje od 5 kgPPP 
 
20089796Mješavine od voća i ostalih jestivih dijelova biljaka, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola i šećera, u neposrednim pakiranjima neto-mase 4,5 ili veće, ali manje od 5 kg (osim mješavina od orašastih plodova, tropskog voća i tropskog voća/orašastih plodova tipa navedenog u dodatnim bilješkama 7 i 8 uz poglavlje 20, s neto sadržajem 50 % ili većim, kikirikija i ostalog sjemenja i proizvoda tipa »Muesli« na osnovi neprženih pahuljica od žitarica iz podbroja 1904.20.10)PPP 
 
20089797Mješavine od tropskog voća (uključujući mješavine s masenim udjelom tropskih orašastih plodova i tropskog voća 50 % ili većim), pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola i šećera, u neposrednim pakiranjima neto-mase manje od 4,5 kgPPP 
 
20089798Mješavine od voća i ostalih jestivih dijelova biljaka, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola i šećera, u neposrednim pakiranjima neto-mase manje od 4,5 kg (osim mješavina od orašastih plodova, tropskog voća i tropskog voća/orašastih plodova tipa navedenog u dodatnim bilješkama 7 i 8 uz poglavlje 20, s neto sadržajem 50 % ili većim, kikirikija i ostalog sjemenja i proizvoda tipa »Muesli« na osnovi neprženih pahuljica od žitarica iz podbroja 1904.20.10)PPP 
 
20089911Đumbir (ingver), pripremljen ili konzerviran, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %PPP 
 
20089919Đumbir (ingver), pripremljen ili konzerviran, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 %PPP 
 
20089921Grožđe, pripremljeno ili konzervirano, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 13 %PPP 
 
20089923Grožđe, pripremljeno ili konzervirano, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera ne većim od 13 %PPP 
 
20089924Tropsko voće (mango, mangusta, papaja, tamarind, cashew jabuke, liči, kruhovac (jackfruit), šljive sapodilo, karambola i pitaja), pripremljeno ili konzervirano, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 % i s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %PPP 
 
20089928Voće i ostali jestivi dijelovi bilja, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 % i s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 % (osim konzerviranih šećerom, ali ne i položenih u sirup, džemova, voćnih želea, marmelada, voćnih pirea i pasti dobivenih kuhanjem, oraha, mljevenih oraha i ostalog sjemenja, ananasa, agruma, krušaka, marelica, trešanja, bresaka, jagoda, đumbira, grožđa, i onih iz tar.br. 2008.99.24)PPP 
 
20089931Tropsko voće (mango, mangusta, papaja, tamarind, cashew jabuke, liči, kruhovac (jackfruit), šljive sapodilo, karambola i pitaja), pripremljeno ili konzervirano, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 % (osim s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 %)PPP 
 
20089934Voće i ostali jestivi dijelovi bilja, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom šećera većim od 9 % i s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 % (osim konzerviranih šećerom, ali ne i položenih u sirup, džemova, voćnih želea, marmelada voćnih pirea i pasti dobivenih kuhanjem, oraha, mljevenih oraha i ostalog sjemenja, ananasa, agruma, krušaka, marelica, trešanja, bresaka, jagoda, đumbira, grožđa te tropskog voća)PPP 
 
20089936Tropsko voće (mango, mangusta, papaja, tamarind, cashew jabuke, liči, kruhovac (jackfruit), šljive sapodilo, karambola i pitaja), pripremljeno ili konzervirano, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 % (osim onih s masenim udjelom šećera od 9 % i više)PPP 
 
20089937Voće i ostali jestivi dijelovi bilja, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera većim od 9 %, oraha, kikirikija i ostalog sjemenja, ananasa, agruma, krušaka, marelica, trešanja, bresaka, jagoda, đumbira, grožđa, guave, manga, papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličija, kruhovca (jackfruit), sapodilo šljive, marakuje (pasiflora), karambole i pitaje)PPP 
 
20089938Tropsko voće (mango, mangusta, papaja, tamarind, cashew jabuke, liči, kruhovac (jackfruit), šljive sapodilo, karambola i pitaja), pripremljeno ili konzervirano, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera od 9 % i više)PPP 
 
20089940Voće i ostali jestivi dijelovi bilja, pripremljeni ili konzervirani, s dodanim alkoholom, s masenim udjelom stvarnog alkohola većim od 11,85 % (osim s masenim udjelom šećera većim od 9 %, oraha, kikirikija i ostalog sjemenja, ananasa, agruma, krušaka, marelica, trešanja, bresaka, jagoda, đumbira, grožđa, guave, manga, papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličija, kruhovac (jackfruit), sapodilo šljive, marakuje (pasiflora), karambole i pitaje)PPP 
 
20089941Đumbir (ingver), pripremljen ili konzerviran, bez dodanog alkohola, ali s dodanim šećerom, u izvornom pakiranju neto težine veće od 1 kgPPP 
 
20089943Grožđe, pripremljeno ili konzervirano, bez dodanog alkohola, ali s dodanim šećerom, u izvornom pakiranju neto težine veće od 1 kgPPP 
 
20089945Šljive, uključujući suhe, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog alkohola, ali s dodanim šećerom, u izvornom pakiranju neto težine veće od 1 kgPPP 
 
20089948Tropsko voće, bez dodanjog alkohola, s dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto-mase veće od 1 kgPPP 
 
20089949Voće i ostali jestivi dijelovi bilja, pripremljeni ili konzervirani, bez dodanog alkohola, ali s dodanim šećerom, u izvornom pakiranju neto težine veće od 1 kg (osim konzerviranih šećerom, ali ne i položenih u sirup, džemova, voćnih želea, marmelada, voćnih pirea i pasti dobivenih kuhanjem, oraha, mljevenih oraha, ostalog sjemenja, ananasa, agruma, krušaka, marelica, trešanja, bresaka, jagoda, đumbira i onih iz tarifnog broja 2008.99.43 do 2008.99.48)PPP 
 
20089951Đumbir (ingver), pripremljen ili konzerviran, bez dodanog alkohola, ali s dodanim šećerom, u izvornom pakiranju neto težine ne veće od 1 kgPPP 
 
20089963Tropsko voće, pripremljeno ili konzervirano, bez dodanog alkohola, ali s dodanim šećerom, u izvornom pakiranju neto težine ne veće od 1 kgPPP 
 
20089967Ostalo voće, orašasti plodovi i ostali jestivi dijelovi biljaka, drukčije pripremljeni ili konzervirani, s dodanim šećerom, u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kg (osim konzerviranih šećerom, ali ne i položenih u sirup, džemova, voćnih želea, marmelada, voćnih pirea i pasti dobivenih kuhanjem, oraha i ostalog sjemenja, ananasa, agruma, krušaka, marelica, trešanja, bresaka, jagoda, đumbira, tropskog voća)PPP 
 
20089972Šljive, uključujući suhe, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog šećera ili alkohola, u izvornom pakiranju neto težine od 5 kg ili većePPP 
 
20089978Šljive, uključujući suhe, pripremljene ili konzervirane, bez dodanog šećera ili alkohola, u izvornom pakiranju neto težine manje od 5 kgPPP 
 
20089985Kukuruz, osim slatkog kukuruza (Zea mays var. saccharata), pripremljen ili konzerviran, bez dodanog alkohola ili šećeraPPP 
 
20089991Jam, slatki krumpir (batata) i slični jestivi dijelovi biljaka, s masenim udjelom škroba 5 % ili većim, pripremljeni ili konzervirani, bez dodanog alkohola ili šećera (osim zamrznutih ili osušenih)PPP 
 
20089999Voće i ostali jestivi dijelovi bilja, pripremljeni ili konzervirani, bez dodanog alkohola ili šećera (osim pripremljenih ili konzerviranih octom, konzerviranih šećerom, ali ne i položenih u sirup, džemova, voćnih želea, marmelada, voćnih pirea i pasti dobivenih kuhanjem, oraha i ostalog sjemenja, ananasa, agruma, krušaka, marelica, trešanja, bresaka, jagoda, šljiva, batata korijena, slatkoga krumpira i sličnih jestivih dijelova biljaka)PPP 
 
20091111Smrznuti sok od naranče, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim onih koji sadrže alkohol)PPP 
 
20091119Smrznuti sok od naranče, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim onih koji sadrže alkohol)PPP 
 
20091191Smrznuti sok od naranče, nefermentiran, brix vrijednosti ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 % (osim onih koji sadrže alkohol)PPP 
 
20091199Smrznuti sok od naranče, nefermentiran, brix vrijednosti manje od 67 stupnjeva na 20 °C, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase i s manje od 30 % dodanog šećera (osim onih koji sadrže alkohol)PPP 
 
20091200Sok od naranče, nefermentiran, brix vrijednosti ne veće od 20 stupnjeva na 20 °C, s dodanim ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim onih koji sadrže alkohol i koji su zamrznuti)PPP 
 
20091911Sok od naranče, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim onih koji sadrže alkohol i koji su zamrznuti)PPP 
 
20091919Sok od naranče, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim onih koji sadrže alkohol i koji su zamrznuti)PPP 
 
20091991Sok od naranče, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali manje od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 % (osim onoga koji sadrži alkohol i koji je zamrznut)PPP 
 
20091998Sok od naranče, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali manje od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s masenim udjelom dodanog šećera manjim od 30 % (osim onog koji sadrži alkohol i koji je zamrznut)PPP 
 
20092100Sok od limunike (grape-fruita), nefermentiran, brix vrijednosti ne više od 20 stupnjeva na 20 °C, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila (osim onih koji sadrže alkohol)PPP 
 
20092911Sok od limunike (grape-fruita), nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila (osim onih koji sadrže alkohol)PPP 
 
20092919Sok od limunike (grape-fruita), nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila (osim onih koji sadrže alkohol)PPP 
 
20092991Sok od limunike (grape-fruita), nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali manje od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti manje od 30 eura za 100 kg neto mase, s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 % (osim onog koji sadrži alkohol)PPP 
 
20092999Sok od limunike (grape-fruita), nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali manje od 67 stupnjeva na 20 °C, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim onog koji sadrži alkohol, vijednosti manje od 30 eura za 100 kg neto mase, s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %)PPP 
 
