Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

NN 99/2021 (10.9.2021.), Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1783

Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2021. donijela

ODLUKU

O DONOŠENJU PROGRAMA MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE,
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I.

Donosi se Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Program mjera iz stavka 1. ove točke sastavni je dio ove Odluke.

II.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da o donošenju ove Odluke izvijesti nositelje provedbe Programa mjera iz točke I. stavka 1. ove Odluke.

III.

Postupci započeti po odredbama Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-za­gorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 119/20.) i Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 17/21.) dovršit će se po odredbama Programa mjera iz točke I. stavka 1. ove Odluke ako je to povoljnije za stranku.

U slučaju da završetak postupka po odredbama Programa mjera iz točke I. stavka 1. ove Odluke nije povoljniji za stranku, započeti postupak po odredbama Prvog programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 119/20.) dovršit će se po odredbama Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 17/21.) ako je to povoljnije za stranku.

Pokrenuti postupci javne nabave za uslugu tehničko-financijske kontrole, što uključuje i ugovaranje navedene usluge, dovršit će se prema odredbama Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 17/21.).

IV.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Programa mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 17/21.).

V.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/322

Urbroj: 50301-05/31-21-3

Zagreb, 9. rujna 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PROGRAM MJERA OBNOVE ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

1. PREDMET PROGRAMA MJERA

Ovim Programom mjera (u daljnjem tekstu: Program) se, u skladu s odredbama članaka 11. i 12. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 102/20 i 10/21, u daljnjem tekstu: Zakon), utvrđuju mjere obnove zgrada koje se odnose na obnovu zgrada javne namjene, višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća, na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

1.1. UVODNI DIO

Potres u Zagrebu i okolici dogodio se 22. ožujka 2020. u 6 sati i 24 minute magnitude M=5,5 po Richteru, te idući u 7 sati i 1 minutu magnitude M=5,0 po Richteru, a seizmička aktivnost u široj okolici grada nastavila se tako da je do 12. kolovoza 2020. Seizmološka služba, pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu zabilježila na području Grada Zagreba 2047 potresa. Potres je bio jačine 5,5 stupnjeva po Richteru – znatno manje od potresa iz 1880. godine, ali i manje od potresa magnitude 6,5 po Richteru koji se prema seizmološkoj karti Republike Hrvatske i Grada Zagreba mogao dogoditi.

Većina zgrada starijih od 100 godina u centru Grada Zagreba su znatno oštećene, a neke zgrade koje nemaju značaj graditeljske baštine morat će se srušiti jer obnova tako slabe konstrukcije nije isplativa. Olakotna okolnost je da se potres dogodio u nedjelju, u ranim jutarnjim satima kada su bile prazne ulice, škole, vrtići, javne ustanove, stoga je ovaj potres prošao uz minimalne ljudske žrtve. Materijalna šteta je značajna, ali na sreću većina oštećenih građevina može se obnoviti i rekonstruirati kako bi zadovoljile protupotresne propise i izdržale i jače potrese od ovoga potresa.

U dijelu potresom zahvaćenih obiteljskih kuća također su nastala znatna oštećenja zbog kojih je jedan dio obiteljskih kuća trenutno neupotrebljiv pa je dio stanovništva smješten u privremeni smještaj.

Ovaj potres je potvrdio da bi u slučaju da Grad Zagreb pogodi potres magnitude preko 6.0 po Richteru, a koji je moguć, za područje Grada Zagreba i okolice posljedice bile katastrofalne. S obzirom na trenutno stanje, značajan dio bolnica, škola, vrtića, kazališta, crkava, muzeja, višestambenih zgrada i obiteljskih kuća bili bi urušeni do temelja. Preveliki vremenski razmaci između katastrofalnih potresa (otprilike svakih jedno i pol stoljeće) omogućili su da je olako zaboravljena potreba prikladne rekonstrukcije starih zgrada za njihov učinkoviti odgovor djelovanju potresa tako da je seizmička gradnja novih i obnova starih građevina svakako jedan od važnih prioriteta budućeg razdoblja.

Republiku Hrvatsku su dana 28. i 29. prosinca 2020. pogodili novi snažni potresi, od kojih je najjači bio magnitude 6,2 po Richteru s epicentrom kod Grada Petrinje. Potres se osjetio diljem Hrvatske i u okolnim zemljama, a najveći intenzitet procijenjen je da iznosi VIII – IX (osam do devet) stupnjeva EMS ljestvice. Materijalna šteta u Sisačko-moslavačkoj županiji, posebice na području Grada Petrinje i okolice je ogromna te su brojne građevine razrušene, odnosno uništene te oštećene. Materijalna šteta prijavljena je i na području Karlovačke županije, Zagrebačke županije i Krapinsko-za­gorske županije.

Dana 28. prosinca 2020. godine u 6:28 sati uređaji Seizmološke službe Republike Hrvatske zabilježili su jak potres kod Petrinje. Magnituda potresa iznosila je M=5.0 prema Richteru, a intenzitet VII stupnjeva EMS ljestvice. Dana 29. prosinca 2020. godine u 12:19 sati, uređaji Seizmološke službe zabilježili su razoran potres s epicentrom 5 km jugozapadno od Petrinje (45.4002N, 16.2187E, dubina 11.5 km). Magnituda potresa iznosila je M=6.2 prema Richteru, a intenzitet u epicentru VIII-IX stupnjeva EMS ljestvice. Nakon tog potresa uslijedilo je mnogo slabijih potresa. Potres je prouzročio ljudska stradavanja i velike štete na području gradova Glina, Petrinja i Sisak i okolnim naseljima. Došlo je do pada električne mreže, a mnogi objekti su pretrpjeli oštećenja, te u njima nije moguć daljnji boravak. Dana 4. siječnja 2021., na temelju Zakona o sustavu civilne zaštite, članka 22. i 54., na prijedlog ministra unutarnjih poslova i nakon analiziranja stanja na terenu, Vlada Republike Hrvatske je proglasila katastrofu uzrokovanu potresom za područje Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije.

S obzirom na katastrofalne štete koje su nakon potresa od 28. i 29. prosinca 2020. nastale na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, posebice uzimajući u obzir činjenicu da je velik dio stanovništava na pogođenim područjima ostao bez domova, donesen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (»Narodne novine«, broj 10/21) kojim je propisano provođenje postupaka obnove i stambenog zbrinjavanja i na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, kao i sanacija dodatnih šteta koje su potresi od 28. i 29. prosinca 2020. prouzročili na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i kojim je proširena nadležnost Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (u daljnjem tekstu: Fond za obnovu) i na ta područja. Odredbom članka 40.a Zakona propisuje se nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) koji na temelju odluke Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) provodi obnovu, odnosno uklanjanje obiteljskih kuća i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa.

Ovim Programom razrađuje se Zakonom propisan postupak obnove, odnosno uklanjanja zgrada oštećenih u potresu, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i zbrinjavanje osoba pogođenih nepogodom.

Prema Zakonom propisanom postupku postavljen je uvjet da konstrukcije javnih zgrada budu pouzdane i kod potresa većih i razornijih magnituda čija je vjerojatnost događanja vrlo izvjesna jer se želi u budućnosti smanjiti moguća stradavanja, materijalnu štetu i gubitke ljudskih života.

Minimalno potrebna razina tehničke dokumentacije definira se uvažavajući propise kojima se uređuje prostorno uređenje, gradnja, obnova i inspekcijski nadzor građenja, te posebne propise koji utječu na propisivanje ili određivanje uvjeta za gradnju građevina. Ishođenje građevinske dozvole za izvođenje radova obnove zgrada nakon potresa nije predviđeno s obzirom da se radi o organiziranoj obnovi u kontroliranim uvjetima, ali se određuje potreba provođenja stručnog nadzora od strane inženjera građevinske struke i po potrebi drugih tehničkih struka, operativnih koordinatora za provedbu obnove po određenim tipovima zgrada (koordinator za javne zgrade, za višestambene, poslovne i stambeno-poslovne zgrade, koordinator za obiteljske kuće te provoditelj tehničko-financijske kontrole) u područjima obnove. Kako bi se proces obnove što brže realizirao, potrebna je suradnja s konzervatorskom strukom tijekom projektiranja ukoliko se radi o zgradama koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra, kao i u slučaju bilo kakve nejasnoće vezano za povijesne građevine i njihova obilježja unutar kulturno-povijesne cjeline. U procesu cjelovite obnove zgrada potrebno je uključiti sve inženjerske struke u skladu s njihovim propisanim zadaćama i kompetencijama.

Nakon djelovanja potresa, osim trenutnih i vidljivih oštećenja konstrukcije, stare zidane zgrade dodatno su izgubile znatan dio svoje mehaničke otpornosti za prihvat novog potresnog opterećenja te je potreban međusobno usklađen inženjerski pristup, s naglaskom na protupotresnu otpornost, kako bi iste u nastavku ispunjavale svoju svrhu.

U dosadašnje aktivnosti obnove nakon predmetnih potresa, uključili su se brojni ovlašteni inženjeri i arhitekti koji su proveli preliminarne brze preglede prijavljenih oštećenih zgrada. Zakonodavni okvir omogućuje da se korištenjem modernih inženjerskih metoda nađu optimalna rješenja za svaki konkretni slučaj, uvažavajući tehničke, organizacijske i troškovne aspekte obnove, te ispravno konstruiranje građevina sigurnih na potres. Stručnjaci i znanstvenici koji prate i razvijaju najnovija znanstvena dostignuća u potresnom inženjerstvu te izvođači radova od kojih se očekuje uvažavanje svih tehnoloških rješenja, kao i uključivanje modernih tehnologija tamo gdje se to pokaže razumnim i ekonomičnim, dati će doprinos brzom povratu zgrada oštećenih ovim potresom u punu funkciju, sve uz uvažavanje posebnih uvjeta zaštite kulturnih dobara.

Organizirana obnova prema Zakonu ima primarni i kratkoročni cilj osigurati zdravlje i živote ljudi koji oštećene zgrade koriste ili se nalaze u njihovoj blizini kao i spriječiti nastajanje daljnjih šteta, te sekundarni, odnosno dugoročni cilj koji se odnosi na cjelovitu obnovu zgrada i urbanu obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije te Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

1.2. POJMOVI

Osnovni pojmovi u smislu Zakona definirani su člankom 3. Zakona.

Osim u Zakonu definiranih pojmova u ovom Programu koriste se i sljedeći pojmovi:

Konstrukcija je sklop konstrukcijskih i nekonstrukcijskih elemenata zgrade koji moraju biti mehanički otporni i stabilni kako bi se osigurala otpornost, uporabljivost i trajnost zgrade.

Dimnjak je nekonstrukcijski element zgrade, u obliku vertikalnog ili približno vertikalnog kanala, koji služi za siguran i neometan odvod dimnih plinova, nastalih radom na dimnjak priključenog uređaja za loženje, u vanjsku atmosferu.

Konstrukcijski i nekonstrukcijski elementi zgrade imaju značenje određeno Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije (»Narodne novine«, broj 17/17 i 75/20, u daljnjem tekstu: Tehnički propis).

Sredstva za konstrukcijsku obnovu, odnosno gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, te uklanjanje uništenih zgrada uključuje: projektiranje, kontrolu projekata, stručni nadzor, izvođenje, operativnu koordinaciju i tehničko-financijsku kontrolu projekta.

1.3. NAČINI OBNOVE U POTRESU
OŠTEĆENIH ZGRADA

Prema članku 16. Zakona oštećene zgrade, ovisno o njihovoj namjeni i stupnju oštećenja, obnavljaju se na sljedeće načine:

1. popravkom nekonstrukcijskih elemenata

2. popravkom konstrukcije

3. pojačanjem konstrukcije

4. cjelovitom obnovom konstrukcije

5. cjelovitom obnovom zgrade,

i to uz poštivanje sljedećih načela:

1. obnova oštećenih zgrada obavlja se odjednom ili u fazama, s tim da se odluka o obnovi može donijeti u slučaju da se u prvoj fazi provodi obnova do pojačanja konstrukcije, a u drugoj fazi se provodi obnova do cjelovite obnove zgrade. Za fazne obnove mogu se donijeti posebne odluke o obnovi.

2. oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće obnavljaju se popravkom nekonstrukcijskih elemenata, popravkom konstrukcije, odnosno pojačanjem konstrukcije u skladu s Tehničkim propisom, ako Zakonom nije propisano drukčije. Opisana konstrukcijska obnova zgrade uključuje: pripremne radove uključujući po potrebi i geotehnička ispitivanja, radove demontaže i rušenja, zemljane radove povezane direktno s ojačanjem konstrukcije, radove na obnovi konstrukcije zgrade, građevinske radove uz instalacije, završne zidarske radove, izolaterske radove na razinu prije potresa, krovopokrivačke radove, limarske radove, podne podloge, elektroinstalaterske radove, instalacije vodovoda i kanalizacije te instalacije grijanja i klimatizacije.

3. oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade ako to zatraži njezin vlasnik, odnosno njezini suvlasnici te ako se obvežu podmiriti razliku troškova između cjelovite obnove i obnove iz prethodne točke i za ispunjenje te obveze daju odgovarajuće osiguranje (npr. bankovnu garanciju).

4. vlasnik odnosno suvlasnici zgrade mogu u postupku donošenja odluke o obnovi zatražiti projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije zgrade koje je iznad razine iz Tehničkog propisa ako se obvežu podmiriti razliku troškova koji zbog toga nastanu i za ispunjenje te obveze daju odgovarajuće osiguranje

5. oštećene višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade i obiteljske kuće koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade, osim njihovih posebnih dijelova (stanova, poslovnih prostora i drugih posebnih dijelova zgrade) u kojima se ne izvode završno-obrtnički radovi

6. poslovni prostori i drugi posebni dijelovi višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća namijenjeni obavljanju prosvjetne ili zdravstvene djelatnosti obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade do potpune građevinske uporabljivosti. Navedena razina obnove, osim konstrukcijske obnove zgrade, uključuje i završne građevinske radove bez ugradnje specijalističke opreme koja je potrebna za uporabu zgrade neke posebne namjene (npr. školske ploče, laboratorijska oprema medicinska oprema i sl.).

7. oštećene zgrade javne namjene obnavljaju se cjelovitom obnovom zgrade

8. popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije, cjelovita obnova konstrukcije i cjelovita obnova zgrade na temelju Zakona u smislu propisa o vlasništvu i drugim stvarnim pravima smatra se poslom redovite uprave.

Tijekom izrade elaborata ocjene postojećeg stanja i izrade projekata obnove ovlaštene osobe koje izrađuju elaborate/projekte (projektanti) obvezne su konzultirati se s podnositeljima zahtjeva oštećenih zgrada i prema potrebi s provoditeljem tehničko-financijske kontrole projekta.

Obnova konstrukcije zgrade provodi se u svemu u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije, uvažavajući važeće Priloge.

Razine obnove za određene županije su izradili stručnjaci Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu, Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek te inženjeri iz Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Hrvatskog inženjerskog saveza. U izradi razina obnove korištena su, osim stručnih znanja, i iskustva iz obnove u sličnim situacijama u nedavnim potresima u drugim državama.

Svaka zgrada obnovljena prema Zakonu će sukladno Zakonu imati seizmički certifikat zgrade koji se izrađuje kao sastavni dio projekta obnove razine 2 ili više iz Tehničkog propisa. Do razrade seizmičkog certifikata zgrade, za svaku obnovljenu zgradu prema Zakonu projektant u projektnoj dokumentaciji treba dati ocjenu potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti konstrukcije prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.

Na temelju ovoga Programa mjera Ministarstvo će u skladu s pravilima o državnim potporama osigurati punu primjenu relevantnih pravila iz područja državnih potpora sukladno Zakonu o državnim potporama (»Narodne novine«, broj 47/14 i 69/17) u dijelu u kojem se javna sredstva i javne mjere poduzimaju u korist poduzetnika koji obavljaju gospodarsku djelatnost. U tu svrhu, Ministarstvo je izradilo program državnih potpora uz ispravnu primjenu pravila o državnim potporama.

Za potrebe izvođenja građevinskih radova na temelju odluke o obnovi/uklanjanju Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija osigurat će, bez naknade: privremenu regulaciju prometa nužnu za organizaciju gradilišta, postav skele i/ili pristup gradilištu za dovoz i odvoz građevnih proizvoda odnosno građevinskog otpada.

1.4. UKLANJANJE I GRADNJA NOVE OBITELJSKE KUĆE

Obnova zgrada koja se provodi njihovim uklanjanjem i gradnjom novih obiteljskih kuća, provodi se uz poštivanje sljedećih parametara:

1. odluka o gradnji zamjenske obiteljske kuće može se donijeti za obiteljske kuće koje su izgubile svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da su urušene ili da njihova obnova nije moguća s obzirom na nosivost tla nakon potresa ili ako je konstrukcija kuće u takvom stanju da je nije moguće obnoviti. Rezultati mjerenja nosivosti tla i prostorno-planski nalazi stanja nakon potresa se uzimaju u obzir pri projektiranju i tehničko-financijskoj kontroli predloženog rješenja obnove.

2. odluka o gradnji zamjenske obiteljske kuće donosi se uz poštivanje kriterija utvrđenih ovim Programom u odnosu na veličinu za izgradnju nove obiteljske kuće

3. u odluci o gradnji zamjenske obiteljske kuće sukladno članku 29. Zakona određuje se korisna tlocrtna površina zamjenske obiteljske kuće, koja je izrađena u skladu s kriterijima utvrđenim ovim Programom

4. uklanjanje uništene zgrade provodi se uz suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika zgrade. U slučaju uklanjanja zgrade koja je kulturno dobro ili zgrade koja se nalazi unutar povijesne urbane cjeline Grada Zagreba, odnosno kulturno-povijesnih cjelina na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije mora se pribaviti suglasnost nadležnog tijela u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara

5. uklanjanje uništene obiteljske kuće i druge uništene zgrade čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti ili zdravlju ljudi provodi se sukladno odluci stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave na području na kojem se objekt nalazi, u skladu s elaboratom ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije.

Ovim Programom utvrđuje se dokumentacija potrebna za provođenje postupaka povezanih s obnovom oštećenih zgrada.

1.5. PROVEDBA POSTUPKA JAVNE NABAVE ZA SUDIONIKE U OBNOVI

Odabir ugovaratelja (dalje u tekstu: sudionik u obnovi) u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada (projektanata, revidenata, operativnih koordinatora, provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata, nadzornih inženjera i izvođača radova) Fond za obnovu i Središnji državni ured provodi u skladu sa Zakonom kojim se uređuje javna nabava, podzakonskim propisima i ovim Programom.

Sve relevantne informacije vezane uz provedbu obnove zgrada oštećenih potresom predviđeno je kontinuirano objavljivati na elektroničkoj platformi vezano uz obnovu ili na mrežnim stranicama Ministarstva.

2. LOKACIJA PODRUČJA NA KOJEM SE PROVODE MJERE OBNOVE ZGRADA

Lokacija područja na kojem se provode mjere obnove zgrada po ovom Programu određena je Zakonom, a odnosi se na područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije pogođeno potresom.

Nastavno na rezultate ispitivanja geomehaničkih karakteristika tla, te izradu prostorno-planskih podloga za obnovu, ovo poglavlje dijeli se na Sisačko-moslavačko područje, u kojem su geomehaničke pojave nakon potresa uzrokovale posljedice na nosivost tla, a koja se uzima u obzir pri obnovi nakon potresa; te na ostalo područje na kojem ograničenja zbog takvih pojava nisu zabilježena.

Za područje 16 općina i gradova Sisačko-moslavačke, Zagrebačke i Karlovačke županije izrađena je Studija o seizmički induciranim efektima Petrinjske potresne serije 2020. – 2021. u kojoj je provedena preliminarna identifikacija rizičnih geoloških procesa i pojava, likvefakcije, vrtača i klizišta. Studija je nastala kao rezultat projekta geoloških, inženjerskogeoloških, hidrogeoloških i geofizičkih istraživanja za potrebe definiranja djelotvornoga koncepta organizirane obnove na područjima pogođenima potresom, a izrađivači studije su Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci.

Na osnovi provedenih istraživanja izrađene su tematske karte koje sadrže kartografske podatke o rizičnim pojavama i izmjerenim razinama podzemne vode te su dane smjernice za donošenje odluka o planiranju i provođenju zahvata u prostoru, kao i upute za provedbu geotehničkih i geofizičkih istraživanja za projektiranje građevina u odnosu na registrirane pojave geohazarda, odnosno na potencijalne pojave likvefakcije, klizišta i vrtača. Tematska karta s podacima o izmjerenim razinama podzemne vode može se koristiti za definiranje nepovoljnih uvjeta s obzirom na razinu podzemne vode.

Kartografski prikazi sadrže:

– karte inventara pojava likvefakcije aktivirane glavnim petrinjskim potresom M 6,2 i karte podložnosti na likvefakciju

– karte inventara vrtača i karte podložnosti na vrtače

– karte inventara klizišta i karte podložnosti na klizanje

– karte dubina do podzemne vode (karte izobata) u aluvijalnim dolinama

Studija i kartografski prikazi, kao tematski prikazi područja prirodnih ograničenja vezano uz seizmički inducirane efekte te podaci o podzemnoj vodi, kao i izrađene preporuke dostupni su na mrežnim stranicama Ministarstva i u modulu ISPU-a eKatalog.

Vektorski slojevi na temelju kojih su izrađeni kartografski prikazi dostupni su za preuzimanje u modulu ISPU-a eKatalog.

3. OPIS ŠTETA NA ZGRADAMA

U organizaciji Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Civilne zaštite Grada Zagreba s velikom pomoći Hrvatske komore inženjera građevinarstva i Državnog inspektorata, u organizaciji, timovi građevinskih stručnjaka volontera započeli su i obavili, u situaciji trenutne epidemije uzrokovane širenjem bolesti COVID-19 i propisanim mjerama zaštite Stožera civilne zaštite, brze preglede oštećenih zgrada na terenu u cilju utvrđivanja stupnja oštećenja zgrada u odnosu na zaštitu života i imovine, odnosno određivanja je li zgrada uporabljiva, neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva. Građevinski stručnjaci pregledom na terenu, na temelju uočenih oštećenja, procjene ponašanja konstrukcije u slučaju ponovljenog potresa i procjene rizika, dodjeljuju jednu od ponuđenih kategorija uporabljivosti. Ocjena se može odnositi na cijelu zgradu ili na pojedini dio zgrade, a pregled ne uključuje pregled instalacija niti statički elaborat zgrade.

Preliminarnim vizualnim pregledima zgrada te označavanjem uporabljivosti zgrada (zelena, žuta i crvena boja), svim zgradama je dodijeljena odgovarajuća oznaka stupnja oštećenja s klasifikacijom uporabljivosti zgrade, a sve usklađeno s Europskom makroseizmičkom ljestvicom EMS-98.

Prema klasifikaciji uporabljivosti, oštećene zgrade su razvrstane u šest kategorija:

(1) N1 – Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja – Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova susjedne građevine. Uslijed takve opasnosti preporuka je da se u takvim zgradama nikako ne boravi.

(2) N2 – Neuporabljivo – zbog oštećenja – Građevina je opasna zbog mogućnosti urušavanja masivnih dijelova oštećene građevine. Uslijed takve opasnosti preporuka je da se u takvim zgradama nikako ne boravi (posebice s obzirom na veliki broj ponavljanja potresa).

(3) PN1 – Privremeno neuporabljivo (u potpunosti ili djelomično) – potreban detaljan pregled. Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja. Nosivost zgrade je djelomično narušena. Ne preporučuje se boravak u zgradi, odnosno građani u takvoj zgradi borave na vlastitu odgovornost. Kraći boravak u zgradi je moguć, uz savjete građevinskog stručnjaka koji se odnose na potrebne mjere i ograničenje boravka. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti.

(4) PN2 – Privremeno neuporabljivo – potrebne mjere hitne intervencije (upotrebljiva nakon kratkoročnih intervencija). Zgrada ima umjerena oštećenja bez opasnosti od urušavanja, ali se ne može upotrebljavati zbog potencijalne opasnosti urušavanja pojedinih elemenata sa same zgrade. Građevinski stručnjak utvrđuje hitne mjere intervencije i daje upute korisnicima. Dok se ne provedu mjere, zgrada ili njezin dio nije uporabljiv (primjerice krovište). Privremena neupotrebljivost može se odnositi samo na neke dijelove (jedinice) građevine.

(5) U1 – Uporabljivo bez ograničenja – Zgrada se može upotrebljavati. Zgrada nema oštećenja ili ima mala oštećenja koja ne predstavljaju opasnost za nosivost i uporabljivost zgrade.

(6) U2 – Uporabljivo s preporukom – zgrada se može upotrebljavati u skladu s predviđenom namjenom, osim u pojedinim dijelovima gdje postoji neposredna opasnosti za dio zgrade. Građevinski stručnjak daje preporuke za uklanjanje opasnosti i preporuke korisnicima za privremeno ograničavanje boravka u pojedinim dijelovima zgrade. Nakon uklanjanja opasnosti zgrada se može koristiti bez ograničenja.

