Ispravak Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 93/2021 (25.8.2021.), Ispravak Odluke o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1684

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o dopunama Odluke o utvrđivanju popisa Posebno skupih lijekova koja je objavljena u »Narodnim novinama«, broj 87 od ­4. kolovoza 2021. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

U Odluci o dopunama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 87/21.) u Tablici 1. iz članka 1. stavka 2. pogreškom su izostavljene ATK šifre: » L01XC07 077« i »L01XC07 078« sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L01XC07 077bevacizumabAbevmykonc. otop. za inf., boč. 1x100 mg/4 ml (25 mg/ml)
L01XC07 078bevacizumabAbevmykonc. otop. za inf., boč. 1x400 mg/16 ml (25 mg/ml)

«

te se ovim Ispravkom navedena pogreška ispravlja.

Klasa: 025-04/21-01/201
Urbroj: 33-01-01-21-01
Zagreb, 23. kolovoza 2021.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.