20093111Sok od ostalih pojedinačnih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti ne manje od 20 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (bez dodanog alkohola, mješavina, soka od naranče ili grape-fruita)PPP 
 
20093119Sok od pojedinih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti manje od 20 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase (bez dodanog šećera, bez dodanog alkohola, mješavina, soka od naranče ili limunike (grape-fruita))PPP 
 
20093151Sok od limuna, nefermentiran, brix vrijednosti manje od 20 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s dodanim šećerom (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20093159Sok od limuna, nefermentiran, brix vrijednosti ne veće od 20 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase (bez dodanog alkohola i bez dodanog šećera)PPP 
 
20093191Sok od pojedinih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti ne veće od 20 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s dodanim šećerom (bez dodanog alkohola, mješavina, soka od naranče ili limunike (grape-fruita))PPP 
 
20093199Sok od pojedinih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti ne veće od 20 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase (bez dodanog šećera, dodanog alkohola, mješavina, soka od limuna, naranče ili limunike (grape-fruita))PPP 
 
20093911Sok od pojedinih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (bez dodanog alkohola, mješavina, soka od naranče ili limunike (grape-fruita))PPP 
 
20093919Sok od pojedinih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (bez dodanog alkohola, mješavina, soka od naranče ili limunike (grape-fruita))PPP 
 
20093931Sok od pojedinih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s dodanim šećerom (bez dodanog alkohola, mješavina, soka od naranče ili limunike (grape-fruita))PPP 
 
20093939Sok od pojedinih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase (bez dodanog šećera, dodanog alkohola, mješavina, soka od naranče ili limunike (grape-fruita))PPP 
 
20093951Sok od limuna, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s udjelom dodanog šećera većim od 30 % (osim onog koji sadrži alkohol)PPP 
 
20093955Sok od limuna, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s udjelom dodanog šećera manjim od 30 % (osim onog koji sadrži alkohol)PPP 
 
20093959Sok od limuna, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase (bez dodanog šećera i bez alkohola)PPP 
 
20093991Sok od pojedinih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s udjelom dodanog šećera većim od 30 % (osim onog sa ili bez dodanog alkohola, mješavina, soka od limuna, naranče ili limunike (grape-fruita))PPP 
 
20093995Sok od pojedinih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s udjelom dodanog šećera ne većim od 30 % (bez dodanog alkohola, mješavina, soka od limuna, naranče ili limunike (grape-fruita))PPP 
 
20093999Sok od pojedinih agruma, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, bez dodanog šećera, bez dodanog alkohola (osim mješavina, soka od limuna, naranče ili limunike (grape-fruita))PPP 
 
20094192Sok od ananasa, nefermentiran, brix vrijednosti ne veće od 20 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s dodanim šećerom (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20094199Sok od ananasa, nefermentiran, brix vrijednosti ne veće od 20 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase (bez dodanog šećera ili bez dodanog alkohola)PPP 
 
20094911Sok od ananasa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20094919Sok od ananasa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20094930Sok od ananasa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s dodanim šećerom (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20094991Sok od ananasa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti manje od 30 eura za 100 kg neto mase, s udjelom dodanog šećera više od 30 % (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20094993Sok od ananasa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s udjelom dodanog šećera od 30 % ili manje (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20094999Sok od ananasa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase (bez dodanog šećera ili bez dodanog alkohola)PPP 
 
20095010Sok od rajčice, s dodanim šećerom, nefermentiran (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20095090Sok od rajčice, nefermentiran (bez dodanog šećera ili bez dodanog alkohola)PPP 
 
20096110Sok od grožđa, uključujući mošt od grožđa, nefermentiran, brix vrijednosti ne veće od 30 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 18 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20096190Sok od grožđa, uključujući mošt od grožđa, nefermentiran, brix vrijednosti ne veće od 30 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 18 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20096911Sok od grožđa, uključujući mošt od grožđa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 22 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20096919Sok od grožđa, uključujući mošt od grožđa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 22 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20096951Sok od grožđa, uključujući mošt od grožđa, koncentriran, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 30, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 18 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20096959Sok od grožđa, uključujući mošt od grožđa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 30, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 18 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila (bez dodanog ili koncentriranog alkohola)PPP 
 
20096971Sok od grožđa, uključujući mošt od grožđa, nefermentiran, koncentriran, brix vrijednosti veće od 30, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 18 eura za 100 kg neto mase, s više od 30 % dodanog šećera (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20096979Sok od grožđa, uključujući mošt od grožđa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 30, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 18 eura za 100 kg neto mase, s više od 30 % dodanog šećera (bez dodanog ili koncentriranog alkohola)PPP 
 
20096990Sok od grejpa s moštom od grožđa, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 30, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 18 eura za 100 kg neto mase, s manje od 30 % šećera (bez dodanog ili koncentriranog alkohola)PPP 
 
20097120Sok od jabuke, nefermentiran, brix vrijednosti 20 stupnjeva ili manje na 20 °C, s dodanim šećeromPPP 
 
20097199Sok od jabuke, nefermentiran, brix vrijednosti ne veće od 20 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 18 eura za 100 kg neto mase, bez dodanog šećera ili alkoholaPPP 
 
20097911Sok od jabuke, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 22 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20097919Sok od jabuke, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 22 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20097930Sok od jabuke, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 18 eura za 100 kg neto mase, s dodanim šećerom (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20097991Sok od jabuke, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 18 eura za 100 kg neto mase, s više od 30 % dodanog šećera (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20097998Sok od jabuke, nefermentiran, brix vrijednosti veće od 20, ali ne veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 18 eura za 100 kg neto mase, osim s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 % (bez dodanog alkohola)PPP 
 
20098111Sok od brusnica (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nefermentiran i bez dodanog alkohola, neovisno sadrži li dodani šećer ili druga sladila ili ne, Brix vrijednosti veće od 67, vrijednosti ne veće od 30 € za 100 kg neto-masePPP 
 
20098119Sok od brusnica (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nefermentiran i bez dodanog alkohola, neovisno sadrži li dodani šećer ili druga sladila ili ne, Brix vrijednosti veće od 67, vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-masePPP 
 
20098131Sok od brusnica (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-mase, s dodanim šećeromPPP 
 
20098151Sok od brusnica (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-mase, s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %PPP 
 
20098159Sok od brusnica (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-mase, s masenim udjelom dodanog šećera ne većim od 30 %PPP 
 
20098195Sok od američkih krupnoplodnih brusnica (Vaccinium macrocarpon), nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, bez dodanog šećeraPPP 
 
20098199Sok od brusnica (Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea), nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, bez dodanog šećera, osim od američkih krupnoplodnih brusnica (Vaccinium macrocarpon)PPP 
 
20098911Sok od kruške, nefermentiran i bez dodanog alkohola, neovisno sadrži li dodani šećer ili druga sladila ili ne, Brix vrijednosti veće od 67, vrijednosti ne veće od 22 € za 100 kg neto-masePPP 
 
20098919Sok od kruške, nefermentiran i bez dodanog alkohola, neovisno sadrži li dodani šećer ili druga sladila ili ne, Brix vrijednosti veće od 67, vrijednosti veće od 22 € za 100 kg neto-masePPP 
 
20098934Sokovi od tropskog voća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, Brix vrijednosti veće od 67, vrijednosti ne veće od 30 € za 100 kg neto-masePPP 
 
20098935Sokovi od ostalog pojedinačnog voća ili povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, Brix vrijednosti veće od 67, vrijednosti ne veće od 30 € za 100 kg neto-mase, osim od tropskog voćaPPP 
 
20098936Sokovi od tropskog voća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, Brix vrijednosti veće od 67, vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-masePPP 
 
20098938Sokovi od ostalog pojedinačnog voća ili povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, neovisno sadrže li dodani šećer ili druga sladila ili ne, Brix vrijednosti veće od 67, vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-mase, osim od tropskog voćaPPP 
 
20098950Sok od kruške, nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti veće od 18 € za 100 kg neto-mase, s dodanim šećeromPPP 
 
20098961Sok od kruške, nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti ne veće od 18 € za 100 kg neto-mase, s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %PPP 
 
20098963Sok od kruške, nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti ne veće od 18 € za 100 kg neto-mase, s masenim udjelom dodanog šećera ne većim od 30 %PPP 
 
20098969Sok od kruške, nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti ne veće od 18 € za 100 kg neto-mase, bez dodanog šećeraPPP 
 
20098971Sok od trešanja ili višanja, nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-mase, s dodanim šećeromPPP 
 
20098973Sokovi od tropskog voća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-mase, s dodanim šećeromPPP 
 
20098979Sokovi od voća ili povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67 na temperaturi 20 °C, vrijednosti veće od 30 € za 100 kg neto-mase, s dodanim šećerom (osim mješavina i koji sadrže sokove od agruma, guave, manga, mangostina, papaje, tamarinda, cashew jabuke, ličije, nangke, sapodillo šljive, marakuja, karambola, pitaje, ananasa, rajčice, grožđa uklj. grožđanog mošta, jabuka, brusnica, krušaka i trešnji)PPP 
 
20098985Sokovi od tropskog voća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti ne veće od 30 € za 100 kg neto-mase, s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %PPP 
 
20098986Sokovi od ostalog pojedinačnog voća ili povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti ne veće od 30 € za 100 kg neto-mase, s masenim udjelom dodanog šećera većim od 30 %, osim od tropskog voćaPPP 
 
20098988Sokovi od tropskog voća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti ne veće od 30 € za 100 kg neto-mase, s masenim udjelom dodanog šećera ne većim od 30 %PPP 
 
20098989Sokovi od ostalog pojedinačnog voća ili povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti ne veće od 30 € za 100 kg neto-mase, s masenim udjelom dodanog šećera ne većim od 30 %, osim od tropskog voćaPPP 
 
20098996Sok od trešanja ili višanja, nefermentiran i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti ne veće od 30 € za 100 kg neto-mase, bez dodanog šećeraPPP 
 
20098997Sokovi od tropskog voća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti ne veće od 30 € za 100 kg neto-mase, bez dodanog šećeraPPP 
 
