Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2

NN 105/2021 (28.9.2021.), Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

1855

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 28. rujna 2021., donosi

ODLUKU

O UVOĐENJU POSEBNE SIGURNOSNE MJERE OBVEZNOG TESTIRANJA SVIH ZAPOSLENIKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, TRGOVAČKIH DRUŠTAVA KOJE OBAVLJAJU ZDRAVSTVENU DJELATNOST TE PRIVATNIH ZDRAVSTVENIH RADNIKA NA VIRUS SARS-CoV-2

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19 ranim otkrivanjem infekcije virusom SARS-CoV-2, uvodi obvezno testiranje svih zaposlenika na virus SARS-CoV-2 (u daljenjem tekstu: testiranje) u zdravstvenom sustavu, odnosno u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika, a koji dolaze na posao, najmanje dva puta u sedam dana.

II.

Iznimno od točke I. ove Odluke, testiranje nije obvezno za zaposlenike u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika te privatne zdravstvene radnike koji ispunjavaju uvjet cijepljenja ili preboljenja bolesti COVID-19, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19 ili pozitivnu epidemiološku povijest bolesti.

III.

Zaposlenici iz točke I. ove Odluke dokazuju da su testirani na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljeni ili preboljeli bolest ­COVID-19 predočenjem EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza.

Zaposlenici iz točke I. ove Odluke, obvezni su EU digitalnu ­COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz predočiti na uvid ovlaštenoj osobi poslodavca.

IV.

Obveza predočavanja EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza odnosi se i na sve pružatelje usluga u zdravstvenim ustanovama, trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i kod privatnih zdravstvenih radnika kao i na ostale osobe koje je zdravstvena ustanova, trgovačko društvo koje obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnik angažirao za određene poslove ili u njihove prostore dolaze po drugoj osnovi.

V.

Zaposlenici iz točke I. ove Odluke ili osobe iz točke IV. ove Odluke koji odbiju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz, ne mogu boraviti u prostorijama poslodavca.

VI.

Činjenicu da su testirane na virus SARS-CoV-2, odnosno da su cijepljene ili preboljele bolesti COVID-19 mogu dokazivati predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza sljedeće kategorije osoba:

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenskog testa unazad 9 mjeseci

– osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom

– osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 9 mjeseci

– osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze.

Osobe iz stavka 1. podstavka 1. ove Odluke preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenskog testa.

Osobe iz stavka 1. podstavka 2. ove Odluke preboljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije.

Osobe iz stavka 1. podstavka 3. ove Odluke preboljenje mogu dokazati potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9 mjeseci.

Osobe iz stavka 1. podstavka 4. ove Odluke preboljenje i cijepljenje mogu dokazati potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 9 mjeseci od cijepljenja.

VII.

Zaposlenici iz točke I. ove Odluke i osobe iz točke IV. ove Odluke tijekom boravka na mjestu rada odnosno u prostoru u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost obvezne su se pridržavati svih propisanih protuepidemijskih mjera, posebnih preporuka i uputa Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te sigurnosne mjere uvedene ovom Odlukom.

VIII.

Poslodavci iz točke I. ove Odluke obvezni su osigurati provedbu ove Odluke.

IX.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 4. listopada 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-430
Zagreb, 28. rujna 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.