U postupku izrade projektne dokumentacije za obnovu zgrada provesti će se detaljni pregled zgrade (što uključuje vizualni pregled, prikupljanje postojeće dokumentacije i po potrebi istražne radove) te će način obnove oštećenih zgrada ovisiti o ocjeni projektanta.

3.1. TIPOLOGIJA OŠTEĆENJA

Prema preliminarnim informacijama timova inženjera koji su nakon potresa pregledali zgrade i uporabljivosti istih na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije vidljiva je tipologija konstrukcijskih oštećenja, te se uglavnom radi o:

a) otkazivanju mehaničke otpornosti i stabilnosti nekonstrukcijskih elementa (dimnjaci, fasadni ukrasni elementi i sl.) koji svojim padom nanose oštećenja na pokrovu i omogućavaju prodor vode i daljnja oštećenja ili direktno oštećuju konstrukcijske elemente

b) otkazivanju mehaničke otpornosti i stabilnosti konstrukcijskih elemenata koji u bitnome ugrožavaju stabilnost zgrade (zabatni zidovi, nadozidi, zidani stupovi, dijelovi zidova između/ispod prozora, svodovi, stropovi, stubišta i sl.). Među te elemente ubrajaju se i oštećena krovišta koja nerijetko zbog urušavanja pojedinih nosivih zidova (koji su nosili drvene grede) postaju nestabilna.

c) kod pojedinih zgrada upitna je mehanička otpornost i stabilnost u cijelosti.

4. PROVEDBA OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA, POSLOVNIH ZGRADA, STAMBENO-POSLOVNIH ZGRADA I OBITELJSKIH KUĆA

Provedbu ovoga Programa prema odredbama članaka 38. do 44. Zakona, tj. obnovu, odnosno uklanjanje zgrada, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za privremenu zaštitu zgrade, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske kuće na temelju odluke Ministarstva provodi Fond za obnovu, odnosno Središnji državni ured putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinske struke, odnosno izvođača. Ako vlasnik, odnosno suvlasnici oštećene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće koji na temelju odluke o obnovi sami obnavljaju zgradu, obnovu tih zgrada provodi vlasnik odnosno suvlasnici zgrade.

Sukladno navedenom, provedbu Zakona i ovoga Programa operativno provode:

• Ministarstvo

• Fond za obnovu

• Središnji državni ured

• Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija (u daljnjem tekstu: Županije)

• Stručni savjet za obnovu

• Ovlašteni arhitekti, ovlašteni inženjeri građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike (u daljnjem tekstu: Projektanti)

• Revidenti

• Operativni koordinatori

• Provoditelji tehničko-financijske kontrole projekta (u daljnjem tekstu: Provoditelj tehničko-financijske kontrole)

• Ovlašteni arhitekti, ovlašteni inženjeri građevinarstva, strojarstva i elektrotehnike (u daljnjem tekstu: Nadzorni inženjeri)

• Izvođači radova

• i druge stručne osobe ovisno o potrebi sukladno posebnim propisima.

5. ODREĐIVANJE PRIORITETA U OBNOVI

Parametri za određivanje prioriteta obnove zgrada oštećenih u potresu su prema svojoj važnosti:

• namjena

• status korištenja

• lokacija

• stupanj oštećenja

• raspoloživa financijska sredstva

• inženjerski i izvođački kapaciteti.

Prvenstvo za obnovu imaju zgrade čije je održavanje cjelovitosti tijekom potresa od važnosti za širu zajednicu, kao što su: zdravstvene ustanove veće važnosti (klinički bolnički centri i sl.), građevine interventnih službi (vatrogasne, hitne pomoći, javne i nacionalne sigurnosti i sl.), zgrade javne uprave od vitalne važnosti za funkcioniranje nakon potresa, građevine od životne važnosti za opskrbu, telekomunikacije, energetske građevine, građevine za skladištenje zapaljivih tekućina, plinova i toksičnih materijala, te obiteljske kuće i višestambene zgrade u kojima je vlasnik, odnosno suvlasnik stanovao na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. godine i koja mu je jedina nekretnina.

Prvenstvo kod obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada imaju oni vlasnici ili suvlasnici koji su smješteni u kontejnerima ili drugim oblicima privremenog smještaja na teret državnog proračuna, zatim vlasnici ili suvlasnici koji su primatelji socijalne skrbi te osobe s invaliditetom, u statusu branitelja ili drugom statusu prema posebnom zakonu.

Oštećene zgrade kategorizirane crvenom oznakom prema klasifikaciji uporabljivosti predstavljaju prioritet pri uklanjanju/obnovi.

Planiranje grupa prioriteta zgrada određuje se na godišnjoj razini prema predviđenim godišnjim sredstvima iz Državnog proračuna te proračuna Grada Zagreba i Županija kao i drugim izvorima sredstava. Nakon analize raspoloživih sredstava planirati će se provedba postupaka javne nabave, odnosno ugovaranje temeljem provedbenih postupaka javne nabave.

6. KRITERIJI ZA ODABIR SUDIONIKA U OBNOVI: OPERATIVNI KOORDINATORI, PROJEKTANTI, REVIDENTI, PROVODITELJI
TEHNIČKO-FINANCIJSKE KONTROLE PROJEKTA, NADZORNI INŽENJERI I IZVOĐAČI RADOVA

6.1. OPĆENITO

Na temelju Zakona, a sukladno definiranim operativnim ulogama i ovlastima sudionika provedbe procesa obnove u potresu oštećenih zgrada, poštujući odredbe Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornoga uređenja i gradnje, Zakona o građevnim proizvodima, Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju, Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, pravilnika, tehničkih propisa i pravila struke te Zakona o javnoj nabavi, nužno je definirati kriterije za odabir sudionika u obnovi.

Odabir sudionika u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada, za sudionike u ovom Programu mjera, koji obavljaju usluge, odnosno izvode radove:

• izrade elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće (Projektanti)

• kontrole projekta obnove i projekta za uklanjanje višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade vezano uz ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti (Revidenti)

• operativnog terenskog koordiniranja tj. službe za koordinaciju sudionika u gradnji (Operativni koordinatori)

• tehničko-financijske kontrole kod izrade projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće (Provoditelj tehničko-financijske kontrole projekta)

• stručnog nadzora nad izvođenjem radova obnove potresom oštećenih zgrada, uklanjanja potresom uništenih zgrada te građenja zamjenskih obiteljskih kuća (Nadzorni inženjeri).

• izvođača radova na obnovi potresom oštećenih zgrada, uklanjanju potresom uništenih zgrada te građenju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih obiteljskih kuća (Izvođači)

• po potrebi provedba neophodnih istražnih radova i neophodnih konzervatorskih istražnih radova, kao podloga za izradu elaborata postojećeg stanja građevinske konstrukcije, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekta za uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske obiteljske kuće (ispitivanje materijala na postojećim zgradama i drugo)

• ostale usluge, a koje su neophodne za provedbu obnove zgrada u pojedinačnim fazama.

6.2. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE USLUGA I RADOVA

6.2.1. Usluge

Gospodarski subjekt mora zadovoljiti sve uvjete iz važećih zakonskih normi, a specifičnost usluga propisana je zakonskim i podzakonskim aktima kojima se uređuje obavljanje poslova i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje i drugim posebnim propisima. Dolje se navode neki od uvjeta za izvršenje ugovora, specifični za tražene usluge.

6.2.1.1. Usluge projektiranja s projektantskim nadzorom

Projektiranje se mora pisanim ugovorom povjeravati osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti prema zakonu. Poslovi projektiranja mogu se obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Pravna osoba registrirana za poslove projektiranja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog barem jednog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera ovisno o namjeri sudjelovanja u obnovi, a ostale potrebne stručnjake mora osigurati putem ugovora u skladu s odredbama posebnih propisa.

Pravna osoba registrirana za djelatnost projektiranja dužna je u obavljanju tih poslova poštivati odredbe zakona iz područja gradnje i prostornoga uređenja i posebnih zakona kojima se uređuje građenje te osigurati da obavljanje poslova projektiranja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri.

Koordinator za zaštitu na radu u fazi projektiranja obvezan je sudjelovati u izradi dokumentacije sukladno propisima kojima se uređuje zaštita na radu.

6.2.1.2. Usluge kontrole projekata (revidenata)

Kontrola projekata se mora pisanim ugovorom povjeravati osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti prema posebnom zakonu. Poslovi kontrole projekata mogu se obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Kontrolu projekata betonskih i zidanih konstrukcija provodi revident koji ima ovlaštenje za obavljanje kontrole projekata u području betonskih i zidanih konstrukcija (BK).

Kontrolu projekata drvenih konstrukcija provodi revident koji ima ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u području drvenih konstrukcija (DK).

Kontrolu projekata metalnih i spregnutih konstrukcija provodi revident koji ima ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u području metalnih i spregnutih konstrukcija (MK).

Kontrolu projekata provodi revident koji ima ovlaštenja za obavljanje kontrole projekata u području geotehničkih konstrukcija (GK).

Revident provodi kontrolu projekata sukladno Zakonu o gradnji i podzakonskim propisima iz područja kontrole projekata.

Revident ne može obaviti kontrolu projekata u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao ili ako je taj projekt u cijelosti ili djelomično izrađen u pravnoj osobi u kojoj je zaposlen.

6.2.1.3. Usluge stručnog nadzora

Obavljanje stručnog nadzora pisanim ugovorom se povjerava osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti prema posebnom zakonu. Poslovi stručnog nadzora mogu se obavljati samostalno u vlastitom uredu, zajedničkom uredu ili pravnoj osobi registriranoj za tu djelatnost.

Pravna osoba registrirana za djelatnost stručnog nadzora građenja mora u obavljanju tih poslova imati zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera ovisno o namjeri sudjelovanja u obnovi, a ostale potrebne stručnjake mora osigurati putem ugovora u skladu s odredbama posebnih propisa.

Pravna osoba registrirana za djelatnost stručnog nadzora građenja dužna je u obavljanju tih poslova poštivati odredbe zakona iz područja gradnje i prostornoga uređenja i posebnih zakona kojima se uređuje građenje te osigurati da obavljanje poslova stručnog nadzora građenja bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri.

Poslove stručnog nadzora građenja u svojstvu odgovorne osobe u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru.

6.2.1.4. Usluge tehničko-financijske kontrole

Ponuditelj treba u pravilu imati na raspolaganju stručnjake koji posjeduju znanja iz područja otpornosti konstrukcija na potres, građevinskih materijala, organizacije i ekonomike građenja, a što će se dokazati sa životopisom i diplomama za traženo znanje.

6.2.2. Izvođač radova

Gospodarski subjekt, odnosno izvođač radova, mora zadovoljiti sve uvjete iz važećih zakonskih normi i propisa donesenih na temelju tih zakona kojima je uređeno građenje, a specifičnost usluga izvođenja radova propisana je zakonskim i podzakonskim aktima kojima se regulira obavljanje poslova i djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje.

Izvođenje radova na obnovi zgrada, uklanjanju potresom uništenih zgrada te građenju zamjenskih obiteljskih kuća pisanim ugovorom se povjerava osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje te djelatnosti prema posebnom zakonu.

Radove na obnovi zgrada, uklanjanju potresom uništenih zgrada te građenju zamjenskih obiteljskih kuća može izvoditi pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja odnosno izvođenja pojedinih radova, koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te posebnim propisima kojima se uređuje gradnja (u daljnjem tekstu: izvođač).

Izvođač je dužan osigurati da pojedini rad obavlja osoba koja ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, te u obavljanju djelatnosti građenja mora imati zaposlenog inženjera gradilišta i/ili voditelja radova, odnosno osobu za vođenje manje složenih radova, ovisno o radovima koje izvodi.

Izvođač je dužan u obavljanju djelatnosti građenja poštivati odredbe Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i posebnih zakona kojima se uređuje gradnja te osigurati da obavljanje poslova bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova i/ili voditelji manje složenih radova.

6.3. KRITERIJI ZA ODABIR PONUDE SUDIONIKA U OBNOVI

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i ovom Programu, kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP), koja se utvrđuje na temelju kriterija cijene i dodatnih kriterija sukladno dokumentaciji o nabavi. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona koja dobije najveći broj bodova na temelju kriterija za odabir ekonomski najpovoljnije ponude, koja se sastoji od:

– financijske ocjene ponude i

– stručne ocjene ponude – specifično iskustvo stečeno tijekom provedbe prethodno zaključenih ugovora ovisno o predmetu nabave, odnosno vrsti usluga ili radova koji se ugovaraju.

Bodovanje se određuje po pojedinom predmetu nabave na temelju valjane dokumentacije koja se dostavlja uz ponudu. Ponuditelji će priložiti u elektroničkoj ponudi dokaze o traženom stručnom specifičnom iskustvu u obavljanju izvođenja radova odnosno životopis za ponuđene stručnjake, iz kojih su potpuno jasno razvidni podaci vezani za traženo specifično iskustvo (npr. ugovor o provedbi stručnog nadzora građenja, naziv građevine za koju je proveden stručni nadzor građenja, te vremensko razdoblje u kojem je proveden stručni nadzor građenja) za pružanje usluga stručnog nadzora građenja.

Ključni stručnjaci moraju sudjelovati u izvršenju ugovora.

Ugovor se zaključuje s pojedinim ponuditeljem za jednu ili više zgrada.

S obzirom na to da kvaliteta izvršenja ugovora u značajnoj mjeri ovisi o kvalifikacijama i profesionalnom iskustvu osoblja koje će biti angažirano na izvršenju ugovora, naručitelj kao kvalitativni kriterij za odabir ponude ocjenjuje i boduje iskustvo pojedinog stručnjaka, odnosno predloženog tima stručnjaka.

6.4. OPIS POSLOVA UGOVORNIH SUDIONIKA U OBNOVI

Sukladno definiranim operativnim ulogama sudionika u obnovi u potresu oštećenih zgrada na području Grada Zagreba i Županija ovim Programom se definira opis poslova i operativnih zaduženja pojedinih ugovornih sudionika u obnovi i to: operativnih koordinatora, projektanata, revidenata, provoditelja tehničko-financijske kontrole, nadzornih inženjera i izvođača radova. Isto će se uključiti u tehničke specifikacije sukladno Zakonu o javnoj nabavi.

6.4.1. Operativni koordinatori

Operativni koordinatori su osobe koje svoje znanje, vještine i tehnike primjenjuju za planiranje, organizaciju, praćenje i kontrolu svih aspekata projekta obnove zgrada oštećenih potresom, te motiviraju sve uključene za postizanje postavljenih ciljeva na siguran način, unutar planiranih troškova, vremena i prema zadanim karakteristikama. Njihov zadatak je održavanje ravnoteže između ciljeva, plana i resursa.

Operativni koordinatori upravljaju sadržajem projekta obnove potresom oštećenih zgrada, ciljevima projekta, kvalitetom, troškovima, vremenom, nabavom i logistikom, ljudskim resursima, komunikacijama u projektu kao i rizikom.

Konkretni opis poslova operativnih koordinatora u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada naročito uključuje:

• uvođenje u posao i kontrola izvršenja ugovornih obaveza

• uvođenje u posao i kontrola izvršenja ugovornih obveza osoba koje provode obnovu i osoba koje obavljaju stručni nadzor u skladu s programom mjera do završetka sukladno projektiranoj razini obnove tj. predaje obnovljenih i/ili novoizgrađenih zamjenskih zgrada korisnicima procesa obnove. Pod kontrolom izvršenja podrazumijeva se stalna kontrola rada na terenu uz podnošenje izvještaja o tijeku procesa obnove Fondu za obnovu i Središnjem državnom uredu.

• izrada i praćenje financijsko-operativnog plana provedbe ovoga Programa u formi koju odredi Naručitelj

• suradnja s Fondom za obnovu i Središnjim državnim uredom, projektantima, stručnim nadzorom građenja, izvođačima, vlasnicima odnosno suvlasnicima zgrada predstavnikom suvlasnika i upraviteljima zgrada te njihovo povezivanje i koordinacija

• koordinacija aktivnosti i komunikacija u provedbi procesa obnove zgrada s nadležnim komunalnim službama i tijelima jedinica lokalne samouprave te drugim upravnim tijelima

• mrežno planiranje aktivnosti i rokova

• organizaciju radi učinkovitosti izvođenja radova i deponiranja građevinskog otpada

• preuzimanje projektne dokumentacije za obnovu oštećenih zgrada od projektanata i drugih tijela te distribucija ostalim sudionicima u provedbi ovoga Programa

• unos podataka u službenu mrežnu aplikaciju o provedbi Programa sa svim relevantnim podacima o korisnicima, izvršiteljima, izvršenim aktivnostima, planiranim i utrošenim financijskim sredstvima i slično

• izrada tjednih, mjesečnih i završnih izvješća u svezi provedbe Programa na način i u formi koju odredi Naručitelj

• sudjelovanje u rješavanju prigovora i žalbi korisnika obnove ili ovlaštenih predstavnika stambenih zgrada vezanih uz provedbu ovoga Programa uz obveznu dostupnost za direktan prijem stranaka, telefonske i email upite

• rad na terenu, s vlasnicima, ovlaštenim predstavnicima stambenih zgrada i ostalim zainteresiranim stankama i sudionicima u provedbi ovoga Programa.

6.4.2. Projektanti

Poslovi projektanata uključuju izradu projektne dokumentacije za obnovu sukladno Zakonu i ovom Programu, pri čemu se u svemu poštuju zadaće struka prema posebnom propisu.

Uz spomenute poslove poslovi projektiranja uključuju i projektantski nadzor.

Projektantski nadzor sadržava sljedeće poslove i dužnosti:

– usluge vezane uz davanje mišljenja i odobrenja u pogledu izvedbenih projekata izvođača (projekt tehnologije izvedbe, radionički nacrti)

– tumačenje i pojašnjenje izvođaču nejasnoća vezanih na projektnu dokumentaciju

– procjenu izvedenih radova i njihove usklađenosti s projektom, dozvolama, i zahtjevima arhitekta tijekom građenja

– kontrolu izvedbe radova te provjeru izvode li se u skladu s projektom te ocjenu njihove estetske vrijednosti i prihvatljivosti

– tumačenje dodatnih radova potrebnih za izvedbu prema nalogu investitora ili nadzora koji su vezani na projekt

– savjetovanje izvođača tijekom izvedbe u svim slučajevima vezanim na izvođenje radova predviđenih projektom.

– obilazak gradilišta obično na dan koordinacijskog sastanka, odnosno po pozivu operativnog koordinatora i stručnog nadzora

– obavještavanje naručitelja i izvođača radova o svim greškama nastalim tijekom izvedbe, a posebice o onima koje odstupaju od projektne dokumentacije.

Obveza projektanta za obavljanje projektantskog nadzora traje za vrijeme izvođenja radova do primopredaje zgrade za korištenje odnosno do prihvaćanja završnog izvješća. Obveze projektanta ne odnose se na razdoblje izvođačkih jamstvenih rokova.

Projektantski nadzor kao standardnu uslugu ne sadrži tehničku kontrolu kvalitete izvedenih radova kao ni prihvatljivost tehnologije izvedbe radova, prikupljanje dokaza kvalitete, odobrenja za uporabu ili sličnih dokumenata za predviđene materijale i tehnologije.

Projektantski nadzor ne pokriva obveze koje se odnose na zakonske obveze investitora o stručnom nadzoru, kao ni primjerice: praćenje organizacije radova i načina njihove provedbe, izradu i koordinaciju narudžbi, provjeru certifikata i prikupljanje ostale dokumentacije vezane uz odobrenje materijala i proizvoda za ugradbu, preuzimanje, provjeru i tumačenje obračuna i izvođačevih računa.

6.4.3. Revidenti

Poslovi revidenata uključuju kontrolu projekata obnove konstrukcije zgrade, projekata obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekata za uklanjanje višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade i poslovne zgrade, a koja se provodi u skladu sa Zakonom i ovim Programom.

Usluge kontrole projektne dokumentacije dodatno uključuju i:

• terensku kontrolu oštećenja građevine, prema potrebi

• sudjelovanje na koordinacijama vezano za provedbu procesa obnove.

6.4.4. Provoditelj tehničko-financijske kontrole projekata

Poslovi provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata uključuju:

• kontrola primjerenosti odabranog tehničkog rješenja građevine s posebnim osvrtom na racionalnost primijenjenih tehničkih rješenja i poštovanje konzervatorskih smjernica

• u okviru rada tehničko-financijske kontrole provodit će se kontrola uvažavanja smjernica, od strane osoba ili dijela organizacijske strukture koje odredi Ministarstvo kulture i medija

• usklađivanje tehničkih rješenja i razina obnove

• daje suglasnost na projekt obnove konstrukcije zgrade, projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekt za uklanjanje zgrade i projekt za građenje zamjenske obiteljske kuće s aspekta gore navedenih zadataka

• dostava suglasnosti na projekte Fondu za obnovu, odnosno Središnjem državnom uredu i unos podataka u službenu mrežnu aplikaciju (eObnova), preko Operativnog koordinatora

• ukoliko utvrdi uvidom u dostavljeno projektno rješenje da se zgrada treba ukloniti iz razloga jer se radi o uništenoj zgradi sukladno članku 23. Zakona predlaže preko Operativnog koordinatora, Ministarstvu i Fondu za obnovu, odnosno Središnjem državnom uredu da se privremena odluka o obnovi zgrade ukine

• ukoliko utvrdi uvidom u dostavljeno projektno rješenje da zgrada ne treba ukloniti iz razloga jer se ne radi o uništenoj zgradi sukladno članku 23. Zakona predlaže preko Operativnog koordinatora, Ministarstvu i Fondu za obnovu, odnosno Središnjem državnom uredu, da se privremena odluka o uklanjanju zgrade ukine

• ukoliko je potrebno, u sklopu izvješća izrađuje i preporuke za dopune i/ili izmjene projektne dokumentacije, a koja je izrađena od strane projektanata i ugovornih tvrtki koje izrađuju projektnu dokumentaciju za obnovu zgrada

• u fazama izrade projekta obnove, prema potrebi konzultativno surađuju pri definiranju bitnih elemenata projekta, a poglavito nosive konstrukcije zgrade, kako u pogledu mogućeg koncepta tehničkog rješenja same sanacije tako i ekonomske opravdanosti pojedine faze sanacije.

6.4.5. Stručni nadzor građenja

Poslovi nadzornog inženjera uključuju provedbu stručnog nadzora građenja odnosno izvođenja radova na obnovi potresom oštećenih zgrada, uklanjanju potresom uništenih zgrada, građenju zamjenskih obiteljskih kuća te izradi završnog izvješća nadzornog inženjera sukladno Zakonu, ovom Programu, zakonima kojima je uređeno građenje i građevni proizvodi te propisima donesenim na temelju tih zakona.

Nadzorni inženjer nadzire izvođenje radova na obnovi zgrade, uklanjanju zgrade i građenju zamjenske obiteljske kuće u odnosu na usklađenost s projektom obnove konstrukcije zgrade, projektom za uklanjanje zgrade odnosno projektom za građenje zamjenske obiteljske kuće, na koje je projekte provoditelj tehničko-financijske kontrole projekta dao suglasnost na sljedeći način:

1. prisutnošću na gradilištu u svim slučajevima početka i završetka izvođenja pojedinih radova te tijekom izvođenja tih radova u mjeri i učestalosti koja osigurava da se u izvođenju radova neće odstupiti od projekta, Zakona, propisa kojima je uređeno građenje i pravila struke u dijelu u kojem su primjenjivi na zgradu koja je predmet stručnog nadzora,

2. poznavanjem projekta i tehničkog rješenja obnove zgrade/građenja zamjenske obiteljske kuće/uklanjanja zgrade te tehnološkog načina na koji izvođač izvodi pojedine radove u mjeri koja je potrebna da može uočiti potencijalna odnosno stvarna odstupanja od projekta,

3. poznavanjem propisa kojima je uređeno građenje primjenjivih na zgradu koja je predmet stručnog nadzora te propisanih obveza izvođača i nadzornog inženjera u mjeri koja osigurava da pri izvođenju radova nad kojima se provodi stručni nadzor ne dođe do odstupanja od Zakona te odredbi propisa kojima je uređeno građenje u dijelu u kojem su primjenjivi na zgradu koja je predmet stručnog nadzora,

4. poznavanjem pravila struke primjenjivih na zgradu koja je predmet stručnog nadzora u mjeri koja osigurava praćenje izvođenja radova obnove/građenja zamjenske obiteljske kuće/uklanjanja zgrade i poduzimanje mjera da se ostvari tehničko rješenje obnove zgrade/građenja zamjenske obiteljske kuće kao i uočavanje potencijalnih ili stvarnih aktivnosti koje mogu dovesti do odstupanja od projekta, Zakona i propisa kojima je uređeno građenje u dijelu u kojem su primjenjivi na zgradu koja je predmet stručnog nadzora,

5. provedbom drugih aktivnosti propisanih Zakonom o gradnji, Pravilnikom o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera i posebnim propisima u dijelu u kojem su primjenjivi na zgradu koja je predmet stručnog nadzora.