20098999Sokovi od ostalog pojedinačnog voća ili povrća, nefermentirani i bez dodanog alkohola, Brix vrijednosti ne veće od 67, vrijednosti ne veće od 30 € za 100 kg neto-mase, bez dodanog šećera, osim od tropskog voćaPPP 
 
20099011Mješavine soka od jabuke i kruške, nefermentirane, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 22 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim onih koji sadrže alkohol)PPP 
 
20099019Mješavine soka od jabuke i kruške, nefermentirane, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 22 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim onih koji sadrže alkohol)PPP 
 
20099021Mješavine voćnih sokova, mošta od grožđa i soka od povrća, nefermentirane, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti ne veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim onih koji sadrže alkohol i mješavine soka jabuke i kruške)PPP 
 
20099029Mješavine voćnih sokova, mošta od grožđa i soka od povrća, nefermentirane, brix vrijednosti veće od 67 stupnjeva na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, sa ili bez dodanog šećera ili drugih sladila (osim onih koji sadrže alkohol i mješavine soka jabuke i kruške)PPP 
 
20099031Mješavine soka jabuke i kruške, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti ne veće od 18 eura za 100 kg neto mase, s masenim udjelom dodanog šećera ne većim od 30 % (osim onih koje sadrže alkohol)PPP 
 
20099039Mješavine soka jabuke i kruške, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, sa ili bez dodanog šećera ili ostalih sladila, vrijednosti veće od 18 eura za 100 kg neto mase, s udjelom šećera većim od 30 % (osim onih koje sadrže alkohol)PPP 
 
20099041Mješavine soka agruma i ananasa, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, s dodanim šećerom (osim onih koje sadrže alkohol)PPP 
 
20099049Mješavine soka agruma i ananasa, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase (osim onih s dodanim šećerom ili onih koje sadrže alkohol)PPP 
 
20099051Mješavine voćnog soka, uključujući mošt od grožđa i sokove od povrća, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase, koje sadrže dodani šećer (bez dodanog alkohola i mješavine jabuke i kruške ili sokova agruma i ananasa)PPP 
 
20099059Mješavine voćnog soka, uključujući mošt od grožđa i sokove od povrća, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti veće od 30 eura za 100 kg neto mase (osim onih koje sadrže dodani šećer ili alkohol i mješavine jabuke i kruške ili sokova agruma i ananasa)PPP 
 
20099071Mješavina soka agruma i ananasa, nefermentirana, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti manje od 30 eura za 100 kg neto mase, sa sadržajem dodanog šećera većim od 30 % (osim onih koje sadrže alkohol)PPP 
 
20099073Mješavina soka agruma i ananasa, nefermentirana, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti manje od 30 eura za 100 kg neto mase, sa sadržajem dodanog šećera manjim od 30 % (osim onih koje sadrže alkohol)PPP 
 
20099079Mješavina soka agruma i ananasa, nefermentirana, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti manje od 30 eura za 100 kg neto mase (osim onih s dodanim šećerom ili onih koje sadrže alkohol)PPP 
 
20099092Mješavine sokova od tropskog voća, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti 30 eura ili manje za 100 kg neto mase, s više od 30 % dodanog šećera (osim onih koje sadrže alkohol)PPP 
 
20099094Mješavine voćnih sokova, uključujući mošt od grožđa i sokove od povrća, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti 30 eura ili manje za 100 kg neto mase, s više od 30 % dodanog šećera (osim onih koje sadrže alkohol, mješavina sokova jabuke, kruške ili agruma i sokove ananasa i guave, manga, papaje, tamarinda, cashew jabuke, šljive sapodilo, marakuje (pasiflora), karambole i pitaje)PPP 
 
20099095Mješavine sokova od tropskog voća, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti 30 eura ili manje za 100 kg neto mase, s manje od 30 % dodanog šećera (osim onih koje sadrže alkohol)PPP 
 
20099096Mješavine voćnih sokova, uključujući mošt od grožđa i sokove od povrća, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti 30 eura ili manje za 100 kg neto mase, s manje od 30 % dodanog šećera (osim onih koje sadrže alkohol, mješavine sokova jabuke, kruške ili agruma i sokove ananasa i guave, manga, papaje, tamarinda, cashew jabuke, šljive sapodilo, marakuje (pasiflora), karambole i pitaje)PPP 
 
20099097Mješavine sokova od tropskog voća, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti 30 eura ili manje za 100 kg neto mase (osim onih koje sadrže dodani šećer ili alkohol)PPP 
 
20099098Mješavine voćnih sokova, uključujući mošt od grožđa i sokove od povrća, nefermentirane, brix vrijednosti 67 stupnjeva ili manje na 20 °C, vrijednosti 30 eura ili manje za 100 kg neto mase (osim onih koje sadrže dodani šećer ili alkohol i mješavine sokova jabuke i kruške ili agruma i ananasa i sokove guave, manga, papaje, tamarinda, cashew jabuke, šljive sapodilo, marakuje (pasiflora), karambole i pitaje)PPP 
 
21011100Ekstrakti, esencije i koncentrati kavePPP 
 
21011292Pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata kavePPP 
 
21011298Pripravci na osnovi kavePPP 
 
21012020Ekstrakti, esencije ili koncentrati čaja ili mate-čajaPPP 
 
21012092Pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata čaja ili mate-čajaPPP 
 
21012098Pripravci na osnovi čaja ili mate-čajaPPP 
 
21013011Pržena cikorijaPPP 
 
21013019Prženi nadomjesci kave (osim cikorije)PPP 
 
21013091Ekstrakti, esencije i koncentrati pržene cikorijePPP 
 
21013099Ekstrakti, esencije i koncentrati prženih nadomjestaka kave (osim cikorije)PPP 
 
21021010Kultura kvascaPPP 
 
21021031Suhi pekarski kvasacPPP 
 
21021039Pekarski kvasac (osim suhog)PPP 
 
21021090Aktivni kvasci (osim kulture kvasca i pekarskog kvasca)PPP 
 
21022011Neaktivni kvasci u tabletama, kockama ili sličnim oblicima ili u izvornim pakiranjima neto mase ne veće od 1 kgPPP 
 
21022019Neaktivni kvasci (osim onih u tabletama, kockama ili sličnim oblicima ili u izvornim pakiranjima ne većim od 1 kg)PPP 
 
21022090Jednostanični mikroorganizmi, mrtvi (osim onih pakiranih kao lijekovi i kvasci)PPP 
 
21023000Pripremljeni praškovi za pecivaPPP 
 
21031000Umak od sojePPP 
 
21032000Ketchup i ostali umaci od rajčicaPPP 
 
21033010Brašno i krupica od gorušice (osim pripremljenih)PPP 
 
21033090Pripremljena gorušica (senf), uključujući pripremljeno brašno i krupicu od gorušicePPP 
 
21039010Mango chutney, tekućiPPP 
 
21039030Aromatične gorke tvari s volumnim udjelom alkohola od 44,2 % do 49,2 % i masenim udjelom gorčice (gencijane), začina i ostalih sastojaka od 1,5 % do 6 % te šećera od 4 % do 10 %, u ambalaži od 0,5 l ili manjePPP 
 
21039090Umaci i pripravci za umake; miješane začinske tvari i miješana začinska sredstva (osim umaka od soje, ketchupa od rajčice i ostalih umaka od rajčice, tekućeg mango chutneya i aromatičnih gorkih tvari iz podnaslova 2103.90.30)PPP 
 
21041000Juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njihPPPPPPP 
21042000Juhe, uključujući pripravke za njih; homogenizirane mješavine dvaju ili više osnovnih sastojaka kao što su meso, riba, povrće ili voće, pripremljene za pojedinačnu prodaju kao dječja hrana ili za dijetetske namjene, u ambalaži od 250 g ili manjePPP 
 
21050010Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, s dodatkom kakaa ili bez kakaa, bez sadržaja mliječnih masti ili s masenim udjelom mliječne masti manjim od 3 %PPP 
 
21050091Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, s udjelom mliječne masti od 3 % ili većim, ali manjim od 7 %PPP 
 
21050099Sladoled i ostali jestivi ledeni proizvodi, s udjelom mliječne masti od 7 % ili većimPPP 
 
21061020Koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari bez sadržaja mliječnih masti, saharoze, izoglukoze, škroba, glukoze ili s masenim udjelom mliječne masti manjim od 1,5 %, saharoze ili izoglukoze manjim od 5 % te glukoze ili škroba manjim od 5 %PPP 
 
21061080Koncentrati bjelančevina i teksturirane bjelančevinaste tvari s masenim udjelom mliječne masti od 1,5 % ili većim, saharoze ili izoglukoze od 5 % ili većim te glukoze ili škroba od 5 % ili većimPPP 
 
21069020Složeni alkoholni pripravci, za uporabu u proizvodnji pića, s volumnim udjelom alkohola većim od 0,5 % (osim onih na bazi miomirisnih sastojaka)PPP 
 
21069030Izoglukozni sirupi, aromatizirani ili obojeniPPP 
 
21069051Laktozni sirupi, aromatizirani ili obojeniPPP 
 
21069055Glukozni i maltodekstrinski sirupi, aromatizirani ili obojeniPPP 
 
21069059Šećerni sirupi, aromatizirani ili obojeni (osim izoglukoze, laktoze, glukoze i maltodektrinskih sirupa)PPP 
 
21069092Prehrambeni proizvodi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, koji ne sadrže mliječne masti, saharozu, izoglukozu, škrob ili glukozu ili s masenim udjelom mliječne masti manjim od 1,5 %, saharoze ili izoglukoze manjim od 5 % te glukoze ili škroba manjim od 5 %PPP 
 
21069098Prehrambeni proizvodi, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu, s masenim udjelom mliječne masti od 1,5 % ili većim, saharoze ili izoglukoze od 5 % ili većim te glukoze ili škroba od 5 % ili većimPPP 
 
22011011Mineralne vode, prirodne, bez dodanog šećera ili drugih sladila, nearomatizirane, negaziranePPP 
 
