Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

NN 101/2021 (17.9.2021.), Odluka o zatvaranju za promet postojećeg željezničko-cestovnog prijelaza

Agencija za sigurnost željezničkog prometa

1824

Na temelju članka 98. stavka 10. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, broj 63/20), a u svezi s člankom 22. Pravilnika o uvjetima za određivanje križanja željezničke pruge i drugih prometnica (»Narodne novine«, broj 111/15) ravnatelj Agencije za sigurnost željezničkog prometa donosi

ODLUKU

O ZATVARANJU ZA PROMET POSTOJEĆEG ŽELJEZNIČKO-CESTOVNOG PRIJELAZA

I.

Ukida se postojeći željezničko-cestovni prijelaz na križanju željezničke pruge L204 Banova Jaruga – Pčelić u km 0+527 i nerazvrstane ceste u Banovoj Jaruzi.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 341-04/21-01/07

Urbroj: 387-03-03-21-02

Zagreb, 6. rujna 2021.

Ravnatelj
Želimir Delač, dipl. ing. el., v. r.