U provedbi stručnog nadzora izvođenja radova na obnovi zgrade/građenju zamjenske obiteljske kuće/uklanjanju zgrade, nadzorni inženjer utvrđuje:

1. ispunjava li svaki od izvođača s kojima je sklopljen ugovor o građenju uvjete propisane posebnim zakonom na način da obavlja uvid u dokumente kojima je izvođač osigurao da pojedini rad obavlja osoba s odgovarajućim stručnim kvalifikacijama,

2. ispunjava li odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno radove uvjete propisane posebnim zakonom na način da obavlja:

a. uvid u izjavu o radnopravnom statusu glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, voditelja radova, odnosno osobe koja vodi manje složene radove, a koja izjava mora biti ovjerena potpisom odgovorne osobe izvođača i

b. uvid u presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili presliku potvrde o položenom stručnom ispitu, u vezi položenog stručnog ispita i odgovarajućem stupnju obrazovanja određene struke, odnosno uvidom u presliku potvrde o položenom majstorskom ispitu ili presliku diplome o majstorskom zvanju

3. ispunjava li odgovorna osoba koja vodi građenje, odnosno radove uvjete propisane posebnim zakonom uvidom u presliku rješenja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije, u slučaju da obavljanje poslova odgovorne osobe koja vodi građenje, odnosno radove podliježe priznavanju stručne kvalifikacije.

U provedbi stručnog nadzora građenja zamjenske obiteljske kuće nadzorni inženjer utvrđuje je li iskolčenje obiteljske kuće obavila osoba ovlaštena za obavljane tih poslova prema posebnom zakonu uvidom u rješenje Državne geodetske uprave kojim je izdana suglasnost ovlaštenoj osobi za obavljanje djelatnosti iskolčenja građevina.

Nadzorni inženjer određuje provedbu kontrolnih ispitivanja odnosno drugih kontrolnih postupaka koji se odnose na svojstva određenih dijelova zgrade ili zgrade u cjelini u svrhu provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva odnosno uvjeta predviđenih projektom, ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta ili pisanim zahtjevom provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta na sljedeći način:

1. određivanjem kontrolnog tijela i, ako je to potrebno, određivanjem načina provedbe postupaka koji su posebnim propisom propisani kao kontrolni postupci odnosno koji su normama na koje upućuju propisi određeni kao kontrolni postupci koje provodi treća strana,

2. određivanjem kontrolnog tijela za postupke koji su programom kontrole i osiguranja kvalitete koji je sastavni dio projekta obnove zgrade/građenja zamjenske obiteljske kuće/uklanjanja zgrade određeni kao kontrolni postupci ili se smatraju kontrolnim postupcima u skladu s posebnim propisom kojim se određuje sadržaj programa kontrole i osiguranja kvalitete,

3. određivanjem kontrolnog tijela i načina provedbe kontrolnih postupaka u slučaju sumnje, uz prethodnu obavijest Fonda za obnovu, odnosno Središnjeg državnog ureda putem operativnog koordinatora,

4. provjerom je li izvođač utvrdio činjenice koje se odnose na građevne proizvode proizvedene izvan gradilišta, odnosno je li dokazana uporabljivost proizvoda koji se izrađuju na gradilištu za potrebe te zgrade, te odobravanjem odnosno zabranom ugradnje tih proizvoda upisom u građevinski dnevnik,

5. provjerom je li izvođač proveo pripreme za izvođenje radova,

6. provjerom izvodi li izvođač obnovu/građenje zamjenske obiteljske kuće/uklanjanje zgrade u skladu s projektom,

7. pri određivanju kontrolnog tijela iz prethodno navedenih točaka 1., 2. i 3., nadzorni inženjer mora osigurati da to tijelo ispunjava propisane zahtjeve, te da je dokazana neovisnost i nepristranost tog tijela u odnosu na postupke i dokazivanja uređene člankom 54. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o gradnji.

Nadzorni inženjer obvezan je pisanom obaviješću upoznati Fond za obnovu, odnosno Središnji državni ured putem operativnog koordinatora, provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta, građevinsku inspekciju te druge inspekcije sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči u projektu obnove konstrukcije zgrade/građenja zamjenske obiteljske kuće/uklanjanja zgrade.

Nadzorni inženjer obvezan je pisanom obaviješću upoznati Fond za obnovu, odnosno Središnji državni ured putem operativnog koordinatora, provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta, građevinsku inspekciju te druge inspekcije sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje uoči tijekom izvođenja radova.

Nadzorni inženjer određuje način otklanjanja nedostataka, odnosno nepravilnosti izvođenja radova na obnovi zgrade/građenju zamjenske obiteljske kuće ako dokumentacijom o ispitivanjima određenih dijelova zgrade u svrhu provjere odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu i/ili drugih zahtjeva odnosno uvjeta predviđenih projektom ili izvješćem o obavljenoj kontroli projekta i dokumentacijom o obvezi provjere u pogledu građevnih proizvoda nije dokazana sukladnost, odnosno kvaliteta ugrađenih građevina, njihovih dijelova, proizvoda, opreme i/ili postrojenja, na sljedeći način:

1. određivanjem kontrolnog tijela i načina provedbe postupaka kojima se može utvrditi stvarno stanje u odnosu na sukladnost, odnosno kvalitetu ugrađenih dijelova građevine, građevnih i drugih proizvoda, opreme i/ili postrojenja i/ili

2. određivanjem računske ili druge provjere ispunjavanja propisanih zahtjeva za zgradu pri čemu se uzima u obzir stvarno stanje u odnosu na sukladnost, odnosno kvalitetu ugrađenih dijelova zgrade, građevnih i drugih proizvoda, opreme i/ili postrojenja i/ili

3. drugim primjerenim načinom kojim se može utvrditi zatečeno stvarno izvedeno stanje zgrade (očevidom, uvidom u dokumentaciju zgrade, uzimanjem i ispitivanjem uzoraka sklopova zgrade, proračunima i sl.) u svrhu usporedbe sa svojstvima koje mora imati zgrada odnosno njezini dijelovi

4. pri određivanju kontrolnog tijela iz točke 1. nadzorni inženjer mora osigurati da to tijelo ispunjava propisane zahtjeve, te da je dokazana neovisnost i nepristranost tog tijela u odnosu na dokazivanja uređene člankom 54. stavkom 1. podstavkom 4. Zakona o gradnji

5. do završetka otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti iz točke 1. zabranjuje izvođenje radova nakon što ocjeni da

a. nastavak izvođenja radova može ugroziti ili onemogućiti provedbu postupaka iz točke 1.

b. postoji opasnost za zgradu na kojoj se izvode radovi obnove, stabilnost okolnog i drugog zemljišta i/ili ispunjavanje temeljnih zahtjeva drugih građevina/zgrada i/ili

c. je moguće ugrožavanje života i zdravlja ljudi ili javnog interesa

6. zabrana iz točke 5. upisuje se u građevinski dnevnik odmah nakon utvrđenja činjenica, a izvođenje radova smije se nastaviti nakon što nadzorni inženjer utvrdi da su nedostaci odnosno nepravilnosti izvođenja radova obnove zgrade otklonjeni i upiše u građevinski dnevnik prestanak zabrane izvođenja pojedinih radova.

Nadzorni inženjer u svrhu otklanjanja nedostataka odnosno nepravilnosti građenja, zabranjuje vođenje građenja, odnosno vođenje pojedinih radova ako odgovorna osoba ne ispunjava uvjete propisane posebnih zakonom, što upisuje u građevinski dnevnik odmah nakon utvrđenja činjenica. Vođenje građenja i vođenje pojedinih radova smije se nastaviti nakon što nadzorni inženjer utvrdi da su nedostaci odnosno nepravilnosti izvođenja obnove zgrade/građenja zamjenske obiteljske kuće otklonjeni i upiše u građevinski dnevnik prestanak zabrane izvođenja radova, odnosno prestanak zabrane vođenja građenja ili vođenja pojedinih radova.

Nadzorni inženjer neposredno prije ugradnje građevnog proizvoda u građevinsku konstrukciju mora:

1. provjeriti je li za građevni proizvod, izrađen prema projektu obnove konstrukcije zgrade, dokazana njegova uporabljivost u skladu s projektom,

2. provjeriti postoji li za građevni proizvod proizveden prema tehničkoj specifikaciji valjana prateća dokumentacija i oznaka u skladu s posebnim propisima kojima se uređuje područje građevnih proizvoda, te je li građevni proizvod sukladan zahtjevima iz projekta obnove konstrukcije zgrade ili

3. za građevni proizvod koji se zakonito prodaje u drugoj državi članici Europske unije i koji je u skladu sa zakonom kojim se uređuju građevni proizvodi stavljen na raspolaganje na tržište unutar granica Republike Hrvatske, a za koji proizvod nije sastavljena izjava o svojstvima te koji nije označen »C« oznakom, neposredno prije ugradnje građevnog proizvoda u građevinsku konstrukciju mora provjeriti postoji li uz takav građevni proizvod prateća dokumentacija propisana tim zakonom

4. provjeriti je li građevni proizvod postavljen u skladu s projektom obnove konstrukcije zgrade/građenja zamjenske obiteljske kuće ili s uputom odnosno tehničkom uputom za ugradnju i uporabu i

5. dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.

Nadzorni inženjer upisom u građevinski dnevnik:

1. utvrđuje usklađenost iskolčenja s dokumentom na temelju kojeg je iskolčenje provedeno za građenje zamjenske obiteljske kuće

2. odobrava početak izvođenja radova na obnovi zgrade/građenju zamjenske obiteljske kuće/uklanjanju zgrade

3. ocjenjuje usklađenost pregledanih izvedenih radova za zahtjevima iz projekta obnove konstrukcije zgrade/građenja zamjenske obiteljske kuće te tehničkih propisa

4. određuje provedbu kontrolnih postupaka i druge podatke koji su u vezi s provedbom kontrolnih postupaka

5. podataka o rezultatima kontrolnih postupaka s komentarom o usklađenosti tih rezultata s rezultatima koji se očekuju prema projektu obnove konstrukcije zgrade/građenja zamjenske obiteljske kuće/uklanjanja zgrade

6. određuje mjere koje poduzima a kojima odobrava odnosno zabranjuje nastavak radova te odobrava, odnosno određuje način otklanjanja utvrđenih nepravilnosti,

7. odobrava nastavak izvođenja radova

8. odobrava ugradnju građevnih proizvoda i opreme ako utvrdi da je u skladu s posebnim propisom utvrđeno da su uporabljivi vezano za obnovu zgrade/građenje zamjenske obiteljske kuće.

Nadzorni inženjer potpisom i otiskom pečata ovlaštenog inženjera na svakoj stranici ovjerava točnost upisa u građevinski dnevnik, te je obvezan uzeti i pohraniti paricu svake ovjerene stranice građevinskog dnevnika odmah po ovjeri, a po završetku izvođenja radova obnove zgrade predaje Fondu putem operativnog koordinatora na trajno čuvanje paricu uvezanoga građevinskog dnevnika.

U slučaju da se vode zasebni dijelovi građevinskog dnevnika, nadzorni inženjer daje paricu završenoga zasebnog dijela građevinskog dnevnika glavnom nadzornom inženjeru radi sastavljanja građevinskog dnevnika za zgradu koja se obnavlja. Glavni nadzorni inženjer upisuje te potpisom i otiskom pečata ovlaštenog inženjera ovjerava upise u građevinski dnevnik koji se odnose na cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora, objedinjavanje građevinskog dnevnika te na podatke iz članka 15. stavka 3. Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

U vezi s obvezama nadzornog inženjera, u dijelu koji nije uređen ovim Programom, primjenjuju se odredbe Zakona o gradnji i Zakona o građevnim proizvodima te propisa i tehničkih propisa donesenih na temelju tih Zakona, Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

A. Završno izvješće nadzornog inženjera

Člankom 22. stavkom 1. Zakona, između ostalog, je propisano da se obnovljena zgrada može rabiti nakon primitka završnog izvješća nadzornog inženjera u obnovi.

Završno izvješće nadzornog inženjera izrađuje se odgovarajućom primjenom Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine«, broj 111/14, 107/2015, 20/17, 98/19 i 121/19).

Člankom 22. stavkom 4. Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera propisano je da se na završno izvješće nadzornog inženjera o uklanjanju građevine, u odnosu na uklanjanje i projekt uklanjanja, odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 1. točaka 2., 3. i 6. (bez navođenja utjecaja nepravilnosti i nedostataka na uporabljivost građevine), 7., 8., 11. i 12., te stavka 2. toga članka.

Člankom 21. stavkom 1. Zakona propisano je da se nad izvođenjem radova u svrhu obnove zgrada provodi stručni nadzor građenja. Člankom 32. stavkom 1. Zakona propisano je da se nad građenjem zamjenske obiteljske kuće provodi stručni nadzor građenja. Ovim Programom propisano je da ovlašteni podnositelj zahtjeva uz zahtjev kao dokaz da je na temelju Zakona uklonjena obiteljska kuća između ostalog dostavlja završno izvješće nadzornog inženjera o uklanjanju obiteljske kuće.

Primjenom naprijed navedenih odredbi te članka 12. stavka 5. Zakona, kojim je, između ostalog, propisano da sljedeći program mjera sadrži razradu sadržaja završnog izvješća nadzornog inženjera, ovim Programom razrađuje se sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera o:

– izvedbi radova na konstrukcijskoj obnovi zgrada oštećenih potresom

– građenju zamjenske obiteljske kuće i

– izvedbi radova na uklanjanju potresom uništene zgrade.

Sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera propisan ovim Programom primjenjuje se u slučajevima odobravanja novčane pomoći za privremenu zaštitu zgrada (ovisno o slučaju) i obnove zgrada.

U slučaju novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće ne primjenjuje se sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera propisan ovim Programom, već se primjenjuje Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera (»Narodne novine«, broj 111/14, 107/15, 20/17, 98/19 i 121/19), jer je člankom 37. stavkom 5. Zakona propisano da se zamjenska obiteljska kuća umjesto koje je zatražena novčana pomoć ne gradi na temelju toga Zakona.

A.1. Sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi radova na obnovi zgrada oštećenih potresom

Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi radova na obnovi zgrada oštećenih potresom sadrži:

1. adresu zgrade (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj), k.č.br. i k.o. odnosno zk.č.br. i k.o. čestice na kojoj je potresom oštećena zgrada izgrađena

2. ime i prezime/naziv, adresa stanovanja/sjedišta, OIB vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade

3. naziv projekta obnove zgrade te mjesto i datum izrade projekta

4. popis svih projektanata koji su sudjelovali u izradi projekta obnove zgrade uz ime i prezime odgovornog projektanta

5. popis i sadržaj mapa projekta obnove zgrade uz navođenje projektanta koji je mapu izradio

6. podatke o imenovanju nadzornog inženjera i glavnog nadzornog inženjera te podatke o nadziranim radovima

7. podatke o suglasnosti provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta na projekt obnove zgrade

8. podatke o projektiranoj razini obnove zgrade i izvođenjem radova ostvarenoj razini obnove zgrade

9. izjavu o usklađenosti izvedenih radova obnove zgrade s projektom obnove zgrade, Zakonom, Zakonom o gradnji te propisima donesenim na temelju toga Zakona

10. izvješće o provedbi kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova zgrade odnosno zgrade u cjelini

11. očitovanje o nepravilnostima uočenim tijekom izvođenja radova na obnovi kao i o nedostacima izvođenja radova i njihovom otklanjanju te o njihovom utjecaju na uporabljivost zgrade

12. podatke o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika

13. izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na projekt obnove zgrade, te o izmjenama i dopunama tog projekta

14. izvješće o pokusnom opterećenju ako je provedeno

15. očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni projektom obnove zgrade, a koji nemaju utjecaja na uporabljivost zgrade

16. očitovanje o postignutoj ocjeni potresne otpornosti zgrade određene projektom obnove zgrade, a kojom se ocjenom iskazuje omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti konstrukcije prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima, odnosno o seizmičkom certifikatu zgrade za razinu 2 ili više iz Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije, kada razrada seizmičkog certifikata bude izrađena

17. podatke o količini građevnog otpada i lokaciji na kojoj je privremeno skladišten građevni otpad, te dokumentu kojim je lokaciju za privremeno skladištenje građevnog otpada osiguralo Ministarstvo i Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija odnosno Karlovačka županija na čijem se području izvode radovi

18. druge podatke u vezi s nadzorom ovisno o vrsti zgrade i izvedenim radovima (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i slično).

Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera osim naprijed navedenih podataka o zgradi i projektu obnove zgrade sadrži:

1. izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora

2. izjavu o usklađenosti izvedenih radova s projektom obnove zgrade

3. podatke o objedinjavanju građevinskog dnevnika i

4. podatke o izvješćima svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja.

Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja završnog izvješća potvrđuje nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer potpisom završnog izvješća i otiskom pečata ovlaštenog inženjera.

A.2. Sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera o građenju zamjenske obiteljske kuće

Završno izvješće nadzornog inženjera o građenju zamjenske obiteljske kuće sadrži:

1. adresu zamjenske obiteljske kuće (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj), k.č.br. i k.o. odnosno zk.č.br. i k.o. čestice na kojoj je izgrađena

2. ime i prezime, adresa stanovanja, OIB vlasnika/suvlasnika zamjenske obiteljske kuće/njezinih posebnih dijelova

3. naziv projekta gradnje zamjenske obiteljske kuće te mjesto i datum izrade projekta

4. popis svih projektanata koji su sudjelovali u izradi projekta uz ime i prezime odgovornog projektanta

5. popis i sadržaj mapa uz navođenje projektanta koji je mapu izradio

6. podatke o imenovanju nadzornog inženjera i glavnog nadzornog inženjera te podatke o nadziranim radovima

7. podatke o suglasnosti provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta na projekt građenja zamjenske obiteljske kuće

8. izjavu o usklađenosti izgrađene zamjenske obiteljske kuće s projektom građenja zamjenske obiteljske kuće, Zakonom, Zakonom o gradnji te propisima donesenim na temelju tog Zakona

9. izvješće o provedbi kontrolnih ispitivanja i drugih kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti odnosno dokazivanja kvalitete određenih dijelova obiteljske kuće odnosno obiteljske kuće u cjelini

10. očitovanje o nepravilnostima uočenim tijekom izvođenja radova na građenju zamjenske obiteljske kuće kao i o nedostacima izvođenja radova i njihovom otklanjanju te o njihovom utjecaju na uporabljivost izgrađene obiteljske kuće

11. podatke o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika

12. izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na projekt građenja zamjenske obiteljske kuće, te o izmjenama i dopunama tog projekta

13. očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni projektom građenja zamjenske obiteljske kuće, a koji nemaju utjecaja na uporabljivost obiteljske kuće

14. očitovanje o postignutoj ocjeni potresne otpornosti obiteljske kuće određene projektom građenja zamjenske obiteljske kuće, a kojom se ocjenom iskazuje omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije i potresne otpornosti konstrukcije prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima, odnosno o seizmičkom certifikatu zgrade kada razrada seizmičkog certifikata bude izrađena

15. podatke o količini građevnog otpada i lokaciji na kojoj je privremeno skladišten građevni otpad, te dokumentu kojim je lokaciju za privremeno skladištenje građevnog otpada osiguralo Ministarstvo i Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija odnosno Karlovačka županija na čijem se području izvode radovi

16. druge podatke u vezi s nadzorom ovisno o izvedenim radovima (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i slično).

Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera osim naprijed navedenih podataka o zamjenskoj obiteljskoj kući i projektu građenja zamjenske obiteljske kuće sadrži:

1. izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora

2. izjavu o usklađenosti izvedenih radova s projektom građenja zamjenske obiteljske kuće,

3. podatke o objedinjavanju građevinskog dnevnika

4. podatke o izvješćima svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja.

Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja završnog izvješća potvrđuje nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer potpisom završnog izvješća i otiskom pečata ovlaštenog inženjera.

A.3. Sadržaj završnog izvješća nadzornog inženjera o izvedbi radova na uklanjanju potresom uništene zgrade

Završno izvješće nadzornog inženjera o uklanjanju potresom uništene zgrade sadrži:

1. adresu zgrade (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj), k.č.br. i k.o. odnosno zk.č.br. i k.o. čestice na kojoj je potresom uništena zgrada izgrađena

2. ime i prezime/naziv, adresa stanovanja/sjedišta, OIB vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade

3. naziv projekta uklanjanja zgrade te mjesto i datum izrade projekta

4. popis svih projektanata koji su sudjelovali u izradi projekta uz ime i prezime odgovornog projektanta

5. popis i sadržaj mapa uz navođenje projektanta koji je mapu izradio

6. podatke o imenovanju nadzornog inženjera te podatke o nadziranim radovima

7. izjavu o usklađenosti uklanjanja zgrade s projektom uklanjanja, Zakonom o gradnji i posebnim propisima,

8. očitovanje o nepravilnostima i nedostacima uočenim tijekom uklanjanja

9. podatke o vođenju i pohrani građevinskog dnevnika,

10. izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova na uklanjanju zgrade, te o izmjenama i dopunama projekta uklanjanja,

11. očitovanje o eventualno neizvedenim radovima koji su predviđeni projektom uklanjanja,

12. podatke o količini građevnog otpada i lokaciji na kojoj je privremeno skladišten građevni otpad, te dokumentu kojim je lokaciju za privremeno skladištenje građevnog otpada osiguralo Ministarstvo i Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija odnosno Karlovačka županija na čijem se području izvode radovi

13. druge podatke u vezi s nadzorom i izvedenim radovima (uvođenje u posao, primopredaja radova i dokumentacije i sl.).

Završno izvješće glavnog nadzornog inženjera osim naprijed navedenih podataka o uklonjenoj zgradi i projektu uklanjanja zgrade sadrži:

1. izjavu o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora

2. izjavu o usklađenosti izvedenih radova s projektom uklanjanja zgrade

3. podatke o objedinjavanju građevinskog dnevnika

4. podatke o izvješćima svih nadzornih inženjera koji su bili imenovani tijekom građenja.

Istinitost i točnost izjava, podataka, izvješća i očitovanja završnog izvješća potvrđuje nadzorni inženjer odnosno glavni nadzorni inženjer potpisom završnog izvješća i otiskom pečata ovlaštenog inženjera.

6.4.6. Izvođač

Poslovi izvođača uključuju izvođenje radova na obnovi potresom oštećenih zgrada, uklanjanju potresom uništenih zgrada, građenju zamjenskih obiteljskih kuća te izrade pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja sukladno Zakonu, ovom Programu, zakonima kojima je uređeno građenje i građevni proizvodi te propisima donesenim na temelju tih zakona.

Izvođač može pristupiti izvođenju radova na temelju projekta obnove zgrade/za uklanjanje zgrade/za građenje zamjenske obiteljske kuće na koji je projekt provoditelj financijsko-tehničke kontrole projekta dao suglasnost.

Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu s projektom obnove zgrade/za uklanjanje zgrade/za građenje zamjenske obiteljske kuće i pri tome:

1. povjeriti izvođenje građevinskih radova i drugih poslova osobama koje ispunjavaju propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova,

2. radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu

3. ugrađivati građevne i druge proizvode u skladu sa Zakonom o gradnji i posebnim propisima

4. osigurati dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova zgrade s temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove zgrade i radove koji su u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom obnove zgrade/za građenje zamjenske obiteljske kuće

5. gospodariti građevnim otpadom nastalim tijekom izvođenja radova na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom

6. oporabiti i/ili zbrinuti građevni otpad nastao tijekom izvođenja radova/građenja na gradilištu sukladno propisima koji uređuju gospodarenje otpadom

7. sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima za obnovu zgrade/uklanjanje zgrade/građenje zamjenske obiteljske kuće

8. sastaviti pisanu izjavu o uvjetima održavanja građevine za obnovu zgrade/građenje zamjenske obiteljske kuće.

Izvođač je obvezan urediti gradilište sukladno člancima 133. i 134. Zakona o gradnji.

Izvođač je na gradilištu mora imati:

1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu

2. ugovor o građenju sklopljen između Fonda za obnovu, odnosno Središnjeg državnog ureda i izvođača

3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova,

4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između Fonda za obnovu, odnosno Središnjeg državnog ureda i nadzornog inženjera,

5. projekt obnove zgrade/za uklanjanje zgrade/ za građenje zamjenske obiteljske kuće,

6. izvedbeni projekt ako je ugovoren,

7. izvješće o obavljenoj kontroli projekta obnove zgrade/za uklanjanje zgrade/za građenje zamjenske obiteljske kuće ako je propisano,

8. suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata na projekt ili izmjenu i dopunu projekta ili izvedbeni projekt ako je ugovoreno,

9. građevinski dnevnik,

10. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova zgrade temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove zgrade i za radove koji su u tijeku određena Zakonom o gradnji, posebnim propisom ili projektom obnove konstrukcije zgrade/za građenje zamjenske obiteljske kuće,

11. elaborat iskolčenja zamjenske obiteljske kuće,

12. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koji uređuju gospodarenje otpadom.

