Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta

NN 100/2021 (15.9.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o razvrstavanju javnih cesta

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

1805

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14 i 110/19) i Uredbe o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (»Narodne novine«, broj 34/2012), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O RAZVRSTAVANJU JAVNIH CESTA

I.

U Odluci o razvrstavanju javnih cesta (»Narodne novine«, broj 18/21) u točki III. u popisu državnih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima državnih cesta, dodaje se nova državna cesta oznake DC99, a za državne ceste oznake DC64 i DC417 mijenja se trasa, opis i duljina ceste, a državna cesta oznake DC304 briše se s popisa državnih cesta, tako da glase:

Oznaka državne cesteOpis cesteDuljina (km)
DC64Heki (D77) – Pićan – Vozilići (D66/Ž5172)25,828
DC99Kraljevica (L58107) – Križišće (D501) – Bribir (Ž5062) – Novi Vinodolski (D8)25,466
DC417Osijek (raskrižje Vukovarske ceste i Ul. Martina Divalta) – Sarvaš (D213)5,667
Ukupno kilometara državnih cesta7.328,219

II.

U točki IV. u popisu županijskih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima županijskih cesta, dodaju se nove županijske ceste oznake ŽC4300 i ŽC5018, za županijsku cestu oznake ŽC5062 mijenja se opis i duljina ceste, a županijska cesta oznake ŽC5064 briše s popisa županijskih cesta, tako da glase:

Oznaka županijske cesteOpis cesteDuljina (km)
ŽC4300Osijek (D417) – Nemetin (D2)1,961
ŽC5018Kastav (Ž5019/Ž5047/Ž5206) – A. G. Grada Rijeke2,542
ŽC5062Fužine (D3) – Gornji Zagon – Bribir (D99) – Bribir (D99) – Selce (D8)43,942
Ukupno kilometara županijskih cesta9.353,050

III.

U točki V. u popisu lokalnih cesta mijenja se podatak o ukupnim kilometrima lokalnih cesta, za lokalnu cestu oznake LC58107 mijenja opis i duljina ceste, tako da glase:

Oznaka lokalne cesteOpis cesteDuljina (km)
LC58107Kraljevica (D8 – A7)1,256
Ukupno kilometara lokalnih cesta8.445,852

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 340-03/21-02/21
Urbroj: 530-06-2-2-21-2
Zagreb, 7. rujna 2021.

Ministar
Oleg Butković, v. r.