Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«

NN 93/2021 (25.8.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1674

Na temelju članka 97. stavaka 4. i 5., članka 98. stavka 11. i članka 99. stavka 10. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvat­ske i 52/21), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O NACIONALNOM SUSTAVU KVALITETE POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
»DOKAZANA KVALITETA«

Članak 1.

U Pravilniku o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda »Dokazana kvaliteta« (»Narodne novine«, broj 18/20) u Prilogu III. u ZAHTJEVU ZA PRIZNAVANJE OZNAKE »DOKAZANA KVALITETA«, riječi: »Pečat i potpis odgovorne osobe:« zamjenjuju se riječima »Potpis odgovorne osobe:«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/15
Urbroj: 525-14/0882-21-1
Zagreb, 30. srpnja 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.