22011019Mineralne vode, prirodne, bez dodanog šećera ili drugih sladila, nearomatizirane, gaziranePPP 
 
22011090Mineralne vode, umjetne, bez dodanog šećera ili drugih sladila, nearomatizirane, uključujući gazirane vodePPP 
 
22019000Obična prirodna voda, bez dodanog šećera i ostalih sladila ili aroma, led ili snijeg (osim mineralne vode i gazirane vode, morske vode, destilirane vode, vode za provodljivost ili vode slične čistoće)PPP 
 
22021000Vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane, za izravnu potrošnju kao pićaPPP 
 
22029100Bezalkoholno pivo s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 0,5 %PPP 
 
22029911Pića na osnovi soje s masenim udjelom bjelančevina od 2,8 % ili većim, koja ne sadrže alkohol, mlijeko, mliječne proizvode ili masti dobivenih od tih proizvodaPPP 
 
22029915Pića na osnovi soje s masenim udjelom bjelančevina manjim od 2,8 %; pića na osnovi orašastih plodova iz poglavlja 8., žitarica iz poglavlja 10 ili sjemenja iz poglavlja 12, koja ne sadrže alkohol, mlijeko, mlijčne proizvode ili masti dobivenih od tih proizvodaPPP 
 
22029919Bezalkoholna pića, koja ne sadrže mlijeko, mliječne proizvode ili masti dobivene od tih proizvoda (osim vode, sokova od voća ili povrća, pića na osnovi soje ili pića na osnovi orašastih plodova iz poglavlja 8., žitarica iz poglavlja 10. ili sjemenki iz poglavlja 12.)PPP 
 
22029991Bezalkoholna pića, koja sadrže manje od 0,2 % masti iz mlijeka ili mliječnih proizvodaPPP 
 
22029995Bezalkoholna pića, koja sadrže 0,2 % ili više, ali manje od 2 % masti iz mlijeka ili mliječnih proizvodaPPP 
 
22029999Bezalkoholna pića, koja sadrže 2 % ili više masti iz mlijeka ili mliječnih proizvodaPPP 
 
22030001Pivo dobiveno od slada, u bocama od 10 l ili manjePPP 
 
22030009Pivo dobiveno od slada, u posudama obujma 10 l ili manjeg (osim u bocama)PPP 
 
22030010Pivo dobiveno od slada, u posudama obujma većeg od 10 lPPP 
 
22041011Šampanjac, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO)PPP 
 
22041013Cava, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO)PPP 
 
22041015Prosecco, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO)PPP 
 
22041091Asti spumante, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO)PPP 
 
22041093Pjenušavo vino od svježeg grožđa, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO), osim asti spumante i šampanjcaPPP 
 
22041094Pjenušavo vino od svježeg grožđa, sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22041096Ostala sortna pjenušava vina od svježeg grožđa, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22041098Ostala pjenušava vina od svježeg grožđa, osim sortnih vinaPPP 
 
22042106Vino, osim vina iz podbroja 220410, u bocama s čepovima »u obliku gljive«, pričvršćenim žičanim košaricama; vino drukčije punjeno, s povećanim pritiskom, koji je posljedica otopljenog ugljičnog dioksida, ne manjim od 1 bar, ali manjim od 3 bara, mjereno pri temperaturi 20 °C; u posudama obujma 2 l ili manjeg, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih vina)PPP 
 
22042107Vino, osim vina iz podbroja 220410, u bocama s čepovima »u obliku gljive«, pričvršćenim žičanim košaricama; vino drukčije punjeno, s povećanim pritiskom, koji je posljedica otopljenog ugljičnog dioksida, ne manjim od 1 bar, ali manjim od 3 bara, mjereno pri temperaturi 20 °C; u posudama obujma 2 l ili manjeg, sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)(osim pjenušavih vina)PPP 
 
22042108Ostala sortna vina, osim vina iz podbroja 220410, u bocama s čepovima »u obliku gljive«, pričvršćenim žičanim košaricama; vino drukčije punjeno, s povećanim pritiskom, koji je posljedica otopljenog ugljičnog dioksida, ne manjim od 1 bar, ali manjim od 3 bara, mjereno pri temperaturi 20 °C; u posudama obujma 2 l ili manjeg, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) te osim pjenušavih vinaPPP 
 
22042109Ostalo vino, osim vina iz podbroja 220410, u bocama s čepovima »u obliku gljive«, pričvršćenim žičanim košaricama; vino drukčije punjeno, s povećanim pritiskom, koji je posljedica otopljenog ugljičnog dioksida, ne manjim od 1 bar, ali manjim od 3 bara, mjereno pri temperaturi 20 °C; u posudama obujma 2 l ili manjeg; osim pjenušavih i sortnih vinaPPP 
 
22042111Bijela vina proizvedena u pokrajini Alsace, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042112Bijela vina proizvedena u pokrajini Bordeaux, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042113Bijela vina proizvedena u pokrajini Bourgogne (Burgundija), u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042117Bijela vina proizvedena u pokrajini Val de Loire, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042118Bijela vina proizvedena u pokrajini Mosel, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042119Bijela vina proizvedena u pokrajini Pfalz, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042122Bijela vina proizvedena u pokrajini Rheinhessen, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042123Bijela vina proizvedena u pokrajini Tokaj, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042124Bijela vina proizvedena u pokrajini Lazio, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042126Bijela vina proizvedena u pokrajini Toscana, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042127Bijela vina proizvedena u pokrajinama Trentino, Alto Adige i Friuli, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042128Bijela vina proizvedena u pokrajini Veneto, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042131Kvalitetna bijela vina proizvedena na Siciliji, u posudama od 2 l ili manje, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 % (osim pjenušavih vina i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042132Bijela vina kategorije Vinho Verde, proizvedena u Zajednici, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042134Bijela vina proizvedena u pokrajini Penedes, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042136Bijela vina proizvedena u pokrajini Rioja, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042137Bijela vina proizvedena u pokrajini Valencia, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042138Bijela vina proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 % (osim onih iz Alsace, Bordeaux, Bourgogne, Val de Loire, Mosel-Saar-Reuwer, Pfalz, Rheinhessen, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, Vinho Verde, Penedes, Rioja, Valencia, pjenušavih vina i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042142Vina proizvedena u pokrajini Bordeaux, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042143Vina proizvedena u pokrajini Bourgogne (Burgundija), u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042144Vina proizvedena u pokrajini Beaujolais, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042146Vina proizvedena u pokrajini Cotes-du-Rhone, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042147Vina proizvedena u pokrajini Languedoc-Roussillon, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042148Vina proizvedena u pokrajini Val de Loire, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042161Vino proizvedeno na Sicilji, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042162Vina proizvedena u pokrajini Piemonte, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042166Vina proizvedena u pokrajini Toscana, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042167Vina proizvedena u pokrajini Trentino i Alto Adige, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042168Vina proizvedena u pokrajini Veneto, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042169Vina proizvedena u pokrajinama Dao, Bairrada i Douro, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042171Vina proizvedena u pokrajini Navarra, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042174Vina proizvedena u pokrajini Penedes, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042176Vina proizvedena u pokrajini Rioja, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042177Vina proizvedena u pokrajini Valdepenas, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042178Vina proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim onih iz Bordeauxa, Bourgogne, Beaujolaisa, Cotes-du-Rhone, Languedoc-Roussillona, Val de Loire, Piemonta, Toscane, Trentina, Alto Adige, Veneta, Dao, Bairrade, Doura, Navarre, Penedesa, Rioje, Valdepenasa, pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042179Bijelo vino proizvedeno u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042180Vino, proizvedeno u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042181Ostala bijela vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI), pjenušavih i polupjenušavih vinaPPP 
 
22042182Ostala sortna vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI); pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vinaPPP 
 
22042183Bijela vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (osim pjenušavih, polupjenušavih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042184Vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 % (osim pjenušavih, polupjenušavih, bijelih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042185Madeira i Setubal muscatel, u posudama obujma 2 l i manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, ali ne većim od 22 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042186Sherry, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 % ali ne većim od 22 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042187Marsala, u spremnicima obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 % ali ne većim od 22 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042188Samos i Muscat de Lemnos, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, ali ne većim od 22 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042189Porto, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, ali ne većim od 22 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042190Ostala vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, ali ne većim od 22 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) (osim Porta, Madeire, Sherry, Marsala, Samosa, Muscat de Lemnosa i Setubal muscatela)PPP 
 
22042191Ostala vina, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, ali ne većim od 22 %, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042193Bijela vina koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042194Vina koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042195Bijela sortna vina koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) te osim pjenušavih i polupjenušavih vinaPPP 
 
22042196Ostala vina koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) te osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vinaPPP 
 
22042197Bijela vina koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma 2 l ili manjeg (osim pjenušavih, polupjenušavih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042198Ostala vina koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama u Zajednici, u posudama obujma 2 l ili manjeg (osim pjenušavih, polupjenušavih, bijelih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042210Vino od svježeg grožđa, uključujući ojačana vina, u bocama s čepovima »u obliku gljive« pričvršćenim žičanim košaricama, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l; vino drukčije punjeno, s povećanim pritiskom koji je posljedica otopljenog ugljičnog dioksida, ne manjim od 1 bar, ali manjim od 3 bara, mjereno pri temperaturi 20 °C; u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l (osim pjenušavih vina)PPP 
 
22042222Vino proizvedeno u pokrajini Bordeaux, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavog i polupjenušavog vina)PPP 
 
22042223Vino proizvedeno u pokrajini Bourgogne (Burgundy), u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042224Vino proizvedeno u u pokrajini Beaujolais, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042226Vino proizvedeno u pokrajini Vallée du Rhône, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042227Vino proizvedeno u pokrajini Languedoc-Roussillon, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042228Vina proizvedena u pokrajini Val de Loire, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042232Vino proizvedeno u pokrajini Piemonte (Piedmont), u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042233Vina proizvedena u pokrajini Tokaj, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042238Bijela vina proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim Bordeauxa, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Tokaja, pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042278Vina proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti PDO) (osim Bordeauxa, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, Tokaja, pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042279Bijela vina od svježeg grožđa, proizvedena u određenoj pokrajini Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGO) (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042280Vina od svježeg grožđa, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042281Bijela vina, proizvedena u određenoj pokrajini u Zajednici, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većim od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042282Ostala vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla te osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042283Bijela vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 % (osim pjenušavih, polupjenušavih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042284Ostala vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 % (osim pjenušavih, polupjenušavih, bijelih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042285Madeira i Setubal muscatel, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042286Sherry, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042288Samos i Muscat de lemnos, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042290Vino proizvedeno u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) (osim Madeira, Sherry, Samos, Muscat de Lemnos i Setubal muscatela)PPP 
 