Osoba izvođača koja vodi građevinski dnevnik svakodnevno upisuje podatke o usklađenosti i odstupanjima od uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova u odnosu na pretpostavke i zahtjeve iz projekta obnove zgrade/uklanjanja zgrade/građenja zamjenske obiteljske kuće, a osobito podatke o:

1. prispijeću projekata obnove zgrade/za uklanjanje zgrada/za građenje zamjenske obiteljske kuće, te o njihovim izmjenama i dopunama, s podacima o danoj suglasnosti provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata,

2. prispijeću i porijeklu građevnih proizvoda i opreme koje se ugrađuje s dokazima o njihovoj uporabljivosti,

3. vremenskim i drugim uvjetima bitnim za izvođenje radova,

4. predloženim odnosno poduzetim mjerama usklađenja uvjeta za izvođenje radova,

5. obavljenim pregledima i dokazima kvalitete izvedenih radova (npr. temeljne jame odnosno tla (za građenje zamjenske obiteljske kuće), skela, oplate, armature, izvedba probne dionice i dr.), ugrađenih proizvoda i opreme,

6. podatke o iskolčenju zamjenske obiteljske kuće i dokumentu na temelju kojeg je iskolčenje provedeno,

7. podatke koji se odnose na izmjenu i dopunu projekta obnove zgrade/za uklanjanje zgrada/za građenje zamjenske obiteljske kuće s podacima o danoj suglasnosti provoditelja tehničko-financijske kontrole projekata na takve izmjene i dopune,

8. podatke o promjenama sudionika u obnovi i tijeka izvođenja radova na obnovi/uklanjanja/građenja zamjenske obiteljske kuće.

Pri izvođenju građevinskih konstrukcija izvođač je dužan pridržavati se projekta obnove zgrade/za uklanjanje zgrada/za građenje zamjenske obiteljske kuće i uputa odnosno tehničkih uputa proizvođača za ugradnju i uporabu građevnih proizvoda.

U vezi s obvezama izvođača, a vezano za vođenje građevinskog dnevnika, u dijelu koji nije uređen ovim Programom, primjenjuju se odredbe Zakona o gradnji i Zakona o građevnim proizvodima te propisa i tehničkih propisa donesenih na temelju tih Zakona, Pravilnika o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.

6.4.6.1.Vraćanje u prvobitno stanje i eventualna sanacija štete

Izvođač je dužan po završetku svih radova uklanjanja izvršiti čišćenje i uređenje lokacije te dovođenje terena u stanje potpune gotovosti.

U slučaju da tijekom radova uklanjanja dođe do oštećenja na susjednim objektima prouzročenih izravnim djelovanjem aktivnosti Izvođača radova, isti će biti u što kraćem roku otklonjeni i sanirani, tj. vraćeni u prvobitno stanje.

Oštećenja nastala na susjednim građevinama koje su prethodno višekratno oslabljene potresima, neadekvatnim održavanjem, nebrigom korisnika i/ili vlasnika, intervencijom tj. bespravnim preinakama korisnika i/ili vlasnika građevine nisu i ne mogu biti odgovornost Naručitelja i Izvođača radova te ne podliježu obvezi sanacije s njihove strane.

U skladu s člankom 55. stavkom 2. Zakona o obnovi propisano je da sudionik u gradnji, u ovom slučaju Izvođač, zbog čijeg je nezakonitog i/ili nestručnog rada došlo do oštećenja ili uništenja zgrade oštećene ili uništene zbog nezakonitog ili nestručnog rada sudionika u gradnji, dužan je Republici Hrvatskoj naknaditi troškove obnove odnosno uklanjanja zgrade.

B. Pisana izjava izvođača

Člankom 22. stavkom 1. Zakona između ostalog je propisano da se obnovljena zgrada može rabiti nakon primitka pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja.

Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima na konstrukcijskoj obnovi potresom oštećenih zgrada i građenju zamjenskih obiteljskih kuća i uvjetima održavanja obnovljenih zgrada i izgrađenih obiteljskih kuća izrađuje se primjenom odredbi Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine (»Narodne novine«, broj 43/14).

Pisana izjava izvođača o izvedenom radovima na uklanjanju potresom uništenih zgrada izrađuje se primjenom odredbi Pravilnika o sadržaju pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine.

B.1. Sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima na obnovi zgrade i uvjetima njezina održavanja

Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima na obnovi zgrada oštećenih potresom i uvjetima održavanja te zgrade sadrži:

1. adresu zgrade (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj), k.č.br. i k.o. odnosno zk.č.br. i k.o. čestice na kojoj je potresom oštećena zgrada izgrađena

2. ime i prezime/naziv, adresa stanovanja/sjedišta, OIB vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade

3. naziv projekta obnove zgrade te mjesto i datum izrade projekta

4. podatke o izvođaču (naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB)

5. podatke o inženjeru gradilišta odnosno o drugoj odgovornoj osobi koja vodi građenje

6. popis radova na koje se izjava odnosi te s time u vezi podatke o projektu obnove zgrade ili njegovom dijelu kojima su dana tehnička rješenja tih radova i podatke o osobama odgovornim za vođenje tih radova,

7. izjavu o udovoljavanju uvjetima iz projekta obnove zgrada glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva i drugih uvjeta za zgradu

8. izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na upute odnosno tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja zgrade s obzirom na izvedeno stanje zgrade, ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete, s uputama o provedbi radnji održavanja,

9. podatke o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na projekt obnove zgrade, te podatke o izmjenama i/ili dopunama tog projekta

10. očitovanjem o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom izvođenja radova na obnovi zgrade, te o njihovom utjecaju na uporabljivost zgrade,

11. druge značajne podatke, ovisno o vrsti zgrade i izvedenim radovima (uvođenje u posao, podatke o dokumentu o udruživanju izvođača koji su se u skladu s posebnim propisom udružili za izvođenje radova na obnovi zgrade, zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl.).

Prilog pisanoj izjavi izvođača:

1. popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale

2. popis dokaza o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke

3. popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu,

4. isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu

5. popis dokaza kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.)

6. popis drugih dokaza uporabljivosti u skladu s posebnim propisom

7. druga odgovarajuća dokumentacija predviđena projektom obnove zgrade odnosno posebnim propisom.

B.2. Sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima na građenju zamjenske obiteljske kuće i uvjetima njezina održavanja

Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima građenja zamjenske obiteljske kuće i uvjetima održavanja te obiteljske kuće sadrži:

1. adresu obiteljske kuće (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj), k.č.br. i k.o. odnosno zk.č.br. i k.o. čestice na kojoj je zamjenska obiteljska kuća izgrađena

2. ime i prezime/naziv, adresa stanovanja/sjedišta, OIB vlasnika/suvlasnika obiteljske kuće/posebnih dijelova obiteljske kuće

3. naziv projekta gradnje zamjenske obiteljske kuće te mjesto i datum izrade projekta

4. podatke o izvođaču (naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB)

5. podatke o inženjeru gradilišta odnosno o drugoj odgovornoj osobi koja vodi građenje

6. popis radova na koje se izjava odnosi te s time u vezi podatke o projektu građenja zamjenske obiteljske kuće ili njegovom dijelu kojima su dana tehnička rješenja tih radova i podatke o osobama odgovornim za vođenje tih radova,

7. izjavu o udovoljavanju uvjetima iz projekta građenja zamjenske obiteljske kuće glede ispunjavanja temeljnih zahtjeva i drugih uvjeta za obiteljsku kuću

8. izvješće o izvođenju radova i ugrađivanju građevnih proizvoda i opreme u odnosu na upute odnosno tehničke upute za njihovu ugradnju i uporabu s uvjetima održavanja obiteljske kuće s obzirom na izvedeno stanje obiteljske kuće, ugrađene građevne proizvode, instalacije i opremu u odnosu na projektom predviđene uvjete, s uputama o provedbi radnji održavanja,

9. podatke o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na projekt građenja zamjenske obiteljske kuće, te podatke o izmjenama i/ili dopunama tog projekta

10. očitovanjem o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom izvođenja radova na građenju zamjenske obiteljske kuće, te o njihovom utjecaju na uporabljivost obiteljske kuće,

11. druge značajne podatke, ovisno o vrsti zgrade i izvedenim radovima (uvođenje u posao, podatke o dokumentu o udruživanju izvođača koji su se u skladu s posebnim propisom udružili za izvođenje radova na građenju zamjenske obiteljske kuće, zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl.).

Prilog pisanoj izjavi izvođača:

1. popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale

2. popis dokaza o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke

3. popis dokaza o sukladnosti ugrađene opreme prema posebnom zakonu

4. isprava o sukladnosti određenih dijelova građevine s temeljnim zahtjevima za građevinu

5. popis dokaza kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.)

6. popis drugih dokaza uporabljivosti u skladu s posebnim propisom

druga odgovarajuća dokumentacija predviđena projektom obnove zgrade odnosno posebnim propisom.

A.3. Sadržaj pisane izjave izvođača o izvedenim radovima na uklanjanju potresom uništene zgrade

Pisana izjava izvođača o izvedenim radovima na uklanjanju potresom uništene zgrade sadrži:

1. adresu zgrade (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj), k.č.br. i k.o. odnosno zk.č.br. i k.o. čestice na kojoj je potresom uništena zgrada izgrađena

2. ime i prezime/naziv, adresa stanovanja/sjedišta, OIB vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade

3. naziv projekta uklanjanja zgrade te mjesto i datum izrade projekta

4. podatke o izvođaču (naziv i sjedište odnosno ime i adresu te OIB)

5. podatke o inženjeru gradilišta odnosno o drugoj odgovornoj osobi koja vodi radove uklanjanja

6. popis radova na koje se izjava odnosi te s time u vezi podatke o projektu uklanjanja zgrade ili njegovom dijelu kojima su dana tehnička rješenja tih radova i podatke o osobama odgovornim za vođenje tih radova,

7. izjavu o udovoljavanju uvjetima iz projekta uklanjanja zgrada glede ispunjavanja uvjeta za uklanjanje

8. podatke o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na projekt uklanjanja zgrade, te podatke o izmjenama i/ili dopunama tog projekta

9. očitovanje o eventualno neizvedenim radovima i drugim okolnostima tijekom izvođenja radova na uklanjanju zgrade

10. druge značajne podatke, ovisno o vrsti zgrade i izvedenim radovima (uvođenje u posao, podatke o dokumentu o udruživanju izvođača koji su se u skladu s posebnim propisom udružili za izvođenje radova na uklanjanju zgrade, zapisnik o primopredaji radova i dokumentacije i sl.)

Prilog pisanoj izjavi izvođača je popis građevinskih dnevnika i odgovornih osoba koje su ga potpisivale.

7. KONZERVATORSKE SMJERNICE ZA ZGRADE KOJE NISU POJEDINAČNO ZAŠTIĆENO KULTURNO DOBRO I KOJE SE NE OBNAVLJAJU U CIJELOSTI

Konzervatorske smjernice za obnovu zgrada nakon potresa utvrđuju se u sklopu ovoga Programa mjera s ciljem usmjeravanja i olakšavanja izrade projektne dokumentacije za obnovu zgrada oštećenih u potresu. Ove smjernice donose se na temelju stručnih postavki konzervatorske podloge za Povijesnu urbanu cjelinu Grada Zagreb koja predstavlja sastavni dio Generalnog urbanističkog plana Grada Zagreba (Generalni urbanistički plan Grada Zagreba, Konzervatorska podloga, Opći i posebni uvjeti zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara, izmjena i dopuna 2015.) i pripadajućoj kategorizaciji građevnog fonda na području zaštićene Povijesne urbane cjeline Grad Zagreb razrađenoj u podlozi.

Projekt obnove konstrukcije zgrade može se izraditi u skladu s ovim smjernicama ili posebnim uvjetima koje po službenoj dužnosti utvrđuje nadležno tijelo u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara i na način kako je propisano Zakonom o gradnji, odnosno elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa eDozvola ako to projektant zatraži. Ovlašteni projektant u svrhu izrade projekta konstrukcijske obnove zgrade može prema potrebi zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta i/ili suglasnosti putem Ministarstva.

Projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili koja se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba i kulturno-povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije izrađuje se u skladu s posebnim uvjetima koje po službenoj dužnosti utvrđuje nadležno tijelo u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara i na način kako je propisano Zakonom o gradnji, odnosno elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa eDozvola. Ovlašteni projektant u svrhu izrade projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu utvrđivanje posebnih uvjeta i/ili suglasnosti traži putem Ministarstva.

Za kulturno-povijesne cjeline Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije program cjelovite obnove na temelju popisa i procjene štete izrađuje ministarstvo nadležno za kulturu u suradnji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim nadležnim tijelima.

Ministarstvo kulture i medija će osigurati javni pristup na mrežne stranice Geoportala kulturnih dobara Republike Hrvatske, koji sadrži prostorne podatke o nepokretnim kulturnim dobrima u nadležnosti Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 102/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20).

S obzirom na vrednovanje i provedbu mjera zaštite zgrade se razvrstavaju prema slijedećim kategorijama:

Kategorija Z/A Povijesne građevine koje su pojedinačno zaštićena kulturna dobra i građevine za koje će se provesti postupak utvrđivanja svojstva pojedinačnoga kulturnog dobra.

Kategorija B0 Povijesne građevine visoke arhitektonske kvalitete i stupnja očuvanosti izvornih obilježja, a koje u bitnome određuju povijesnu fizionomiju i sliku, te ambijentalne karakteristike neposredne okoline i grada u cjelini.

Kategorija B1 Povijesne građevine određene arhitektonske kvalitete i stupnja očuvanosti izvornih obilježja; građevine koje utječu na povijesnu fizionomiju ili ambijentalnost predjela i interpolacije novijeg vremena koje su slijedile mjerilo i arhitektonsko-tipološke osobitosti pripadajuće sredine.

Kategorija B2 Povijesne građevine djelomičnog stupnja očuvanosti i izraženosti izvornih obilježja; građevine određenoga povijesnog sloja gradnje koje u određenoj mjeri upotpunjuju povijesnu fizionomiju prostora i tvore segmente specifične ambijentalnosti; građevine bez osobitih arhitektonskih vrijednosti.

Kategorija C Povijesne građevine kojima su bitno izmijenjena izvorna obilježja, bez osobitih su arhitektonsko graditeljskih obilježja i vrijednosti, kasnije gradnje i dogradnje, odnosno gradnja koja ne posjeduje ambijentalno ili funkcionalno značenje u povijesnoj strukturi kulturno-povijesne cjeline i koja nije formativna komponenta cjeline.

Kategorija D Izgradnja druge pol. 20. stoljeća i 21. st. čija arhitektonska obilježja ne predstavljaju sastavnicu svojstva kulturno-povijesne cjeline niti doprinose njenoj vrijednosti.

Smjernice za zgrade kategorije B0, B1 i B2

Ove smjernice obuhvaćaju zgrade koje su nositelji svojstava kulturno povijesne cjeline temeljem kojih je ona zaštićena a primarno se odnosi na zajedničke dijelove vanjštine i unutrašnjosti zgrade, sustav nosive konstrukcije te primjenu mjera energetske učinkovitosti.

Oštećene građevine izvedene su u vrijeme nedovoljnog znanja o potresnim djelovanjima i bez provedbe ikakvih proračuna i provjera na potres, tako da sve oštećene zgrade sadrže izvorne nedostatke i grube konceptualne greške. Pored konzervatorskih pravila, neophodno je udovoljiti i drugim temeljnim zahtjevima za građevinu kao što je mehanička otpornost i stabilnost (u daljnjem tekstu: MOS).

7.1. ZAJEDNIČKI DIJELOVI VANJŠTINE ZGRADA

7.1.1. Krovišta (konstruktivni elementi + pokrov)

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove krovišta potrebno je očuvati karakteristična rješenja krovova: izvornost, tip, gabarit i oblikovanje, konstruktivne i oblikovne elemente, budući da su dio autentičnog arhitektonskog rješenja i mjerodavni kao peta fasada u karakterističnoj slici naselja;

• izvorna rješenja i tipove konstrukcije zadržati kad je to opravdano i moguće. U slučajevima vrlo velikih oštećenja koja nije moguće obnoviti u izvornom obliku popravkom ili zamjenom oštećenih elemenata, moguće je primijeniti i druga rješenja uz zadržavanje postojećeg gabarita;

• kod obnove vanjskih dijelova krova, posebnu pažnju potrebno je posvetiti rekonstrukciji i kvalitetnoj sanaciji i obnovi dekorativnih arhitektonskih elemenata i skulpturalnih kompozicija kao sastavnih dijelova krovnih istaka (timpanona, lučnih istaka, kupola, atika, tornjića, dekorativnih krovnih kućica s bogatom arhitektonskom plastikom u žbuci i limariji). Iste je potrebno obnoviti u pravilu, u istom materijalu (s potrebnim ojačanjima), na temelju očuvanih izvornih elemenata (deponiranih in situ ili na depou Grada), uz pomoć izvršenih 3D snimanja, arhivske dokumentacije, fotografija i dr. Statičko rješenje rekonstrukcije tih elemenata mora biti sastavni dio dokumentacije za obnovu građevine;

• nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i opreme koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje;

• na prostorima, potezima, ambijentima i karakterističnim povijesnim prospektima grada, kao i na zgradama koje svojim krovištem određuju sliku trga ili ulice, nisu dopušteni zahvati na krovištima kojima se bitno utječe na integritet povijesne strukture i mijenja izražajnost i izvornost krovne konstrukcije te kontinuitet krovnih kosina s karakterističnom vrstom pokrova (crijepom) ili drugom izvornim pokrovom, kao pete fasade grada.

Izvorna rješenja i tipove konstrukcije zadržati kad je to opravdano i moguće.

7.1.2. Ulična pročelja

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove oštećenih zgrada koji utječu na pročelja zgrade, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu pročelja na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike pročelja zgrade (izvorni materijali, kad je to moguće s obzirom na kriterije konstrukcije, žbuka, sokl, profilacije, arhitektonska plastika, završne obrade, vrata, prozori, dekorativna bravarija (na balkonima i podrumskim prozorima) i dr. U tom slučaju tehnička dokumentacija treba sadržavati: snimak pročelja i prijedlog obnove, detaljni troškovnik svih građevinsko-obrtničkih, restauratorskih radova i konzervatorska istraživanja za obnovu pročelja;

• obavezna je provjera stanja balkonskih istaka koje nisu nužno statički ugrožena zbog potresa, već zbog dotrajalosti materijala (oštećenja nosive konstrukcije uslijed višegodišnjeg djelovanja vlage, korozija armature i nosivih čeličnih profila, propadanje betona). Ukoliko je stanje nezadovoljavajuće potrebno ih je uključiti u projekt sanacije konstrukcije.

• kod obnove pročelja nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u skladu s arhitektonskim obilježjima pročelja.

Izvorna rješenja zadržati kad je to opravdano i moguće.

7.1.3. Dvorišna i ostala pročelja

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove oštećenih zgrada koje utječu na dvorišna i ostala pročelja zgrade na kojima postoje arhitektonsko stilska obilježja, potrebno je predvidjeti cjelovitu obnovu pročelja na način da se očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike pročelja zgrade (izvorni materijali, kad je to moguće s obzirom na kriterije konstrukcije, žbuka, sokl, profilacije, arhitektonska plastika, završne obrade) uz mogućnost prilagodbe suvremenim potrebama. U tom slučaju tehnička dokumentacija treba sadržavati detaljni troškovnik svih građevinsko-obrtničkih i restauratorskih radova za obnovu pročelja;

• kod obnove pročelja nije dopuštena ugradnja graditeljskih elemenata i materijala koja nije u skladu s autentičnim elementima gradnje. Kod obnove dvorišnih pročelja ovisno o povijesnim i graditeljskim karakteristikama zgrade, odnosno kategorizaciji, postoji mogućnost zamjene zatečene stolarije, koja može odstupati od izvorne u materijalu i detalju, pod uvjetom da se ugradnja provede cjelovito na dvorišnim i ostalim pročeljima;

• obavezna je provjera stanja balkonskih istaka koje nisu nužno statički ugrožena zbog potresa, već zbog dotrajalosti materijala (oštećenja nosive konstrukcije uslijed višegodišnjeg djelovanja vlage, korozija armature i nosivih čeličnih profila, propadanje betona). Ukoliko je stanje nezadovoljavajuće potrebno ih je uključiti u projekt sanacije konstrukcije;

• eventualna energetska obnova zgrada provodi se u skladu sa smjernicama Ministarstva kulture i medija objavljenim na mrežnim stranicama:

https://minkulture.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Preporuke%20za%20primjenu%20mjera%20energetske%20u%C4%8Dinkovitosti%20na%20graditeljskoj%20ba%C5%A1tini.pdf.

Izvorna rješenja zadržati kad je to opravdano i moguće.

7.1.4. Zabat

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove oštećenih zabata moguća je obnova istovrsnim ili drugim materijalima.

• u slučaju primjene drugih materijala zabat je potrebno završno obraditi žbukanjem, uz rekonstrukciju i obnovu svih izvornih elemenata oblikovanja zabata.

• ovisno o mikrolokaciji same građevine (npr. Gornji grad) i njezinim stilskim obilježjima, obratiti pažnju na specifične arhitektonske i građevinske detalje na zabatu, npr. krovnog vijenca ili pasice, rubnog završetka krova uz zabat s polaganjem crijepa u mort umjesto izvođenja »veter lajsni« i sl.)

• eventualna energetska obnova zabata, kao dio energetske obnove zgrade u cjelini provodi se u skladu sa smjernicama Ministarstva kulture i medija objavljenim na mrežnim stranicama:

https://minkulture.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Preporuke%20za%20primjenu%20mjera%20energetske%20u%C4%8Dinkovitosti%20na%20graditeljskoj%20ba%C5%A1tini.pdf.

7.1.5. Dimnjaci

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove dimnjaka potrebno je pridržavati se Konzervatorskih smjernica za sanaciju dimnjaka koje su objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija, https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/konzervatorske-upute-za-sanaciju-dimnjaka-ostecenih-u-potresu-na-zgradama-unutar-povijesne-urbane-cjeline-grada-zagreba/19427 .

• skreće se pozornost na Tehnički propis za dimnjake u građevinama (»Narodne novine«, broj 3/07), kojim se propisuju zahtjevi za dimnjake.

7.2. ZAJEDNIČKI DIJELOVI UNUTRAŠNJOSTI ZGRADA

7.2.1. Stubišta, kućne veže, vestibuli

Izvorna rješenja i tipove konstrukcije zadržati kad je to opravdano i moguće.

7.3. SUSTAV NOSIVE KONSTRUKCIJE ZGRADE

Opće smjernice:

• kod zahvata obnove nosive konstrukcije zgrade potrebno je odabrati intervencije koje su minimalno invazivne u korisničkom prostoru i pročeljima zgrada, na način da se maksimalno očuvaju izvorne/povijesne graditeljske i oblikovne karakteristike zgrade;

• zahvatom je potrebno očuvati karakteristične, vidljive povijesne konstrukcije kao što su npr. svodovi, drveni grednici, lijevano željezne konstrukcije i sl.

• prije izrade projektne dokumentacije po potrebi se provode detaljni istražni radovi (konzervatorske, restauratorske, arheološke)

• obnavljati se može one elemente ukoliko je zbog njih ugrožen temeljni zahtjev za građevine – mehanička otpornost i stabilnost, što je primarni cilj koji treba ostvariti obnova zgrada

Izvorna rješenja i tipove konstrukcije zadržati kad je to opravdano i moguće.

Smjernice za zgrade kategorije C

Zbog niske ili nepovratno izgubljene vrijednosti ovih zgrada, konzervatorske smjernice odnose se samo na vanjštinu zgrada i to u smislu poboljšanja arhitektonskog stanja zgrade odnosno usklađivanja s vrijednim okruženjem. Prihvatljivo je njihovo uklanjanje i zamjenska izgradnja koja mora biti usklađena s arhitektonskim i urbanističkim obilježjima okruženja.

Smjernice za zgrade kategorije D

Konzervatorske smjernice odnose se na vanjštinu zgrade. Obnova se prihvaća prema izgledu zgrade prije potresa odnosno prema izvornom projektu.

8. RAZRADA POSTUPKA PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA OBNOVU I ROKOVA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Vlasnici i suvlasnici zgrada oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., koji su bili vlasnici/suvlasnici na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., ostvaruju pravo na:

1. obnovu postojeće potresom oštećene zgrade i to:

1.1. višestambene zgrade

1.2. stambeno-poslovne zgrade

1.3. poslovne zgrade

1.4. obiteljske kuće

2. uklanjanje zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća i to:

2.1. višestambene zgrade

2.2. stambeno-poslovne zgrade

2.3. poslovne zgrade

2.4. obiteljske kuće

3. gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih obiteljskih kuća

4. novčanu pomoć:

4.1. za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće, i to za:

4.1.1. nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi

4.1.2. popravak ili zamjenu dimnjaka

4.1.3. popravak ili zamjenu zabatnog zida

4.1.4. popravak stubišta

4.1.5. popravak dizala

4.2. za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada)

4.3. umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

4.4. za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće

podnošenjem zahtjeva Ministarstvu, koje donosi odluku u skladu s ovim Programom, a s obzirom na utvrđeno činjenično stanje oštećenja zgrade i druge činjenice utvrđene u postupku.

