Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 100/2021 (15.9.2021.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

1817

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18) i članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 9. rujna 2021. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/19), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. listopada 2021. do 31. prosinca 2021., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
1,02930,6055
Srednji napon
1,00580,5916
Niski naponPlavi0,9792

Bijeli
1,12850,6638
Crveni
0,98300,5782
Žuti0,7663


Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju [kn/kWh]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
1,16970,6881
Srednji napon
1,14290,6723
Niski naponPlavi1,1127

Bijeli
1,28240,7543
Crveni
1,11700,6571
Žuti0,8708II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. listopada 2021.

Klasa: 310-34/21-01/5
Urbroj: 371-06-21-4
Zagreb, 9. rujna 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.