Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2021.

NN 94/2021 (27.8.2021.), Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2021.

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

1707

Na temelju članka 88. stavka 6. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 62/18, 115/18, 102/19 i 84/21) i članka 22. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 23. kolovoza 2021., donosi

ODLUKU

O NAJNIŽOJ MIROVINI ZA JEDNU GODINU MIROVINSKOG STAŽA OD 1. SRPNJA 2021.

Članak 1.

Najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. srpnja 2021. iznosi 71,53 kn.

Članak 2.

Najniža mirovina određuje se ovisno o ukupnom broju godina mirovinskog staža, uz primjenu polaznog faktora iz članka 85. i mirovinskog faktora iz članka 87. Zakona o mirovinskom osiguranju.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. srpnja 2021.

Klasa: 041-01/21-02/6
Urbroj: 341-99-01/01-21-4
Zagreb, 23. kolovoza 2021.

Predsjednica Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Melita Čičak, v. r.