Vlasnici i/ili osnivači odnosno pravne osobe ili tijela kojima je zgrada javne namjene, oštećena u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. dana na upravljanje, sukladno Zakonu, donose odluku o

1. obnovi zgrade javne namjene

2. uklanjanju zgrade javne namjene,

u skladu s ovim Programom.

Člankom 39. stavkom 6. Zakona propisano je da ako vlasnik, suvlasnik ili upravitelj zgrade ne podnesu zahtjev za donošenje odluke o obnovi i ne prilože suglasnost većine suvlasnika ili je vlasnik nepoznat ili je nepoznata boravišta, prema zgradi se postupa u skladu s propisima kojima se uređuje inspekcijski nadzor građenja. Sukladno navedenoj odredbi svi vlasnici odnosno suvlasnici te upravitelji zgrada oštećenih potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. obvezni su otkloniti oštećenja na zgradama na način propisan Zakonom, koje su tijekom preliminarnog pregleda zgrada oštećenih potresom ocijenjene neuporabljivima ili privremeno neuporabljivima. Vlasnici odnosno suvlasnici zgrada oštećenih potresom čije zgrade nisu obuhvaćene preliminarnim pregledima zgrada ili smatraju da tijekom preliminarnih pregleda zgrada nije dana odgovarajuća ocjena kategorije uporabljivosti, mogu uz zahtjev dostaviti nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da je zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. s utvrđenjem kategorije uporabljivosti neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva te fotodokumentacijom kao obveznim dodatnim dokazom oštećenja zgrade, odnosno njezinih dijelova.

Zahtjevi za obnovu podnose se prijavom preko sustava e-Građani putem aplikacije eObnova, te će se poveznica eObnove objaviti i na mrežnoj stanici Ministarstva. Ako se zahtjev za obnovu podnosi putem sustava e-Građani, podnositelj zahtjeva propisane priloge prilaže skenirane i dostavlja ih kao prilog uz zahtjev za obnovu.

Podaci u zahtjevu koji se prilažu, a koje sadrže temeljni registri odnosno javni registri sukladno posebnom propisu, popunjavaju se automatiziranom komunikacijom između mrežnog sustava eObnova Ministarstva i temeljnih odnosno javnih registara kojima raspolažu tijela državne uprave, druga tijela državne vlasti te javne službe.

Voditelji temeljnih odnosno javnih registara dužni su omogućiti automatiziranu razmjenu podataka između mrežnog sustava eObnova Ministarstva i svojih registara bez traženja dodatnih dozvola, sporazuma, naknada i sl., sve sukladno posebnom propisu.

U postupku predaje zahtjeva putem e-Obnove podnositelj zahtjeva može odabrati dostavu podnesaka elektroničkim putem, te se dostava elektroničkim putem smatra obavljenom u trenutku kad je pismeno zabilježeno na poslužitelju za primanje takvih poruka. U slučaju da podnositelj zahtjeva ne pristane na dostavu elektroničkim putem, dostava pismena obavljat će se po pravilima osobne dostave sukladno odredbama Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09).

Popunjeni obrasci zahtjeva za obnovu s propisanom dokumentacijom mogu se osobno predati u sjedište Ministarstva, te putem preporučene pošte. Sadržaj obrazaca propisan je ovim programom mjera, dok će se oblik obrazaca objavit na mrežnoj stanici Ministarstva.

Ukoliko podnositelj zahtjeva ne dostavi propisane priloge uz zahtjev, a radi se o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima javnopravno tijelo, odnosno sud raspolaže, Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražit pružanje pravne pomoći, te je javnopravno tijelo, odnosno sud dužan Ministarstvu pružiti pravnu pomoć o činjenicama, ispravama, podacima ili drugim dokazima kojima raspolaže.

Podnositelj zahtjeva podnošenjem zahtjeva prihvaća da se podaci u zahtjevu i prilozima koriste za rad i unos u mrežnu aplikaciju Ministarstva te da budu javno objavljeni u svrhu informiranja javnost o aktivnostima i troškovima obnove.

8.1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OSLOBAĐANJE OSIGURANJA ODNOSNO UPLATE SREDSTAVA ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU ZGRADA I GRADNJU ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE

8.1.1. Oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu višestambene zgrade,
stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće te gradnju zamjenske obiteljske kuće

Zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće, te zahtjev za oslobađanje za gradnju zamjenske obiteljske kuće umjesto potresom uništene postojeće obiteljske kuće i zahtjev za oslobađanje za novčanu pomoć za potresom uništenu postojeću obiteljsku kuću umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zahtjev za oslobađanje) može podnijeti:

1. vlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće

2. suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće.

Podnositelj zahtjeva za oslobođenje, Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za oslobađanje iz točke 8.1.2. ovoga Programa (Obrazac 1) i

2. priloge iz točke 8.1.3. ovoga Programa.

8.1.2. Zahtjev za oslobađanje

Zahtjev za oslobađanje sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: ime i prezime vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (stanovanja za vlasnika/suvlasnika), te podaci o bračnom ili izvanbračnom drugu, o životnom ili neformalnom životnom partneru odnosno o osobi s invaliditetom koja je član kućanstva

3. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je oštećena zgrada/uništena obiteljska kuća ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je oštećena zgrada/uništena obiteljska kuća

4. točnu adresu zgrade/uništene obiteljske kuće (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj)

5. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/posebnih dijelova zgrade/uništene obiteljske kuće na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

6. pravna osnova za oslobođenje temeljem članka 6. Zakona.

8.1.3. Prilozi uz zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava

Uz zahtjev za oslobađanje prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva ovlaštena osoba za podnošenje zahtjeva:

1.1. za vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno potresom uništene postojeće obiteljske kuće

1.1.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.2. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnh dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. **

2. dokaz da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrade, odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće:

2.1. potvrda Porezne uprave** da dohodak vlasnika, odnosno suvlasnika, uključujući i dohodak bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno dohodak životnog ili neformalnog životnog partnera, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka te pisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika vlasnika/suvlasnika i njegovog bračnog ili izvanbračnog druga, odnosno životnog ili neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da nisu imali druge značajnije imovine na dan 22. ožujka 2020., te 28. i 29. prosinca 2020. (druge nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 200.000,00 kuna

2.1.1. vjenčani list – za bračne drugove (ne starije od mjesec dana) ** ili

2.1.2. potvrda o životnom partnerstvu – za životne partnere (ne starije od mjesec dana) ** ili

2.1.3. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika ili suvlasnika i izvanbračnog druga ili neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su u izvanbračnoj zajednici ili u neformalnoj životnoj zajednici

2.2. isprava nadležnog tijela kojom se dokazuje da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade/uništene obiteljske kuće osoba s invaliditetom

2.2.1. rješenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o invaliditetu vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće**

2.2.2. rješenje nadležnog ureda za branitelje o invaliditetu hrvatskog ratnog vojnog invalida vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće**

2.3. dokaz da vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće živi u zajedničkom kućanstvu s osobom s invaliditetom

2.3.1. rješenje Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o invaliditetu osobe s kojom živi vlasnik/suvlasnik**

2.3.2. rješenje nadležnog ureda za branitelje o invaliditetu hrvatskog ratnog vojnog invalida**

2.3.3. uvjerenja MUP-a o prebivalištu ili boravištu za osobu s invaliditetom i vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće**

2.4. potvrda nadležnog centra za socijalnu skrb da je vlasniku/suvlasniku zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno uništene obiteljske kuće priznato pravo na zajamčenu minimalnu naknadu sukladno posebnom zakonu**

3. Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva

* ako je primjenjivo

** Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva.

8.1.4. Rješenje o oslobađanju osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće te gradnju zamjenske obiteljske kuće

Rješenje o oslobađanju osiguranja odnosno uplate sredstava temeljem članka 6. Zakona donosi se ako je u postupku rješavanja o zahtjevu, između ostalih zakonskih uvjeta, utvrđeno da je:

1. zahtjev za oslobađanje podnijela ovlaštena osoba

2. utvrđeno da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade odnosno obiteljske kuće dokazao da su ispunjeni uvjeti za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrade/posebnog dijela zgrade, odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće ili za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

3. utvrđenje da će u izreci odluke o obnovi odrediti zabrana otuđenja nekretnine te da će se temeljem odluke o obnovi provesti u zemljišnim knjigama upis zabrane otuđenja nekretnine

4. utvrđenje da se temeljem rješenja o oslobađanju ne utvrđuje da podnositelj zahtjeva ima pravo na obnovu, već da se to pravo utvrđuje u postupku konstrukcijske obnove obiteljske kuće, poslovne, stambeno-poslovne i višestambene zgrade te u postupku gradnje zamjenske obiteljske kuće.

8.2. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE ZGRADE

8.2.1. Obnova potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

1. upravitelj zgrade ili

2. predstavnik suvlasnika.

Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik zgrade ili

2. suvlasnik zgrade.

Podnositelj zahtjeva za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za obnovu zgrade iz točke 8.2.2. ovoga Programa (Obrazac 2a, 2b i 2c) i

2. priloge iz točke 8.2.3. ovoga Programa.

8.2.2. Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, odnosno ime i prezime predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade / stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade),

3. vrstu zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća

4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je oštećena zgrada izgrađena ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je oštećena zgrada izgrađena

5. točnu adresu zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili sve točne adrese zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa *

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/svakog posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udjel (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, te podatci o srodniku vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u zgradi/posebnom dijelu vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020., te 28. i 29. prosinca 2020.

7. građevinsku (bruto) površinu zgrade u m2

8. naznaku namjeravaju li vlasnik/suvlasnici provesti cjelovitu obnovu oštećene zgrade*

9. naznaku namjeravaju li vlasnik/suvlasnici izvesti pojačanje konstrukcije oštećene zgrade više razine obnove iz Tehničkog propisa *

10. naznaku je li podnesen zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada, odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva)

* ako je primjenjivo

8.2.3. Prilozi uz zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Uz zahtjev za obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva, te dokaz o vlasništvu/suvlasništvu zgrade/svih posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva:

1.1. za upravitelja višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade; za upravitelje višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade, ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više upravitelja zgrade, svi upravitelji prilažu dokumentaciju za dio zgrade kojim upravljaju

1.1.1. ugovor o upravljanju zgradom i

1.1.2. odluka većine suvlasnika zgrade o pokretanju postupka obnove, te ovlaštenje za podnošenje zahtjeva i zastupanje i

1.1.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.1.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.2. za predstavnika suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade; za predstavnike suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više predstavnika suvlasnika, svi predstavnici suvlasnika prilažu dokumentaciju za dio zgrade za koji su izabrani predstavnikom suvlasnika

1.2.1. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.2.2. odluka suvlasnika oštećene zgrade o izboru predstavnika suvlasnika i

1.2.3. javnobilježnički ovjerena punomoć dana predstavniku suvlasnika od većine suvlasnika zgrade za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.2.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.3. za vlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće

1.3.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige**

1.4. za suvlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće

1.4.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige** i

1.4.2. javnobilježnički ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od većine suvlasnika za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.4.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova*

2. dokaz da je potresom oštećena višestambena zgrada, stambeno-poslovna zgrada, poslovna zgrada, obiteljska kuća postojeća građevina sukladno Zakonu o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena (npr. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine***, odnosno uporabna dozvola).

3. dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u roku propisanom posebnim zakonom ako se zgrada ne smatra postojećom zgradom*

3.1. preslika zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju s prijemnim štambiljem nadležnog tijela koje rješava o zahtjevu te upisanom klasom, urudžbenim brojem i datumom zaprimanja zahtjeva

4. dokaz da su konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva, ako preliminarni pregled zgrade nije obavljen ili preliminarnim pregledom zgrada nije ocijenjena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom:

4.1. nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da su konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva i

4.2. fotodokumentacija o oštećenju zgrade i oštećenim konstrukcijskim elementima zgrade, koja je fotodokumentacija obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade

5. dokaz da vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade kao vlasnik jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 100%, odnosno 60% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20%:

5.1. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

5.1.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnike**

5.2. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u stanu vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.*

5.2.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika**

5.3. isprave kojima se dokazuje svojstvo srodnika vlasnika/suvlasnika*:

5.3.1. rodni list – za djecu, roditelje, posvojenike, posvojitelje**

5.3.2. vjenčani list – za bračne drugove (ne starije od mjesec dana)**

5.3.3. potvrda o životnom partnerstvu – za životne partnere (ne starije od mjesec dana)**

5.3.4. izjava ovjerena kod javnog bilježnika vlasnika/suvlasnika i izvanbračnog druga/neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su u izvanbračnoj zajednici/neformalnoj životnoj zajednici

5.4. dokaz o svojstvu zaštićenog najmoprimca ako koristi/je koristio na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. stan koji je nekretnina vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade*

5.4.1. ugovor o najmu ili

5.4.2. sudska presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu

6. dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti ako se u poslovnoj zgradi ili dijelu zgrada obavljala gospodarska djelatnost na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.*:

6.1. akt kojim se odobrava obavljanje gospodarske djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev (npr. rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima, rješenje o kategorizaciji i dr.)

7. dokaz o obavljanju prosvjetne djelatnosti ako se u poslovnom prostoru i drugim posebnim dijelovima zgrade obavljala prosvjetna djelatnost na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.*:

7.1. akt kojim se odobrava obavljanje prosvjetne djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev

8. dokaz o obavljanju zdravstvene djelatnosti ako se u poslovnom prostoru i drugim posebnim dijelovima zgrade obavljala zdravstvena djelatnost na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.*:

8.1. akt kojim se odobrava obavljanje zdravstvene djelatnosti na adresi zgrade za koju je podnesen zahtjev

9. dokaz građevinske (bruto) površine zgrade u m2 (npr. etažni elaborat, građevinska dozvola u kojoj je navedena građevinska bruto površina zgrade, rješenje o izvedenom stanju, iskaz površina ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinske ili arhitektonske struke i dr.) *

10. dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade koji traže cjelovitu obnovu zgrade ili koji su po Zakonu obvezni provesti cjelovitu obnovu zgrade/posebnih dijelova zgrade podmiriti razliku troškova nastalu između konstrukcijske obnove razine prema Tehničkom propisu i cjelovite obnove zgrade*

10.1. bjanko zadužnica adresirana na Fond za obnovu ili drugo odgovarajuće osiguranje (visina troška obračunava se u skladu sa Programom mjera - glava 11. – dodatak)

11. dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade koji traže projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije oštećene zgrade više razine obnove podmiriti razliku tako nastalih troškova *

11.1. bjanko zadužnica adresirana na Fond za obnovu ili drugo odgovarajuće osiguranje (visina troška obračunava se u skladu s Programom mjera – glava 11. – dodatak)

12. dokaz da će vlasnik/suvlasnici zgrade/posebnog dijela zgrade sam obnoviti potresom oštećenu zgradu*

12.1. izjava ovjerena kod javnog bilježnika vlasnika, odnosno većine suvlasnika potresom oštećene postojeće zgrade da će sami obnoviti zgradu na temelju odluke o obnovi

Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva.

*ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva.

***Vrijeme izgradnje građevine izgrađene do 15. veljače 1968. utvrđuje se uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza

8.2.4. Odluka o obnovi potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Odluka obnovi potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) donosi se ako je u postupku odlučivanja o zahtjevu, između ostalih zakonskih uvjeta, utvrđeno da je:

1. zahtjev za obnovu zgrade podnijela ovlaštena osoba

2. zgrada koja je predmet zahtjeva postojeća zgrada

3. zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da su oštećeni konstrukcijski elementi zgrade, odnosno da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva

4. u zemljišnu knjigu odnosno knjigu položenih ugovora upisana zgrada, odnosno svi posebni dijelovi zgrade

5. dokazano vlasništvo/suvlasništvo zgrade/posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

6. utvrđeno koji od vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade kao vlasnika/suvlasnika jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 100%, odnosno 60% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od po 20%

7. utvrđeno koji od vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnih dijelova zgrade kao vlasnika/suvlasnika svake druge zgrade/posebnog dijela zgrade ostvaruje pravo na sufinanciranje konstrukcijske obnove zgrade iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 40% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od po 10%

8. dokazano obavljanje gospodarske djelatnosti u zgradi*

9. dokazano obavljanje prosvjetne djelatnosti u zgradi*

10. dokazano obavljanje zdravstvene djelatnosti u zgradi*

11. za pojedine vlasnike/suvlasnike zgrade/posebnih dijelova zgrade ispunjen uvjet za oslobađanje osiguranja, odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrade kao jedne nekretnine vlasnika/suvlasnika*

12. izračunat najveći iznos troškova konstrukcijske obnove zgrade na temelju dostavljenog podatka o građevinskoj (bruto) površini zgrade

13. dostavljen dokaz da će vlasnik/suvlasnik podmiriti razliku troškova do cjelokupne obnove zgrade

14. dostavljen dokaz da će vlasnik/suvlasnik podmiriti razliku troškova do više razine konstrukcijske obnove zgrade

15. vlasnik/suvlasnik dostavio dokaz da će sam obnoviti potresom oštećenu zgradu na temelju odluke o obnovi*

* ako je primjenjivo

Ministarstvo može prije donošenja odluke o obnovi od Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda zatražiti da putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdi je li zgrada za koju je podnesen zahtjev postojeća zgrada, jesu li konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je zgrada neuporabljiva ili privremeno neuporabljiva, te građevinsku (bruto) površinu zgrade u m2 ukoliko se ista ne može utvrditi iz akta o gradnji.

8.3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UKLANJANJE POTRESOM UNIŠTENE VIŠESTAMBENE ZGRADE, STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, POSLOVNE ZGRADE I OBITELJSKE KUĆE

8.3.1. Uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

1. upravitelj zgrade ili

2. predstavnik suvlasnika.

Zahtjev za uklanjanje potresom uništene poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik zgrade ili

2. suvlasnik zgrade.

Podnositelj zahtjeva za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za uklanjanje iz točke 8.3.2. ovoga Programa (obrazac 3)

2. priloge iz točke 8.3.3. ovoga Programa.

8.3.2. Zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, odnosno ime i prezime predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade / stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade)

3. vrstu uništene zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća

4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uništena zgrada ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uništena zgrada

5. točnu adresu uništene zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili sve točne adrese uništene zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/svih posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju

7. građevinsku (bruto) površinu uništene zgrade u m2

8. naznaka je li se podnosi zahtjev za zamjensku obiteljsku kuću, odnosno zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

8.3.3. Prilozi uz zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Uz zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva te dokaz o vlasništvu/suvlasništvu zgrade/svih posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva:

1.1. za upravitelja višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade; za upravitelje višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade, ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više upravitelja zgrade, svi upravitelji prilažu dokumentaciju za dio zgrade kojim upravljaju

1.1.1. ugovor o upravljanju zgradom i

1.1.2. odluka svih suvlasnika za podnošenje zahtjeva za uklanjanje zgrade, te ovlaštenje za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.1.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.1.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.2. za predstavnika suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade; za predstavnike suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više predstavnika suvlasnika, svi predstavnici suvlasnika prilažu dokumentaciju za dio zgrade za koji su izabrani predstavnikom suvlasnika

1.2.1. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.2.2. odluka suvlasnika oštećene zgrade o izboru predstavnika suvlasnika i

1.2.3. javnobilježnički ovjerena punomoć dana predstavniku suvlasnika od svih suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.2.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.3. za vlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće

1.3.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige**

1.4. za suvlasnika poslovne zgrade i obiteljske kuće

1.4.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige** i

1.4.2. javnobilježnički ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od svih suvlasnika poslovne zgrade, odnosno obiteljske kuće za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.4.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova*

2. dokaz da je višestambena zgrada, stambeno-poslovna zgrada, poslovna zgrada i obiteljska kuća (u daljnjem tekstu: zgrada) oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je uništena, ako preliminarni pregled zgrade nije obavljen ili preliminarnim pregledom zgrada nije ocijenjena neuporabljivom ili privremeno neuporabljivom:

2.1. nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da je zgrada uništena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.na način da je izgubila svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili da njezina obnova nije moguća. Taj nalaz obvezno sadrži karakterističnu fotodokumentaciju o uništenju zgrade iz koje se može nedvojbeno ustanoviti stupanj oštećenja i identifikacija zgrade (nekretnine).

3. dokaz da je obiteljska kuća postojeća građevina sukladno Zakonu o gradnji izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena (npr. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, uvjerenje o vremenu evidentiranja građevine izgrađene do 15. veljače 1968. godine***, odnosno uporabna dozvola) ukoliko podnositelj zahtjeva podnosi zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće, odnosno zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće*

4. dokaz da je pribavljena suglasnost za uklanjanje uništene zgrade od tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara ako je zgrada pojedinačno zaštićeno kulturno dobro ili se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, odnosno kulturno-povijesnih cjelina na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije*

4.1. suglasnost tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva.

*ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno druga tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

***Vrijeme izgradnje građevine izgrađene do 15. veljače 1968. utvrđuje se uvidom u Državnu snimku iz zraka učinjenu prije 15. veljače 1968. ili drugu odgovarajuću službenu kartografsku podlogu Državne geodetske uprave te po potrebi izvođenjem drugih dokaza

8.3.4. Odluka o uklanjanju potresom uništene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće

Odluka o uklanjanju potresom uništene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) donosi se ako je u postupku odlučivanja, između ostalih zakonskih uvjeta, utvrđeno da je:

1. zahtjev za uklanjanje zgrade podnijela ovlaštena osoba

2. zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je uništena

3. dokazano vlasništvo/suvlasništvo zgrade/ posebnih dijelova zgrade na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

4. obiteljska kuća postojeća zgrada*

5. pribavljena suglasnost za uklanjanje uništene zgrade od tijela nadležnog za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara*.

* ako je primjenjivo

Ministarstvo može prije donošenja odluke od Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda zatražiti da putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdi je li zgrada za koju je podnesen zahtjev postojeća zgrada, jesu li konstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da se radi o uništenoj zgradi, te građevinsku (bruto) površinu zgrade u m2 ukoliko se ista u postupku ne može utvrditi.

8.4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA GRADNJU ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE

8.4.1. Gradnja zamjenske obiteljske kuće

Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik uništene obiteljske kuće ili

2. suvlasnik uništene obiteljske kuće.

Podnositelj zahtjeva za gradnju zamjenske obiteljske kuće Ministarstvu podnosi:

1. zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće iz točke 8.4.2. ovoga Programa (obrazac 4)

2. priloge iz točke 8.4.3. ovoga Programa.

8.4.2. Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće

Zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: ime i prezime vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (vlasnika/suvlasnika), te podatci o srodniku vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u obiteljskoj kući vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

3. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uklonjena obiteljska kuća bila izgrađena ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uklonjena obiteljska kuća bila izgrađena

4. točnu adresu uklonjene obiteljske kuće (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj)

5. podatke o vlasniku/suvlasnicima uklonjene obiteljske kuće/svih posebnih dijelova obiteljske kuće: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju

6. naznaku je li podnesen zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada, odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva).

8.4.3. Prilozi uz zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće

Uz zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva, te dokaz o vlasništvu/suvlasništvu obiteljske kuće/posebnih dijelova obiteljske kuće na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva:

1.1. za vlasnika potresom uništene obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: obiteljska kuća)

1.1.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige** ili

1.1.2. ako se stvarno stanje glede vlasništva kuće odnosno zemljišta ne podudara sa stanjem u zemljišnim knjigama ili zemljišna knjiga ne postoji

1.1.2.1. isprave prikladne za zemljišnoknjižni upis ili

1.1.2.2. neprekinuti slijed izvanknjižnih stjecanja ili

1.1.2.3. provedba zemljišnoknjižnog ispravnog postupka

1.1.2.4. i po potrebi drugi dokazi

1.2. za suvlasnika obiteljske kuće

1.2.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige** ili

1.2.2. ako se stvarno stanje glede vlasništva kuće odnosno zemljišta ne podudara sa stanjem u zemljišnim knjigama ili zemljišna knjiga ne postoji

1.2.2.1. isprave prikladne za zemljišnoknjižni upis ili

1.2.2.2. neprekinuti slijed izvanknjižnih stjecanja ili

1.2.2.3. provedba zemljišnoknjižnog ispravnog postupka

1.2.2.4. i po potrebi drugi dokazi

1.2.3. pred službenom osobom dana punomoć ili kod javnog bilježnika ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od većine suvlasnika uklonjene obiteljske kuće za podnošenje zahtjeva i za zastupanje

2. dokaz da je uklonjena obiteljska kuća postojeća građevina sukladno Zakonu o gradnji izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena (npr. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, odnosno uporabna dozvola).

