Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

NN 104/2021 (27.9.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa«

Ministarstvo poljoprivrede

1850

Na temelju članka 55. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 62/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE »RIBARSKE LUKE, ISKRCAJNA MJESTA, BURZE RIBA I ZAKLONIŠTA«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa« (»Narodne novine«, broj 3/18, 64/18, 38/19, 106/19 i 111/20), u članku 6. stavku 1. točki e) riječi: »osam mjeseci« zamjenjuju se riječima: »dvanaest mjeseci«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/17-01/902

Urbroj: 525-13/0747-21-16

Zagreb, 15. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.