Ispravak Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

NN 93/2021 (25.8.2021.), Ispravak Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi

NARODNE NOVINE

1683

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 92 od 20. kolovoza 2021., utvrđena je tiskarska pogreška te se daje

ISPRAVAK

UREDBE O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI

U Uredbi o Tarifi upravnih pristojbi (»Narodne novine«, broj 92/21) u Tar. br. 19. u stavku 1. točke 1. i 2. koje glase:

»1. zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine neovisno o veličini građevne čestice
2. zgradu veću od 600 m² građevinske (bruto) površine na građevnoj čestici površine do 2 000 m²«.

trebaju ispravno glasiti:

»1. zgradu koja nije veća od 600 m² građevinske (bruto) površine neovisno o veličini građevne čestice800,00
2. zgradu veću od 600 m² građevinske (bruto) površine na građevnoj čestici površine do 2 000 m²2.500,00«.

Urbroj: 50501-5/2-21-01
Zagreb, 24. kolovoza 2021.

Glavna urednica
Zdenka Pogarčić, v. r.