22042291Vina proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) (osim pjenušavog i polupjenušavog vina)PPP 
 
22042293Bijela vina, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)(osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042294Ostala vina, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)(osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042295Ostala bijela vina, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l, osim bijelih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) te osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042296Ostala vina, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) te osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vinaPPP 
 
22042297Bijelo vino, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l (osim pjenušavih, polupjenušavih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042298Vino, koje nije proizvedeno u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, ali ne većeg od 10 l (osim pjenušavih, polupjenušavih, bijelih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042910Vino od svježeg grožđa, uključujući ojačana vina, u bocama s čepovima »u obliku gljive« pričvršćenim žičanim košaricama, u posudama obujma većeg od 10 l; vino drukčije punjeno, s povećanim pritiskom koji je posljedica otopljenog ugljičnog dioksida, ne manjim od 1 bar, ali manjim od 3 bara, mjereno pri temperaturi 20 °C; u posudama obujma većeg od 10 l (osim pjenušavih vina)PPP 
 
22042922Vino proizvedeno u pokrajini Bordeaux, u posudama obujma većeg od 10 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavog i polupjenušavog vina)PPP 
 
22042923Vino proizvedeno u pokrajini Bourgogne (Burgundy), u posudama obujma većeg od 10 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042924Vino proizvedeno u pokrajini Beaujolais, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042926Vino proizvedeno u pokrajini Vallée du Rhône, u posudama obujma većeg od 10 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042927Vino proizvedeno u pokrajini Languedoc-Roussillon, u posudama obujma većeg od 10 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042928Vino proizvedeno u pokrajini Val de Loire (dolina Loire), u posudama obujma većeg od 10 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042932Vino proizvedeno u pokrajini Piemonte (Piedmont), u posudama obujma većeg od 10 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042938Vino proizvedeno u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 10 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) (osim Bordeauxa, Bourgogne, Beaujolais, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonta, pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042978Vino proizvedeno u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 10 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti PDO) (osim Bordeauxa, Bourgogne, Beaujolaisa, Vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Val de Loire, Piemonte, pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042979Bijela vina od svježeg grožđa, proizvedena u određenoj pokrajini Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (osim pjenušavih ili polupjenušavih vina)PPP 
 
22042980Vina od svježeg grožđa, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042981Bijela vina, proizvedena u određenoj pokrajini u Zajednici, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla te osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042982Ostala vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 %, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla te osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042983Bijela vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 % (osim pjenušavih, polupjenušavih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042984Ostala vina, proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola ne većim od 15 % (osim pjenušavih, polupjenušavih, bijelih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042985Madeira i Setubal muscatel, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, ali ne većim od 22 %, u posudama obujma većeg od 2 l, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042986Sherry, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, ali ne većim od 22 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042988Samos i Muscat de lemnos, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, ali ne većim od 22 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042990Vina proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, ali ne većim od 22 %, sa zaštićenom oznakom izvornosti (osim Porta, Madeire, Sherry, Marsala, Samosa, Muscat de Lemnosa i Setubal muscatela)PPP 
 
22042991Vina proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 15 %, ali ne većim od 22 %, osim vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) i zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)PPP 
 
22042993Bijela vina, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)(osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042994Ostala vina, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI)(osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vina)PPP 
 
22042995Ostala bijela vina, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, osim bijelih vina sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) te osim pjenušavih i polupjenušavih vina)PPP 
 
22042996Ostala vina, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l, osim vina sa sa zaštićenom oznakom izvornosti (PDO) ili zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (PGI) te osim pjenušavih, polupjenušavih i bijelih vinaPPP 
 
22042997Bijela vina, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l (osim pjenušavih, polupjenušavih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22042998Vina, koja nisu proizvedena u određenim pokrajinama Zajednice, u posudama obujma većeg od 2 l (osim pjenušavih, polupjenušavih, bijelih i ostalih sortnih vina)PPP 
 
22043010Mošt od grožđa u fermentaciji ili sa zaustavljenim vrenjem bez dodavanja alkohola, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 1 % (osim mošta čija je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola)PPP 
 
22043092Mošt od grožđa, nefermentiran, koncentriran (vidjeti napomenu 7, poglavlja 22 Carinske tarife), gustoće 1,33 g/cm³ ili manje pri 20 °C i volumnog udjela stvarnog alkohola ne većim od 1 %, ali većim od 0,5 % (osim mošta čija je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola)PPP 
 
22043094Mošt od grožđa, nefermentiran, nekoncentriran, gustoće 1,33 g/cm³ ili manje pri 20 °C i volumnog udjela stvarnog alkohola ne većim od 1 %, ali većim od 0,5 % (osim mošta čija je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola)PPP 
 
22043096Mošt od grožđa, nefermentiran, koncentriran (vidjeti napomenu 7, poglavlja 22 Carinske tarife), gustoće 1,33 g/cm³ ili manje pri 20 °C i volumnog udjela stvarnog alkohola ne većim od 1 %, ali većim od 0,5 % (osim mošta čija je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola)PPP 
 
22043098Mošt od grožđa, nefermentiran, nekoncentriran, gustoće veće od 1,33 g/cm³ pri 20 °C, i volumnog udjela stvarnog alkohola ne većim od 1 %, ali većim od 0,5 % (osim mošta čija je fermentacija zaustavljena dodavanjem alkohola)PPP 
 
22051010Vermut i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola 18 % ili manjimPPP 
 
22051090Vermut i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima, u posudama obujma 2 l ili manjeg, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 18 %PPP 
 
22059010Vermut i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola 18 % ili manjimPPP 
 
22059090Vermut i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirana biljem ili aromatskim tvarima, u posudama obujma većeg od 2 l, s volumnim udjelom stvarnog alkohola većim od 18 %PPP 
 
22060010PiquettePPP 
 
22060031Jabukovača i kruškovača, pjenušavePPP 
 
22060039Medovina i ostala fermentirana pića te mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, pjenušave, drugdje nenavedenePPP 
 
22060051Jabukovača i kruškovača, nepjenušave, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22060059Medovina i ostala fermentirana pića te mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nepjenušave, u posudama obujma 2 l ili manjeg, drugdje nenavedena (osim vina od svježega grožđa, mošta, vermuta i ostalih vina aromatiziranih travama i drugim aromatizirajućim tvarima, piquettea, jabukovače i kruškovače)PPP 
 
22060081Jabukovača i kruškovača, nepjenušave, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22060089Medovina i ostala fermentirana pića te mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nepjenušave, u posudama obujma većeg od 2 l, drugdje nenavedena (osim vina od svježega grožđa, mošta, vermuta i ostalih vina aromatiziranih travama i drugim aromatizirajućim tvarima, piquettea, jabukovače i kruškovače)PPP 
 
22071000Nedenaturirani etilni alkohol, s volumnim udjelom alkohola od 80 % ili većimPPP 
 
22072000Denaturirani etilni alkohol i ostali alkoholi, denaturirani, bilo koje jačinePPP 
 
22082012Cognac, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22082014Armagnac, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22082016Brandy de Jerez, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22082018Brandy(rakije)/Weinbrand, u posudama zapremnine <= 2 l (osim Brandy de Jereza i Armagnaca)PPP 
 
22082019Alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa u spremnicima <2 l (osim Cognaca, Armagnaca i rakije, Brandy de Jereza i Weinbrand)PPP 
 
22082026Grappa, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22082028Alkoholna pića dobivena destilacijom komine od grožđa, u posudama obujma 2 l ili manje (osim Grappe)PPP 
 
22082062Cognac, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22082066Brandy/Weinbrand, u posudama zapremnine > 2 lPPP 
 
22082069Alkoholna pića dobivena destilacijom vina od grožđa, u posudama obujma većeg od 2 l (uključujući Armagnac, osim Cognaca i Brandy/Weinbrand)PPP 
 
22082086Grappa, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22082088Alkoholna pića dobivena destilacijom komine od grožđa, u posudama obujma većeg od 2 l (osim Grappe)PPP 
 
22083011Bourbon viski, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22083019Bourbon viski, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22083030Scotch whisky, nemiješani čisti («single malt») viskiPPP 
 
22083041Scotch whisky, miješani («blended malt») viski, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22083049Scotch whisky, miješani («blended malt») viski, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22083061Scotch whisky, nemiješani («single grain«) i miješani («blended grain«) viski, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22083069Scotch whisky, nemiješani («single grain«) i miješani («blended grain«) viski, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22083071Ostali miješani («blended«) viski, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22083079Ostali miješani («blended«) viski, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22083082Viski, u posudama obujma 2 l ili manje (osim bourbon i škotskog viskija)PPP 
 
22083088Viski, u posudama obujma većeg od 2 l (osim bourbon i škotskog viskija)PPP 
 
22084011Rum sa sadržajem hlapljivih tvari, osim etilnog i metilnog alkohola, jednakim ili većim od 225 g po hektolitru čistog alkohola (s 10 % tolerancije), u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22084031Rum i druga destilirana pića dobivena destilacijom fermentiranih proizvoda od šećerne trske, vrijednosti veće od 7,9 eura po litri čistog alkohola, u posudama obujma 2 l ili manjeg (osim ruma sa sadržajem hlapljivih tvari [osim etilnog i metilnog alkohola] jednakim ili većim od 225 g po hektolitru čistog alkohola uz 10 % tolerancije odstupanja)PPP 
 
22084039Rum i druga destilirana pića dobivena destilacijom fermentiranih proizvoda od šećerne trske, vrijednosti 7,9 eura ili manje po litri čistog alkohola, u posudama obujma 2 l ili manjeg (osim ruma sa sadržajem hlapljivih tvari [osim etilnog i metilnog alkohola] jednakim ili većim od 225 g po hektolitru čistog alkohola uz 10 % tolerancije odstupanja)PPP 
 
