Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

NN 104/2021 (27.9.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1851

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/2017, 130/2017 i 14/2019), a u vezi s člankom 4. stavkom 3. podstavkom 7. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 81/2014, 14/2014, 30/2015, 115/2018) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O SLJEDIVOSTI ZA PLAVOPERAJNU TUNU I IGLUNA

Članak 1.

U Pravilniku o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna (»Narodne novine«, broj 82/2019 i 64/2020) u članku 13. stavku 2. riječ: »2021.« mijenja se i glasi: »2022.«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/18-01/59

Urbroj: 525-13/0721-21-13

Zagreb, 21. rujna 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.