Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Pazina

NN 94/2021 (27.8.2021.), Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće Grada Pazina

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1688

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1., a u vezi s člankom 87. stavkom 6. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. kolovoza 2021. donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA

I.

Raspisuju se prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Pazina.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 3. listopada 2021.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 2. rujna 2021.

Klasa: 022-03/21-04/297
Urbroj: 50301-21/06-21-3
Zagreb, 26. kolovoza 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.