3. dokaz da je na temelju Zakona uklonjena obiteljska kuća:

3.1. završno izvješće nadzornog inženjera o uklanjanju obiteljske kuće, odnosno odluka o uklanjanju stožera civilne zaštite

4. dokaz da vlasnik/suvlasnik obiteljske kuće/posebnog dijela obiteljske kuće kao vlasnik jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje gradnje zamjenske obiteljske kuće iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 100%, odnosno 60% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20%

4.1. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

4.1.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnike**

4.2. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u obiteljskoj kući/stanu vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

4.2.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika**

4.2.2. isprave kojima se dokazuje svojstvo srodnika vlasnika/suvlasnika:

4.2.2.1 rodni list – za djecu, roditelje, posvojenike, posvojitelje** ili

4.2.2.2. vjenčani list – za bračne drugove (ne starije od mjesec dana)** ili

4.2.2.3. potvrda o životnom partnerstvu – za životne partnere (ne starije od mjesec dana)** ili

4.2.2.4. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika/suvlasnika i izvanbračnog druga/neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su u izvanbračnoj zajednici/neformalnoj životnoj zajednici

4.3. dokaz o svojstvu zaštićenog najmoprimca ako je koristi/je koristio na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. obiteljsku kuću/stan koji je nekretnina vlasnika/suvlasnika*

4.3.1. ugovor o najmu ili

4.3.2. sudska presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu

5. dokaz da vlasnik odnosno suvlasnici na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća nisu vlasnici/suvlasnici druge useljive kuće ili stana na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

5.1. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika odnosno suvlasnika dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

6. dokaz da je uklonjena obiteljska kuća bila izgrađena na klizištu, te na geološki promijenjenom tlu koje su prouzročile promjenu temeljnih karakteristika tla *

6.1 završno izvješće nadzornog inženjera o uklanjanju obiteljske kuće u kojem se utvrđuje da je uklonjena obiteljska kuća bila izgrađena na klizištu, odnosno na geološki promijenjenom tlu koje su prouzročile promjenu temeljnih karakteristika tla

7. dokaz da vlasnik/suvlasnik ili njegov bračni drug u vlasništvu nemaju odgovarajuće zemljište na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća, ako je uklonjena obiteljska kuća bila izgrađena na klizištu, odnosno geološki promijenjenom tlu*

7.1. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika/suvlasnika i njegovog bračnog druga dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća nemaju u vlasništvu odgovarajuće zemljište za gradnju zamjenske obiteljske kuće

7.2. isprava o bračnom drugu

7.2.1. vjenčani list – za bračne drugove (ne starije od mjesec dana)**

8. dokaz o osobama koje su stanovale i imale prijavljeno prebivalište ili boravište u uklonjenoj obiteljskoj kući na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

8.1. uvjerenja MUP-a o prebivalištu ili boravištu za sve osobe koje su u uklonjenoj obiteljskoj kući stanovale na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.**

Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva.

* ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

8.4.4. Odluka o gradnji zamjenske obiteljske kuće

Odluka o gradnji zamjenske obiteljske kuće donosi se ako je u postupku odlučivanja o zahtjevu, između ostalih zakonskih uvjeta, utvrđeno da je:

1. zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće podnijela ovlaštena osoba

2. uklonjena uništena postojeća obiteljska kuća na temelju Zakona

3. dokazano vlasništvo/suvlasništvo obiteljske kuće/posebnih dijelova obiteljske kuće na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

4. dokazano da je u obiteljskoj kući stanovao njezin vlasnik odnosno srodnik vlasnika i u kojoj je vlasnik odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili boravište na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

5. utvrđeno koji od vlasnika/suvlasnika uništene obiteljske kuće/posebnih dijelova uništene obiteljske kuće kao vlasnika/suvlasnika jedne nekretnine ostvaruje pravo na sufinanciranje gradnje zamjenske obiteljske kuće iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 100%, odnosno 60% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od po 20%

6. dokazano da vlasnik odnosno suvlasnici uklonjene obiteljske kuće nisu vlasnici druge useljive kuće ili stana na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na području Županije/Grada Zagreba na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća

7. uklonjena obiteljska kuća izgrađena na klizištu, odnosno geološki promijenjenom tlu *

8. dokazano da vlasnik uklonjene kuće ili njegov bračni drug nemaju u vlasništvu odgovarajuće zemljište na području Županije/Grada Zagreba na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća izgrađena na klizištu, odnosno geološki promijenjenom tlu*

9. utvrđena korisna tlocrtna površina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće

10. za pojedine vlasnike/suvlasnike uništene obiteljske kuće/posebnih dijelova obiteljske kuće ispunjen uvjet za oslobađanje osiguranja, odnosno uplate sredstava za gradnju zamjenske obiteljske kuće kao jedne nekretnine vlasnika/suvlasnika*

* ako je primjenjivo

8.5. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ ZA PRIVREMENU ZAŠTITU POTRESOM OŠTEĆENE VIŠESTAMBENE ZGRADE,
STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, POSLOVNE ZGRADE, OBITELJSKE KUĆE

8.5.1. Novčana pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

1. upravitelj zgrade ili

2. predstavnik suvlasnika.

Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik zgrade ili

2. suvlasnik zgrade.

Podnositelj zahtjeva na novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade iz točke 8.5.2. ovoga Programa (obrazac 5)

2. priloge iz točke 8.5.3. ovoga Programa.

8.5.2. Zahtjev na novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/ predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, ili ime i prezime za predstavnika suvlasnika, ili ime i prezime vlasnika, ili ime i prezime suvlasnika OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade / stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade)

3. vrstu zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća

4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je izgrađena zgrada ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je izgrađena zgrada

5. točnu adresu zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili sve točne adrese zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa

6. broj posebnih dijelova zgrade (poslovnih prostora i stambenih jedinica)

7. iznos novčane pomoći koji se traži

8. broj IBAN računa na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć s naznakom vlasnika računa.

* ako je primjenjivo

8.5.3. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene višestambene zgrade,
stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Uz zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva, te dokaz o broju posebnih dijelova zgrade:

1.1. za upravitelja oštećene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade

1.1.1. ugovor o upravljanju zgradom i

1.1.2. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i/ili

1.1.3. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.2. za predstavnika suvlasnika oštećene višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade

1.2.1. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova i

1.2.2. odluka suvlasnika zgrade o izboru predstavnika suvlasnika i

1.2.3. javnobilježnička ovjerena punomoć dana predstavniku suvlasnika od većine suvlasnika višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.2.4. povijesni izvadak iz zemljišne knjige i/ili povijesni izvadak/povijesni izvadci iz knjige položenih ugovora**

1.3. za vlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće

1.3.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige**

1.4. za suvlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće

1.4.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige** i

1.4.2. javnobilježnička ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od većine suvlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.4.3. međuvlasnički ugovor ili odluku suvlasnika s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima i udjelom u troškovima održavanja te popisom zajedničkih dijelova i uređaja zgrade odnosno pravomoćnu odluku suda koji je utvrdio ključ raspodjele troškova*

2. dokaz da je preliminarnim pregledom zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je neuporabljiva, privremeno neuporabljiva ili uporabljivom s preporukom* te iznimno uporabljiva bez ograničenja ukoliko se dostavi dokaz da su oštećenja nekonstrukcijskih elemenata zgrade otklonjena odnosno uklonjena prije obavljanja preliminarnog pregleda zgrade

2.1. nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da su konstrukcijski odnosno nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da je zgrada neuporabljiva, privremeno neuporabljiva ili uporabljivom s preporukom i

2.2. fotodokumentacija o oštećenju zgrade i oštećenim konstrukcijskim elementima zgrade, koja je fotodokumentacija obvezni dodatni dokaz o oštećenju zgrade

3. dokaz da je za zgradu izrađen elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata za propisane kategorije radova: popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu oštećenih dimnjaka, popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju, zamjenu dijelova pokrova (veći dio crijepa, sljemenjaka) popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika), popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije, popravak krovnih prodora, popravak krovne izolacije, od ovlaštene osobe:

3.1. elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata

4. dokaz da je za zgradu izrađen projekt popravka građevinske konstrukcije za popravak stubišta, popravak i izmjenu dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim, izrađen od ovlaštene osobe:

4.1. projekt popravka građevinske konstrukcije

5. dokaz o opravdanom trošku:

5.1. ispravni računi o pruženim uslugama i izvedenim radovima

5.2. ispravni računi o troškovima građevnog materijala*

5.3. atest dimnjačara ili nalaz nadzornog inženjera strojarstva*

6. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se IBAN račun uplaćuje odobreni iznos novčane pomoći:

6.1. za upravitelja zgrade

6.1.1. dokaz o IBAN računa zgrade i naziv banke kod koje je račun otvoren

6.2. za predstavnika suvlasnika

6.2.1. javnobilježnički ovjerena punomoć svih suvlasnika zgrade dana predstavniku suvlasnika u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da se podnositelju zahtjeva navedenom imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos uplati na njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren, koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć ili

6.2.2. javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od većine suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć, te da da daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati upravitelju na IBAN računa zgrade s nazivom banke kod koje je račun otvoren, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć i

6.2.3. ugovor o upravljanju zgradom

6.3. za vlasnika zgrade

6.3.1. izjava vlasnika zgrade da je u zahtjevu naveden njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren, odnosno dokaz da se radi o IBAN tekućeg računa vlasnika (npr. preslika tekućeg računa)

6.4. za suvlasnika zgrade

6.4.1. javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od svih ostalih suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati na IBAN tekući račun podnositelja zahtjeva s nazivom banke kod koje je račun otvoren koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć.

6.5. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika odnosno većine suvlasnika obiteljske kuće na području za koje je Vlada Republike Hrvatske proglasila katastrofu u smislu da se odobreni iznos novčane pomoći uplati izravno na IBAN broj računa izvršitelja usluge, odnosno radova.

Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva.

*ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno druga tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

8.5.4. Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu potresom oštećene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Odluka o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu potresom oštećene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) donosi se ako je, između ostalih zakonskih uvjeta, u postupku odlučivanja o zahtjevu utvrđeno da je:

1. zahtjev za novčanu pomoć za privremenu zaštitu zgrade podnijela ovlaštena osoba i

2. zgrada oštećena potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na način da su oštećeni dijelovi zgrade za propisane kategorije radova

3. utvrđen broj posebnih dijelova zgrade (poslovnih prostora i stambenih jedinica)

4. da je radove privremene zaštite zgrade izveo ovlašteni izvođač radova u skladu s elaboratom popravka nekonstrukcijskih elemenata izrađenim od ovlaštene osobe, odnosno projektom popravka građevinske konstrukcije, te utvrdio opravdani trošak za Zakonom propisane kategorije radova

4.1. Iznimno, na području na kojem je proglašena katastrofa, vlasnik obiteljske kuće može sam organizirati izradu elaborata i izvesti radove popravaka nekonstrukcijskih elemenata (samoobnova).

U tom slučaju nadzor nad radovima provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Da su usluge i radovi izvedeni po pravilima struke potvrđuje nadzorni inženjer pregledom i ovjerom izvršenih usluga i izvedenih radova i ovlašteni dimnjačar u slučaju popravka dimnjaka.

Isplatu izvršenih usluga i izvedenih radova vrši Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

4.1.1. Ukoliko je vlasnik obiteljske kuće u samoorganizaciji popravio dimnjak/e na obiteljskoj kući, ostvaruje pravo na novčanu pomoć za kupljeni i ugrađeni građevni materijal i pregled dimnjačara, što dokazuje ispravnim računima za kupljeni građevni materijal i atestom dimnjačara.

5. Ministarstvo može od Fonda za obnovu zatražiti da putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrditi da su zbog potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na zgradi nastala oštećenja dijelova zgrade za propisane kategorije radova, da je radove privremene zaštite zgrade izveo ovlašteni izvođač radova u skladu s elaboratom popravka nekonstrukcijskih elemenata izrađenim od ovlaštene osobe, odnosno projektom popravka građevinske konstrukcije, te utvrdio opravdani trošak za Zakonom propisane kategorije radova*

6. račun ispravan

7. utvrđen iznos novčane pomoći koja se dodjeljuje vlasnicima/suvlasnicima zgrade u skladu s Odlukom Vlade

8. dostavljen i dokazan broj IBAN računa na koji se odobrena novčana pomoć uplaćuje.

* ako je primjenjivo

8.6. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE ZGRADE

8.6.1. Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

1. upravitelj zgrade ili

2. predstavnik suvlasnika.

Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik zgrade ili

2. suvlasnik zgrade.

Podnositelj zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade i obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade iz točke 8.6.2. ovoga Programa (obrazac 6)

2. priloge iz točke 8.6.3. ovoga Programa.

8.6.2. Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, ili ime i prezime za predstavnika suvlasnika, vlasnika, suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade / stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade)

3. vrstu zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća

4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je zgrada izgrađena ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je zgrada izgrađena

5. točna adresa zgrade (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili sve točne adrese zgrade (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju,

7. iznos novčane pomoći koji se traži (kuna)

8. broj IBAN računa na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć s naznakom vlasnika računa

9. odluka o obnovi (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva).

* ako je primjenjivo

8.6.3. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Uz zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba po čijem je zahtjevu donesena odluka o obnovi sukladno članku 39. stavku 8. Zakona i dokaz da je za zgradu za koju se traži novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade donesena odluka o obnovi te zgrade:

1.1. odluka o obnovi (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva)**

2. dokaz da je zgrada obnovljena na temelju odluke o obnovi:

2.1. tehnička dokumentacija o obnovi zgrade

2.1.1. projekt obnove konstrukcije zgrade

2.1.2. završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine

2.1.3. pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

3. dokaz o opravdanom trošku:

3.1. ispravni računi o pruženim uslugama i izvedenim radovima

4. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se IBAN račun uplaćuje odobreni iznos novčane pomoći:

4.1. za upravitelja zgrade

4.1.1. odluka većine suvlasnika zgrade za podnošenju zahtjeva i za zastupanje, te dokaz o IBAN računa oštećene zgrade i naziv banke kod koje je račun otvoren za koju je podnesen zahtjev za novčanu pomoć, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

4.2. za predstavnika suvlasnika

4.2.1. javnobilježnički ovjerena punomoć svih suvlasnika oštećene zgrade dana predstavniku suvlasnika u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos uplati na njegov IBAN tekući račun, koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć ili

4.2.2. javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od većine suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da da daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati upravitelju na IBAN računa zgrade s nazivom banke kod koje je račun otvoren, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć i

4.2.3. ugovor o upravljanju zgradom

4.3. za vlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće

4.3.1. izjava vlasnika zgrade da je u zahtjevu naveden njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren, odnosno dokaz da se radi o računu vlasnika (npr. preslika tekućeg računa)

4.4. za suvlasnika oštećene poslovne zgrade/obiteljske kuće

4.4.1. javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od svih ostalih suvlasnika poslovne zgrade/obiteljske kuće u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati na IBAN tekući račun podnositelja zahtjeva koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

5. Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva

* ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno druga tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

8.6.4. Odluka o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Odluka o novčanoj pomoći za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrada) donosi se ako je, između ostalih zakonskih uvjeta, u postupku odlučivanja o zahtjevu utvrđeno da je:

1. zahtjev za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade podnijela ovlaštena osoba

2. za zgradu za koju se traži novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade donesena odluka o obnovi te zgrade

3. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je izvedena cjelovita obnova prostora u kojem se obavlja prosvjetna djelatnost*

4. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je izvedena cjelovita obnova prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost*

5. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je potresom oštećena zgrada obnovljena na temelju odluke o obnovi, da su ishođeni posebni uvjeti od nadležnog tijela za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara ako je zgrada kulturno dobro ili se nalazi u povijenoj urbanoj cjelini Grada Zagreba, odnosno kulturno-povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije, da su radovi konstrukcijske obnove zgrade izvedeni od ovlaštenog izvođača radova u skladu s projektom obnove konstrukcije zgrade izrađenim od ovlaštene osobe, te utvrdio opravdani trošak za radove izvedene na konstrukcijskoj obnovi zgrade

6. ishođena pozitivna suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta

7. račun ispravan

8. utvrđena najveća vrijednost projekta obnove, stručnog nadzora građenja i građevinskih radova konstrukcijske obnove na koju vlasnik odnosno suvlasnici imaju pravo prema Zakonu

9. utvrđen udio Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Županija koji bi vlasnici/suvlasnici zgrade/posebnih dijelova kao vlasnici/suvlasnici jedne nekretnine ostvarili s pravom na sufinanciranje konstrukcijske obnove iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 100%, odnosno 60% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20%

10. utvrđen udio Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Županija koji bi vlasnici/suvlasnici kao vlasnici svake druge nekretnine ostvarili s pravom na sufinanciranje konstrukcijske obnove iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 40% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 10%

11. utvrđeno da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja, odnosno uplate sredstava za obnovu konstrukcijskih elemenata zgrade*

12. usporedbom vrijednosti iz točke 5., 8., 9., 10. i 11. određen iznos novčane pomoći za obnovu zgrade

13. dostavljen i dokazan broj IBAN računa na koji se odobrena novčana pomoć uplaćuje

* ako je primjenjivo

8.6.4.1 Iznimno, na području na kojem je proglašena katastrofa, vlasnik obiteljske kuće može sam organizirati izradu projektne dokumentacije obnove i izvesti radove konstrukcijske obnove obiteljske kuće (samoobnova).

U tom slučaju nadzor nad radovima provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Po utvrđenoj najvećoj vrijednosti projektne dokumentacije obnove i građevinskih radova vlasnik ostvaruje pravo na isplatu opravdanih troškova.

8.7. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ UMJESTO GRADNJE ZAMJENSKE OBITELJSKE KUĆE

8.7.1. Novčana pomoć umjesto gradnje
zamjenske obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik obiteljske kuće ili

2. suvlasnik obiteljske kuće.

Podnositelj zahtjeva za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće iz točke 8.7.2. ovoga Programa (obrazac 7)

2. priloge iz točke 8.7.3. ovoga Programa.

8.7.2. Zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: ime i prezime vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (stanovanja za vlasnika/suvlasnika), te podatci o srodniku vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u obiteljskoj kući/posebnom dijelu obiteljske kuće vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

3. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uništena obiteljska kuća ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je uništena obiteljska kuća

4. točna adresa uništene obiteljske kuće (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj)

5. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je izgrađena zamjenska obiteljska kuća ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je izgrađena zamjenska obiteljska kuća

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima uništene obiteljske kuće, odnosno njezinih posebnih dijelova: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju,

7. iznos novčane pomoći koji se traži

8. broj IBAN računa na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć

9. naznaku je li podnesen zahtjev za oslobađanje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada, odnosno gradnju zamjenske obiteljske kuće (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva).

* ako je primjenjivo

8.7.3. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Uz zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva, te dokaz o vlasništvu/suvlasništvu obiteljske kuće/posebnog dijela obiteljske kuće na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva:

1.1. za vlasnika obiteljske kuće

1.1.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige za uništenu obiteljsku kuću** i

1.1.2. izvadak iz zemljišne knjige za izgrađenu zamjensku obiteljsku kuću**

1.2. za suvlasnika obiteljske kuće

1.2.1. povijesni izvadak iz zemljišne knjige za uništenu obiteljsku kuću** i

1.2.2. izvadak iz zemljišne knjige za izgrađenu zamjensku obiteljsku kuću** i

1.2.3. pred službenom osobom dana punomoć ili kod javnog bilježnika ovjerena punomoć dana podnositelju zahtjeva od većine suvlasnika obiteljske kuće za podnošenje zahtjeva i za zastupanje i

1.2.4. međuvlasnički ugovor s popisom suvlasnika s utvrđenim suvlasničkim dijelovima te popisom zajedničkih dijelova i uređaja obiteljske kuće*

2. dokaz da je uklonjena obiteljska kuća postojeća građevina sukladno Zakonu o gradnji izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta, te svaka druga građevina koja je prema Zakonu o gradnji ili posebnom zakonu s njom izjednačena (npr. građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju, odnosno uporabna dozvola).

3. dokaz o broju osoba koje su stanovale i imale prijavljeno prebivalište ili boravište u potresom uništenoj postojećoj obiteljskoj kući (u daljnjem tekstu: obiteljska kuća) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.:

3.1. uvjerenja MUP-a o prebivalištu ili boravištu za sve osobe koje su stanovale u obiteljskoj kući**

4. dokaz da bi vlasnik/suvlasnik obiteljske kuće/posebnog dijela obiteljske kuće kao vlasnik jedne nekretnine imao pravo na sufinanciranje gradnje zamjenske obiteljske kuće iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 100%, odnosno 60% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20%:

4.1. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.**

4.1.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za vlasnika/suvlasnike**

4.2. dokaz o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika ako srodnik vlasnika/suvlasnika stanuje u stanu vlasnika/suvlasnika na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.**

4.2.1. uvjerenje MUP-a o prebivalištu odnosno boravištu za srodnika vlasnika/suvlasnika**

4.3. isprave kojima se dokazuje svojstvo srodnika vlasnika/suvlasnika, ne starije od mjesec dana:

4.3.1. rodni list – za djecu, roditelje, posvojenike, posvojitelje** ili

4.3.2. vjenčani list – za bračne drugove (ne starije od mjesec dana)** ili

4.3.3. potvrda o životnom partnerstvu – za životne partnere (ne starije od mjesec dana)** ili

4.3.4. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika/suvlasnika i izvanbračnog druga/neformalnog životnog partnera dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da su u izvanbračnoj zajednici/neformalnoj životnoj zajednici

4.4. dokaz o svojstvu zaštićenog najmoprimca ako koristi/je koristio na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. obiteljsku kuću/stan u obiteljskoj kući koji je nekretnina vlasnika/suvlasnika*

4.4.1. ugovor o najmu ili

4.4.2. sudska presuda koja zamjenjuje ugovor o najmu

5. dokaz da vlasnik odnosno suvlasnici na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća nisu vlasnici/suvlasnici druge useljive kuće ili stana na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

5.1. pred službenom osobom dana izjava ili kod javnog bilježnika ovjerena izjava vlasnika odnosno suvlasnika dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću da na području na kojem se nalazila uklonjena obiteljska kuća nemaju u vlasništvu drugu useljivu kuću ili stan na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

6. dokaz da je za izgrađenu zamjensku obiteljsku kuću izdana uporabna dozvola:

6.1. građevinska dozvola za građenje zamjenske obiteljske kuće s glavni projektom

6.2. preslika uporabne dozvole

7. dokaz o opravdanim troškovima:

7.1. ispravni računi o pruženim uslugama i izvedenim radovima

8. dokaz da je dana suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika za uklanjanje uništene obiteljske kuće:

8.1. pred službenom osobom dana suglasnost ili kod javnog bilježnika ovjerena suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika dana pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za uklanjanje uništene obiteljske kuće

9. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se IBAN račun uplaćuje odobreni iznos novčane pomoći:

9.1. za vlasnika zgrade

9.1.1. izjava vlasnika zgrade da je u zahtjevu naveden njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren, odnosno dokaz da se radi o IBAN tekućeg računa vlasnika (npr. preslika tekućeg računa)

9.2. za suvlasnika zgrade

9.2.1. pred službenom osobom dana punomoć ili kod javnog bilježnika ovjerena punomoć dana suvlasniku od svih ostalih suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati na IBAN tekući račun podnositelja zahtjeva koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć.

Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva.

*ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražit isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno druga tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

8.7.4. Odluka o novčanoj pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

Odluka o novčanoj pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće donosi se ako je u postupku odlučivanja o zahtjevu utvrđeno, između ostalih zakonskih uvjeta, da je:

1. zahtjev za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće podnijela ovlaštena osoba

2. uništena obiteljska kuća postojeća zgrada

3. utvrđeno vlasništvo/suvlasništvo uništene obiteljske kuće/posebnih dijelova na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

4. dokazano da je u obiteljskoj kući stanovao njezin vlasnik odnosno srodnik vlasnika i u kojoj je vlasnik odnosno srodnik vlasnika imao prijavljeno prebivalište ili boravište na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva

5. utvrđena korisna tlocrtna površina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće na koju bi vlasnik/suvlasnik imao pravo prema Zakonu

6. za izgrađenu zamjensku obiteljsku kuću izdana uporabna dozvola

7. dana suglasnost vlasnika odnosno svih suvlasnika za uklanjanje uništene obiteljske kuće

8. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio opravdani trošak gradnje zamjenske obiteljske kuće i

9. račun ispravan i

10. procijenjena građevinska vrijednost obiteljske kuće na kakvu vlasnik ima pravo temeljem članka 29. Zakona

11. utvrđen udjel Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Županija koji bi vlasnik/suvlasnici obiteljske kuće/posebnih dijelova kao vlasnik/suvlasnik jedne nekretnine ostvario s pravom na sufinanciranje gradnje zamjenske obiteljske kuće iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 100%, odnosno 60% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20%

12. utvrđeno da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja, odnosno uplate sredstava za gradnju zamjenske obiteljske kuće do tlocrtne površine sukladno članku 29. Zakona o obnovi*

13. usporedbom vrijednosti iz točke 8., 10., 11. i 12. određen iznos novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

14. dostavljen i dokazan broj IBAN računa na koji se odobrena novčana pomoć uplaćuje

* ako je primjenjivo

8.8. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA NOVČANU POMOĆ ZA TROŠKOVE IZRADE GLAVNOG PROJEKTA ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE, PROJEKTA OBNOVE KONSTRUKCIJE ZGRADE, PROJEKTA OBNOVE ZGRADE ZA CJELOVITU OBNOVU POTRESOM OŠTEĆENE POSTOJEĆE VIŠESTAMBENE ZGRADE, STAMBENO-POSLOVNE ZGRADE, POSLOVNE ZGRADE, OBITELJSKE KUĆE

8.8.1. Novčana pomoć za troškove izgrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade može podnijeti:

1. upravitelj zgrade ili

2. predstavnik suvlasnika.

Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće poslovne zgrade i obiteljske kuće može podnijeti:

1. vlasnik zgrade/obiteljske kuće ili

2. suvlasnik zgrade/obiteljske kuće.

Podnositelj zahtjeva za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće Ministarstvu dostavlja:

1. zahtjev za novčanu pomoć iz točke 8.8.2. ovoga Programa (Obrazac 8)

2. priloge iz točke 8.8.3. ovoga Programa.

8.8.2. Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade/stambeno-poslovne zgrade/poslovne zgrade/obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrade) sadrži:

1. ulogu podnositelja zahtjeva: upravitelj zgrade/predstavnik suvlasnika/vlasnik/suvlasnik

2. podatke o podnositelju zahtjeva: naziv upravitelja zgrade, odnosno ime i prezime predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika, OIB, broj telefona ili mobitela, e-mail, adresa (sjedišta za upravitelja zgrade/stanovanja za predstavnika suvlasnika/vlasnika/suvlasnika), ime i prezime odgovorne osobe (za upravitelja zgrade)

3. vrstu zgrade: višestambena zgrada/stambeno-poslovna zgrada/poslovna zgrada/obiteljska kuća

4. broj katastarske čestice (k.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je zgrada izgrađena ili broj zemljišnoknjižne čestice (zk.č.br.) i katastarske općine (k.o.) na kojoj je zgrada izgrađena

5. točnu adresu zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulica i kućni broj) ili sve točne adrese zgrade za koju se podnosi zahtjev (županija, grad/naselje, ulice i kućni brojevi) ako zgrada kao konstrukcijska cjelina ima više adresa

6. podatke o vlasniku/suvlasnicima zgrade/svih posebnih dijelova zgrade: ime i prezime/naziv, OIB, adresa stanovanja/sjedišta za svakog vlasnika/suvlasnika zgrade/posebnog dijela zgrade (grad/naselje, ulica i kućni broj), namjena, površina suvlasničkog dijela (m2) i suvlasnički udio (%) na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. i u vrijeme podnošenja zahtjeva, odnosno ako su suvlasnički udjeli neodređeni, drugu ispravu iz koje su vidljivi suvlasnički udjeli, a po kojoj isti suglasno postupaju,

7. iznos novčane pomoći koji se traži

8. broj IBAN računa na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć s naznakom vlasnika računa

9. odluka o obnovi (br. ID ili klasa rješenja Ministarstva).

* ako je primjenjivo

8.8.3. Prilozi uz zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće

Uz zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade, projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće prilaže se:

1. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba po čijem je zahtjevu donesena odluka o obnovi sukladno članku 39. stavku 8. Zakona o obnovi i dokaz da je za zgradu za koju se traži novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade donesena odluka o obnovi te zgrade:

1.1. odluka o obnovi (br. ID ili klasa odluke Ministarstva)**

2. dokaz da je izrađen glavni projekt za rekonstrukciju zgrade ili izrađen projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade oštećene potresom:

2.1. glavni projekt ili projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

3. za glavni projekt – dokaz da je izrada glavnog projekta započeta do stupanja na snagu Zakona:

3.1. ugovor zaključen s projektantom o izradi glavnog projekta

4. za izrađen projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade:

4.1. ugovor zaključen s projektantom o izradi projekta obnove konstrukcije zgrade ili projekta obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

5. dokaz da je na glavni projekt za rekonstrukciju zgrade, projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade ishođena suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta:

5.1. suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta

6. dokaz da je konstrukcijska obnova zgrade provedena u skladu sa Zakonom

6.1. završno izvješće nadzornog inženjera

6.2. pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja zgrade

7. dokaz o opravdanom trošku za izradu glavnog projekta:

7.1. ispravni račun o pruženim uslugama projektiranja

8. dokaz da je podnositelj zahtjeva osoba na čiji se IBAN račun uplaćuje odobreni iznos novčane pomoći:

8.1. za upravitelja zgrade

8.1.1. odluka većine suvlasnika zgrade za podnošenju zahtjeva i za zastupanje, te dokaz o IBAN račun zgrade i naziv banke kod koje je račun otvoren

8.2. za predstavnika suvlasnika

8.2.1. javnobilježnički ovjerena punomoć svih suvlasnika zgrade dana predstavniku suvlasnika u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos uplati na njegov IBAN tekući račun, koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć ili

8.2.2. javnobilježnički ovjerena punomoć dana suvlasniku od većine suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da podnositelj zahtjeva naveden imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da da daju suglasnost da se odobreni iznos novčane pomoći uplati upravitelju na IBAN računa zgrade s nazivom banke kod koje je račun otvoren, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć i

8.2.3.ugovor o upravljanju zgradom

8.3. za vlasnika obiteljske kuće

8.3.1. izjava vlasnika zgrade da je u zahtjevu naveden njegov IBAN tekući račun s nazivom banke kod koje je račun otvoren, odnosno dokaz da se radi o IBAN tekućeg računa vlasnika (npr. preslika tekućeg računa)

8.4. za suvlasnika obiteljske kuće

8.4.1. javnobilježnički ovjerena punomoć svih ostalih suvlasnika zgrade u kojoj mora biti izričito navedeno da su suvlasnici zgrade suglasni da se podnositelju zahtjeva navedenom imenom, prezimenom, adresom prebivališta i OIB-om može u njihovo ime podnijeti zahtjev za novčanu pomoć i da ih zastupa, te da podnositelju zahtjeva daju suglasnost da se odobreni iznos uplati na IBAN tekući račun podnositelja zahtjeva koji također mora biti naveden, a na koji se uplaćuje odobrena novčana pomoć.

Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dostavu dodatne dokumentacije pored dokumentacije navedene u ovoj točci, kao i dodatna obrazloženja, te može provesti sva druga dokazna sredstva.

* ako je primjenjivo

**Ministarstvo će po službenoj dužnosti zatražiti isprave, odnosno podatke kojima raspolažu druga tijela državne uprave odnosno druga tijela državne vlasti te javne službe ukoliko navedene dokaze ne dostavi podnositelj zahtjeva

8.8.4. Odluka o novčanoj pomoći za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće

Odluka o novčanoj pomoći za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukcije zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: zgrade) donosi se ako je u postupku odlučivanja o zahtjevu, između ostalih zakonskih uvjeta, utvrđeno da je:

1. zahtjev za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu podnijela ovlaštena osoba

2. za zgradu za koju se traži novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade donesena odluka o obnovi te zgrade

3. izrađen glavni projekt za rekonstrukciju zgrade ili projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade

4. izrada glavnog projekta započeta prije stupanja na snagu Zakona (primjenjivo samo za izradu glavnog projekta)

5. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva i ovlaštenog arhitekta utvrdio da glavni projekt, projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu sadrži i cjelovitu obnovu prostora u kojem se obavlja prosvjetna djelatnost*

6. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva i ovlaštenog arhitekta utvrdio da glavni projekt, projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu sadrži i cjelovitu obnovu prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost*

7. na glavni projekt za rekonstrukciju zgrade, projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu ishođena suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta

8. Fond za obnovu putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdio da je obnova zgrade provedena na temelju Zakona te da je utvrdio opravdani trošak izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu u dijelu konstrukcijske obnove zgrade

9. račun za pružene usluge projektiranja ispravan

10. utvrđena najveća vrijednost iznos novčane pomoći za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekt obnove konstrukcije zgrade ili projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu koju vlasnik odnosno suvlasnici imaju pravo prema Zakonu

11. utvrđen udio Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Županija koji bi vlasnici/suvlasnici zgrade/posebnih dijelova kao vlasnici/suvlasnici jedne nekretnine ostvarili s pravom na sufinanciranje konstrukcijske obnove iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 100%, odnosno 60% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 20%

12. utvrđen udio Republike Hrvatske, Grada Zagreba i Županija koji bi vlasnici/suvlasnici kao vlasnici svake druge nekretnine ostvarili s pravom na sufinanciranje konstrukcijske obnove iz državnog proračuna Republike Hrvatske u visini od 40% i proračuna Grada Zagreba i Županija u visini od 10%

13. utvrđeno da je vlasnik/suvlasnik zgrade/posebnog dijela zgrade oslobođen osiguranja, odnosno uplate sredstava za obnovu konstrukcijskih elemenata zgrade*

14. usporedbom vrijednosti iz točke 8., 10., 11., 12. i 13. određen iznos novčane pomoći za obnovu zgrade

15. dostavljen i dokazan broj IBAN računa na koji se odobrena novčana pomoć uplaćuje.

* ako je primjenjivo

8.9. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Zahtjev za konstrukcijsku obnovu postojeće potresom oštećene postojeće zgrade, uklanjanje potresom uništene zgrade, gradnju zamjenske obiteljske kuće umjesto potresom uništene postojeće obiteljske kuće, novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade, novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade, novčanu pomoć umjesto gradnje obiteljske kuće, novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju postojeće zgrade oštećene u potresu podnosi se do dana:

• 31. prosinca 2022. g. za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade

• 31. prosinca 2030. g. za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, projekta obnove konstrukcije zgrade ili projekta obnove za cjelovitu obnovu potresom oštećene postojeće zgrade, a koja se isplata može izvršiti nakon dostave završnog izvješća nadzornog inženjera

• 31. prosinca 2025. g. za uklanjanje potresom uništene višestambene, stambeno-poslovne, poslovne zgrade i obiteljske kuće

• 31. prosinca 2025. g. za gradnju zamjenske obiteljske kuće

• 31. prosinca 2025. g. za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

• 31. prosinca 2027. g. za konstrukcijsku obnovu zgrade

• 31. prosinca 2027. g. za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu zgrade

• 31. prosinca 2030. g. za cjelovitu obnovu zgrade.

9. DRUGI POTREBNI ELEMENTI

9.1. SMJERNICE ZA POPRAVAK
NEKONSTRUKCIJSKIH ELEMENATA

Vlasnik odnosno suvlasnici zgrade oštećene u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. koja je oštećena na način da su oštećeni nekonstrukcijski elementi zgrade a nisu oštećeni konstrukcijski elementi zgrade, izvode radove popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade prema Zakonu i Tehničkom propisu, čime je smanjena i pojednostavljena dokumentacija potrebna za obnovu te smanjeni troškovi i skraćeno vrijeme njihove izrade. Vlasnik, odnosno suvlasnici oštećene zgrade, mora dokazati da je zgrada oštećena od potresa, kako bi nekonstrukcijske elemente mogao popraviti na način propisan Tehničkim propisom, a kojim su propisom dana smanjenja i pojednostavljenja dokumentacije potrebne za obnovu zgrade oštećene potresom pa tako i dokumentacije potrebne za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade.

Radovi popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrada oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. izvode se na sljedećim zgradama:

1. zgrade javne namjene

2. višestambene zgrade

3. stambeno-poslovne zgrade

4. poslovne zgrade

5. obiteljske kuće.

Popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade oštećene u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., koji se izvode prema Zakonu i Tehničkom propisu uključuje izvođenje građevinskih i građevinsko-obrtničkih radova (ako je primjenjivo), za sve zgrade, i to:

– popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba oštećenih

• dimnjaka

• krovnih vijenaca i parapeta

• balkonskih ogradnih zidova

– popravak ili uklanjanje i ponovna izvedba dijelova zabatnih zidova na tavanu / u potkrovlju

– djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje mase

– popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)

– zamjena dijelova pokrova (crijepa, sljemenjaka)

– popravak pukotina u nekonstrukcijim elementima

– popravak ili zamjena dijelova

• krovne limarije

• krovnih prodora

• popravak krovne izolacije i sl.

• kada su u prostorima u kojima se izvode radovi nekonstrukcijske obnove zaštićeni predmeti pokretne kulturne baštine i/ili zaštićena pokretna kulturna dobra, iste je potrebno privremeno izmjestiti u drugi odgovarajući prostor ili ako opseg radova to dopušta, zaštiti in situ od mehaničkih oštećenja i građevinske prašine drvenim oplatama, folijama ili kartonima

– ostale slične mjere.

Vlasnik odnosno suvlasnici zgrade oštećene u potresu ostvaruje, prema članku 35. Zakona, pravo na novčanu pomoć za opravdane troškove koje je imao odnosno koje ima za:

– nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija te uklanjanje i pridržanje opasnih dijelova zgrade koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život i zdravlje ljudi,

– popravak ili zamjenu dimnjaka,

– popravak ili zamjenu zabatnog zida

– popravak stubišta

– popravak dizala.

Slijedom navedenog vlasnik odnosno suvlasnici zgrade na kojoj su nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni u potresu ima pravo na novčanu pomoć za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade, i to:

– popravak ili zamjenu dimnjaka, a ne radi se o dimnjaku za zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim uređajem

– popravak ili uklanjanje i ponovnu izvedbu dijelova zabatnih zidova na tavanu/u potkrovlju

– zamjenu dijelova pokrova (crijepa i sljemenjaka)

– popravak krovišta (lokalna zamjena rogova, letvi, kosnika)

– popravak ili zamjenu dijelova krovne limarije, krovnih prodora, popravak krovne izolacije.

Za ostale radove popravka nekonstrukcijskih elementa zgrade oštećene u potresu vlasnik odnosno suvlasnici oštećenih zgrada ne ostvaruje pravo na novčanu pomoć, ali ima pravo na smanjenu i pojednostavljenu dokumentaciju potrebnu za obnovu čime su smanjeni troškovi i skraćeno vrijeme njihove izrade, ali samo u slučaju ako dokaže da se radi o oštećenju nekonstrukcijskih elemenata zgrade nastalih od potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

Za zgradu kojoj su nekonstrukcijski elementi zgrade oštećeni od potresa dokazuje se uvidom u bazu preliminarnih pregleda zgrada oštećenih u potresu kojima je zgradi dodijeljena oznaka kategorije uporabljivosti uporabljivo s preporukom, privremeno neuporabljivo ili neuporabljivo, te iznimno uporabljivo bez ograničenja ako se dokaže da su oštećenja nekonstrukcijskih elemenata zgrade otklonjena odnosno uklonjena prije obavljanja preliminarnog pregleda zgrade. U postupku donošenja odluke o novčanoj pomoći za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade a za koje je preliminarnim pregledom dodijeljena jedna od kategorija oštećenja, Ministarstvo može od Fonda za obnovu zatražiti da putem ovlaštenog inženjera građevinarstva utvrdi je li su zbog potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. na zgradi nastala oštećenja dijelova zgrade za propisane kategorije radova.

U slučaju da preliminarni pregled zgrade nije obavljen, te u slučaju da je zgradi dodijeljena oznaka uporabljivosti U1, vlasnik odnosno suvlasnici oštećene zgrade može dokazivati oštećenje nekonstrukcijskih elemenata zgrade od potresa sljedećom dokumentacijom:

1. zapisnik o očevidu oštećene zgrade ovjeren od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da su na zgradi oštećeni nekonstrukcijski elementi zgrade od potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. s navedenim nekonstrukcijskim elementima zgrade koji su oštećeni od potresa ili

2. nalaz izrađen od ovlaštenog inženjera građevinske struke u kojem je utvrđeno da su na zgradi oštećeni nekonstrukcijski elementi zgrade od potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. s navedenim nekonstrukcijskim elementima zgrade koji su oštećeni od potresa i

3. fotodokumentacija o oštećenju zgrade i njezinih nekonstrukcijskih elemenata, koja je obvezni dodatni dokaz uz neki od naprijed navedenih dokaza.

Za izvođenje radova na popravku nekonstrukcijskih elemenata zgrade nije potrebno pribaviti građevinski projekt, odnosno projekt građevinske konstrukcije, već je za popravak nekonstrukcijskih elemenata zgrade potrebno privabiti elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata izrađen od ovlaštene osobe, kako je to propisano Tehničkim propisom (»Narodne novine«, broj: 17/17 i 75/20). Izrađivač elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade mora izraditi takvo tehničko rješenje kojim se nekonstrukcijske elemente zgrade dovodi do razine lokalne nosivosti i stabilnosti i to popravkom oštećenog nekonstrukcijskog elementa. U elaboratu je potrebno predvidjeti uklanjanje, a po potrebi i proračunati uklanjanje onih nekonstrukcijskih elemenata zgrade koji predstavljaju neposrednu opasnost. Također je potrebno predvidjeti osiguranje zgrade od daljnje degradacije od prirodnih utjecaja (kiša, snijeg, vjetar).

Postupak provedbe popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade oštećenih u potresu od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020. provodi se na način kako slijedi:

1. vlasnik odnosno suvlasnici zgrade ugovara s ovlaštenim projektantom građevinske struke izradu elaborata popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade

2. ako je zgrada kulturno dobro ili se nalazi u povijesnoj urbanoj cjelini Grada Zagreba ili kulturno-povijesnim cjelinama na području Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije projektant se pri izradi elaborata mora pridržavati konzervatorskih smjernica iz ovoga Programa

3. elaborat popravka nekonstrukcijskih elemenata zgrade obvezno sadrži:

– tehnički opis

– nacrte

– proračune

– detalje tehničkih rješenja

– troškovnik

– fotografije

te drugo što projektant ocijeni potrebnim

4. ako projektant tijekom izrade elaborata utvrdi oštećenja na konstrukcijskim dijelovima zgrade nastala od potresa o tome obavještava vlasnika odnosno suvlasnike koji je obvezan podnijeti zahtjev za obnovu zgrade zbog konstrukcijskih oštećenja zgrade ili sam provesti obnovu zgrade zbog konstrukcijskih oštećenja na Zakonom propisani način

5. ako projektant tijekom izrade elaborata utvrdi oštećenja na konstrukcijskim dijelovima zgrade koja nisu nastala od potresa (npr. dotrajala međukatna drvena konstrukcija ili drvena krovna konstrukcija) vlasnik je obvezan provesti održavanje (redovno ili izvanredno), te po potrebi izvesti rekonstrukciju tih konstrukcijskih dijelova zgrade prema odredbama Zakona o gradnji i propisima donesenim na temelju toga Zakona, a ne na temelju Zakona o obnovi i Tehničkog propisa

6. ako projektant tijekom izrade elaborata utvrdi da su na zgradi bespravno rekonstruirani odnosno uklonjeni konstrukcijski elementi zgrade, odnosno izvršene bespravne preinake koje utječu na mehaničku otpornost i stabilnost zgrade o tome je obvezan obavijestiti Fond za obnovu i podnijeti prijavu građevinskoj inspekciji

7. nakon izrađenog elaborata vlasnik odnosno suvlasnici zaključuju ugovor s ovlaštenim izvođačem radova za izvođenje radova na popravku nekonstrukcijskih elemenata zgrade i ugovor s ovlaštenim nadzornim inženjerom građevinske struke za provedbu stručnog nadzora nad izvođenjem tih radova

7.1. Iznimno, na području na kojem je proglašena katastrofa, vlasnik obiteljske kuće može sam organizirati i izvesti radove popravaka nekonstrukcijskih elemenata (samoobnova), u kojem slučaju ostvaruje pravo na naknadu troškova ugrađenog građevnog materijala, u skladu sa elaboratom izrađenim po Središnjem državnom uredu ili po za to ovlaštenoj osobi i pravilima struke. Usklađenost izvođenja radova u skladu s elaboratom i pravilima struke potvrđuje nadzorni inženjer angažiran po Središnjem državnom uredu pregledom izvedenih radova i svojim završnim izvješćem o izvedbi radova*.

* ako je primjenjivo

7.1.1. Ukoliko je radove iz točke 4.1. izveo ovlašteni izvođač radova, vlasnik ostvaruje pravo i na novčanu pomoć za opravdani trošak tih radova.

7.1.2. Vlasnik koji je sam izveo radove na popravku oštećenih dimnjaka može ostvariti pravo na novčanu pomoć za ugrađeni građevni materijal i pregled dimnjačara pod uvjetom da je radove izveo u skladu s pravilima struke što potvrđuje atestom dimnjačara, ispravnim računima kupljenog i ugrađenog građevnog materijala završnim izvješćem nadzornog inženjera*.

* ako je primjenjivo

8. radovi se izvode u skladu s elaboratom, propisima kojima je uređena gradnja te pravilima struke. Usklađenost izvođenja radova s elaboratom, propisima i pravilima struke potvrđuje nadzorni inženjer ovjeravanjem građevinskog dnevnika, te po završetku radova izvješćem o izvedenim radovima. Izvješće o izvedenim radovima nadzorni inženjer dostavlja vlasniku odnosno suvlasnicima zgrade

9. izvješće nadzornog inženjera vlasnik odnosno suvlasnici ne upisuju u zemljišnu knjigu, jer se ne radi o radovima na konstrukcijskim dijelovima zgrade niti se istima utječe na lokacijske uvjete

10. tehnička dokumentacija (elaborat i izvješće nadzornog inženjera) vlasnik je obvezan trajno čuvati te dostaviti nadležnom tijelu graditeljstva radi evidencije o izvedenim radovima na popravku nekonstrukcijskih elemenata zgrade oštećenih tijekom potresa od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

9.2. KONSTRUKCIJSKA OBNOVA ZGRADE

Konstrukcijska obnova zgrade provodi se u skladu s člankom 17. Zakona prema razinama obnove građevinskih konstrukcija (od 1 do 4) iz Priloga III. Tehničkog propisa.

Pod cjelovitom obnovom konstrukcije, smatra se da se svi konstrukcijski elementi trebaju detaljno pregledati i ovisno o zatečenom stanju, tipu zgrade i propisanoj razini prema Tehničkom propisu obnoviti.

U slučaju kada su u prostorima u kojima se izvode radovi nekonstrukcijske obnove zaštićeni predmeti pokretne kulturne baštine i/ili zaštićena pokretna kulturna dobra, iste je potrebno privremeno izmjestiti u drugi odgovarajući prostor ili ako opseg radova to dopušta, zaštiti in situ od mehaničkih oštećenja i građevinske prašine drvenim oplatama, folijama ili kartonima.

Radovi koje obnova konstrukcije zgrade može obuhvaćati su:

1. Pripremni radovi – priprema zgrade za izvođenje radova obnove konstrukcije zgrade (npr. iznošenje i pohrana namještaja i stvari, zaštitu »zdravih« dijelova konstrukcije, ugrađene opreme i namještaja i dr.)

2. Demontaže i rušenja – uklanjanje slojeva konstrukcija (npr. žbuke, podne obloge, slojevi međukatnih i krovnih konstrukcija i dr.), uklanjanje instalacija i opreme i drugih oštećenih dijelova zgrade ili dijelova koje je potrebno ukloniti radi izvođenja radova obnove, skupljanje šute, utovar i odvoz na deponij građevnog otpada uz razvrstavanje radi ponovne uporabe ili mogućnost reciklaže materijala i dijelova nakon uklanjanja

3. Zemljani radovi – radnje (predradnje, uklanjanja i rušenja, iskopi, nasipanje i razastiranja i potrebni transporti) potrebne u slučaju potrebe zahvata na temeljima zgrade i na ukopanim dijelovima zgrade

4. Radovi na obnovi konstrukcije zgrade (betonski i armirano betonski radovi, čelične konstrukcije i elementi, armirački radovi, tesarski radovi, zidarski radovi) provode se prema sljedećim razinama obnove:

4.1. Razina 2 – sa sljedećim zahvatima:

– popravak većih pukotina u nosivim zidovima

– obuhvatniji popravak krovišta

– popravak stubišta

– popravak i povezivanje zidova

– popravak međukatnih konstrukcija (greda, ležajeva, spojeva i sl.) i sidrenje u zidove

– mjere stabilizacije nepridržanih zidova

– izmjena dimnjaka vezano uz zamjenu atmosferskog uređaja za loženje kondenzacijskim.

