Obavijest o podnesenom Zahtjevu za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda za zaštićenu oznaku izvornosti »Ogulinski kiseli kupus«/»Ogulinsko kiselo zelje«

NN 93/2021 (25.8.2021.), Obavijest o podnesenom Zahtjevu za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda za zaštićenu oznaku izvornosti »Ogulinski kiseli kupus«/»Ogulinsko kiselo zelje«

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1676

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 91. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20, 127/20 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O PODNESENOM ZAHTJEVU ZA ODOBRENJE IZMJENE SPECIFIKACIJE PROIZVODA ZA ZAŠTIĆENU OZNAKU IZVORNOSTI »OGULINSKI KISELI KUPUS«/»OGULINSKO KISELO ZELJE«

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je Zahtjev za odobrenje izmjene Specifikacije proizvoda za zaštićenu oznaku izvornosti »Ogulinski kiseli kupus«/»Ogulinsko kiselo zelje«, od podnositelja zahtjeva Udruga proizvođača i prerađivača ogulinskog kupusa, Sabljak selo 4, 47 300 Ogulin.

2. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 30 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na podneseni Zahtjev, sukladno članku 91. stavku 7. Zakona.

3. Sukladno članku 91. stavku 6. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr)­ bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Ogulinski kiseli kupus«/»Ogulinsko kiselo zelje« – zaštićena oznaka izvornosti.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: UP/I-310-26/21-01/15
Urbroj: 525-14/0882-21-2
Zagreb, 2. kolovoza 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.