22084051Rum sa sadržajem hlapljivih tvari, osim etilnog i metilnog alkohola, jednakim ili većim od 225 g po hektolitru čistog alkohola (s 10 % tolerancije), u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22084091Rum i druga destilirana pića dobivena destilacijom fermentiranih proizvoda od šećerne trske, vrijednosti veće od 2 eura po litri čistog alkohola, u posudama obujma većeg od 2 l (osim ruma sa sadržajem hlapljivih tvari [osim etilnog i metilnog alkohola] jednakim ili većim od 225 g po hektolitru čistog alkohola uz 10 % tolerancije odstupanja)PPP 
 
22084099Rum i druga destilirana pića dobivena destilacijom fermentiranih proizvoda od šećerne trske, vrijednosti 2 eura ili manje po litri čistog alkohola, u posudama obujma većeg od 2 l (osim ruma sa sadržajem hlapljivih tvari [osim etilnog i metilnog alkohola] jednakim ili većim od 225 g po hektolitru čistog alkohola uz 10 % tolerancije odstupanja)PPP 
 
22085011Džin, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22085019Džin, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22085091Klekovača, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22085099Klekovača, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22086011Votka, s volumnim udjelom alkohola 45,4 % ili manjim, u posudama obujma 2 l ili manjePPP 
 
22086019Votka, s volumnim udjelom alkohola 45,4 % ili manjim, u posudama obujma veće od 2 lPPP 
 
22086091Votka, s volumnim udjelom alkohola većim od 45,4 %, u posudama obujma 2 l ili manjePPP 
 
22086099Votka, s volumnim udjelom alkohola većim od 45,4 %, u posudama obujma veće od 2 lPPP 
 
22087010Likeri i sredstva za okrjepu, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22087090Likeri i sredstva za okrjepu, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22089011Arak, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22089019Arak, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22089033Destilirana pića (rakije) od šljiva, krušaka, trešanja ili višanja (osim likera), u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22089038Destilirana pića (rakije) od šljiva, krušaka, trešanja ili višanja (osim likera), u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22089041Ouzo, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22089045Calvados, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22089048Rakije dobivene destilacijom voća, u posudama obujma 2 l ili manjeg (osim šljivovice, kruškovače ili višnjevače i Calvadosa)PPP 
 
22089054Tequilla, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22089056Rakije, u posudama obujma 2 l ili manjeg (osim rakija dobivenih destilacijom vina od grožđa, koma od grožđa, viskija, ruma, fermentiranih proizvoda od šećerne trske, džina, klekovače, araka, votke, likera i sredstva za okrjepu, Ouza, rakije dobivene destilacijom voća i Tequille)PPP 
 
22089069Rakije, u posudama obujma 2 l ili manjeg (osim Ouza, likera i sredstva za okrjepu)PPP 
 
22089071Rakije dobivene destilacijom voća, u posudama obujma većeg od 2 l (osim rakije dobivene destilacijom vina ili koma od grožđa, šljive, kruške ili višnje)PPP 
 
22089075Tequilla, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22089077Rakije, u posudama obujma većeg od 2 l (osim rakija dobivenih destilacijom grožđa, koma od grožđa, viskija, ruma, fermentiranih proizvoda od šećerne trske, džina, klekovače, araka, votke, likera i sredstva za okrjepu, Ouza, rakije dobivene destilacijom voća i Tequille)PPP 
 
22089078Alkoholna pića, u posudama obujma većeg od 2 l (osim rakija, likera, sredstva za okrjepu i Ouza)PPP 
 
22089091Nedenaturalizirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 %, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22089099Nedenaturalizirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 %, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22090011Vinski ocat, u posudama obujma 2 l ili manjegPPP 
 
22090019Vinski ocat, u posudama obujma većeg od 2 lPPP 
 
22090091Ocat i nadomjesci octa dobiveni od octene kiseline, u posudama obujma 2 l ili manjeg (osim vinskog octa)PPP 
 
22090099Ocat i nadomjesci octa dobiveni od octene kiseline, u posudama obujma većeg od 2 l (osim vinskog octa)PPP 
 
23011000Brašno, krupica i pelete od mesa ili mesnih klaoničkih proizvoda, neprikladni za ljudsku upotrebu; čvarciPPP 
 
23012000Brašno, krupica i pelete od ribe ili rakova, mekušaca ili ostalih vodenih beskralješnjaka, neprikladnih za ljudsku upotrebuPPP 
 
23021010Posije i ostali ostaci kukuruza, neovisno jesu li u obliku pelete ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom, s masenim udjelom škroba ne većim od 35 %PPP 
 
23021090Posije i ostali ostaci kukuruza, neovisno jesu li u obliku pelete ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom, s masenim udjelom škroba većim od 35 %PPP 
 
23023010Posije i ostali ostaci pšenice, neovisno jesu li u obliku pelete ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom, s masenim udjelom škroba ne većim od 28 % i kod kojih dio što prolazi kroz sito veličine oka 0,2 mm nije veći od 10 mas. % ili, alternativno, dio što prolazi kroz sito sadrži 1,5 mas. % ili više pepela, računano na suhi proizvodPPP 
 
23023090Posije i ostali ostaci dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom žitarica ili mahunarki, nepeletirani ili peletirani, s masenim udjelom škroba većim od 28 % i kod kojih količina koja prolazi kroz sito veličine otvora oko 0,2 mm nije veća od 10 % masenog udjela, ili alternativno dio što prolazi kroz sito sadrži pepela 1,5 % ili više masenog udjela, u suhom proizvoduPPP 
 
23024002Posije i ostali ostaci žitarica (osim kukuruza i pšenice), neovisno jesu li u obliku pelete ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom, s masenim udjelom škroba ne većim od 35 %PPP 
 
23024008Posije i ostali ostaci žitarica (osim kukuruza i pšenice), neovisno jesu li u obliku pelete ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom, s masenim udjelom škroba većim od 35 %PPP 
 
23024010Posije i ostali ostaci dobiveni prosijavanjem, neovisno jesu li u obliku pelete ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom, s masenim udjelom škroba ne većim od 28 % i kod kojih količina koja prolazi kroz sito veličine otvora 0,2 mm nije veća od 10 % masenog udjela, ili ako više od 10 % prolazi kroz sito, omjer koji prolazi kroz sito ima sadržaj pepela u suhom proizvodu 1,5 % ili više (osim posija i ostalih ostataka kukuruza, riže ili pšenice)PPP 
 
23024090Posije i ostali ostaci dobiveni prosijavanjem, neovisno jesu li u obliku pelete ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradom (osim onih od kukuruza, riže i pšenice i onih čiji je sadržaj škroba 28 % ili manji, pod uvjetom da 10 % ili manje prolazi kroz sito otvora 0,2 mm, ili ako više od 10 % količine koja prolazi kroz sito, ima sadržaj pepela od 1,5 % ili više)PPP 
 
23025000Posije i ostali ostaci mahunarki, neovisno jesu li u obliku pelete ili ne, dobiveni prosijavanjem, mljevenjem ili drugom obradomPPP 
 
23031011Otpaci od proizvodnje škroba od kukuruza, s masenim udjelom bjelančevina većim od 40 %, računano na suhi proizvod (osim koncentriranih tekućina za namakanje)PPP 
 
23031019Otpaci od proizvodnje škroba od kukuruza, s masenim udjelom bjelančevina od 40 % ili manjim, računano na suhi proizvod (osim koncentriranih tekućina za namakanje)PPP 
 
23031090Ostaci od proizvodnje škroba i slični ostaci, uključujući koncentrirane tekućine za močenje (osim škroba od kukuruza)PPP 
 
23032010Rezanci šećerne repePPP 
 
23032090Ostali otpad od proizvodnje šećera (osim rezanaca šećerne repe)PPP 
 
23033000Ostaci i otpaci iz pivovara ili destilerijaPPP 
 
23040000Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji sojinog uljaPPP 
 
23050000Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikijaPPP 
 
23061000Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja od pamukovog sjemenaPPP 
 
23062000Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja od lanenog sjemenaPPP 
 
23063000Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja od suncokretovog sjemenaPPP 
 
23064100Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja od sjemena uljane repice niskog sadržaja eruka kiselinePPP 
 
23064900Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja od sjemena uljane repice visokog sadržaja eruka kiselinePPP 
 
23065000Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja od kokosovog oraha ili koprePPP 
 
23066000Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja od palminog oraha ili jezgre košticaPPP 
 
23069005Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja od klica kukuruzaPPP 
 
23069011Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji maslinovog ulja, s masenim udjelom maslinovog ulja 3 % ili manjimPPP 
 
23069019Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji maslinovog ulja, s masenim udjelom maslinovog ulja većim od 3 %PPP 
 
23069090Uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji biljnih masti ili ulja (osim od sjemena pamuka, lana, suncokreta, uljane repice, kokosovog oraha, kopre, palminog oraha, klica kukuruza ili dobivenih ekstrakcijom ulja soje, kikirikija ili masline)PPP 
 
23070011Vinski talog, s masenim udjelom ukupnog alkohola ne većim od 7,9 % i sadržajem suhe tvari ne manjim od 25 % masenog udjelaPPP 
 
23070019Vinski talog (osim onog s masenim udjelom ukupnog alkohola ne većim od 7,9 % i sadržajem suhe tvari ne manjim od 25 % masenog udjela)PPP 
 
23070090Vinski kamenPPP 
 
23080011Kom od grožđa koji se koristi u prehrani životinja, peletiran ili ne, s masenim udjelom ukupnog alkohola ne većim od 4,3 % i sadržajem suhe tvari ne manjim od 40 % masenog udjelaPPP 
 
23080019Kom od grožđa koji se koristi u prehrani životinja, peletiran ili ne (osim onih s masenim udjelom ukupnog alkohola ne većim od 4,3 % i sadržajem suhe tvari ne manjim od 40 % masenog udjela)PPP 
 
23080040Žir i divlji kesten; komina od voća, osim od grožđa, za životinjsku prehranu, peletirani ili nePPP 
 
