Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 96/2021 (1.9.2021.), Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

1752

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 87 od 4. kolovoza 2021. godine te se daje

ISPRAVAK

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 87/21.) u članku 1. u drugoj tablici pod ATK šifrom »C01CA03 081« umjesto podataka:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno
ime lijeka
Oblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
C01CA03 081PRnorepinefrin6 mg23,5224,70PLigula Pharma d.o.o.Laboratorios Normon S.A.Noradrenalin Ligula Pharmakonc. za otop. za inf., 0,5 mg/ml, amp. 100x10 ml19,6020,581.446,552.058,00 

«

trebaju stajati podaci:

»

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena za DDDCijena za DDD (s PDV-om)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno
ime lijeka
Oblik, jačina i pakiranje lijekaCijena jed. oblikaCijena jed. oblika (s PDV-om)Cijena orig. pakiranjaCijena orig. pakiranja (s PDV-om)R/RS
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.
C01CA03 081PRnorepinefrin6 mg17,3618,23PLigula Pharma d.o.o.Laboratorios Normon S.A.Noradrenalin Ligula Pharmakonc. za otop. za inf., 0,5 mg/ml, amp. 100x10 ml14,4715,191.446,551.518,88 

«.

Ovim Ispravkom utvrđene pogreške se ispravljaju.

Klasa: 025-04/21-01/202
Urbroj: 338-01-01-21-01
Zagreb, 27. kolovoza 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.