Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku

NN 106/2021 (29.9.2021.), Odluka o imenovanju općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku

Državnoodvjetničko vijeće

1869

ODLUKA

Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 41. stavka 1. u vezi s člankom 70. stavkom 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine« broj 67/2018 i 126/19) na 52. sjednici održanoj 21. rujna 2021.,

odlučilo je

I. LJERKA MARKUŠIĆ, dosadašnja općinska državna odvjetnica u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku, imenuje se za općinsku državnu odvjetnicu u Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku na vrijeme od četiri godine.

II. Imenovana općinska državna odvjetnica dužna je stupiti na dužnost najkasnije u roku od šest mjeseci od dana imenovanja.

Broj: DOVO-7/21

Zagreb, 21. rujna 2021.

Predsjednik
Državnoodvjetničkog vijeća
Darko Klier, v. r.