Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Goranski medun« – zaštićena oznaka izvornosti

NN 102/2021 (22.9.2021.), Obavijest o izmjeni Specifikacije proizvoda »Goranski medun« – zaštićena oznaka izvornosti

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1829

Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 90. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« br. 118/18, 42/20, 127/20 Odluka USRH i 52/21, u daljnjem tekstu: Zakon) objavljuje

OBAVIJEST

O IZMJENI SPECIFIKACIJE PROIZVODA »GORANSKI MEDUN« – ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI

1. Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zaprimilo je 6. kolovoza 2021. godine izmijenjenu Specifikaciju proizvoda »Goranski medun« – zaštićena oznaka izvornosti, od podnositelja zahtjeva Udruga proizvođača meduna, Mlinari 5, 51 326 Vrbovsko.

2. Sukladno članku 90. stavku 5. Zakona, nakon objave ove Obavijesti, na mrežnim stranicama Ministarstva (poljoprivreda.gov.hr) bit će objavljena izmijenjena Specifikacija proizvoda »Goranski medun« – zaštićena oznaka izvornosti.

3. Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od 15 dana od datuma objave ove Obavijesti podnijeti prigovor na izmijenjenu Specifikaciju proizvoda, sukladno članku 90. stavku 6. Zakona.

4. Razlozi za ulaganje prigovora definirani su člankom 10. Uredbe (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode.

Klasa: 310-26/19-01/124

Urbroj: 525-14/0882-21-7

Zagreb, 10. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.