Navedeni zahvati uključuju izvođenje sljedećih građevinskih radova:

– lokalno povezivanje nosivih zidova

– izvedba armirane žbuke na pojedinim zidovima

– ugradnja sidara za mjestimično povezivanje međukatnih konstrukcija i nosivih zidova te pregradnih s nosivim zidovima

– pojačanje međukatnih grednika i daščane oplate s ciljem postizanja djelomično krute dijafragme te prihvaćanje iste za obodne zidove

– lokalno unošenje prednapona

– lokalno ojačanje zidova FRP-om, mrežama od staklenih vlakana i sl.

– lokalno prezidavanje nosivih zidova, djelomično ili potpuno prezidavanje nenosivih (pregradnih) zidova materijalom iste ili manje specifične težine

– izvedba horizontalnih AB serklaža na krovnim parapetima, konzolnim zidovima i zabatnim zidovima

– lokalno dodavanje novih nosivih elemenata ako se utvrdi značajan nedostatak zidova u jednom smjeru

– za zgrade za koje je dopuštena iznimka, ostali radovi kojima se doprinosi povećanju potresne otpornosti građevinske konstrukcije, ali se bitno ne povećava krutost i masa izvorne konstrukcije

– ostale mjere sličnog opsega prema preporuci projektanta.

4.2. Razina 3 – sa sljedećim zahvatima:

– pojačanja nosivih zidova (injektiranje, fugiranje, prezidavanje, FRP, mreže od staklenih vlakana usidrenih GFRP sidrima, torkretiranje)

– pojačanje ili izvedba novih međukatnih konstrukcija i krovišta s propisanim sidrenjem u zidove

– popravak i/ili izvedba novih stubišnih krakova i podesta

– izvedba novih (dodatnih) ukrutnih nosivih zidova (na mjestu pregradnih ili na novim pozicijama)

– pojačanje temelja

– izvedba novih vertikalnih i horizontalnih serklaža (treba izbjegavati potpuno usijecanje u nosivu strukturu zida)

– ostali zahvati kojima se pojačava potresom oštećena građevinska konstrukcija, a potrebni su da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja.

Provedba navedenih zahvata uključuje izvođenje sljedećih građevinskih radova (ako je primjenjivo):

– iz Razine 1 i/ili 2, u mjeri i obuhvatu primjerenom pojačanju potresom oštećene građevinske konstrukcije da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 20% u 50 godina (povratni period 225 god.) za granično stanje znatnog oštećenja

– ostalih radova potrebnih za provedbu građevinskih zahvata predviđenih Razinom 3.

4.3. Razina 4 – sa sljedećim zahvatima (ako je primjenjivo):

– iz Razine 1, 2 i 3, u mjeri i obuhvatu primjerenom da se postigne mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje za poredbenu vjerojatnost premašaja od 10% u 50 godina (povratni period 475 god.)

– ostalih radova potrebnih za obnovu konstrukcije zgrade.

5. Građevinski radovi uz instalacije (npr. osiguranje prodora za instalacije u novim dijelovima konstrukcija, ugradnja bužira ili dijelova drugih instalacija u nove AB konstrukcije).

6. Završni zidarski radovi (npr. žbukanja i dr.)

7. Izolaterski radovi na razinu prije potresa (npr. izolacija temelja i krovova, toplinske izolacije temelja, zidova, podova i krovova)

8. Krovopokrivački radovi

9. Limarski radovi

10. Podne podloge (prema »konstrukcija II faza, Standardna kalkulacija IGH-a, dio radova »37«)

11. Elektroinstalaterski radovi

12. Instalacije vodovoda i kanalizacije

13. Instalacije grijanja i klimatizacija

14. Plinske instalacije.

Radovi iz točaka 5. do 14. izvode se isključivo u obuhvatu nužnom za popravak odnosno pojačanje konstrukcije, a isključivo na elementima koji su tijekom obavezne konstruktivne obnove nužno oštećeni.

Radovi iz točaka 11., 12. i 13. izvode se isključivo u obuhvatu nužnom za popravak odnosno pojačanje konstrukcije do pune funkcionalnosti pojedinog sustava.

Radovi obnove konstrukcije zgrada završavaju izvođenjem potrebnih završnih zidarskih radova, što uključuje izradu grube i fine žbuke unutarnjih zidova i stropova te izradu podloge za polaganje podne obloge (izravnavajući sloj estriha), isključivo na građevinskim elementima koji su oštećeni u potresu.

9.3. GRADNJA ZAMJENSKIH OBITELJSKIH KUĆA

U slučaju kad je obiteljska kuća nakon procjene označena za uklanjanje izgradit će se zamjenska obiteljska kuća.

Na području na kojem je proglašena katastrofa izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća provodit će se primjenom izgradnje klasične zidane gradnje, suhe montažne gradnje i drvene montažne gradnje.

Uklanjanje i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje temeljem odluke Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Korisna tlocrtna površina zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće iznosi od 55,00 m2 za jednu ili dvije osobe, 70,00 m2 za tri ili četiri osobe, te 85,0 m2 za pet i više osoba. Dopušteno je odstupanje za +/- 2% ukupne korisne tlocrtne površine u odnosu na propisane veličine nove obiteljske kuće. Za potrebe provođenja postupaka javne nabave građevinska (bruto) površina zamjenske kuće izračunava se množenjem korisne tlocrtne površine zatvorenog dijela zamjenske obiteljske kuće s faktorom 1,2.

Zamjenska obiteljska kuća od 55,0 m2

Zamjenska obiteljska kuća od 55,0 m2 mora imati najmanje jednu spavaću sobu.

Zamjenska obiteljska kuća treba imati najmanje:

– ulazni prostor najmanje korisne tlocrtne površine 3,00 m2, najmanje širine 1,90 m

– dnevnu sobu čija korisna tlocrtna površina ne može biti manja od 16,0 m2

– stambenu kuhinju i blagovaonicu najmanje korisne tlocrtne površine 14,00 m2

– spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 10,00 m2

– spremište – izbu najmanje korisne tlocrtne površine 4,00 m2

– prostor za održavanje osobne higijene s nužnikom najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2

– ispred glavnog ulaza moguće je predvidjeti vjetrobran najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2.

Ograde balkona, terasa, loggia i galerija mora biti najmanje visine 1,00 m, mjereno od završnog poda do gornjeg ruba ograde. Svjetla visina (od završnog poda do završnog stropa) zamjenske obiteljske kuće treba biti 2,60 m. Širina sobe ne može biti manja od polovice svoje dužine niti manja od 1,90 m. Dubina sobe mjereno od unutarnjeg vanjskog fasadnog zida do unutarnjeg ruba suprotne stijene ne može biti veća od 2,5 puta visine sobe.

Zamjenska obiteljska kuća od 70,0 m2

Zamjenska obiteljska kuća od 70,0 m2 mora imati najmanje jednu spavaću sobu.

Zamjenska obiteljska kuća treba imati najmanje:

– ulazni prostor najmanje korisne tlocrtne površine 3,00 m2, najmanje širine 1,90 m

– dnevnu sobu čija korisna tlocrtna površina ne može biti manja od 20,0 m2

– stambenu kuhinju i blagovaonicu najmanje korisne tlocrtne površine 14,00 m2

– spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 11,00 m2

– spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 10,00 m2

– spremište – izbu najmanje korisne tlocrtne površine 4,00 m2

– prostor za održavanje osobne higijene s nužnikom najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2

– ispred glavnog ulaza moguće je predvidjeti vjetrobran najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2.

Zamjenska obiteljska kuća od 85,0 m2

Zamjenska obiteljska kuća od 85,0 m2 mora imati najmanje jednu spavaću sobu.

Zamjenska obiteljska kuća treba imati najmanje:

– ulazni prostor najmanje korisne tlocrtne površine 3,00 m2, najmanje širine 1,90 m

– dnevnu sobu čija korisna tlocrtna površina ne može biti manja od 22,0 m2

– stambenu kuhinju i blagovaonicu najmanje korisne tlocrtne površine 14,00 m2

– spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 11,00 m2

– spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 10,00 m2

– spavaću sobu najmanje korisne tlocrtne površine 10,00 m2

– spremište – izbu najmanje korisne tlocrtne površine 4,00 m2

– prostor za održavanje osobne higijene s nužnikom najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2

– prostor za održavanje osobne higijene s nužnikom najmanje korisne tlocrtne površine 3,00 m2

– ispred glavnog ulaza moguće je predvidjeti vjetrobran najmanje korisne tlocrtne površine 5,00 m2.

Ograde balkona, terasa, loggia i galerija mora biti najmanje visine 1,00 m, mjereno od završnog poda do gornjeg ruba ograde. Svjetla visina (od završnog poda do završnog stropa) zamjenske obiteljske kuće treba biti 2,60 m. Širina sobe ne može biti manja od polovice svoje dužine niti manja od 1,90 m. Dubina sobe mjereno od unutarnjeg vanjskog fasadnog zida do unutarnjeg ruba suprotne stijene ne može biti veća od 2,5 puta visine sobe.

9.4. ZGRADA JAVNE NAMJENE

Zgrada javne namjene je zgrada namijenjena obavljanju poslova i djelatnosti u području odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, radu tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska i tijela jedinica lokalne i područne (regionalna) samouprave te rezidencijski objekti u vlasništvu Republike Hrvatske i zgrade vjerskih zajednica namijenjene obavljanju vjerskih obreda kojima prisustvuje više ljudi.

Člankom 16. stavkom 7. Zakona propisano je da se oštećene zgrade javne namjene obnavljaju cjelovitom obnovom zgrade, a cjelovita obnova zgrade podrazumijeva cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi i s tim u vezi norme kao i pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaća i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije i pojačanje konstrukcije zgrade. Osim temeljnog zahtjeva za građevine koji se odnosi na mehaničku otpornost i stabilnost, drugi temeljni zahtjevi se u cjelovitoj obnovi zgrade ispunjavaju ukoliko je to moguće bez znatnijih zahvata na zgradi i bez znatnijeg povećanja troškova.

Člankom 41. stavkom 1. Zakona propisano je da se obnova zgrade javne namjene provodi na temelju odluke vlasnika i/ili osnivača odnosno pravne osobe ili tijela kojemu je zgrada dana na upravljanje, a koja se odluka donosi u skladu s programom mjera. Stavkom 2. istoga članka propisano je da odluku o obnovi zgrade javne namjene provodi i financira vlasnik zgrade javne namjene sam i/ili osnivač odnosno pravna osoba ili tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje, putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinske struke odnosno izvođača ili pravna osoba odnosno tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje na isti način, ako to odluči vlasnik zgrade, te da se u obnovi zgrade javne namjene na odgovarajući način primjenjuje članak 40. stavak 3. Zakona.

Slijedom navedenog za zgradu javne namjene Ministarstvu se ne podnosi zahtjev za obnovu zgrade javne namjene oštećene potresom od 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020.

Odluka o obnovi zgrada javne namjene donosi se prema sljedećem redoslijedu (prioritetima):

– zgrade u kojima se obavljaju poslovi i djelatnosti u području

– zdravstva

– odgoja

– obrazovanja

– socijalne skrbi

– znanosti

– prosvjete

– zgrade u kojima obavljaju rad tijela državne uprave i druga državna tijela

– zgrade vjerskih zajednica namijenjene obavljanju vjerskih objekata u kojima prisustvuje više ljudi

– zgrade u kojima obavljaju rad tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave

– zgrade u kojima se obavljaju poslovi i djelatnosti u području

– kulture

– sporta

– zgrade u kojima obavljaju rad pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska

– rezidencijski objekti u vlasništvu Republike Hrvatske

a sve ovisno o tome jesu li osigurana sredstva za financiranje obnove.

Pri provedbi odluke o obnovi zgrade javne namjene vlasnik odnosno osnivač ili pravna osoba odnosno tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje obvezan je:

1. provesti odabir sudionika u gradnji (projektant, revident, izvođač, nadzorni inženjer) na temelju javnog natječaja primjenjujući kriterije i najviše cijene usluga i radova iz ovoga Programa

2. obnovu zgrade javne namjene provesti cjelovitom obnovom zgrade koja podrazumijeva obnovu građevinske konstrukcije te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju važeći propisi te norme i pravila struke, a koja obnova ovisno o utvrđenim oštećenjima nastalim od potresa obuhvaća i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije i pojačanje konstrukcije zgrade

3. projekt obnove dostaviti provoditelju tehničko-financijske kontrole koji je odabran od strane Fonda za obnovu, osim kad vlasnik i/ili osnivač odnosno pravna osoba ili tijelo kojemu je zgrada dana na upravljanje prijavljuje na pozive provedbenih tijela Fonda solidarnosti tada može tehničko-financijsku kontrolu provesti provedbeno tijelo

4. pratiti provedbu ugovora zaključenih s odabranim sudionicima u gradnji

5. nakon izrađenog projekta prema kojem će se provoditi obnova, pribaviti suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta

6. u mrežnu aplikaciju Ministarstva (eObnova) redovito unositi podatke o obnovi

po završetku radova podnijeti zahtjev nadležnom sudu za upis u zemljišnu knjigu završnog izvješća nadzornog inženjera.

Trošak provođenja tehničko-financijske kontrole projekata zgrada javne namjene podmirit će Fond za obnovu.

9.5. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Podrobniji sadržaj i tehnički elementi elaborata i projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba, te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata uređen je pravilnikom donesenim na temelju članka 3. stavka 4. Zakona.

Oštećene odnosno uništene zgrade obnavljaju se u skladu s:

• projektom obnove konstrukcije zgrade

• projektom obnove za cjelovitu obnovu zgrade

• projektom za uklanjanje zgrada

• projektom za građenje zamjenske obiteljske kuće.

Obnova konstrukcije zgrada

Obnova konstrukcije zgrade provodi se prema razinama obnove konstrukcije zgrade iz Tehničkog propisa od 1 do 4.

Za provedbu obnove konstrukcije zgrade izrađuje se sljedeća projektna dokumentacija:

1. Razina 2 i po potrebi popravak nekonstrukcijskih elemenata – za provedbu popravka konstrukcije izrađuje se:

1.1. Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije

1.2. Projekta popravka konstrukcije.

2. Razina 3 i po potrebi popravak nekonstrukcijskih elemenata – za provedbu pojačanja konstrukcije izrađuje se:

2.1. Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije

2.2. Projekt pojačanja konstrukcije.

3. Za provedbu razine 4 izrađuje se:

3.1. Elaborat ocjene postojećeg stanja konstrukcije

3.2. Projekt cjelovite obnove konstrukcije.

Cjelovita obnova zgrade

Za cjelovitu obnovu zgrade izrađuje se projekt obnove za cjelovitu obnove zgrade.

Cjelovita obnova zgrade obuhvaća obnovu konstrukcije zgrade sukladno njezinom oštećenju, namjeni i razredu važnosti te projektiranje i izvođenje svih drugih potrebni građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti.

Osim temeljnog zahtjeva za građevine koji se odnosi na mehaničku otpornost i stabilnost, drugi temeljni zahtjevi se u cjelovitoj obnovi zgrade ispunjavaju ukoliko je to moguće bez znatnijih zahvata na zgradi i bez znatnijeg povećanja troškova.

Posebne napomene

Projektant je projektnu dokumentaciju obavezan izraditi u skladu s pravilima struke i svim važećim pozitivnim zakonskim odrednicama. Troškovnici moraju biti izrađeni na način da se bez dodatnih izmjena i dopuna mogu priložiti dokumentaciji za nabavu izvođača radova u postupku javnog nadmetanja s opisom i procijenjenom vrijednošću predmeta nabave, pri čemu je posebnu pažnju potrebno obratiti na usklađenost troškovnika s odredbama zakona kojim se uređuje javna nabava. Troškovnici različitih vrsta radova moraju biti međusobno usklađeni, izrađeni u istoj formi, za što je odgovoran glavni projektant.

Ukoliko se, u skladu s člankom 17. stavkom 2. Zakona, između ostalog, vlasnik odnosno suvlasnici zgrade u postupku donošenja odluke o obnovi odluče zatražiti projektiranje i izvođenje pojačanja konstrukcije zgrade koje je iznad razine propisane Tehničkim propisom te se obvežu podmiriti razliku troškova koji zbog toga nastanu i za ispunjenje te obveze daju odgovarajuće osiguranje, projektant je dužan u tehničkom opisu obrazložiti navedeno.

Nadalje, ukoliko se unutar projekta, isključivo prema odluci i traženju vlasnika odnosno suvlasnika zgrade daju projektna rješenja koja obuhvaćaju radove koji nisu predviđeni konstrukcijskom obnovom propisanom Programom mjera i Tehničkim propisom, projektant je dužan prilikom izrade troškovnika za izvođenje radova obnove izdvojiti navedene radove u posebnu grupu radova ili u izdvojenom Troškovniku. Također, napominjemo da u skladu s člankom 17. stavkom 2. Zakona, plaćanje troškova usluge izrade projektnih rješenja kao i izradu dijela troškovnika radova u grupi koja obuhvaćaju radove koji nisu predviđeni konstrukcijskom obnovom propisanom Programom mjera i Tehničkim propisom te troškove snosi vlasnik odnosno suvlasnici zgrade.

9.5.1. Izrada projekta kao elektroničkog zapisa

U pogledu načina izrade projektne dokumentacije kao elektroničkog zapisa i odgovornosti za potpisivanje iste, na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Pravilnika o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine« broj 118/19 i 65/20).

9.5.2. Uklanjanje zgrada i građenje zamjenske obiteljske kuće

Projekti za uklanjanje zgrada i projekti za građenje zamjenske obiteljske kuće izrađuju se u skladu s pravilnikom donesenim na temelju članka 3. stavka 4. Zakona i prema Pravilniku o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine« broj 118/19 i 65/20) u dijelu u kojem se propisuje obvezni podrobniji sadržaj i elementi projekata, način opremanja, uvjeti promjene sadržaja, označavanje projekata, način i značenje ovjere projekata od strane odgovornih i službenih osoba te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata.

Projekt uklanjanja građevine treba zadovoljiti osnovne odrednice i sadržaj projekta propisanih navedenim Pravilnikom. Na izradu dijelova projekta uklanjanja kojima se razrađuje sadržaj projekta uklanjanja, na odgovarajući se način primjenjuju pravila propisana navedenim Pravilnikom za glavni i izvedbeni projekt.

U projektu za građenje zamjenske obiteljske kuće, a s obzirom na zadaće struka propisane posebnim zakonom, tehnička rješenja mogu biti sadržana u arhitektonskom, građevinskom, elektrotehničkom i strojarskom projektu (odgovarajući projekti pojedinih struka). Pojedinačna tehnička rješenja odgovarajućih projekata pojedinih struka mogu biti izrađena u jednoj i/ili više mapa. Pojedinačna tehnička rješenja kojima se osigurava usklađenost obiteljske kuće s propisima, uvjetima gradnje na određenoj lokaciji te kojima se osigurava da građevina ispunjava propisane zahtjeve moraju biti međusobno usklađena i uključena u cjelokupno tehničko rješenje građevine, a ista se obvezno prikazuju kao sastavni dijelovi odgovarajućih projekata pojedinih struka. Svi odgovarajući projekti pojedinih struka koji čine projekt obiteljske kuće moraju biti međusobno usklađeni i tako usklađeni moraju prikazivati cjelovitu građevinu u tehničko-tehnološkom i funkcionalnom smislu.

10. PRIVREMENA POHRANA STVARI

Sukladno odredbi članka 5. Zakona kod konstrukcijske obnove obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, te gradnje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive, odnosno privremeno neuporabljive osiguravaju se sredstva za područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koja sredstva uključuju i troškove privremene pohrane stvari.

Privremena pohrana stvari odnosi se na osobne stvari kućanstva, a što isključuje novac, umjetnine, zlato i druge vrijedne predmete, odnosno odnosi se na osnovna sredstva poslovnih subjekata.

Zahtjev za privremenu pohranu stvari ponosi se jedinici regionalne (područne) samouprave prema mjesnoj nadležnosti, a podnositelj uz zahtjev prilaže:

– odluku o konstrukcijskoj obnovi i

– odluku o uklanjanju, odnosno gradnji zamjenske obiteljske kuće ili

– ugovor o zakupu/najmu skladišnog ili sličnog prostora s dokazom da je isti podnesen Ministarstvu financija, Poreznoj upravi.

U postupku provedbe navedenih odluka troškovi privremene pohrane stvari zakupa/najma skladišnog ili sličnog prostora u svrhu privremene pohrane stvari sufinanciraju se u visini od 50 kuna po m2 najveće površine prostora do 15 m2 po obiteljskoj kući ili posebnom dijelu zgrade.

Sufinanciranje privremene pohrane stvari ostvaruje se u vremenskom razdoblju 30 dana prije početka izvođenja radova do 30 dana od dana dostave završnog izvješća nadzornog inženjera.

U slučaju ako vlasnici sami provode obnovu, odnosno ako sami grade zamjensku obiteljsku kuću sufinanciranje troškova privremene pohrane stvari traje najduže 1 godinu.

Ukoliko Fond za obnovu u suradnji s Gradom Zagrebom osigura prostor za privremenu pohranu stvari za zgrade koje se nalaze na području Grada Zagreba, tada najveća ukupna veličina prostora od 15 m2 može odstupati, a koju razliku u cijelosti sufinancira Grad Zagreb.

11. PRIVREMENO SKLADIŠTENJE GRAĐEVNOG OTPADA

Lokacija nekretnine za privremeno skladištenje materijala od rušenja i/ili građevnog otpada:

– određuje se odlukom koju donosi županija i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb

– može biti u vlasništvu županije, jedinice lokalne samouprave odnosno Grada Zagreba, u vlasništvu Republike Hrvatske u kojem slučaju je potrebno ishoditi suglasnost Ministarstva odnosno tijela kod kojeg je predmetna nekretnina na upravljanju ili u vlasništvu fizičke ili pravne osobe u kojem slučaju županija i/ili jedinica lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb sklapa ugovor s vlasnikom o korištenju nekretnine.

Postupanje s materijalom od rušenja i građevnim otpadom

Materijal od rušenja:

– koji ima uporabnu vrijednost ne smatra se otpadom

– sakuplja se, razvrstava i priprema za uporabu na gradilištu ili na nekretnini koja je odlukom određena u svrhu privremenog skladištenja

– koji se može uporabiti na području pogođenom nepogodom daje se na raspolaganje županiji i/ili jedinici lokalne samouprave, odnosno Gradu Zagrebu za potrebe korištenja u sanaciji štete ili u obnovi ili u drugu svrhu.

Građevni otpad

– građani i tvrtke koje sudjeluju u raščišćavanju područja pogođenog nepogodom dužni su iz građevnog otpada izdvojiti otpad koji sadrži azbest te opasni od neopasnog građevnog otpada i s tako razdvojenim otpadom gospodariti sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom

– za sakupljeni i obrađeni građevni otpad potrebno je voditi evidenciju sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

Način rada na reciklažnom dvorištu i privremenom skladištu

– reciklažnim dvorištem i privremenim skladištem upravlja davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada

– osposobljeni djelatnik na reciklažnom dvorištu i privremenom skladištu vodi evidencije o:

• zaprimljenim vrstama i količinama otpada sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom putem e-ONTO obrasca. Prilikom predavanja otpada ovlaštenim osobama ispunjava Prateći list i drugu evidenciju prema potrebi

• zaprimljenim vrstama i količinama materijala od rušenja koji su dopremljeni na privremeno skladište i pripremljeni za uporabu, te o tome davatelj javne usluge sakupljanja komunalnog otpada izvještava Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu na posebnom obrascu.

– pristup reciklažnom dvorištu i privremenom skladištu imaju isključivo davatelji javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, građani s tog područja uz predočenje identifikacijske isprave, te pravne ili fizičke osobe koje sudjeluju u raščišćavanju područja i rušenju objekata.

Obveze pravnih ili fizičkih osoba (obrtnika) koji sudjeluju u rušenju objekata

– pravna ili fizička osoba (obrtnik) koja sudjeluje u rušenju objekata dužna je na svom gradilištu ili na privremenom skladištu izdvojiti:

• tvari i materijale koji se mogu uporabiti za sanaciju ili obnovu ili u drugu svrhu na području pogođenom nepogodom

• opasni od neopasnog građevnog otpada, te njime gospodariti sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom

– pravna ili fizička osoba (obrtnik) koja sudjeluje u rušenju objekata je vlasnik/posjednik otpada koji nastaje na njihovom gradilištu i dužna je voditi evidenciju sukladno propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom.

Županija ili jedinica lokalne samouprave, odnosno Grad Zagreb osigurati će ovjerenu izjavu kojom se vlasnik/suvlasnik objekta koji se uklanja na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske odriče prava na naknadu za materijal od rušenja.

Na temelju ovoga Programa mjera županije i/ili jedinice lokalne samouprave odnosno Grad Zagreb donose provedbeni program mjera, uz suradnju ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Nadzor nad provedbom predmetnog programa mjera provodi Državni inspektorat Republike Hrvatske sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom.

12. DODATAK

TABLICA – Informacija o načinu izračuna procijenjene vrijednosti nabave (u HRK, bez PDV-a)*