Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog posjedovanja EU digitalne COVID potvrde prilikom provođenja druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

NN 100/2021 (15.9.2021.), Odluka o nužnoj epidemiološkoj mjeri obveznog posjedovanja EU digitalne COVID potvrde prilikom provođenja druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

1811

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 14. rujna 2021., donosi

ODLUKU

NUŽNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ MJERI OBVEZNOG POSJEDOVANJA EU DIGITALNE COVID POTVRDE PRILIKOM PROVOĐENJA DRUGE FAZE POPISA STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE

I.

Ovom Odlukom uvodi se nužna epidemiološka mjera obveznog posjedovanja EU digitalne COVID potvrde prilikom provođenja druge faze Popisa stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine (u daljnjem tekstu: Popis 2021.).

Obveza iz stavka 1. ove točke odnosi se na sve popisivače i kontrolore koji sudjeluju u provođenju druge faze Popisa 2021. radi popisa popisnih jedinica koje se nisu samostalno popisale u elektroničkom sustavu e-Građani u prvoj fazi.

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 16. rujna 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-429
Zagreb, 14. rujna 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.