23080090Stabljike i lišće kukuruza, kora voća i ostali biljni materijal, otpaci i sporedni proizvodi za životinjsku prehranu, peletirani ili ne, drugdje nenavedeni (osim žira, divljeg kestena i komina voća)PPP 
 
23091011Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, sa sadržajem glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, ali bez sadržaja škroba i mliječnih proizvoda ili s masenim udjelom škroba od 10 % ili manjim i s masenim udjelom mliječnih proizvoda manjim od 10 %PPP 
 
23091013Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, sa sadržajem glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, ali bez sadržaja škroba ili s masenim udjelom škroba od 10 % ili manjim i s masenim udjelom mliječnih proizvoda većim od 10 %, ali manjim od 50 %PPP 
 
23091015Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, sa sadržajem glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, ali bez sadržaja škroba ili s masenim udjelom škroba od 10 % ili manjim i s masenim udjelom mliječnih proizvoda većim od 50 %, ali manjim od 75 %PPP 
 
23091019Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, sa sadržajem glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, ali bez sadržaja škroba ili s masenim udjelom škroba od 10 % ili manjim i s masenim udjelom mliječnih proizvoda 75 % ili većimPPP 
 
23091031Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, sa sadržajem glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, s masenim udjelom škroba većim od 10 %, ali manjim od 30 % i bez mliječnih proizvoda ili s masenim udjelom mliječnih proizvoda manjim od 10 %PPP 
 
23091033Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, koja sadrži glukozu, sirup glukoze, dekstrin slada, s masenim udjelom škroba većim od 10 %, ali manjim od 30 % i s masenim udjelom mliječnih proizvoda većim od 10 %, ali manjim od 50 %PPP 
 
23091039Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, sa sadržajem glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, s masenim udjelom škroba većim od 10 %, ali manjim od 30 % i s masenim udjelom mliječnih proizvoda većim od 50 %PPP 
 
23091051Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, sa sadržajem glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, s masenim udjelom škroba većim od 30 % i bez mliječnih proizvoda ili s masenim udjelom mliječnih proizvoda manjim od 10 %PPP 
 
23091053Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, sa sadržajem glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, s masenim udjelom škroba većim od 30 % i s masenim udjelom mliječnih proizvoda 10 % ili većim, ali manjim od 50 %PPP 
 
23091059Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, sa sadržajem glukoze, glukoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, s masenim udjelom škroba većim od 30 % i s masenim udjelom mliječnih proizvoda 50 % ili većimPPP 
 
23091070Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, koja ne sadrži škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup, ali sadrži mliječne proizvodePPP 
 
23091090Hrana za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, koja ne sadrži škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup niti mliječne proizvodePPP 
 
23099010Topive tvari od riba ili morskih sisavaca, kao dopuna hrani koja se proizvodi u poljoprivrednom sektoruPPP 
 
23099020Ostaci od proizvodnje škroba iz kukuruza, navedeni u bilješci 5 uz poglavlje 23, vrste koja se koristi u prehrani životinja (osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099031Pripravci za životinjsku prehranu, sa sadržajem glukoze, sirupa glukoze, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, ali bez sadržaja škroba ili mliječnih proizvoda ili s masenim udjelom škroba od 10 % ili manjim i s masenim udjelom mliječnih proizvoda manjim od 10 % (osim hrane za mačke i pse, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099033Pripravci za životinjsku prehranu, sa sadržajem glukoze, sirupa glukoze, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, ali bez sadržaja škroba ili s masenim udjelom škroba od 10 % ili manjim i s masenim udjelom mliječnih proizvoda od 10 % ili većim, ali manjim od 50 % (osim hrane za mačke i pse, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099035Pripravci za životinjsku prehranu, sa sadržajem glukoze, sirupa glukoze, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, ali bez sadržaja škroba ili s masenim udjelom škroba od 10 % ili manjim i s masenim udjelom mliječnih proizvoda od 50 % ili većim, ali manjim od 75 % (osim hrane za mačke i pse, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099039Pripravci za životinjsku prehranu, sa sadržajem glukoze, sirupa glukoze, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, ali bez sadržaja škroba ili s masenim udjelom škroba od 10 % ili manjim i s masenim udjelom mliječnih proizvoda od 75 % ili većim (osim hrane za mačke i pse, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099041Pripravci za životinjsku prehranu, sa sadržajem glukoze, sirupa glukoze, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji sadrže više od 10 %, ali ne više od 30 % škroba i bez sadržaja mliječnih proizvoda ili s masenim udjelom mliječnih proizvoda manjim od 10 % (osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099043Pripravci za životinjsku prehranu, sa sadržajem glukoze, sirupa glukoze, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji sadrže više od 10 %, ali ne više od 30 % škroba i s masenim udjelom mliječnih proizvoda od 10 % ili većim, ali manjim od 50 % (osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099049Pripravci za životinjsku prehranu, sa sadržajem glukoze, sirupa glukoze, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji sadrže više od 10 %, ali ne više od 30 % škroba i s masenim udjelom mliječnih proizvoda od 50 % ili većim (osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099051Pripravci za životinjsku prehranu, sa sadržajem glukoze, sirupa glukoze, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji sadrže više od 30 % škroba i bez sadržaja mliječnih proizvoda ili s masenim udjelom mliječnih proizvoda manjim od 10 % (osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099053Pripravci za životinjsku prehranu, sa sadržajem glukoze, sirupa glukoze, maltodekstrina ili sirupa maltodekstrina, koji sadrže više od 30 % škroba i s masenim udjelom mliječnih proizvoda od 10 % ili većim, ali manjim od 50 % (osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099059Pripravci za životinjsku prehranu, sa sadržajem glukoze, sirupa glukoze, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa, koji sadrže više od 30 % škroba i s masenim udjelom mliječnih proizvoda od 50 % ili većim (osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099070Pripravci za životinjsku prehranu, koji ne sadrže škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup, ali sadrže mliječne proizvode (osim hrane za pse i mačke, pripremljene u pakiranja za pojedinačnu prodaju)PPP 
 
23099091Rezanci šećerne repe, s dodanom melasom koja se koristi za životinjsku prehranuPPP 
 
23099096Pripravci koji se koriste u prehrani životinja, koji ne sadrže škrob, glukozu, glukozni sirup, maltodekstrin ili maltodekstrinski sirup niti mliječne proizvode (osim hrane za pse i mačke, pripremljena u pakiranja za pojedinačnu prodaju, topive tvari od riba ili morskih sisavaca, proizvoda na koje se odnosi dodatna napomena broja 5 uz ovo poglavlje i ostalih proizvoda uključujući premikse)PPP 
 
24011035Svijetli zračno sušen duhan, neižiljenPPP 
 
24011060Na suncu sušen duhan orijentalnog tipa, neižiljenPPP 
 
24011070Tamni zračno sušen duhan, neižiljenPPP 
 
24011085Zračnim tokom sušen duhan, neižiljenPPP 
 
24011095Duhan, neižiljen (osim svijetlog zračno sušenog, na suncu sušenog duhana orijentalnog tipa, tamnog zračno sušenog i zračnim tokom sušenog)PPP 
 
24012035Svijetli zračno sušen duhan, djelomično ili potpuno ižiljen, inače neprerađenPPP 
 
24012060Na suncu sušen duhan orijentalnog tipa, djelomično ili potpuno ižiljen, inače neprerađenPPP 
 
24012070Tamni zračno sušen duhan, djelomično ili potpuno ižiljen, inače neprerađenPPP 
 
24012085Zračnim tokom sušen duhan, djelomično ili potpuno ižiljen, inače neprerađenPPP 
 
24012095Duhan, djelomično ili potpuno ižiljen, inače neprerađen (osim svijetlog zračno sušenog, na suncu sušenog duhana orijentalnog tipa, tamnog zračno sušenog i zračnim tokom sušenog)PPP 
 
24013000Duhanski otpaciPPP 
 
24021000Cigare i cigarilosi koji sadrže duhanPPP 
 
24022010Cigarete koje sadrže duhan, sa sadržajem klinčića (začina)PPP 
 
24022090Cigarete koje sadrže duhan (osim onih sa sadržajem klinčića)PPP 
 
24029000Cigare, cigarilosi i cigarete koje se sastoje potpuno od nadomjestaka duhanaPPP 
 
24031100Duhan za vodenu lulu određen napomenom 1 za podbrojeve uz ovo poglavljePPP 
 
24031910Duhan za pušenje, neovisno sadrži li nadomjeske duhana u bilo kojem omjeru, osim duhana za vodenu lulu određenog napomenom 1 za podbrojeve uz ovo poglavlje, u neposrednim pakiranjima neto-mase ne veće od 500 gPPP 
 
24031990Duhan za pušenje, neovisno sadrži li nadomjeske duhana u bilo kojem omjeru, osim duhana za vodenu lulu određenog napomenom 1 za podbrojeve uz ovo poglavlje, u neposrednim pakiranjima neto-mase veće od 500 gPPP 
 
24039100Homogenizirani ili rekonstituirani duhan od fino rezanog lišća duhana, otpadaka duhana ili duhanske prašinePPP 
 
24039910Duhan za žvakanje i šmrkanjePPP 
 
24039990Prerađeni duhan i duhanski nadomjesci, duhanski prah, duhanski ekstrakti i esencije (osim duhana za žvakanje i šmrkanje, cigara, cigarilosa i cigareta, duhana koji sadrži ili ne sadrži bilo koji omjer duhanskih nadomjestaka, homogeniziranog ili rekonstituiranog duhana, nikotina izvučenog iz biljke duhana i insekticida proizvedenih iz duhanskih ekstrakata i esencija)PPP 
 
29054300ManitolPPP 
 
29054411D-glucitol (sorbitol), u vodenoj otopini, masenog udjela d-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj d-glucitolaPPP 
 
29054419D-glucitol (sorbitol) u vodenoj otopini (osim sa sadržajem masenog udjela d-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj d-glucitola)PPP 
 
29054491D-glucitol (sorbitol) masenog udjela d-manitola 2 % ili manje, računano na sadržaj d-glucitola (osim u vodenoj otopini)PPP 
 
