Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

NN 100/2021 (15.9.2021.), Odluka o izmjeni Odluke o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1808

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 14. rujna 2021., donosi

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O UVOĐENJU POSEBNE ORGANIZACIJE RADA ZA DJELATNOST TRGOVINE KOJA SE OBAVLJA U PRODAVAONICAMA I TRGOVAČKIM CENTRIMA

I.

U Odluci o uvođenju posebne organizacije rada za djelatnost trgovine koja se obavlja u prodavaonicama i trgovačkim centrima (»Narodne novine« broj 138/20, 2/21, 8/21, 14/21, 20/21, 26/21, 32/21, 40/21, 46/21, 52/21, 58/21, 65/21, 73/21, 80/21, 86/21, 90/21 i 95/21) točka X. mijenja se i glasi:

»Nužne epidemiološke mjere iz ove Odluke određuju se u trajanju do 30. rujna 2021.«.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. rujna 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7

Urbroj: 511-01-300-21-426

Zagreb, 14. rujna 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.