Odluka o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela

NN 106/2021 (29.9.2021.), Odluka o ukidanju Odluke o privremenom ograničenju raspodjela

Hrvatska narodna banka

1870

Na temelju članka 144.a stavka 1. točke 6. Zakona o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/2013., 19/2015., 102/2015., 15/2018., 70/2019., 47/2020. i 146/2020.), članka 4. stavka 1. točke 11., članka 43. stavka 2. točke 6. te članka 77.a Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) i članka 4. stavka 1. Odluke o privremenom ograničenju raspodjela (»Narodne novine«, br. 4/2021.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O UKIDANJU ODLUKE O PRIVREMENOM OGRANIČENJU RASPODJELA

Predmet Odluke

Članak 1.

Ovom Odlukom ukida se Odluka o privremenom ograničenju raspodjela od 14. siječnja 2021. (»Narodne novine«, br. 4/2021.).

Stupanje na snagu

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. listopada 2021.

O. br. 239-091/09-21/BV

Zagreb, 27. rujna 2021.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.