Rješenje o razrješenju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

NN 100/2021 (15.9.2021.), Rješenje o razrješenju članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1797

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.) i članka 22. stavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, br. 82/15., 118/18., 31/20. i 20/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU ČLANICE STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

Razrješuje se mr. sc. IVANA JAKIR-BAJO dužnosti članice Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, na koju je imenovana kao predstavnica Ministarstva financija.

Klasa: 080-02/21-02/100
Urbroj: 50301-15/07-21-02
Zagreb, 9. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.