Rješenje o imenovanju ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova

NN 100/2021 (15.9.2021.), Rješenje o imenovanju ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1795

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), članka 46. stavka 2. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, broj 66/19.) i članka 74.a stavka 1. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 107/07., 27/08., 34/11., 49/11., 150/11., 34/12., 49/12. – pročišćeni tekst, 37/13., 38/13., 138/15. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17., 70/19. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijela

RJEŠENJE

O IMENOVANJU RAVNATELJA RAVNATELJSTVA CIVILNE ZAŠTITE U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA

Imenuje se dr. sc. DAMIR TRUT ravnateljem Ravnateljstva civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova, na razdoblje od četiri godine.

Klasa: UP/I 080-02/21-01/139
Urbroj: 50301-15/28-21-02
Zagreb, 9. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.