Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca o prodaji ili pokušaju transakcije streljiva, sastavnih dijelova streljiva i oružja koja se opravdano smatra sumnjivom

NN 96/2021 (1.9.2021.), Pravilnik o izgledu i sadržaju obrasca o prodaji ili pokušaju transakcije streljiva, sastavnih dijelova streljiva i oružja koja se opravdano smatra sumnjivom

Ministarstvo unutarnjih poslova

1739

Na temelju članka 31. stavka 4. i članka 32. stavka 13. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine«, br. 70/17 i 141/20), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZGLEDU I SADRŽAJU OBRASCA O PRODAJI ILI POKUŠAJU TRANSAKCIJE STRELJIVA, SASTAVNIH DIJELOVA STRELJIVA I ORUŽJA KOJA SE OPRAVDANO SMATRA SUMNJIVOM

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj obrasca za prijavu svake prodaje streljiva i/ili sastavnih dijelova streljiva i/ili oružja te svakom pokušaju transakcije streljiva i/ili sastavnih dijelova streljiva i/ili oružja koju se opravdano smatra sumnjivom.

Članak 2.

(1) Pravne osobe i obrti koji u okviru svoje djelatnosti, na temelju odobrenja Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), obavljaju prodaju streljiva i/ili sastavnih dijelova streljiva (barut, kapisle i kapislirane čahure) dužni su o svakoj prodaji streljiva i/ili sastavnih dijelova streljiva te o svakom pokušaju transakcije streljiva i/ili sastavnih dijelova streljiva koju opravdano smatraju sumnjivom, izvijestiti Ministarstvo na propisanom obrascu u roku od 24 sata nakon prodaje ili pokušaja sumnjive transakcije.

(2) Pravne osobe i obrti koji u okviru svoje djelatnosti, na temelju odobrenja Ministarstva, obavljaju prodaju oružja dužni su o svakoj prodaji oružja, što uključuje i bitne dijelove oružja, te svakom pokušaju transakcije oružja koju opravdano smatraju sumnjivom, izvijestiti Ministarstvo na propisanom obrascu u roku od 24 sata nakon prodaje ili pokušaja sumnjive transakcije.

(3) Izgled i sadržaj obrasca iz stavka 1. ovog članka propisan je u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Izgled i sadržaj obrasca iz stavka 2. ovog članka propisan je u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 3.

Prodaja ili transakcija iz članka 1. ovog Pravilnika smatra se sumnjivom ako uključuje količine neuobičajene za predviđenu privatnu uporabu te ako kupac ili posrednik:

– pokaže da nije upoznat s načinom korištenja oružja i/ili dijelova oružja i/ili streljiva i/ili dijelova streljiva

– inzistira na plaćanju gotovinom, istodobno odbijajući pružiti dokaz o vlastitom identitetu

– nema potrebna odobrenja ili dozvole za nabavu ili posredovanje pri nabavi oružja i/ili dijelova oružja i/ili streljiva i/ili dijelova streljiva

– nije u mogućnosti dati dokaz o krajnjem korisniku i krajnjoj namjeni oružja i/ili dijelova oružja i/ili streljiva i/ili dijelova streljiva.

Članak 4.

Pravne osobe i obrti iz članka 2. ovog Pravilnika dužne su prilikom popunjavanja obrazaca iz članka 2. ovog Pravilnika upisati točne i potpune podatke.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/173
Urbroj: 511-01-152-21-8
Zagreb, 26. kolovoza 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1.

OBRAZAC
za prijavu sumnjive prodaje ili pokušaja sumnjive transakcije streljiva i/ili dijelova streljiva


Podaci o prodavatelju (zaokružiti):Podaci o kupcu:
1. PRAVNA OSOBA____________________
Ime i prezime/Naziv
2. OBRTOIB ________________
Adresa: _____________________
OIB _______________________Naziv i broj dokumenta o identifikaciji kupca:
NAZIV _________________________________________
SJEDIŠTE __________________

Razlog sumnje:

____________________
Podaci o streljivu:
Vrsta _____________________
Količina ___________________
Kalibar ____________________
Podaci o dijelovima streljiva:
Vrsta _____________________
Količina ___________________

PRILOG 2.

OBRAZAC
za prijavu sumnjive prodaje ili pokušaja sumnjive transakcije oružja

U ________________________________________
(mjesto)(datum)(potpis podnositelja)

Podaci o prodavatelju (zaokružiti):Podaci o kupcu:
1. PRAVNA OSOBA______________________

Ime i prezime/Naziv
2. OBRTOIB __________________
Adresa: ________________
OIB _______________________Naziv i broj dokumenta o identifikaciji kupca:
NAZIV __________________________________________
SJEDIŠTE __________________

Razlog sumnje:

______________________
Podaci o oružju / bitnom dijelu oružja:
Vrsta _________________________
Marka ________________________
Model ________________________
Kalibar ________________________
Količina ________________________

1. cijev ______________

2. cijev ______________
3. cijev-umetak _______
Kategorija oružja ________
Tvornički broj oružja _______________

cijevi ________________

rezervne cijevi ________

bitnog dijela __________

U ________________________________________
(mjesto)(datum)(potpis podnositelja)