Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2021.

NN 94/2021 (27.8.2021.), Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine od 1. srpnja 2021.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

1706

Na temelju članka 88. stavka 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19 i 84/21) i članka 22. točke 3. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 23. kolovoza 2021., donosi

ODLUKU

O AKTUALNOJ VRIJEDNOSTI MIROVINE
OD 1. SRPNJA 2021.

Članak 1.

Aktualna vrijednost mirovine za jedan osobni bod, radi određivanja mirovine i usklađivanja mirovine i ostalih prava iz mirovinskog osiguranja, od 1. srpnja 2021. iznosi 71,53 kn.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2021.

Klasa: 041-01/21-02/6
Urbroj: 341-99-01/01-21-3
Zagreb, 23. kolovoza 2021.

Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.