29054499D-glucitol (osim u vodenoj otopini i sa sadržajem 2 % ili manje masenog udjela d-manitola, računano na sadržaj d-glucitola)PPP 
 
33019010Terpenski sporedni proizvodi, dobiveni deterpenacijom eteričnih uljaPPP 
 
33019021Ekstrahirane oleosmole iz slatkog korjena i hmeljaPPP 
 
33019030Ekstrahirane oleosmole iz drveta kasije, aloe, mana i drugog bilja (osim vanilije, slatkog korjena i hmelja)PPP 
 
33019090Koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeteričnim uljima, voskovima i slično, dobiveni ekstrakcijom eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; vodeni destilati i vodene otopine i eteričnih uljaPPP 
 
33021010Pripravci bazirani na mirisnim tvarima,sadržeći sve svojstvene mirisne tvari karakteristične za određenu vrstu pića, sa sadržajem alkohola većim od 0,5 % vol., što ih se rabi u industriji pićaPPP 
 
33021021Pripravci bazirani na mirisnim tvarima,sadržeći sve svojstvene mirisne tvari karakteristične za određenu vrstu pića što ne sadrže mliječnu mast, saharozu, izoglukozu, škrob ili glukozu, ili što sadrže mliječnu mast s masenim udjelom manjim od 1,5 %, saharozu ili izoglukozu s masenim udjelom manjim od 5 %, glukozu ili škrob s masenim udjelom manjim od 5 % (osim onih sa sadržajem alkohola većim od o,5 % vol.)PPP 
 
33021029Pripravci bazirani na mirisnim tvarima,sadržeći sve svojstvene mirisne tvari karakteristične za određenu vrstu pića što sadrže mliječnu mast s masenim udjelom od 1,5 % ili većim, 5 % ili više saharoze ili izoglukoze, 5 % ili više glukoze ili 5 % ili više škorba, što ih se rabi u industriji pića (osim onih sa sadržajem alkohola većim od 0,5 % vol.)PPP 
 
34021300Neionska organska površinski aktivna sredstva, pripremljena ili ne u pakiranja za pojedinačnu prodaju (osim sapuna)PPP 
 
34021900Organska površinski aktivna sredstva, pripremljena ili ne u pakiranja za pojedinačnu prodaju (osim anionskih, kationskih ili neionskih sredstava i sapuna)PPP 
 
34022020Površinski aktivni pripravci pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju (osim organskih površinski aktivnih pripravaka u obliku štapića, koluta, lijevanih ili oblikovanih komada i organskih površinski aktivnih proizvoda i pripravaka za pranje kože u obliku tekućne ili kreme)PPP 
 
34022090Pripravci za pranje, uključujući pomoćne pripravke za pranje i čišćenje pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju (osim organskih površinski aktivnih sredstava, sapuna i površinski aktivnih pripravaka, proizvoda i pripravaka za pranje kože u obliku tekućine ili kreme)PPP 
 
34029010Površinski aktivni pripravci (osim onih što su pripremljeni u pakiranja za pojedinačnu prodaju, organskih površinski aktivnih sredstava, sapuna i organskih površinski aktivnih pripravaka, u obliku štapića, koluta, lijevanih ili oblikovanih komada te proizvoda i pripravaka za pranje kože u obliku tekućine ili kreme)PPP 
 
35021110Albumin iz jaja, sušen, npr. u pločama, ljuskama, pahuljicama ili u prahu, neprikladan ili što se preradom ne može učiniti prikladnim za ljudsku uporabuPPP 
 
35021190Albumin iz jaja, sušen, npr. u pločama, ljuskama, pahuljicama ili u prahu, prikladan za ljudsku uporabuPPP 
 
35021910Albumin iz jaja, neprikladan za ljudsku uporabu ili što se preradom ne može učiniti prikladnim za ljudsku uporabu (osim sušenog, npr. u pločama, ljuskama, pahuljicama ili u prahu)PPP 
 
35021990Albumin iz jaja, prikladan za ljudsku uporabu (osim sušenog, npr. u pločama, ljuskama, pahuljicama ili u prahu)PPP 
 
35022010Albumin iz mlijeka (laktoalbumin), uključujući koncentrate što sadrže dvije ili više bjelančevina surutke, s masenim udjelom bjelančevina surutke većim od 80 %, računano na suhu tvar, neprikladni ili što se preradom ne mogu učiniti prikladnima za ljudsku uporabuPPP 
 
35022091Albumin iz mlijeka (laktoalbumin), uključujući koncentrate što sadrže dvije ili više bjelančevina surutke, s masenim udjelom bjelančevina surutke većim od 80 %, računano na suhu tvar, prikladni za ljudsku uporabu, sušeni (na primjer u listićima, ljuskicama, kristalima, prahu i slično)PPP 
 
35022099Albumin iz mlijeka (laktoalbumin), uključujući koncentrate što sadrže dvije ili više bjelančevina surutke, s masenim udjelom bjelančevina surutke većim od 80 %, računano na suhu tvar, prikladni za ljudsku uporabu (osim sušeni, na primjer u listićima, ljuskicama, kristalima, prahu i slično)PPP 
 
35051010DekstrinPPP 
 
35051050Eterificirani i esterificirani škrobovi (osim dekstrina)PPP 
 
35051090Modificirani škrobovi (osim eterificiranog, preželatiniranog i esterficiranog škroba i dekstrina)PPP 
 
35052010Ljepila s masenim udjelom škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova manjih od 25 % (osim onih za pojedinačnu prodaju težine od 1 kg ili manje)PPP 
 
35052030Ljepila s masenim udjelom škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova 25 % ili većim, ali manjim od 55 % (osim onih pripremljenih u pakiranja za pojedinačnu prodaju neto mase ne veće od 1 kg)PPP 
 
35052050Ljepila s masenim udjelom škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova 55 % ili većim, ali manjim od 80 % (osim onih pripremljenih u pakiranja za pojedinačnu prodaju neto mase ne veće od 1 kg)PPP 
 
35052090Ljepila s masenim udjelom škroba, dekstrina ili drugih modificiranih škrobova 80 % ili većim (osim onih pripremljenih u pakiranja za pojedinačnu prodaju neto mase ne veće od 1 kg)PPP 
 
38091010Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje) što ih se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožnoj ili sličnim industrijama, drugdje nenavedeni, na osnovi škrobnih tvari s masenim udjelom ovih tvari manjim od 55 %PPP 
 
38091030Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje) što ih se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožnoj ili sličnim industrijama, drugdje nenavedeni, na osnovi škrobnih tvari s masenim udjelom ovih tvari 55 % ili većim, ali manjim od 70 %PPP 
 
38091050Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje) i slične vrste što ih se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožnoj ili sličnim industrijama, drugdje nenavedeni, na osnovi škrobnih tvari s masenim udjelom ovih tvari 70 % ili većim, ali manjim od 83 %PPP 
 
38091090Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje) što ih se rabi u tekstilnoj, papirnoj, kožnoj ili sličnim industrijama, drugdje nenavedeni, na osnovi škrobnih tvari s masenim udjelom ovih tvari 83 % ili većimPPP 
 
38099100Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje) što ih se rabi u tekstilnoj i sličnim industijama, drugdje nenavedeni (osim onih na osnovi škrobnih tvari)PPP 
 
38099200Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje) što ih se rabi u papirnoj i sličnim industijama, drugdje nenavedeni (osim onih na osnovi škrobnih tvari)PPP 
 
38099300Sredstva za doradu, nosači bojila, sredstva za ubrzavanje bojenja ili fiksiranje bojila i drugi proizvodi i pripravci (npr. sredstva za apreturu i nagrizanje) što ih se rabi u kožarskoj industriji i sličnim industijama, drugdje nenavedeni (osim onih na osnovi škrobnih tvari)PPP 
 
38231100Stearinska kiselina, industrijskaPPP 
 
38231200Oleinska kiselina, industrijskaPPP 
 
38231300Masne kiseline tal-ulja, industrijskaPPP 
 
38231910Destilirane masne kiselinePPP 
 
38231930Destilati masnih kiselinaPPP 
 
38231990Industrijske monokarbonske masne kiseline; kisela ulja od rafinacije (osim industrijske stearinske kiseline, oleinske kiseline i masnih kiselina tal-ulja, destiliranih masnih kiselina i destilata masnih kiselina)PPP 
 
38237000Industrijski masni alkoholiPPP 
 
38246011Sorbitol u vodenoj otopini, s masenim udjeom d-manitola 2 % ili manjim, računano na sadržaj d-glucitola (osim d-glucitola (sorbitola) iz podbroja 2905 44)PPP 
 
38246019Sorbitol u vodenoj otopini, s masenim udjelom d-manitola većim od 2 %, računano na sadržaj d-glucitola (osim d-glucitola (sorbitola) iz podbroja 2905 44)PPP 
 
38246091Sorbitol s masenim udjeom d-manitola 2 % ili manjim, računano na sadržaj d-glucitola (osim sorbitola u vodenoj otopini i d-glucitola (sorbitola) iz podbroja 2905 44)PPP 
 
38246099Sorbitol s masenim udjelom d-manitola većim od 2 %, računano na sadržaj d-glucitola (osim sorbitola u vodenoj otopini i d-glucitola (sorbitola) iz podbroja 2905 44)PPP 
 
45019000Otpaci od pluta, drobljeno, granulirano ili mljeveno plutoPPP 
 
53011000Sirov ili močeni lanPPP 
 
53012100Lomljen ili trljani lanPPP 
 
53012900Lan grebenan ili drugačije prerađen ali nepreden (osim lomljenog, trganog i močenog)PPP 
 
53013000Lanena kučina i otpaci, uključujući otpadnu pređu i rastrgane tekstilne materijalePPP 
 
53021000Sirova ili močena prava konopljaPPP 
 
53029000Prava konoplja (cannabis sativa l.), sirova ili prerađivana ali nepredena; kučina i otpaci od konoplje, uključujući otpatke od pređe i rastrgane tekstilne materijale (osim močene konoplje)PPP 
 
53031000Juta i ostala tekstilna vlakna od drvenog lika, sirova ili močena (osim lana, prave konoplje i ramije)PPP