Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja

NN 97/2021 (3.9.2021.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

1760

Na temelju članka 12. stavka 3. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, br. 22/13, 102/15, 68/18 i 52/19) ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O KRITERIJIMA ZA IZDAVANJE ENERGETSKOG ODOBRENJA ZA PROIZVODNA POSTROJENJA

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima za izdavanje energetskog odobrenja za proizvodna postrojenja (»Narodne novine«, broj 5/20.) u članku 6. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci od 4. do 7. postaju stavci od 3. do 6.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/19-01/01
Urbroj: 517-07-2-1-21-4
Zagreb, 24. kolovoza 2021.

Ministar
dr. sc. Tomislav Ćorić, v. r.